Hlavní navigace

Jen pro tvé oči

Sdílet

Norton Your Eyes Only 4.1 V tradiční žluté krabici se nachází program pro zabezpečení počítače. Nejedná se ...


Norton Your Eyes Only 4.1

V tradiční žluté krabici se nachází program pro zabezpečení
počítače. Nejedná se ovšem o jeho zajištění fyzické, ale o
bezpečnost dat. Pomocí zakódování dat podle až 2 048bitového
klíče tak prakticky znemožní komukoliv, kdo nezná příslušné
heslo, tato data číst. Dešifrování takovéhoto souboru by i na
nejrychlejších počítačích trvalo tisíce let, na což má málokdo
čas.
Norton Your Eyes Only v mnohém supluje bezpečnostní systém
Windows. Ve Windows je možnost při přihlašování do systému od
sebe oddělit uživatele různých pravomocí, avšak klepnutím na
tlačítko STORNO systém tak jako tak naběhne a některá data se
mohou dostat do nepovolaných rukou. Zrovna tak není tento systém
ochrany odolný proti nabootování z diskety, po kterém v běžném
režimu DOSu lze soubory číst, kopírovat či mazat bez větších
problémů. Potřebujete-li ovšem vyšší úroveň ochrany a
zabezpečení svého počítače, případně svojí lokální počítačové
sítě a nechcete přecházet na jiný operační systém (např.
operační systémy unixového typu), který má dokonalejší systém
ochrany dat jednotlivých uživatelů, pak produkt Symantecu je pro
vás možným řešením.
Jako ve většině zabezpečovacích systémů, i zde je definováno
několik různých skupin uživatelů s různými privilegii. Ten, kdo
produkt instaluje, se zároveň stává superuživatelem nebo
administrátorem. Jinými slovy člověkem, který má neomezená
práva, ale i určité povinnosti. Předně je ho úkolem systém Your
Eyes Only (YEO) nainstalovat, což je snadné díky dobře
zpracované příručce. Poté však začínají nesnadnější úlohy. Mezi
první patří zvolení dobrého hesla, a hlavně jeho zapamatování.
Zapomene-li superuživatel svoje heslo, vy zapomeňte na to, že
byste svá data ještě někdy viděli, resp. že byste se dožili
dešifrace souboru. Čili heslo nesmí superuživatel nikdy
zapomenout. Na druhou stranu, poznamená-li si tento
privilegovaný uživatel heslo na dobře viditelné místo poblíž
počítače a ještě ho výrazně označí, pozbývá investice do
zabezpečovacího softwaru smysl. Kromě povinnosti pamatovat si
heslo má administrátor i úkol zavádět nové uživatele a
stanovovat jejich pravomoci. Hierarchie uživatelů se liší podle
instalace. Pro samostatný počítač jsou kromě administrátora
ještě dvě skupiny: uživatelé a host. Host je, stejně jako
v jiných systémech, uživatel prakticky bez pravomocí, který
navíc (zpravidla) nemá možnost do systému ukládat ani měnit
v něm soubory.
Po rebootování se tedy přihlašujete nejen do Windows jako dosud,
ale navíc i do systému Your Eyes Only. Tím se nastaví vaše
uživatelská práva a soubory, k nimž nemáte přístup, zůstanou
zakódovány. Jinak se počítač tváří naprosto normálně, až na
malou ikonku v pravé části lišty. Dvojím ťuknutím na ni se
objeví menu a máte možnost nastavovat parametry, na které máte
práva. Poněkud vylepšeno je nastavení hesla pro šetřič
obrazovky. Zároveň je veden i soubor s auditem, tedy
s informacemi o přihlašování se do systému jednotlivých
uživatelů, jakož i o neúspěšných přihlašováních, což umožňuje
zjistit, zda se někdo nepokoušel (neúspěšně i úspěšně)
přihlašovat jako administrátor.
Ani zkušenější útočník na vaše data, který použije bootovací
disketu DOSu nebo režim DOS, aby tak obešel přihlašovací
posloupnost Windows, nepochodí. Data totiž zůstanou zakódována,
a tudíž nepoužitelná. Možná že někoho z vás napadlo, co se stane
v případě, že se Windows zhroutí (velmi řídký jev) a bude třeba
nastartovat počítač z diskety. I na to tvůrci Your Eyes Only
mysleli. V průběhu instalace se vytvoří tzv. Rescue disk (štítek
na disketu je přiložen), který umožňuje bootování a obsahuje
navíc informace o uživatelích a jejich právech. Takže po
nabootování z této diskety se objeví na (dosovské) obrazovce
okno s přihlašovacím dialogem.
Další velmi silnou zbraní Your Eyes Only je BootLock. Je to
vlastně jistá verze zavaděče systému, obsahující heslovou
kontrolu. Okamžitě po zapnutí počítače a proběhnutí BIOSu je
spuštěn BootLock. Jestliže neznáte příslušné heslo, počítač se
ani nerozeběhne. Prakticky stejně funguje i heslo BIOSu, s tím
rozdílem, že BIOS zná pouze jednoho uživatele a jedno heslo,
zatímco BootLock je v tomto směru štědřejší.
Některé součásti systému NORTON Your Eyes Only jsou
přepracováním standardních bezpečnostních mechanismů samotného
systému Windows. Přidávají několik dalších užitečných rysů,
zvláště pak ochranu zakódováním. Je vhodný zejména jako
zabezpečovací prostředí při komunikaci v síti, ale i pro případ
sdílení jediného počítače více osobami.Norton Your Eyes Only 4.1

+ BootLock
+ komplexní ochrana počítače
+ jednoduchost ovládání a nastavení
- není lokalizován

K recenzi poskytla firma:
Virklis
V Nové čtvrti 386, Praha 10
Cena: XXXXXXX