Hlavní navigace

Kancelář ukrytá ve webovém prohlížeči

1. 7. 2007

Sdílet

Webový prohlížeč je dnes jedním z nejdůležitějších programů v každém počítači, ale třeba textový editor za...


Webový prohlížeč je dnes jedním z nejdůležitějších programů v každém počítači, ale třeba textový editor zatím nenahradil. Už brzy se tak může stát kancelář se totiž pomalu přesouvá na web. Stejně jako webový prohlížeč je kancelářský balík základní výbavou každého pracovního počítače.


Dokumenty přístupné kdykoliv a odkudkoliv

PC se rozšířila konec konců také proto, že dokázala fungovat jako skvělý inteligentní psací stroj a počítač bez nástroje pro zpracování textů si dnes vůbec neumíme představit. Není přitom důležité, zda používáme Microsoft Office, OpenOffice.org nebo některý jiný kancelářský balík. Důležité je, že počítač umí zpracovávat texty, tabulky, prezentace a celou řadu dalších běžných kancelářských úloh jednoduchým a pro uživatele srozumitelným způsobem.
V době, kdy je prakticky každý pracovní počítač nějakým způsobem zapojen do internetu a umí tedy komunikovat se svým okolím, jsou kancelářské sady a nástroje jednou z mála zbývajících aplikací, která musí takřka za všech okolností pracovat lokálně. Když nebudeme brát v potaz praxi z některých organizací, kde jsou aplikace spouštěny prostřednictvím terminálového serveru a je k dispozici možnost práce s "jednoduchou" vzdálenou plochou, případně několik dalších exotických možností, pak je nutná přítomnost kancelářského balíku v počítači (to, že je zde fyzicky nainstalován) ve světě, kde jsou počítače propojeny, dosti omezujícím faktorem a vlastně nepříjemnou vlastností.
Přitom ale existuje tolik aplikací, které byly dříve doménou základního softwaru počítačů a nyní jsou schopny efektivně fungovat z okna webového prohlížeče. Poštovní program, úschovna dat, nebo například prohlížeč televizního programu. Jednoduché i složitější programy se "stěhují" z prostředí operačního systému do okna prohlížeče. Díky tomu je uživatel může mít i se svými daty neustále po ruce bez ohledu na to, kde právě u počítače sedí, může je používat na cestách i v zahraničí, není omezen licencemi, které povolují instalaci programů jen na některé počítače, neohrožuje ho havárie PC. Zkrátka je on-line. Aby takové aplikace mohly fungovat, musí existovat moderní a efektivní standardy a systémy podpory on-line programů v prohlížečích i na serverech. Ty jsou dnes již na tak vysokém stupni vývoje, že by teoreticky neměl být problém provozovat v okně prohlížeče, tedy globálně celý kancelářský balík. Lidově řečeno, "odstěhovat" Office s komponentami jako je textový procesor, tabulkový editor, prezentační nástroj, databázi a další z lokálního počítače na internet a používat ji obdobně, jako se používá třeba elektronická pošta. Je-li něco možné technicky, neznamená to, že je to současně možné realizovat a že se tak děje. Jaký je v současnosti stav "on-line" kancelářských balíků a aplikací? Nakolik jsou použitelné? Pokusili jsme se to zjistit.
Naděje a důsledky První "kancelářské" aplikace založené na webovém rozhraní existovaly již na konci 90. let minulého století. Jejich vývoj tehdy souvisel s očekávaným trendem, podle kterého se do prostředí webu mělo postupně přesunout celé pracovní rozhraní počítače a běžné PC tak mělo de facto plnit pouze úlohu klienta se spuštěným prohlížečem a podpůrnými technologiemi.
Tato vize se nenaplnila hned z několika důvodů. Především neexistovala dostatečně jednotná platforma, na níž by on-line aplikace mohly být provozovány. Uživatelé, o nichž se předpokládalo, že budou on-line aplikace potřebovat, nedisponovali dostatečnou konektivitou a technologie, které měly existenci takových programů umožnit, do značné míry kalkulovaly s lokálními, tedy off-line prvky. Tím se původní účel programů běžících v prohlížeči a globálně popíral a zůstalo jen u technologických ukázek a prohlášení výrobců o budoucích trendech.
On-line aplikace ale úplně nezanikly. V posledních letech se objevují opět tentokrát již v mnohem použitelnější formě. Jejich novému rozvoji napomáhá vzestup technologií určených pro to, co je někdy souhrnně označováno jako Web 2.0. Tedy pro interaktivní a funkční, přitom na platformách a prohlížečích nezávislé aplikace. I když stav on-line aplikací je stále takový, že běžný kancelářský balík nejsou schopné nahradit, jejich možnosti a schopnosti se neustále zlepšují. Pojďme se s některými z nich seznámit.

Google Docs and Spreadsheets

http://docs.google.com

Poté, co společnost Google koupila několik menších projektů, které se zabývaly on-line náhradou kancelářských programů, vznikla její vlastní kancelář nazvaná Google Docs & Spreadsheet. Předem je třeba říct, že se nejedná o jednotlivou aplikaci, ale o konglomerát více nástrojů, které se s úkoly tradičního kancelářského balíku v některých funkcích protínají a v jiných zase ne. Přesto je ale tento systém více než užitečným pomocníkem. K jeho funkcím patří kromě těch, jimiž se zde budeme zabývat elektronická pošta Gmail, plánovací systém Google Calendar, komunikační služba Google Talk a několik dalších. Všimněme si toho, že kombinace poštovního systému, kalendáře (s možností sdílení a distribuce veřejných záznamů) a komunikátoru systému Instant Messaging vzniká on-line alternativa k aplikacím jako je Microsoft Outlook nebo například Lotus Notes. Služby Googlu je tak teoreticky možné použít jako náhražku jednoduchého groupwarového systému, nicméně k tomu, aby byl použitelný v profesionálním prostředí nebo v organizacích, mu mnohé funkce chybí. Běžným uživatelům ovšem patrně bude stačit.
Google Docs & Spreadsheet je kombinovaná webová aplikace, která funguje se všemi běžnými prohlížeči a na běžných softwarových platformách. Aplikace se skládá ze dvou hlavních částí z textového procesoru a z tabulkového editoru. K jejímu použití je nezbytné vlastnit účet služby Gogole, pokud máte například adresu v Gmailu, plně si vystačíte s jejími přihlašovacími údaji. Služba je dostupná z adresy http://docs.google.com.
Základem aplikace je rozhraní, které slouží k organizaci dokumentů uložených on-line. Toto rozhraní je odvozeno od Gmailu a velmi snadno se s ním pracuje. Uživatel má možnost v aplikaci buď vytvářet nové dokumenty, nebo je importovat ze svého počítače na server. Díky tomu mohou být aplikací nejen upravovány, ale také lze server používat jako jejich úložiště. Problém se ale může někdy vyskytnout se stahováním dokumentů ze serveru, přestože aplikace obsahuje komfortní možnosti pro export obsahu v různých formátech.
Aplikace podporuje dokumentový formát Oasis z balíku OpenOffice.org (a třeba také KOffice), je schopen pracovat s datovými formáty používanými společností Microsoft, nejnovější verze Office 2007 však zatím podporovány nejsou.

Na texty s Google

Textový procesor, který tvoří hlavní část Google Docs & Spreadsheet, je jednoduchý, ale efektivní nástroj pro práci s dokumenty, ve kterých převažuje text a kde jsou relativně menší nároky na úroveň formátování. Abychom to vysvětlili: aplikace obsahuje všechny běžně používané funkce textového editoru, ale nenajdeme zde žádnou vyspělou funkci z Wordu nebo Writeru, tedy z obou nejpopulárnějších kancelářských balíků. To ale vzhledem k jeho určení nemůžeme vnímat jako vadu.
Editor umí pracovat se základním formátováním a strukturou textu. Je možné používat různé úrovně nadpisů, tučné a podtržené písmo, kurzívu. Do dokumentů můžeme vkládat některé prvky, jako tabulky, obrázky či odkazy. Z editoru lze text tisknout na lokální tiskárně, zobrazovat náhledy a publikovat dokumenty na internetu. K dispozici je výběr několika typů písem. Na vlastní nebo speciální písma je prozatím nutné zapomenout.
Editor také obsahuje kontrolu pravopisu v mnoha jazycích, včetně češtiny. Pokud ale používáte Firefox 2.0 s doplňkem pro kontrolu pravopisu, je vhodnější místo slovníků, které jsou v aplikaci, použít funkci prohlížeče.
Tabulky také Druhá část aplikace, tedy tabulkový editor, je v mnoha ohledech zajímavější než textový procesor. Jedná se totiž o nástroj, který obsahuje množství běžně používaných funkcí a lze říci, že pro mnoho úkolů, k nímž potřebujeme tabulky, plně dostačuje. Možnosti práce s textem a formátováním jsou asi na stejné úrovni jako u textového programu. Do buněk tabulky je možné vkládat nejen odkazy, ale také běžné funkce. I když jejich podpora není tak široká jako třeba v Excelu, paleta dostupných výpočtů i možností je relativně bohatá.
Data v tabulkách lze třídit, analyzovat a doplňovat i o jednoduché grafy. K dispozici je export dat v běžných formátech včetně XLS. To hlavní ale je, že tabulky můžeme ukládat mimo jiné jako PDF soubory (stejná možnost je k dispozici i v textové části aplikace). Tím se celý systém pro uživatele stává značně atraktivnější. Nevýhodou tabulkového editoru je zejména jeho relativní pomalost na některých počítačích, dlouhá doba odezvy u tabulek, které obsahují větší množství dat a výpočtů, a občasná nespolehlivost. Nikdy se nám na druhou stranu nestalo, že bychom přišli o data. Obě části aplikace od Googlu obsahují poměrně komplexní a zajímavé možnosti týmové spolupráce. Dokumenty je možné publikovat, ale také sdílet s ostatními uživateli. To řeší problém tradičních kancelářských balíků, kdy jednotlivé systémy sice obsahují podporu spolupráce, ale transport souborů se odehrává e-mailem nebo prostřednictvím výměnného média. Ke sdílení patří také revize a možnost sledování změn dokumentů. Tuto vlastnost by Google ještě mohl vylepšit, nicméně i tak je velmi dobře použitelná. Aplikaci by také patrně prospěla hlubší integrace s ostatními službami serveru, zejména s freemailem a s kalendářem.
Google Docs & Spreadsheet je komplexní a dá se říct, že velmi zdařilá sada on-line kancelářských aplikací. Ve srovnání s klasickými kancelářskými balíky toho umí mnohem méně, ale pro základní práci s jednoduchými texty a s tabulkami naprosto dostačuje. Výborná je podpora exportu do formátů Microsoft Office a do PDF, o něco horší pak kontrola překlepů a pravopisu. Tabulkový editor má poněkud pomalou odezvu i na výkonném počítači s moderním prohlížečem a je škoda, že neobsahuje ještě více funkcí z oblasti formátování tabulky. To všechno je ale a to vidíme jako hlavní klad pro koncového uživatele k dispozici úplně zdarma.

Zoho Writer

http://writer.zoho.com

Zoho Writer je vedle aplikací od Googlu jedním z nejpovedenějších on-line textových editorů. Jedná se o jednoúčelovou aplikaci, která je k dispozici zadarmo. Její koncepce a směřování je ale trochu jiné než u Googlu. Na rozdíl od této služby, respektive od on-line editoru Writely, ze kterého Google vychází, je snahou autorů Zoho Writeru vypracovat komplexní a plnohodnotný textový procesor srovnatelný ne s inteligentnější verzí poznámkového bloku, ale s klasickou off-line aplikací.
Zoho Writer nabízí intuitivní uživatelské rozhraní, které lze v omezené míře uzpůsobovat požadavkům uživatele. Umožňuje importovat dokumenty z různých formátů. Součástí editoru je mimo jiné doplněk pro aplikace Microsoft Office, který import dokumentů, respektive jejich nahrávání na web značně zjednodušuje.
Editor nabízí poměrně široké možnosti formátování a práce s textem širší než konkurence od největšího světového vyhledávače. Umožňuje práci s více dokumenty, což je velmi užitečná vlastnost, ale přepínání mezi otevřenými okny, respektive panely nefunguje vždy zcela spolehlivě, což je škoda. Možnosti exportu jsou velmi bohaté, nechybí podpora formátu Adobe PDF. Velkým nedostatkem je (ne)podpora českého jazyka a kontroly pravopisu. Pro běžnou práci je ale Zoho Writer velmi vhodný nástroj, který je navíc zcela zadarmo. Pro mnoho uživatelů je použitelnějším a užitečnějším nástrojem než Google Docs, mnoha jiným ale bude chybět jeho integrace s e-mailem (ačkoliv jak u Googlu, tak i u Zoho je možné importovat data mimo jiné jejich zasláním na speciální adresu), pomalejší odezva a stav kontroly překlepů.

Zoho Sheet

http://sheet.zoho.com/home.do

Tabulkový procesor ze stejné dílny jako již popsaný textový procesor se snaží vypadat a chovat přesně tak, jako starší verze programu Microsoft Excel. Iluze shodného pracovního prostředí je zde mnohem lepší než u Google Spreadsheets. Lepší je také podpora grafů a třídění/analýzy dat. Nástroje Zoho mají, stejně jako nástroje Googlu, integrovanou funkci pro publikování, sdílení a týmovou spolupráci. Tyto vlastnosti jsou však pro změnu podstatně použitelnější v kanceláří Googlu než v nástrojích Zoho. Stejně jako v ostatních případech je i tento tabulkový editor velmi pomalý a platí zásada, že čím více dat je v tabulce uloženo, tím obtížněji se její obsah aktualizuje.
Podpora vzorců a zpracování dat je u Zoho asi stejná jako u Google Spreadsheet. Úroveň importu a exportu dat odpovídá ekvivalentu formátů používaných textovým editorem Zoho Writer. Stejné je to, i pokud jde o schopnost aplikace pracovat s českými dokumenty. Ne že by to nebylo možné háčky ani čárky editoru nevadí, ale chybí aktivní podpora českých uživatelů včetně lokalizovaného rozhraní, dialogů, tabulek. Zoho Sheet je ale velmi zajímavou službou a rozhodně doporučujeme si ji vyzkoušet. Kromě jiných argumentů pro ni hovoří také fakt, že aplikace pracuje v majoritním i v alternativních prohlížečích, dá se používat v Linuxu a v dalších operačních systémech. V neposlední řadě nás zaujalo grafické prostředí.

Zoho Show

http://show.zoho.com/Home.do

Dalším z řady "Zoho" aplikací je nástroj Zoho Show. I on je k dispozici zdarma (některé jiné projekty ne). Show není ničím jiným než on-line variantou aplikace pro přípravu prezentací. Tedy toho, co asi nejlépe známe jako program Microsoft PowerPoint.
Pomocí Zoho Show lze připravit jednoduchou, ale hezkou prezentaci s využitím šablon a základních možností přidávání prvků a formátování. Je třeba se smířit s tím, že Zoho Show se nevyrovná profesionálním nástrojům pro vytváření prezentací. Neobsahuje dostatek funkcí a vlastností, nepodporuje dostatečně češtinu, najdeme zde málo efektů, chybí možnost promítání prezentací z webu na projektor, což by asi bylo jedno z nejzajímavějších použití tohoto nástroje. Editor běží pomalu a má v některých případech nepříjemnou prodlevu. Přesto je vzhledem ke své "ceně" platným nástrojem pro prezentace, a co více, nemusíte jej instalovat na počítač.
Další služby On-line kancelář Zoho obsahuje i další zajímavé nástroje. Je zde databázový systém Zoho Creator, který si klade za cíl být konkurencí programům typu Access (zdarma), dále potom aplikace pro práci s obchodními kontakty a vztahy Zoho CRM a projektový manažer Zoho Projects. Oba poslední jmenované systémy jsou komerčními aplikacemi. Existuje možnost je ve velmi omezeném měřítku vyzkoušet zdarma, pro běžný provoz je ale potřeba zaplatit. Poplatky nejsou příliš vysoké, ale i tak toto řešení uspokojí především menší firmy a organizace, než aby mohlo konkurovat nástrojům od Microsoftu a dalších výrobců. To potvrzují i informace, podle nichž se bude Zoho kancelář postupem času rozšiřovat i o další produkty.

Microsoft Office Live

Také největší softwarový dodavatel na světě se rozhodl pustit do konkurence na poli on-line kancelářských balíků. V případě Microsoftu ovšem nemůžeme doufat v to, že by bylo možné si například Word otevřít v prohlížeči ze vzdáleného serveru. Služba Microsoft Office Live, která integruje webové služby s kancelářským balíkem Office, je tak koncipována spíše jako doplněk druhého jmenovaného. Existuje v několika variantách, z nichž ta základní je k dispozici bezplatně a ostatní jsou realizovány formou předplatného (zaplatíte za ně 20, respektive 40 dolarů měsíčně). Microsoft Office Live v základní podobě zahrnuje možnost vytvoření webové prezentace pomocí on-line nástroje a její propagace na internetu. Placené verze nabízejí navíc prostor pro sdílení dokumentů, vzdálený přístup ke groupwaru a k PIM informacím, řízení projektů a další služby.
Z nabídky Office Live si lze vybrat nejvyšší a nejdražší verzi, jež nabízí velmi solidní podporu stávajícím uživatelům Microsoft Office, kteří potřebují často cestovat a sdílet svá data bez možnosti použít k tomu firemní server služba jej totiž do značné míry nahrazuje. Nakolik je to ale užitečná volba, to zůstává otázkou, na kterou si musí odpovědět sami potenciální zákazníci. Všechny služby Office Live jsou, jak se dá čekat, závislé na platformě Microsoft Windows a na prohlížeči Internet Explorer.

Edit Grid

URL: http://www.editgrid.com/home

Edit Grid není součástí žádného "kancelářského balíku", ale jedná se o tabulkový editor s cílem stát se on-line alternativou k populárnímu programu Microsoft Excel. Nabízí standardní funkce, včetně možností práce s více tabulkami v jednom sešitu, což je velmi praktické. Podpora formátování je standardní to znamená, že nic podstatného nechybí, ale nic také příliš nezaujme. Editor je schopen pracovat se širokou škálou vzorců a rovnic, k dispozici jsou v uspokojivém počtu i grafy. Bohužel, editor není znám pouze nabízenými funkcemi, ale také nedostatky. Co to znamená? Jeho reakce jsou relativně pomalé, několikrát se nám dokonce stalo, že při práci s tabulkou havaroval prohlížeč Firefox.
Edit Grid by vás ale mohl především zaujmout tím, že je od počátku koncipován jako víceuživatelský procesor, který nabízí práci s tabulkami v distribuovaném režimu způsobem, jak to činí konkurenční produkty. Jednotlivé tabulky i jejich listy je možné označovat jako veřejné pro čtení nebo i pro zápis. K práci s nimi pak není potřeba dokonce ani registrace na serveru. Aplikace funguje v některých případech jako něco, co se blíží principu Wiki, ale v podobě tabulkového editoru, což je nesmírně zajímavé. Edit Grid zkrátka můžeme prohlásit za svého druhu "sociální" tabulkový editor. To je vlastnost, která je nesmírně zajímavá, avšak patrně jen pro určité množství uživatelů. Edit Grid samozřejmě nabízí množství dalších funkcí a vlastností, nicméně pokud vás nezaujme velmi pokročilá možnost spolupráce a sdílení tabulek, bude patrně vhodné obrátit se spíše na některý z konkurenčních produktů.
Závěr On-line kanceláře klasický Office nebo OpenOffice.org jen tak nenahradí. I když se jejich možnosti postupně zlepšují a nabízejí stále více a více funkcí, na zavedené a kvalitní komerční nebo otevřené projekty prozatím nestačí. Jednotlivé produkty nejsou dostatečně univerzální a nejsou ani dost spolehlivé. Nenabízejí pokročilé funkce a i když mohou standardně a zadarmo poskytnout vlastnosti, které třeba Microsoft slibuje až za příplatek, skutečný pes je v jejich případě zakopán jinde. To ovšem neznamená, že jsou k ničemu. Všechny produkty, které jsme zde popsali, a samozřejmě mnoho dalších se dá používat jako nouzový kancelářský balík, nebo jako vhodný doplněk standardního balíku na cesty, případně k vylepšení týmové spolupráce. K tomu slouží velmi dobře a určitě stojí za vyzkoušení. S jistotou ale můžeme říct, že trend z konce 90. let, o kterém jsme se zmiňovali, tedy "všechno na web", se nepotvrdil. Jásat nad on-line kanceláří s tím, že krabice od Microsoftu půjde do koše, zatím bohužel nemůžeme.