Hlavní navigace

Jednoduché a závislé rozevírací seznamy v Excelu - 4.díl

20. 7. 2020

Sdílet

 Autor: (c) soromon - Fotolia.com
Budete pracovat s tabulkami, pojmenovanými oblastmi, vzorci, ověřením dat a se styly pro tabulky.

Předcházející díl

 

Pomocí rozevíracích seznamů můžete v programu Microsoft Excel (Word a Access) vytvářet seznam platných položek, které můžete použít vy nebo i ostatní pro vložení do konkrétního pole. Tuto funkci oceníte zejména u polí, kam je třeba zadat určitou konkrétní informaci, popřípadě pro pole, kam je třeba vložit dlouhá či složitá data, která se obtížně píší, nebo konečně třeba pro pole, u nichž chcete mít vloženy konkrétně formulované například odpovědi. 

Vytvoření závislých rozevíracích seznamů

Závislé rozevírací seznamy je možné přirovnat k podnabídkám v aplikacích Office. Hlavní nabídka (nebo rozevírací seznam) zobrazuje různé volby, přičemž každá tato volba má další podnabídky, které se nějakým způsobem vztahují k hlavní nabídce. V našem ukázkovém sešitu vám rozevírací seznam nabídne seznam lékařů a vy si budete moci vybrat toho, který se specializuje na léčbu konkrétní části těla.

Představte si následující scénář: Provozujete malou vesnickou nemocnici umístěnou nějakých 60 km od nejbližšího velkoměsta, kde se nachází tři velké a plně vybavené nemocnice. Vaším úkolem je naplánovat lékařům jedné z těchto tří nemocnic návštěvu pacientů ve vaší nemocnici. Hlavní rozevírací seznam bude obsahovat ony tři nemocnice (resp. jejich umístění), v nichž lékaři ordinují. Podnabídka v podobě rozevíracího seznamu pak bude obsahovat jména lékařů, kteří pracují v konkrétní nemocnici: East Side, West Side a Midtown.

A. Vytvoření seznamů

1. Nejprve přidejte do sešitu nový list a pojmenujte jej lists2.

2. Na listu lists2 zadejte do sloupce A následující nadpis: Hospital Locations. Pod tento nadpis pak zadejte do buněk A2, A3 a A4 postupně názvy jednotlivých nemocnic, tj. názvy EastSide, WestSide a Midtown (pište bez mezer jako jedno slovo).

3. Přesuňte kurzor myši na první buňku pod nadpis Hospital Location (tj. na buňku A2). Klepněte do nabídky Domů > Formátovat jako tabulku a z podnabídky si vyberte vhodný styl tabulky. Zadání potvrďte stiskem tlačítka OK.

MIF21

 

Pokračování