Hlavní navigace

Jste zapojeni?

1. 7. 2007

Sdílet

Možnosti budování domácí sítě v roce 2007 Budování domácí počítačové sítě nepředstavuje v roce 2007...


Možnosti budování domácí sítě v roce 2007Budování domácí počítačové sítě nepředstavuje v roce 2007 žádnou extravaganci zanícených fandů či výstředních zbohatlíků, ale běžnou záležitost, blížící se svou obligátností vybavení toastovačem, mikrovlnnou troubou či domácím kinem. Více než jeden počítač není na půdě domácnosti ničím překvapivým a vymoženosti případného volného pohybu po domě či bytě se stále fungujícím internetem si začínáme opravdu užívat.
Tento článek přináší přehled v současné době běžných, typických uspořádání takovýchto domácích sítí, s důrazem na sdílení internetové konektivity. Snažíme se naznačit úskalí a možnosti jednotlivých scénářů a poukázat na vlastnosti, které je dnes možné reálně očekávat.
Článek není a nemůže být podrobným přehledem zapojených technologií. Mnohým z nich jsme se věnovali v PC WORLDu v samostatných článcch, což platí především pro problematiku bezdrátových sítí Wi-Fi a jejich zabezpečení. Podrobné informace tedy naleznete v těchto pojednáních.
Přivádíme domů internet
Ani práce, ani zábava s počítači PC není dnes v domácnosti prakticky myslitelná bez internetového připojení. Naštěstí nabídka internetové konektivity doznala za poslední léta velmi výrazných změn a často si můžeme dopřát i ten luxus, že si vybereme z vícero možností. V této části popíšeme základní možnosti dostupné na trhu a naznačíme hlavní výhody každé varianty, aby bylo zřejmé, proč se o ni zajímat.

Kabelový rozvod (televize)

Typická rychlost: 2 Mb/s a více
Vybavení: kabelový modem

Varianta přenosu internetových dat pomocí rozvodu kabelové televize patří mezi to nejlepší, co lze v tuzemsku v této oblasti pořídit. Ať si kdo chce co chce říká o mobilním věku, pořádný kabel znamená jistotu, rychlost a v současné době již také velmi výhodnou cenu. Konkurence jiných internetových připojení zapracovala a pokud někde poblíž kabelový rozvod tohoto druhu existuje, neváhejte využít velmi dobrého poměru cena/výkon. Výjimkou nejsou linky s kapacitou 2 Mb/s a více, díky velmi kvalitní infrastruktuře poskytovatelů jsou přenosy opravdu širokopásmové.
V případě pořízení takovéto služby buďte opatrní při čtení smlouvy, aby případné připojení většího množství domácích počítačů nebylo jejím porušením. Velkou výhodou jsou většinou koncová přípojná zařízení modemy jsou typicky externí a s vaší domácí sítí jsou pak spojeny pomocí čistě ethernetové linky, což je pro další konfiguraci ideální.
Příklady služeb:
UPC Starter, 2 048/256 Kb/s, datový limit
10 GB/měsíc, instalace 1 Kč, paušál 475 Kč UPC Light, 5 120/512 Kb/s, 40 GB/měsíc,
instalace 1 Kč, paušál 779 Kč

Připojení ADSL

Typická rychlost: 1 Mb/s a více
Vybavení: modem ADSL

Právě nabídka připojení na bázi technologií ADSL se v poslední době vyvíjí velmi bouřlivě. Na jedné straně zde stojí dramaticky se zvyšující přenosová rychlost, na straně druhá čeká potenciálního uživatele rozvaha při volbě operátora, neboť typickou komplikací je povinná "spoluobjednávka" některé z telefonních služeb pevné linky.
Silný tlak konkurence kabelových televizí přiměl i poskytovatele služeb ADSL zvyšovat rychlost, takže opět nejsou ničím překvapivým připojení nad 1 Mb/s za příznivé ceny. Velkou výhodou je spolehlivost kabelového rozvodu a pokud zvolíte službu s příznivější agregací či rozumnou politikou zrovnoprávnění uživatelů (různé limitace při enormním stahování), jedná se o velmi dobrou volbu připojení. Opravdu dobrý pozor je třeba dát na nastavení limitu pro stažený objem dat na první pohled velmi rychlá linka může být k ničemu, pokud svůj kredit hravě vyčerpáte za pět dní a po zbytek měsíce vám zbudou oči pro pláč.
Při pořizování služby opět zohledněte další záměry pokud se chystáte připojit více počítačů, dejte přednost modemu s ethernetovou přípojkou, neboť varianty s připojením USB mohou přinést řadu komplikací, přinejmenším pak složitější "zasíťování" dalších strojů. Běžnou součástí těchto modemů je pak základní ochranná funkce (firewall), s jehož nastavením je dobré se alespoň zběžně seznámit. Neváhejte obtěžovat prodejce či linku podpory a žádejte podrobné vysvětlení nejasností v nastavení.
Příklady služeb:
Novera DSL Basic xDSL až 2 048 Kb/s,
dat. limit 3 GB/měs., paušál 446 Kč, GTS Novera
O2 Internet ADSL Start xDSL až 2 048 Kb/s, bez limitu, paušál 179 Kč, Telefónica O2

Bezdrátové spoje

Typická rychlost: 256 Kb/s a více
Vybavení: obvykle ethernetová síťová karta

Připojení k poskytovateli prostřednictvím stabilního bezdrátového přenosu je variantou, jež si našla pevnou pozici především v dobách, kdy výše uvedené varianty buď úplně chyběly, nebo byly cenově nezajímavé. Spolu se zpřístupňováním dalších frekvenčních pásem (v oblasti tzv. mikrovln, tedy "něco jako Wi-Fi") se nabízí prostor pro dosažení dobré kvality linek, stabilního přenosu a slušné spolehlivosti.
Služby na bázi takovéhoto připojení bývají nabízeny různým způsobem. Pokud zvolíte variantu, kdy bude vám jako jednotlivému zákazníkovi nainstalována anténa třeba přímo na váš balkon, přistupujte kriticky k informacím poskytovatele a neriskujte nekvalitní spojení, jemuž brání příliš hustá zástavba (žádoucí je přímá viditelnost mezi anténami s rezervou na všech stranách) či příliš velká vzdálenost (spoje na zhruba 500 metrů nebývají problém, přenosy na 2 a více kilometrů stojí za hlubší úvahu a důkladné prozkoušení za různých atmosferických podmínek). Jinou možností je sdílení takového připojení účastníky ve větším domě, kupříkladu na některém z panelových sídlišť. Zde pak poskytovatel obvykle instaluje mohutnější přenosová zařízení s vyšší kapacitou a většinou neriskuje příliš velké vzdálenosti ve snaze předejít zbytečným problémům. Pro uživatele je pak konektivita vlastně zpřístupněna pomocí lokální síťové technologie, typicky Ethernetem, což je z pohledu dalšího budování domácí sítě velmi výhodné.
V případě skupinového řešení je potřeba reálně odhadnout kapacitní možnosti sítě pokud bude celkový bezdrátový spoj o kapacitě 1 Mb/s rozdělen mezi 20 uživatelů a nebude nasazena žádná technologie pro garanci alespoň minimálního pásma pro jednotlivé uživatele sdílené linky, jen stěží lze očekávat výsledky jako u kabelového internetu.
Příklady služeb:
Sky Leased Line na bázi Wi-Fi až 512 Kb/s SkyNet
Sítě mobilních operátorů
Typická rychlost: 256 Kb/s a více

Vybavení: modem příslušné technologie

Ačkoliv propagační mechanizmy pracují na plný plyn, připojení k internetu prostřednictvím služeb některé z mobilních sítí je zcela jinou kvalitativní kategorií než výše uvedené varianty a o skutečnou konkurenci třeba pro ADSL se upřímně řečeno nejedná. Očekáváme-li alespoň přiměřeně slušnou využitelnost (více než čtení e-mailů po dlouhých minutách čekání), připadají v úvahu především služby na bázi CDMA (dříve Eurotel, dnes Telefónica O2), HSDPA (tentýž poskytovatel) či UMTS (Telefónica O2 i služba 4G od T-Mobilu). Jiné varianty, jako GPRS či EDGE, budeme pro naše potřeby považovat za překonané a nevyhovující. Využití výše uvedených moderních mobilních variant s sebou však přináší některá zásadní úskalí.
V obou případech je nutné si uvědomit, že se jedná o přenosy kriticky závislé na rozmístění pozemních základnových stanic a na pokrytí signálem mobilní sítě. Výhodou je možnost cestovat s malým modemem a průběžně službu využívat na různých místech (to je tedy ona mobilita), pokud jsou ovšem pokryta. Před volbou služby je naprosto zásadní zjistit si u operátora pokrytí sítí a poté ještě před zakoupením služby (na dobu půl či jednoho roku) modem zapůjčit a prakticky vyzkoušet.
Jinou nevýhodou těchto typů konektivity jsou způsoby připojení do sítě samotné modemy jsou často dostupné v provedení pro porty USB, ale i varianty ethernetové vyžadují sestavení privátního, "jakoby vytáčeného" připojení. Tato skutečnost významně komplikuje připojení dalších počítačů v domácí síti a může rovněž způsobovat různé konflikty s jinými programy, jež na daném PC vyžívají síťové konektivity, případně sdílejí síťové adaptéry.
Pokud nemáme k dispozici výše popsaná pevná, připojení, nebo je pro nás mobilita důležitá, je volba této kategorie jasná přesto si neodpustíme upozornění na fakt, že rychlost odchozí komunikace (upload) od uživatele bývá poměrně nízká a za pozornost před podpisem smlouvy rozhodně stojí limity pro stahování dat a politika uplatňovaná při jejich překročení.
Příklady služeb:
Internet 4G Standard na bázi UMTS až 512 Kb/s 832 Kč vč. DPH, T-Mobile
O2 Internet Mobil 512 na bázi CDMA až 512 Kb/s 832 Kč vč. DPH, Telefónica O2

Rozvádíme domácí síť

Internetovou konektivitu jsme v rámci tohoto textu nezařadili na první místo náhodou: vstup datového toku do domácí sítě je vlastně středobodem, od nějž se pak odvíjejí další spojení k jednotlivým počítačům. Způsob provedení tohoto centrálního prvku pak zásadně ovlivňuje konfiguraci jednotlivých počítačů a přidává či ubírá práci s nastavením síťových parametrů.
Uveďme si hlavní parametry, jež ovlivní naše další možnosti a postupy. Klíčovou volbou je technologie "fyzické vrstvy", jinak řečeno, zda budete domácí sítě propojovat kabelem (pak půjde určitě o Ethernet), nebo bezdrátovým spojem (pak jistě půjde o Wi-Fi, čili "Ethernet bezdrátový"). První varianta zajišťuje spolehlivost a nabízí velmi vysokou rychlost, druhá pak do jisté míry zvyšuje pohodlí, neboť dovoluje pohyb, třeba s notebookem, mezi pracovním stolem a oblíbeným křesílkem či rovnou postelí.
V návaznosti na předchozí možnosti pak spolurozhoduje i typ zařízení, jež obdržíme pro připojení k internetu. Jeho vybavenost může být dosti různorodá, a proto si možná vyžádá pořízení dodatečného hardwaru, jenž však obvykle není výraznou zátěží rozpočtu, obzvláště v porovnání s cenami PC.
Dalším faktorem je způsob konfigurace síťových parametrů pro všechny zúčastněné počítače. Zde se nabízí několik variant, v závislosti na typu internetového připojení. Používáme-li modem s ethernetovým výstupem, bude většinou jeho součástí běžící služba DHCP, jež dovolí velmi snadnou konfiguraci všech klientských počítačů. Podobně na tom budeme v případě, že již samotný modem má modul Wi-Fi. Na druhou stranu, pokud je naše internetové připojení k modemu provedeno jako USB nebo je spoj realizován privátní vytáčenou linkou z jednoho z počítačů (byť nad Ethernetem), čeká nás o chloupek více "síťové práce".
V následujících odstavcích zmíníme několik typických síťových zařízení, pomocí nichž lze realizovat různé typy scénářů. V žádném případě si neklademe za cíl poskytnout vyčerpávající přehled, protože to jednak snad ani není technicky možné, jednak asi i zbytečné následovat budou modelová řešení, v nichž podrobně popíšeme kombinaci zvolených variant v podobě ucelených scénářů. Právě tam se nám popis jednotlivých typových komponent bude hodit.

Ethernetový přepínač (switch)

Toto zařízení představuje jednu z nejjednodušších součástí (rozuměj z hlediska instalace a možností), jež můžete do své sítě začlenit. Zajišťuje fyzické propojení a přepínání ethernetových datových přenosů představuje tedy středobod ethernetové kabeláže, do nějž může vstupovat přívod z internetového modemu a z nějž se pak rozbíhají linky k jednotlivým počítačům.
Typický zástupce: Asus RX3141

Přístupový bod Wi-Fi

Tato komponenta prošla za poslední léta bouřlivým vývojem a je k dostání v nesmírné šíři variant a provedení. Je vlastně bezdrátovým sourozencem ethernetového přepínače a zajišťuje stejnou funkcionalitu propojuje jednotlivé klientské počítače a může k nim přivádět internetovou konektivitu. Typický přístupový bod (též access point) je vybaven alespoň jedním ethernetovým rozhraním pro připojení internetové linky (přivedené kabelem z modemu). Velkou výhodou bývá jeho softwarová výbava, nabízející třeba službu přidělování konfigurace síťového protokolu IP (pracuje jako server DHCP) nebo základní ochranu pomocí firewallu.
Typický zástupce: Asus WL-500W

Modemy s ethernetovým přepínačem

Řada modemů, především pro připojení k linkám typu ADSL, již dnes integruje funkcionalitu výše uvedených zařízení "do jediné krabičky". Velmi běžná je varianta se zabudovaným ethernetovým přepínačem. Navenek je tedy zařízení na jedné straně připojeno k internetu, na straně druhé dovoluje pomocí ethernetové kabeláže připojit obvykle čtyři počítače a poskytuje jim jak vzájemné propojení, tak přístup k internetové lince. Velkou výhodou je pak snadná obsluha a konfigurace klientských počítačů takovýto integrovaný modem v sobě mívá server DHCP na přidělováni síťové konfigurace a sdílení internetu touto cestou je zcela transparentní a bez komplikací.
Typický zástupce: Well PTI-8505 ADSL router

Modemy s modulem Wi-Fi

Podobná zařízení jsou opět variací "kabelového" sourozence, kdy obsluhu klientských počítačů zajišťuje integrovaný přístupový bod Wi-Fi (access point). Všechny zmíněné výhody bývají přítomny služba DHCP pro rozdělování konfigurace, vícero "portů" (bezdrát "unese" všechny uživatele v domácnosti) či třeba zabudovaný ochranný prvek v podobě firewallu. Ba co více, běžné jsou i varianty se zabudovaným ethernetovým přepínačem, takže lze vlastně obsloužit oba typy klientských počítačů (s drátem i bez něj) s tím, že se tyto stroje budou nacházet na jediné logicky sdílené síti.
Typický zástupce: Well PTI-8505 ADSL
router, případně model PTI-8505G s Wi-Fi

Modelové scénáře

Scénář první: ADSL + přístupový bod Wi-Fi

Součásti: 1 PC typu desktop, 1 notebook, zařízení s integrovaným modemem ADSL, přepínačem a modulem Wi-Fi
Doporučené standardy: Wi-Fi 802.11g nebo 802.11a , 100 Mb/s nebo 1 Gb/s Ethernet
Internet je do domácnosti přiveden linkou ADSL a připojení je sdíleno dvěma počítači. Jeden z nich je jako desktop umístěn napevno, a proto k němu vede ethernetové kabelové připojení, druhým je pak pracovní notebook, jenž je připojen z důvodu mobility pomocí Wi-Fi.
Integrovaný modem ADSL zahrnuje jak ethernetový port pro desktop, tak modul Wi-Fi pro obsluhu notebooku. Protože pracuje též jako služba DHCP, jsou síťové adaptéry na klientských stanicích jednoduše konfigurovány pro automatické přidělování síťových nastavení. Desktop je tedy vybaven ethernetovou síťovou kartou, notebook pak bezdrátovým Wi-Fi modulem, případně PCMCIA Wi-Fi kartou.

Scénář druhý: kabelový internet + přístupový bod Wi-Fi

Součásti: několik mobilních počítačů, základní modem, samostatný přístupový bod Wi-Fi
Doporučené standardy: Wi-Fi 802.11n
V případě přivedení kabelového internetu budeme vybaveni základním jednoduchým modemem, jehož výstupem bude jeden ethernetový port. Tuto linku pak můžeme připojit jako internetový "přívod" do jednoho z portů přístupového bodu Wi-Fi, z nějž bude obsluhován celý zbytek sítě. Výhodou použití access pointu je mobilita uživatelů a obslužné mechanizmy jako přidělování IP adres pomocí DHCP.
Pokud vyžadujeme co nejrychlejší přenos mezi jednotlivými mobilními počítači, je vhodnou volbou některé z novějších zařízení Wi-Fi na bázi připravovaného protokolu 802.11n, často označované jako Draft N. V takovémto případě doporučujeme zakoupit veškerý hardware od jednoho výrobce, nejlépe z jedné typové řady jak přístupový bod, tak bezdrátové síťové karty pro všechny počítače. Norma 802.11n přece jen není definitivně schválena a není třeba riskovat potíže s kompatibilitou.

Scénář třetí: mobilní internet + druhý počítač

Součásti: modem mobilní datové sítě, 1 PC typu desktop, 1 notebook, volitelně ethernetový přepínač (switch), ethernetové adaptéry a kabeláž.
V podobné situaci se může ocitnout řada uživatelů mobilních sítí, pokud je zrovna v domácím prostředí a ráda by využívala sdílení internetu pro desktop i notebook. Protože mobilní konektivita je (z pohledu systému Windows) analogií telefonického připojení sítě, bude nutné toto připojení "sdílet" na počítači, který je fyzicky k modemu připojen. Je-li modem napojen na port USB, pak nám v tomto přímo připojeném počítači postačí jedna ethernetová síťová karta. Je-li už samotný modem ethernetový, pak potřebujeme alespoň jednu další ethernetovou kartu pro další počítač či počítače v místní, domácí síti tedy "Ethernet" do internetu, druhý pak směrem "domů".
Po sestavení internetového připojení je nezbytné ho sdílet prostřednictvím zabudované služby v systému Windows. Toto řešení má výhodu v automatickém spuštění služby DHCP, jež obslouží další klientské počítače a vybaví je síťovou konfigurací. Máme-li domácích strojů více, můžeme na "domácí" výstup z internetového počítače zařadit přepínač a poté do něj zapojit další členy sítě. Bohužel zvolený způsob připojení k internetu obvykle neumožňuje připojit modem přímo k přepínači: první počítač v řadě musí hrát roli prostředníka a pracovat přímo připojený do obou sítí.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).