Hlavní navigace

Jak věci pracují 2.0 CZ

1. 2. 1998

Sdílet

Dorling Kindersley umí česky Multimediální tituly renomovaného nakladatelství Dorling Kindersley Multimedia se st...


Dorling Kindersley umí česky

Multimediální tituly renomovaného nakladatelství Dorling
Kindersley Multimedia se staly díky své kvalitě nedílnou
součástí českého trhu CD-ROMů. Recenze v odborných periodikách
pěly chválu nad obsahovým i grafickým zpracováním publikací.
Snad jediná výtka, kterou bylo možno učinit, byla
"nelokalizovanost". Pokud je titul určen dospělým, lze požadavky
na znalosti angličtiny ospravedlnit. Avšak v případě "Dorlingů"
se jedná převážně o tituly pro děti. A zde je angličtina
nespornou překážkou masovějšího rozšíření zdařilých encyklopedií.

Přestože je lokalizace produktů encyklopedického charakteru
značně náročná, společnost BSP se k tomuto kroku odhodlala.
Prvním počeštěným titulem, který se nám dostal do rukou, je
CD-ROM Jak věci pracují 2.0. Pro úplnost dodejme, že s recenzemi
anglických verzí (1.0 a 2.0) jsme se již setkali v minulých
vydáních rubriky Na stříbrných kotoučích.

Počeštění titulu je dokonalé a úplné: přeloženy jsou dokonce i
texty na krabici, obalu disku i na samotném cédéčku (nosiči).
Česky je také instalační program a názvy aplikací. Samozřejmostí
je překlad veškerých textových informací; produkt je určen spíše
pro starší děti (mající ve škole fyziku), čemuž odpovídá zvolená
slovní zásoba. Velice pozitivním dojmem pak působí lokalizace
animovaných tlačítek a tzv. aktivních částí obrázků (jimi se
spouští animace či aktivuje odkaz do jiné části publikace).
Rovněž průvodce David je kompletně předabován - zvuk je velmi
kvalitní, prakticky bez šumu.

Pokud si na recenze anglických verzí publikace nevzpomínáte, zde je malá retrospekce: Jak věci pracují je dětská encyklopedie vysvětlující principy fungování strojů, přístrojů a zařízení, se kterými se běžně setkáváme. Putování začíná ve skladišti, kde jsou věci volně poházeny -- ťuknutím na libovolnou z nich vyvoláme videosekvenci, v níž nám průvodce danou věc krátce představí. Ze skladiště lze odskočit do relevantních částí ostatních sekcí, tj. do strojů, vynálezců, zákonitostí či historie. Detailní popis věci, a to včetně jejího schématu (řezu) a animace funkce, uvádí sekce Stroje od A do Z. - samozřejmě včetně odkazů na záznamy slovníku pojmů, příp. s tlačítkem pro přehrání filmu v Biografu chlupáče mamuta. Ostatně biograf stojí za to: velmi vtipnou formou - vypráví legrační příhody ze života mamuta - seznámí studenta s mnoha fyzikálními zákonitostmi jako je magnetická indukce či Archimédův zákon apod. V sekci Zákonitosti má student možnost poznat fyzikální podstatu fungování strojů a zařízení. Sekce Historie představuje ilustrovanou časovou osu, na níž je možné získat přehled o časové posloupnosti důležitých vynálezů a rychle odskočit na
ten, jenž vás právě zajímá. V sekci Vynálezci pak hledejte informace o lidech, kteří za všemi těmi důmyslnými zařízeními stojí.

Kromě již zmíněných hlavních sekcí najdeme v publikaci ještě
mnoho zajímavých funkcí: tlačítko pro připojení k Internetu na
mamutovu stránku, rejstřík a obchůdek, v němž lze "nakoupit"
hlavičkové papíry, pohlednice, zvuky, obrázky a šetřiče
obrazovky s mamutí tematikou.


Jak věci pracují 2.0 CZ

+ kvalitní lokalizace

+/- cena

K recenzi poskytla firma:

Apro, s.r.o.

Cena: 1 990 Kč vč DPH

Autor článku