Hlavní navigace

Kancelář (nejen) pro začátečníky

1. 7. 2005

Sdílet

Ačkoliv je Microsoft známý především svým operačním systémem a kancelářskýmbalíkem Office, angažuje se aktivně při vývoji mnoha dalších produktů. Jedním z nich je i alternativn...
Ačkoliv je Microsoft známý především svým operačním systémem a kancelářským
balíkem Office, angažuje se aktivně při vývoji mnoha dalších produktů. Jedním z
nich je i alternativní balík kancelářských aplikací MS Works, jehož existence
sahá daleko do minulosti. MS Works je však trochu jiný než jeho větší a
dokonalejší bratr, zaměřuje se totiž velmi výrazně na domácího uživatele jako
takového.
MS Works je balík několika aplikací, z nichž některé jsou odleskem svých
větších alternativ v MS Office. Hlavním motorem je dvojice složená z textového
editoru a tabulkového kalkulátoru, následovaná modulem pro tvorbu jednoduchých
databází, kalendářem, adresářem kontaktů, organizátorem projektů a prohlížečem
prezentací Powerpoint s několika doprovodnými utilitami, které celé portfolio
velmi dobře svazují dohromady.
Hlavními důvody hovořícími pro volbu MS Works místo MS Office je téměř
bezchybná integrace všech aplikací a jednoduchost jejich použití. Word a Excel
totiž počtem funkcí často obyčejné uživatele spíše matou, než aby jim byly
nápomocny jako nástroje pro tvorbu jednoduchých dokumentů. U MS Works hledejte
pravý opak. Základem je v tomto směru Spouštěč úloh sady MS Works, graficky
velmi zdařilé prostředí integrující všechny programy a utility balíku. Úvodní
domovskou stránku reprezentuje aplikace Kalendáře, informující vás o zadaných
denních úkolech. Kalendářů lze mít i několik současně (např. pro různé
uživatele). Aplikace nabízí standardní vkládání událostí včetně připomínek, s
možností jejich opakování. Kalendář dokáže načíst datové soubory ve formátu
iCalendar a v Calendar. Exportovat lze ovšem též přímo do HTML (velmi povedené)
a také do textového souboru se zvolenými oddělovači. Úvodní stránku Spouštěče
doplňuje přehled kontaktů z Adresáře, který je funkčně totožný se svým kolegou
integrovaným ve Windows.
V aplikaci MS Works nepracujete s jednotlivými aplikacemi (je to také možné),
ale s projekty. Je to velmi jednoduché a intuitivní. Pod položkou Šablony jich
najdete připravených velmi mnoho, navíc přehledně rozdělených do kategorií.
Každý projekt je označen malou ikonkou reprezentující konkrétní použitou
aplikaci (textový editor, databáze atd.). Tvorba dopisu pak spočívá ve výběru
dopisního papíru obohaceného příslušným klipartem a jeho následné editaci (na
tomto papíru) přímo v textovém editoru. Projekt Organizace sportovního týmu vás
přenese do databáze s připravenými formuláři a tabulkami. Stačí provést drobné
úpravy a vše je hotovo. Uživatel je při tomto způsobu práce přímo závislý na
možnostech nabízených šablon. Pokud nenalezne ve výběru vhodný projekt, je
nucen použít jednotlivé aplikace balíku standardním způsobem. Naštěstí
Microsoft nabízí na internetu stále nové šablony. Výhodou projektu je i jeho
okamžitá integrace s kalendářem a z toho plynoucí kontrola nad plněním úkolů.
Pilířem MS Works je jistě textový editor s tabulkovým kalkulátorem, doplněný
jednoduchou databází. Vzhled aplikací je naprosto totožný s MS Office, funkcí a
nástrojů však mnoho nehledejte. Aplikace dokáží bez problémů pracovat s formáty
MS Office (DOC a XLS). Integrovaný prohlížeč prezentací pak zvládne i PPT/PPS
(PowerPoint). Pro ukládání však používají vlastní datový formát. Textový editor
nabízí standardní funkce pro formát textu, novinkou je integrovaný český
slovník s tezaurem a konečně dostupná kontrola pravopisu. Oproti předchozí
verzi přibylo automatické ukládání, které využijete i v tabulkovém kalkulátoru.
Ten nabídne práci pouze v rámci jednoho listu. K dispozici je i poměrně
rozsáhlá sada funkcí, zcela však chybí pokročilá práce s daty nebo trasování
buněk. Zapomeňte také na makra. Databáze je totožná se svým předchůdcem. Její
možnosti se omezují pouze na vytvoření potřebných tabulek (formulářů) a
archivaci dat ve vlastním formátu, případně ve formátu CSV. Pro soubor
rodinných receptů však postačuje.
MS Works jsou velmi povedenou alternativou k MS Office, namířenou hlavně na
domácnosti. "Velký Office" válcují svou jednoduchostí a výbornou integrací
jednotlivých součástí. Práce formou projektů bez ohledu na aplikace je
jednodušší a pro obyčejného uživatele podstatně intuitivnější. Chybějící
nabídka funkcí však bude pro pokročilejší uživatele překážkou.

MS Works 8 CZ
K recenzi poskytla firma: Microsoft
http://www.microsoft.cz
Cena: 1 200 Kč (bez DPH)