Hlavní navigace

Java servlety a stránky JSP

1. 2. 2002

Sdílet

Programovací jazyk Java firmy Sun Microsystems má za sebou (v relacíchpočítačového věku) již docela slušnou a úspěšnou historii a dnes se těší zasloužené popularitě. O kvalitní u...
Programovací jazyk Java firmy Sun Microsystems má za sebou (v relacích
počítačového věku) již docela slušnou a úspěšnou historii a dnes se těší
zasloužené popularitě. O kvalitní učebnice tohoto jazyka v češtině není nouze,
ať se jedná o překlady či původní publikace českých autorů (právě vydavatel zde
představované novinky v loňském roce připravil zdařilou učebnici Miroslava
Viriuse). Prakticky ve všech případech však jde o základní studijní texty, jež
obsahují úvodní výklad jazyka a principů objektově orientovaného programování.
Takto specializovanou knihu, jakou vám zde představíme, byste dosud hledali
marně.

Jak je z názvu patrno, autor se zaměřil na problematiku využití Javy na straně
aplikačního (typicky webového) serveru pro potřeby tvorby statických i
dynamicky generovaných webových stránek. Při letmém prolistování můžete nabýt
dojmu, že se jedná o velkou kolekci příkladů s doprovodným textem. Hall
skutečně svůj výklad důsledně opírá o řadu ukázek, člení text do výrazné
struktury a rozdělil jej na poměrně malé, zřetelně uzavřené celky, čímž velmi
usnadnil studium. Autor postupuje od popisu základních struktur servletu přes
typické "CGI" záležitosti (zpracování požadavků klientů, práce s proměnnými,
generování hlaviček http) k práci s cookies a sledování sessions. Druhá část se
zabývá skriptováním technologií Java Server Pages, a jejich využitím, a
závěrečná, třetí část pak "podpůrnými" tématy, jako jsou formuláře HTML,
speciální využití apletů či databázová spojení pomocí JDBC. Závěr tvoří stručná
referenční příručka.

Publikace není určena začátečníků a pro úvodní seznámení s Javou doporučuji
např. výše zmíněnou knihu. Jde o programování pro internet pomocí Javy, a autor
výborně demonstruje možnosti, jež tento jazyk poskytuje. Pokud je vám
problematika blízká, neváhejte s koupí, neboť nemůžete udělat chybu, a naopak
se můžete hodně naučit.


Autor: Marty Hall
Vydavatelství: Neocortex, Praha
Počet stran: 586
Doporučená cena: 597 Kč
Adobe Photoshop 6.0

Patrik Malina

Program Photoshop firmy Adobe je grafiky-profesionály většinou považován za
nekorunovaného krále mezi bitmapovými editory. Jedná se o velmi silný nástroj,
a právě proto není úplně snadné se s ním naučit pracovat, neboť ovládání někdy
na první pohled vzdoruje naší intuici. Chcete-li jej tedy zvládnout, nestyďte
se sáhnout po příručce a když už, proč by neměla být přímo z rukou tvůrců
programu?

Vydavatel se rozhodl vsadit na jistotu a připravil překlad autorizované
učebnice, v níž se mohou začátečníci seznámit s filosofií ovládání aplikace.
Kniha je koncipována jako cvičebnice text je rozvržen do sedmnácti lekcí, jež
zpracovávají relativně samostatné celky. Výklad je velmi podrobný a popisuje
vždy v rámci vybrané tematiky každý krok, vedoucí ke zdárnému konci. Nechybí
předpokládaná časová náročnost pro každý oddíl, precizně připravené pracovní
materiály na přiloženém CD, shrnutí či kontrolní otázky v závěru kapitol. Za
velmi dobře zpracovaný považuji rovněž překlad, a to nejen pro jeho
srozumitelnost, ale také "dvojakost" v textu jsou při popisu nabídek a dalších
prvků aplikace u českých pojmů zachovány rovněž originální anglické termíny,
takže můžete při nácviku či v budoucnu pracovat s oběma jazykovými mutacemi
Photoshopu. Velmi slušně jsou rovněž zpracovány doprovodné obrázky (menu,
nástroje, palety atd.), jež text výborně doplňují. Kniha také obsahuje barevnou
křídovou přílohu nejen s ukázkami příkladů, na nichž adept v průběhu kursu
pracuje, ale také s kvalitními kolekcemi snímků, jež demonstrují řadu dalších
možností programu, obzvláště při retušování fotografií.

Chcete-li se opravdu dobře naučit základům práce s bitmapovou grafikou a
retušování fotografií, není důvodu hledat jinou knihu, neboť tato je opravdu
dobrá. A získané zkušenosti lze využít i jinde ovládání programu Photoshop bylo
inspirací třeba tvůrcům editoru GIMP.


Autor: Adobe Press
Vydavatelství: Softpress, Brno
Počet stran: 460
Doporučená cena: 595 Kč
Samba Linux jako server v sítích s Windows

Patrik Malina

Pokud patříte mezi alespoň mírně pokročilé správce lokální sítě, postavené na
Windows, třeba jste již někdy byli v pokušení vyzkoušet, zdali by se přeci jen
nedalo využít Linuxu. Jste-li blízcí troše experimentování a máte pocit, že
platit za tiskový či souborový server těžké licenční poplatky je nešetrné, tato
kniha je právě pro vás.

Asi jste již zaslechli, že Samba je implementace protokolu SMB (původně od
firmy IBM) na platformě Linux. Asi také víte, že slouží k práci se soubory a
tiskárnami v lokálních sítích Microsoftu, a tato publikace vás podrobně
seznámí, jak vše provozovat v síti vaší.

Samozřejmým předpokladem ke studiu je slušná znalost nejen prostředí Windows,
ale také základy pohybu v prostředí Linuxu. Pokud se bojíte příkazové řádky a
úprava konfiguračního souboru v textové podobě vás děsí, není kniha pro vás.
Přesto ji lze ve vymezených mantinelech označit za čtení pro začátečníky.
Autoři postupují od základů seznámí vás s fungováním samotného protokolu, s
principy sítí a jejich služeb ve Windows a dále pak krok po kroku s instalací a
konfigurací implementace Samba na Linuxu. Obtížnost výkladu průběžně roste
zpočátku vás autoři "rozcvičí", poté se tempo mírně zvyšuje. Můžete se postupně
naučit konfiguraci klientů Windows, nastavení uživatelských práv či integraci
do domén NT. Všechny kapitoly jsou opatřeny důkladným úvodem, výklad je
pozvolný a doprovázejí jej podrobné a slušně okomentované příklady. Nechybí
kapitoly o řešení různých typických problémů, referenční příručka konfigurace
Samby či příklad zcela konkrétního, úplného konfiguračního souboru.

Knihu považuji za velmi užitečnou, a to nejen proto, že tato tematika je v
češtině uceleně zpracována pravděpodobně poprvé, ale také díky její koncepci
dobře poslouží zpočátku jako učebnice a po získání zkušeností jako referenční
příručka.


Autoři: Robert Eckstein, David Collier-Brown, Peter Kelly
Vydavatelství: Computer Press, Praha
Počet stran: 375
Doporučená cena: 397 Kč
Tvorba WWW a WAP

Patrik Malina

Ty tam jsou časy, kdy zběhlému tvůrci webových stránek stačilo bravurně ovládat
značky jazyka HTML. Statické stránky dnes patří k začátečnické problematice do
většiny prohlížečů vtrhnul pohyb, a navíc počítač třídy PC již zdaleka není
jediným zařízením, kde si chtějí uživatelé prohlížet stránky. Pokud patříte
mezi všestranné tvůrce webových světů, mohla by vám tato brožurka přijít vhod.

Knihu považuji především za dobrý nakladatelský počin podobně koncipovanou
publikaci jsem již dlouho neměl v ruce a myslím, že řadu zájemců potěší.
Podtitul v tomto případě velmi přesně vystihuje obsah, neboť autor připravil
úplný přehled standardů HTML, XHTML 1.0, DHTML, CSS 1 a 2, WML a WAP.
Zdůrazňuji, že nejde o učebnici vytváření stránek pomocí uvedených technologií,
ale o referenční manuál pro ty, kteří již vědí, o co jde. Kniha se velmi hodí
přesně pro chvíle, kdy se vám z hlavy vykouřila některá z méně často
používaných značek či si potřebujete osvěžit přesnou syntax. Autor dle mého
soudu velice dobře rozvrhnul poměr mezi strohým seznamem, stručným výkladem a
příklady použití, a to dle závažnosti popisovaného tématu. Nechybí také
přehledné tabulky různých parametrů. V souladu se současnými trendy je velký
prostor věnován především objektovému modelu a událostem, a pak kaskádovým
stylům.

Rád bych dále zmínil, že kniha je poměrně slušně zpracována po stránce sazby.
Jedná se primárně o referenční materiál, a tak je rychlá orientace v textu
žádoucí autor (či editor) tento fakt nepodcenil, kniha je přehledná a dobře se
s ní pracuje. Značně si také ušetříte čas, pokud si z autorovy stránky stáhnete
kolekci příkladů, jež jsou v knize uvedeny.

Jak jsem v úvodu zmínil, publikace tohoto typu vychází po delší době. Nejste-li
zarytými příznivci hesla, že nejlepší referenční materiál je web sám,
poohlédněte se po ní. Bude se hodit začátečníkům i profesionálům.


Autor: Petr Pexa
Vydavatelství: Kopp, České Budějovice
Počet stran: 215
Doporučená cena: 149 Kč
Visual Basic .NET programovací jazyk

Patrik Malina

Programovací jazyk Visual Basic firmy Microsoft má zajímavou minulost a jeho
cesta k současné podobě byla poměrně trnitá. Podstatnou část jí prošel také
autor této publikace, jehož příručky popisující předchozí verze jsou dostatečně
známy. Nepřekvapí tedy, že nyní, kdy se Visual Basicu dostalo některých
zásadních vylepšení, následovala rychle tato kniha a její sourozenec v podobě
titulu, v němž jsou zpracovány řešené úlohy.

Znáte-li předchozí Pokorného publikace, zřejmě nebudete překvapeni. Především
začátečníci by tak měli vědět, že se opět jedná o cosi mezi učebnicí,
referenční příručkou a přehledem nejzajímavějších novinek. Jste-li úplným
začátečníkem, knihu prozatím plně nevyužijete autor totiž používá
"přírůstkovou" metodu, kdy předpokládá vaši základní znalost či zkušenost s
jazykem a jeho implementací v předchozích verzích, a zaměřuje se hlavně na nové
rysy a odlišnosti. Kniha je v podstatě rozvržena jako popis jednotlivých prvků
jazyka, s tím že průběžně je odkazováno na zkušenosti s předchozími verzemi.
Přeci jen podrobněji jsou zpracovány některé opravdu zásadní novinky, jako
např. vytváření vlastních tříd či dědičnost. Nechybí základní popis nového
vývojového prostředí, přehled komponent či nových koncepcí při tvorbě aplikací
v rámci architektury .NET. Autor se nevyhýbá ani opačnému postupu, takže v
knize naleznete upozornění na vlastnosti jazyka, jež Microsoft nezvládl dořešit
a jejichž užívání lze vřele nedoporučit. Samozřejmostí je řada krátkých
příkladů, jež velmi stručně demonstrují popisované jevy (ke knize je k dostání
disketa s jejich kompletní kolekcí). Hledáte-li však komplexnější ukázky,
sáhněte po zmíněné sbírce s rozsáhlejšími řešenými úlohami.

Knihu nelze doporučit k prvotnímu studiu naopak, je velmi vhodná pro zkušenější
programátory, kteří chtějí dál žít s Visual Basicem v jeho poslední inkarnaci.


Autor: Jan Pokorný
Vydavatelství: Kopp, České Budějovice
Počet stran: 253
Doporučená cena: 199 Kč (doprovodná disketa 69 Kč)
Vademecum správce sítě

Patrik Malina

Pod pojem "správce sítě" dnes často bývá počítačovými plebejci zahrnována řada
blízce příbuzných profesí či disciplín. Přidržíme-li se blíže významu slova, je
onou osobou specialista na ryze síťové technologie a jejich provoz. A právě
především pro tyto zájemce je zde představovaná kniha.

Výklad je zaměřena na síťové technologie jako takové jejich vlastnosti a
použití, a autor nijak podobně nezabíhá do oblasti implementací různými firmami
do aktivních síťových prvků či operačních systémů.

Veškerá problematika je zpracována s důsledným využitím referenčního modelu ISO
OSI a publikace je rozdělena do pěti částí. V první je řeč o propojování
prostředků na dvou nejnižších vrstvách, takže zde najdete velmi detailní
pojednání o technologiích LAN (lokální sítě) a WAN (rozlehlé sítě), jako jsou
např. Ethernet, Token Ring, Frame Relay či ATM. Autor se podrobně věnuje jak
samotným vlastnostem fyzických médií, tak metodám přístupu k nim. Druhá část je
v těsné návaznosti věnována používaným síťovým zařízením, jako jsou mosty,
přepínače, směrovače, ale také např. technologii překladu síťových adres (NAT).

Část třetí zahrnuje výklad směrovaných protokolů, tedy pro mnohé jádro "síťové"
práce. Jsou zde představeny prakticky veškeré běžně používané systémy, bez
ohledu na současnou míru využití a pozici v internetovém světě. (např. TCP/IP,
NetWare, SNA či Apple Talk). Poslední dvě kapitoly pojednávají o záležitostech
veskrze internetových jednak směrovacích protokolech (např. RIP, OSPF), jednak
zajištění kvality služeb a bezpečnosti.

Jak je patrno, Jirovského kniha je pro profíky. Nečekejte od ní návod na
propojení dvou počítačů ve Windows pomocí sériového kabelu, ale hodnotný, hutný
a "akademicky" důsledný výklad, jenž je velmi dobrým základem pro následnou
realizaci v jakémkoliv aplikační prostředí. Na závěr drobná poznámka: čeština v
tomto dílku dostala pěkně na frak!


Autor: Václav Jirovský
Vydavatelství: Grada Publishing, Praha
Počet stran: 428
Doporučená cena: 390 Kč