Hlavní navigace

Jakost snadno a rychle?

1. 1. 1999

Sdílet

Micrografx ISOCharter ISOCharter je program usnadňující dokumentační fázi při implementaci systému řízen


Micrografx ISOCharterISOCharter je program usnadňující dokumentační fázi při
implementaci systému řízení jakosti dle ISO 9000. Jeho úkolem je
vizualizovat všechny procesy -- zdokumentovat je krok za krokem.

Systémy jakosti

K objektivnímu a standardnímu posuzování podniku slouží normy
řady ISO 9000. Tyto normy posuzují celý systém podniku od jeho
organizační struktury, zodpovědností, pravomocí, postupů,
procesů až po zdroje nutné pro zajištění potřebné jakosti výrobku
nebo služeb.
Předmětem norem ISO 9000 je také řešení řady běžných úkolů,
kterými se většina firem zabývá. Mezi tyto činnosti patří
například budování organizační struktury podniku, vymezování
pravomocí a zodpovědností, řešení spisové služby, vypracovávání
vnitřních směrnic, pracovních postupů a pokynů a podobně. I když
podnik v blízké budoucnosti nepočítá s tím, že by implementoval
kompletní systém ISO 9000, může být přesto výhodné, bude-li řešit
své aktuální úkoly alespoň s ohledem na požadavky norem ISO 9000.

Tvorba dokumentace

Micrografx ISOCharter je kombinací produktů Micrografx
FlowCharter a EtQ 9000 Maps ( www.etq.com ). Vytváření dokumentace
je snadné a trochu připomíná práci s¦vektorovým grafickým
programem. Jednotlivé "objekty" budoucího diagramu lze libovolně
otáčet, měnit jejich velikost, pohybovat s nimi apod.
Vzájemné propojení je možné několika typy čar, které se
automaticky přichytávají k symbolům přesně tam, kde je třeba.
Samozřejmě veškerá propojení zůstávají zachována i při přesunu
jednotlivých objektů. Vynikající je možnost provázat více
dokumentů mezi sebou a tak přecházet z¦jednoho procesu do jiných,
které s¦ním souvisí. K¦dispozici je knihovna hotových procedur
(v podstatě šablony blokových diagramů) a pochopitelně také mnoho
symbolů pro použití v grafech. K¦rychlému prohlížení bez možnosti
editace slouží samostatná aplikace, FlowCharter Viewer. I v¦něm
zůstává zachována možnost přechodu mezi více diagramy, jež jsou
mezi sebou provázány.
Z dalších možností uvedu alespoň export hotového grafu do HTML,
tedy pro publikování na Internetu, nebo tvorbu tzv. živých grafů.
Ty umožňují interaktivní přístup ze strany uživatele nebo
simulaci nějakého procesu. Graf se dá spustit podobně jako
program po jednotlivých prvcích, a pro každý prvek lze definovat
nějakou akci (matematická operace, vstup nebo výstup údajů,
pokračování programu podle reakce uživatele). Tyto a další funkce
již fakticky nesouvisejí s dokumentačním procesem, ale jedná se
o vlastnosti programu FlowCharter, tedy pracovního prostředí,
které nástroj ISOCharter využívá.

Hodnocení

Micrografx ISOCharter je komplexní dokumentační nástroj, jenž do
značné míry zjednodušuje zavádění a údržbu norem ISO 9000 a ISO
14000. Určitým handicapem může být chybějící podpora českého
jazyka (všechny šablony jsou samozřejmě v angličtině). Samotné
prostředí programu je příjemné, má intuitivní ovládání a nic
nebrání tomu využít ho kromě dokumentace procesů také k¦tvorbě
dalších grafů a digramů. K¦dispozici je několik desítek různých
typů grafů (organizační diagram, diagram počítačové sítě, mapa
webových stránek, blokové diagramy, vývojové diagramy, znázornění
toku dat a mnoho dalších).


Micrografx ISOCharter

+ snadná tvorba a údržba dokumentace
+ pracuje v prostředí FlowCharter
- šablony pouze v angličtině

K recenzi poskytla firma:
SWS, a.s.
Jeseniova 1, Praha 3
Cena: 37 027 Kč (bez DPH)

Autor článku