Hlavní navigace

Kapka CSS - CSS2 - tipy & triky [III]

1. 4. 2002

Sdílet

CSS a dynamické HTML Již minule jsme si říkali, že určité události mohou být podněty, tedy jakýmisi spouštěcími mechanismy pro zpracovávání DHTML. Může to být třebas kliknutí ...
CSS a dynamické HTML

Již minule jsme si říkali, že určité události mohou být podněty, tedy jakýmisi
spouštěcími mechanismy pro zpracovávání DHTML. Může to být třebas kliknutí
tlačítka myši tam či onde, či třeba reakce na stisknutí klávesy. Tvrdíme pak o
takové stránce, že je interaktivní, to znamená, že do jejího provádění je přímo
zapojen samotný uživatel návštěvník, prohlížející si onu stránku. Proto lze v
DHTML obsloužit tyto události různými příkazy, které pak již řídí chování
stránky. Události se mohou vztahovat k jednotlivým HTML elementům. V níže
uvedené tabulce si tedy uvedeme, jaké události mohou nastat u jednotlivých
elementů. Dodávám, že v době testování jsem jako poslední verze webových
prohlížečů měl k dispozici Internet Explorer v6.0, Netscape Navigator v6.01 a
Operu v6.0.

Pojďme si ale to, čemu jsme se dnes naučili, vyzkoušet na nějakém praktickém
příkladu. Tady je:

Zvolte typ písma:
Těm, co četli minulý díl, jistě není nutné k příkladu příliš mnoho dodávat
"fontFamily" je nám již známá vlastnost stylu "font", určující typ písma
(anglicky font). Je však dobré si říci, že v DOM (Document Object Model
objektový model dokumentu, definovaný konsorciem W3C) se názvy vlastností stylů
používají bez pomlčky (tzn. že v CSS zní její původní název "font-Family"). To,
že hodnotou vlastnosti stylu bude vždy zvolená položka výběrového menu (tzv.
listboxu) formuláře, způsobuje funkce "ZmenFont", což je tedy událost, která se
vyvolá vždy při každém novém výběru v listboxu (akce onChange).

Ale blíže k funkci, která se postará o změnu stylu: Již minule jsme si uvedli,
že getElementById je metoda objektu document v DOM. Jejím vstupním parametrem
je hodnota atributu ID (ten slouží k identifikaci elementu v našem případě je
to např. "ukazka") našeho HTML elementu. Metoda vrací odkaz na objekt tohoto
elementu v DOM, jeho potomkem je zase objekt style, který obsahuje použitý styl
elementu, a fontFamily je již zmiňovaná vlastnost stylu (určuje použitý font
pro zobrazení textu). Této vlastnosti pak přiřazujeme parametr (hodnotu), který
určuje, jaký konkrétní typ písma se pro text použije (Arial, Times apod.). Tuto
hodnotu získáváme z našeho formuláře, konkrétně z elementu SELECT (listbox),
jehož objekt obsahuje vlastnost "value", ve které je uchováván aktuálně zvolený
parametr listboxu.

A to už je pro tentokrát opravdu všechno, mějte se hezky a za měsíc na
shledanou!

Všechny vaše rady, náměty na další články nebo seriál, názory a prosby opět rád
uvítám na adrese j.kysela@centrum.cz.2 0190/FEL o