Hlavní navigace

Jak zadarmo na soubory

1. 7. 2004

Sdílet

Softwaroví designéři se sice snaží před uživatelem práci s datovými soubory conejvíce skrýt za přívětivé uživatelské rozhraní, ale každého z nás "od počítačů" dříve či po...
Softwaroví designéři se sice snaží před uživatelem práci s datovými soubory co
nejvíce skrýt za přívětivé uživatelské rozhraní, ale každého z nás "od
počítačů" dříve či později potká nutnost ponořit se do více či méně
komplikované struktury uložení souborů na pevném disku počítače, najít kýžený
soubor a provést s ním nějakou operaci - třeba jej poslat elektronickou poštou
nebo předat někomu dalšímu v elektronické podobě. Poměrně brzy zjistíte, že
základní výbava operačního systému sice občasným jednoduchým operacím
dostačuje, nicméně se nejedná o nástroje dokonalé a snadno narazíte i na to, že
po nich chcete víc, než dovedou. Abyste nemuseli v takovém případě odlehčovat
své peněžence, připravili jsme pro vás přehled souborových kouzelníků, kteří
pro vás udělají cokoliv si budete přát - a to zdarma.
Asi nemá cenu zabývat se příliš teoriemi okolo uskladnění souborů na paměťových
médiích počítače. Tento článek se zaměřuje spíše na to, aby uživatel potřeboval
teorie co nejméně.
Pro lepší přehled si rozdělíme popisované programy do pěti skupin tak, abyste
snáze našli to, co potřebujete. Skupiny jsou následující:
• Manažeři - v podstatě náhrady za Průzkumníka Windows a některé pomocné
programy pro speciální operace se soubory.
• Přejmenovači - utility, které nabízejí pomocnou ruku při přejmenování většího
množství souborů.
• Hledači - jak už název napovídá, najdou vše zatoulané a zapomenuté, najdete
zde i katalogizační programy.
• Děliči - umí soubory nakrájet na menší části a opět je pospojovat do původní
podoby.
• Synchronizátoři - porovnávají a sjednocují obsahy souborů i složek.
Samozřejmě, že škatulkování není úplně dokonalé, protože některé univerzálnější
programy zvládnou činnosti i z více kategorií. Ale pojďme ke konkrétním
zástupcům jednotlivých skupin.

Manažeři
Začneme klasikou - programy pro správu souborů. Neobejde se bez nich žádný
počítač, i když si spousta uživatelů vystačí s tím, co se mu nainstaluje s
operačním systémem. Rozhodně si myslím, že se tím o leccos okrádají, pokud
potřebují se soubory intenzivněji pracovat. Určitým etalonem byl v tomto oboru
starý dobrý dosovský Norton Commander, který vymyslel geniální koncepci dvou
oken vedle sebe. Tuto koncepci více či méně napodobují i další programy, které
se snaží zařadit do kategorie Správce souborů. Ve Windows mají obvykle
usnadněnou situaci, protože mohou využívat slušnou škálu funkcí nabízenou
operačním systémem, většinou se s nimi však nespokojí a výrazně ji obohacují.
Pojďme se podívat na některé zajímavé. Programy obvykle nepotřebují instalaci a
dají se přenášet na libovolném médiu, protože se vejdou i na běžnou disketu.

ExplorerXP 1.03
Operační systém: Windows 2000/XP
Autor: Nikolaj Avrionov
Domovská stránka: http://www.explorerxp.com

Jedná se o malý a kompaktní program, který disponuje poměrně netradičním
uživatelským rozhraním - využívá systém dokovatelných oken a záložkových
panelů. Díky tomu můžete mít otevřeno prakticky libovolné množství složek.
Kromě standardních funkcí manipulace se soubory, které zvládá zcela podle
očekávání, má ExplorerXP také několik hezkých "vychytávek". Program třeba
automaticky zobrazuje velikost adresářů. Hezké jsou funkce "Copy to" a "Move
to", které slouží ke kopírování či přesunu souborů a složek do cílového místa
podle výběru ze stromové struktury nebo podle historie (nemusíte tedy do
cílového místa proklikat v jiném okně). Program zvládá též dělení a opětovné
spojování velkých souborů, hezké je i vyčištění souborů podle přednastaveného
filtru (třeba všechny soubory s příponou *.tmp).
Ovládání programu je jednoduché a přehledné, poměrně silnou stránkou je
rychlost, funkční vybavení není tak oslnivé.

A43 File Management Utility 2.30
Operační systém: Windows 2000/XP
Autor: B. G. Miller
Domovská stránka: http://www.shawneelink.net/~bgmiller/

Program je o něco větší a jeho funkční výbava tomu odpovídá. Celková koncepce
programu na první pohled odpovídá standardnímu systémovému Exploreru, nicméně
pro podporu souborových operací je k dispozici i dvouokenní souborový režim.
Autor se zaměřil spíš na výběr často používaných funkcí a jejich lepší
zpřístupnění uživateli. Kromě standardních souborových funkcí zpřístupňuje přes
menu a nástrojová tlačítka některé systémové konfigurace a servisní programy.
Autor nespoléhá pouze na svůj výběr a dává uživateli možnost vyrobit si vlastní
oblíbené zástupce v nástrojovém panelu. Dále zaměřil svoji pozornost na funkce
komprimace a dekomprimace souborů, které se provádějí velmi elegantně
přetažením vybraných souborů na komprimační hotspot. Zvládá archivy ZIP, RAR a
CAB, včetně vytváření samorozbalitelných archivů.
Specialitou programu jsou editory a prohlížeče, které se zobrazují v dolním
záložkovém panelu. Zde najdete pěkně po ruce panel zástupců pro spouštění
aplikací, textový editor s neomezenou velikostí souboru, vyhledávací panel,
alternativní okno souborového správce, hexaa obrázkový prohlížeč. Dalo by se
tedy říci, že program je do značné míry schopen nahradit funkcionalitu
uživatelského rozhraní samotných Windows.

freeCommander 2004.03
Operační systém: Windows 9x/NT4/ME/2000/XP
Autor: Marek Jasinski
Domovská stránka: http://www.freecommander.com/index_en.htm

Do třetice všeho dobrého - v případě freeCommanderu dokonce asi to nejlepší na
konec. Pracuje s obligátním dvoupanelovým uspořádáním, najdete v něm klasické
ikony znázorňující připojené disky, program bohatě využívá seznamů historie
míst, kde jste brouzdali atd. Umí pracovat s archívy ZIP, CAB a dovede číst RAR
(včetně práce s vnořenými archívy), disponuje vlastním náhledovým zobrazením
pro textové soubory a obrázky, je schopen adresáře porovnat, synchronizovat a
zobrazovat jejich velikosti, dále rozdělovat soubory, nastavovat hromadně
jejich atributy, vyhledávat.
Mezi méně obvyklé funkce patří třeba tisk obsahu adresáře nebo snímač obrazovky
(celé i výřezů). Pro tuzemce bude jistě nejzajímavější skutečnost, že program
je vícejazyčný, včetně češtiny. Je skutečně propracovaný, i když ne veškeré
ovládání se mi jevilo dostatečně intuitivní. Bohužel celkově patří k těm
pomalejším.

FingerPrint 2.1.3
Operační systém: Windows 9x/NT4/ME/2000/XP
Autor: MJLSoftware
Domovská stránka: http://www.mjleaver.com/Software/software.htm

Nyní přejdeme od univerzálních souborových manažerů ke specializovaným
nástrojům. První z nich je program FingerPrint, určený ke sledování změn v
souborech. Program má jednoduchou obsluhu a není příliš rychlý, takže
doporučuji rozdělit jeho působení do menších logických sekcí, příp. pracovat s
časovým nastavením náročnějších operací. FingerPrint pracuje na principu
výpočtu logických součtů MD5 ve zvolené složce. Díky nim je schopen zjistit,
které soubory se změnily, případně i najít obsahové duplikáty se stejným
součtem. Je vybaven filtry, které podle souborové masky určují, co evidovat a
co ne, uživatel si také může vybrat, které podsložky do sledování nebudou
zahrnuty. Pro lepší přehlednost je možné jednotlivé profily sdružovat do
skupin. Výsledný protokol je zobrazen v úhledném protokolu ve formátu HTML.

Remote Batch Copy 2.5.1
Operační systém: Windows 9x/NT4/ME/2000/XP
Autor: Morning Glory Tech
Domovská stránka: http://www.morningglorytech.com

Jak už sám název napovídá, jedná se o specialistu na kopírování. Program dokáže
rozkopírovat dávku souborů na různá místa v síti. Najde nebo vytvoří
odpovídající složku na cílovém uzlu (ale zvládne to i s jiným jménem) a
následně do ní nakopíruje soubory. Jedná se o jednoduchý program, který kromě
samotného dávkového kopírování zvládne ještě několik servisních funkcí
týkajících se testování parametrů spojení s jednotlivými cílovými uzly, umí
také logovat změny v kopírovaných souborech. Myslím si, že přes svou
jednoduchost může ušetřit síťovým správcům hodně práce s updaty souborů na síti.

FileOps 1.03
Operační systém: Windows 9x/NT4/ME/2000
Autor: The InFormail Team
Domovská stránka: http://homepage.eircom.net/~informail/

FileOps je sbírka několika velice šikovných souborových funkcí. S jeho pomocí
můžete soubory přejmenovat, změnit časové údaje a uploadovat na FTP server.
Dále můžete jejich obsah bezpečně zničit nebo zašifrovat pomocí algoritmů DES,
448bitového Blowfishe, RC6 a 256bitového TwoFishe.

rjhExtensions 1.3
Operační systém: Windows 9x/NT4/ME/2000
Autor: RjH Software
Domovská stránka: http://www.rjhsoftware.com/rjhextensions/

Z podobného soudku jako předchozí program je i utilita rjhExtensions. V tomto
případě se jedná o rozšíření funkcionality kontextového menu standardního
Průzkumníka Windows o tyto funkce: kopírování cesty do schránky, vyvolání
příkazové řádky, hromadné přejmenování vybraných souborů, zničení obsahu
souboru, zašifrování souboru, vytvoření kopie souboru a nakonec tisk nebo
uložení obsahu složky. Program nemá vlastní rozhraní, pouze konfigurační modul,
v němž se nastavuje způsob zobrazování položek v plovoucím menu. Opět
-jednoduché, ale účelné.

Přejmenovači
Doménou těchto specialistů je inteligentní přejmenovávání souborů. Hodí se to
obvykle na katalogy obrázků nebo hudebních klipů. Obvykle pracují na principu
zadání masky, podle které poté přejmenují vybranou sadu souborů. Jejich kvalita
se liší většinou právě komfortem, který poskytují uživateli při sestavování
masky.

Bulk Rename Utility 2.1.0.2
Operační systém: Windows 9x/NT4/ME/2000/XP
Autor: Jim Willsher
Domovská stránka: http://www.bulkrenameutility.co.uk

Tento program nabízí skutečně snad všechno, co uživatel může kdy potřebovat
(možná by bylo přesnější označení plug-in, protože se pouze integruje do
plovoucího menu Průzkumníka Windows). Umí přejmenovat soubory i složky podle
skutečně nepřeberného množství nastavení například dokáže přidávat nebo
odstraňovat čísla nebo sekvence znaků z názvů, přidávat nebo ubírat znaky ze
začátku i konce jména, přidávat datum změny v různých formátech do názvu a tak
dále. Umí procházet i vnořené složky a filtrovat, na co se má přejmenování
aplikovat, případně přejmenovat pouze vybrané soubory.
Program disponuje funkcí náhledu, jak bude vypadat výsledek přejmenování,
dovolí ukládat různé konfigurace pro opakované použití. Nastavovací panel
vypadá na první pohled opravdu ďábelsky a trochu se vymyká představě o zadávání
masky pro přejmenování. Ale po chvíli studia se na něj dá zvyknout.

Lupas Rename 2000 v 4.0
Operační systém: Windows 9x/NT4/ME/2000/XP
Autor: Ivan Anton Albarracin
Domovská stránka: http://www.azheavymetal.com/~lupasrename/lupasrename.php

Jedná se o samostatný program, který nepotřebuje instalaci. Má podobné
schopnosti jako předchozí, není jich však tolik. Umí pracovat zvlášť se jménem,
zvlášť s příponou. Pracovní prostředí je však přehlednější a navíc vícejazyčné
(bohužel bez češtiny). Hezký je panel Preview, který průběžně zobrazuje, jak
bude výsledek operace vypadat. A hlavně - má funkci UNDO, která vrátí zpět
omylem provedenou operaci.

Siren 1.70
Operační systém: Windows 9x/NT4/ME/2000/XP
Autor: Scarabee Software
Domovská stránka: http://www.scarabee-software.net

Tento program je určen spíše zkušenějším uživatelům, protože volí trochu
odlišný systém - přejmenování provádí podle zadaného výrazu, který používá
různé předdefinované výrazy a zástupné znaky. Rovněž disponuje funkcí UNDO i
náhledem budoucích jmen. Zajímavostí je poměrně široký rejstřík multimediálních
a dokumentových formátů, ze kterých umí program získat různé popisné informace
a doplnit je do jména souboru. Jestliže tímto způsobem vytvoříte masku
přejmenování souborů, může vypadat velice vědecky, ale rozhodně nepříliš
srozumitelně. A pokud ji odladíte tak, aby dělala skutečně to, co po ní žádáte,
velice uvítáte, že si ji můžete pro pozdější využití uložit.

Hledači
Co k názvu dodat? Prostě to jsou programy na hledání. A některé z nich umí
ještě něco navíc. Opět je jejich nabídka poměrně bohatá, takže se pojďme
podívat alespoň na ty nejzajímavější. Vzhledem k tomu, že samotný operační
systém disponuje poměrně propracovaným vyhledávacím mechanismem, zaměříme se na
nástroje, které své poslání směrují trochu jinak.

Agent Ransack 1.7.3
Operační systém: Windows 9x/NT4/ME/2000/XP
Autor: David Vest
Domovská stránka: http://www.agentransack.com

Začneme klasickým vyhledávačem, skrývajícím se za tajemným jménem evokujícím
prostředí špionážní literatury. Jedná se o lite verzi profesionálního
vyhledávače. Jeho prostředí odpovídá starším provedením vyhledávací utility
Windows a umí jen o něco málo více. Ale i to málo stojí za to. Především je to
náhledový panel, který při prohledávání obsahu souborů ihned zobrazuje obsah i
s vyznačenými výskyty hledaného slova. Další výhodou je možnost vyhledávání
podle zadaného výrazu, což umožňuje vyhledávat podle velmi komplexních
kritérií. Poslední výhodou je možnost ukládat výsledky hledání i často
používaná vyhledávací kritéria. Ovládání programu je jednoduché, rychlost je i
na slabším hardwaru slušná.

LookDisk 2.84
Operační systém: Windows 9x/NT4/ME/2000/XP
Autor: Vincenzo Iuorno
Domovská stránka: http://www.fxsearch.com/ldw_eng/

Poměrně jednoduchý a přehledný vyhledávač disponuje několika překvapivými
funkcemi. Samozřejmě ovládá i ty standardní, tedy vyhledávání podle jména či
různých parametrů a obsahu. Zajímavostí je vyhledávání duplikátů - a to podle
jména i podle obsahu. Tyto funkce jsou poměrně unikátní, ale pro jejich použití
si vyhraďte dostatek času, protože zejména u velkých disků trvají hezky dlouho.
Stejně jako předešlý program umí ukládat výsledky vyhledávání.

Harddisk Search and Stats 1.0
Operační systém: Windows 9x/NT4/ME/2000/XP
Autor: Freebyte
Domovská stránka: http://www.freebyte.com/harddisk_search_and_stats/

Za poněkud komplikovaným názvem se skrývá pěkný obsahový vyhledávač s
jednoduchým uživatelským rozhraním. Nejedná se tedy o program určený k
vyhledávání souborů jako takových, ale o program, který prohledává jejich obsah
a následně zobrazuje statistiku výskytů daného slova nebo výrazu. Program
disponuje vlastním prohlížečem, ve kterém můžete procházet výsledky a
vyhledávat jednotlivé výskyty. Pokud vám jeho služby nebudou stačit, je možné
použít i prohlížeče externí.
Významnou výhodou je schopnost prohledávat několik výrazů najednou, ušetří se
tím čas. Aby se program nezdržoval zbytečnostmi, můžete mu zadat seznam přípon
souborů, jimiž se má zabývat. Tento seznam můžete vytvořit přímo převzetím
přehledu přípon, které program sám v zadané složce najde.

Ruby 0.87.6
Operační systém: Windows 9x/NT4/ME/2000/XP
Autor: Warp Engine Software
Domovská stránka: http://www.warpengine.com

Program Ruby není klasickým hledačem a patřil by spíše do jiné kategorie. Jedná
se o program sloužící k prohledávání sbírky CD (i jiných přenosných médií).
Ruby médium prohledá a eviduje jeho kompletní obsah do databáze. Uživatel má
pak usnadněné hledání, protože nemusí prohledávat fyzicky jednotlivá média -
stačí příslušný hledaný soubor najít v databázi a následně do počítače rovnou
vložit to správné. Program umí zaznamenávat do katalogu také obsah archívů ZIP
a zvláštní péči věnuje i souborům MP3, kdy může do záznamů přidávat údaje
charakterizující obsah souboru (třeba název skladby, interpreta, apod.).
Program má jednoduché uživatelské rozhraní i ovládání, možnosti vyhledávání
jsou podle jména souboru, velikosti, data a vnitřního identifikátoru dodaného
programem - na první pohled to nevypadá jako mnoho, ale myslím si, že tato
funkce je dostačující. Ruby je v beta-verzi, takže občas můžete narazit na
drobné nedodělky.

Děliči a lepiči
V této skupině programů najdete speciality pro rozdělování a následné skládání
velkých souborů, například za účelem přenesení na některém nízkokapacitním
datovém médiu, případně pro přenos přes pomalejší internetové připojení. Těchto
aplikací najdete na internetu skutečně slušnou řádku, počínaje triviálními
utilitami pracujícími z příkazové řádky a sofistikovanými manažery vybavenými
řadou pomocných funkcí konče. Jejich funkcionalitu často najdete i v repertoáru
univerzálních manažerů, nicméně v jejich případě narazíte na problém, že stejný
systém potřebuje i příjemce rozděleného souboru, aby mohl vše zase uvést do
původního stavu.

GSplit 1.8.0
Operační systém: Windows 9x/NT4/ME/2000/XP
Autor: Guillaume Di Giusto
Domovská stránka: http://www.gdgsoft.com/gsplit/

Již sama velikost instalace naznačuje, že program není žádná jednoduchá
utilitka. Skutečně se jedná o plně vybavený kráječ souborů se vším komfortem.
Operace jsou prováděny pod bedlivým dohledem průvodců a ve velice přehledném
pracovním prostředí. Chvilku vám možná bude trvat, než pochopíte principy, ale
následně již vše půjde hladce. Program umí dělit více souborů najednou, umí
dělit na bloky určené velikosti nebo přímo na cílová média (i s tím, že může
ponechávat část média prázdnou). Uživatel si může stanovit, jak budou části
pojmenovány, jednotlivé kousky mohou být zabezpečeny cyklickým součtem a
program umí kontrolovat jejich integritu.
K zajímavým funkcím programu patří možnost vytvořit samostatný spojovací
program, který dokáže kousky zase poskládat automaticky do původního souboru.
Tento prográmek můžete poměrně variabilně uživatelsky přizpůsobit. Třešničkou
na dortu je možnost přeložit do češtiny veškeré texty, které skládací prográmek
obsahuje.

WinSplit 1.5
Operační systém: Windows 9x/NT4/ME/2000/XP
Autor: Everlog Software
Domovská stránka: http://www.everlong.co.uk

Program patří k těm jednodušším, i když má grafické rozhraní (včetně podpory
drag&drop). Umí však pracovat i z příkazové řádky. Uživatel nemusí prakticky
nic nastavovat, pouze vybere velikost cílových částí a jejich umístění.
WinSplit vygeneruje sestavovací dávkový soubor využívající součtové COPY. Pokud
spojujete kousky samotným programem, máte po úspěšném spojení možnost zvolit
automatické vymazání částí.

Splitter & Merger 5.5
Operační systém: Windows 9x/NT4/ME/2000/XP
Autor: Hector Maldonado
Domovská stránka: http://www.splitter.vze.com

Pokud by vás zajímala skutečně minimalistická varianta, je k dispozici program
Splitter & Merger. Nepotřebuje instalaci a samotný program je 32 KB velký,
takže jej můžete přidat k distribuovaným součástem. Nicméně nemusíte, protože
program umí dělat i "samosložitelnou" sadu částí. Dokonce nabízí i možnost
provést kompresi rozdělovaných souborů. Do takové velikosti toho autor natěsnal
skutečně hodně a navíc program funguje i s kompresí dostatečně rychle.

Synchronizátoři
Do této skupiny jsem zařadil programy, které umějí porovnávat a synchronizovat
obsahy adresářů. V této oblasti není výběr tak velký, nicméně i zde najdeme
zajímavá díla.

myEasySync 2.2
Operační systém: Windows 9x/NT4/ME/2000
Autor: Fabian MÖrchen
Domovská stránka: http://www.mybytes.de

Jednoduchý a nenáročný prográmek pracující se dvěma panely, ve kterých zobrazí
rozdíly zvolených adresářů. Zvládá tři základní operace - zálohu, obnovu,
synchronizaci adresářů. Dovoluje porovnání podle času i automatické provedení
předvolené operace. Je vhodný zejména pro časté obnovování ze zálohy,
přehlednost prostředí bohužel není nijak závratná. Program není nutné
instalovat.

TreeComp 3.7
Operační systém: Windows 9x/NT4/ME/2000
Autor: Lennert Ploeger
Domovská stránka: http://www.xs4all.nl/~lploeger/TreeComp3.htm
Autor tohoto softwaru zvolil poněkud méně přehledné jednopanelové uspořádání,
doplněné stromovou hierarchií. TreeComp je funkčně bohatší a umožňuje lépe
filtrovat a třídit pohledy. Před provedením operace zobrazuje přehled změn,
které mají být provedeny, což dovoluje provést poslední "zatažení ruční brzdy"
před nevratným zničením něčeho důležitého. Zvládá také připojení externího
programu pro porovnávání obsahu a je schopen sledované složky aktivně
monitorovat a průběžně aktualizovat stav rozdílů.

CompFold 1.4.1.19
Operační systém: Windows 9x/NT4
Autor: Malcolm Pescod
Domovská stránka: http://home.freeuk.com/mpescod/

Třetí zástupce představuje asi funkčně nejlepší dílo. A to přesto, že se
nejedná právě o žhavou novinku. Umožňuje porovnat a synchronizovat složky a -
pokud najdete rozdílné soubory - umí také porovnat a přehledně zobrazit rozdíly
jejich obsahů. Zajímavou funkcí je možnost uložit stav složky a následně
porovnávat změny oproti tomuto uloženému stavu. Program používá poměrně
spartánské uživatelské prostředí, ale po určitém zácviku se na ovládání dá
docela dobře zvyknout.