Hlavní navigace

Jak používat Chocolatey, pomocníka pro instalaci aplikací - 3.díl

11. 10. 2014

Sdílet

 Autor: (c) ajarecki - Fotolia.com
Jak by se vám líbilo, kdyby za vás veškerou tu monotónní práci s instalací, aktualizací či odebíráním aplikací v počítači udělal někdo jiný? Představujeme pomocníka, který tyto činnosti perfektně zvládá.

Převážná většina uživatelů nevěnuje příliš pozornosti způsobu, jakým se do jejich počítačů instalují nejrůznější aplikace. Není ani divu, když jsou po léta doslova „trénováni“ k tomu, aby vyhledali internetovou stránku, z ní si stáhli soubor EXE či MSI a poté v průvodci instalací klepali na tlačítka Další a Dokončit.

Tento případ instalací aplikací je sice velmi jednoduchý, ale někdy dost časově náročný, protože vyžaduje vaši přítomnost.

Chceme vám proto v tomto seriálu představit velmi slibný projekt s názvem Chocolatey, který instalaci aplikací na počítač usnadňuje, protože vám umožní provést jejich instalaci, aniž byste museli procházet nespočetným množstvím oken.

 

Předchozí díl

 

 Instalace Chokolatey

Nyní navštivte internetovou stránku Chocolatey.org a zkopírujte příkazy z prvního okna. V době psaní tohoto seriálu se jednalo o tyto příkazy:

@powershell -NoProfile -ExecutionPolicy unrestricted -Command "iex ((new-object net.webclient).DownloadString('https://chocolatey.org/install.ps1'))" && SET PATH=%PATH%;%ALLUSERSPROFILE%\chocolatey\bin

Vložte je do příkazového řádku, stiskněte klávesu Enter a o zbytek se již postará váš počítač.

/Instalace nástroje Chocolatey je prakticky tak jednoduchá, jako instalace programů, které samotný nástroj instaluje

Kopírování a následné vkládání příkazů se sice obecně nedoporučuje, nicméně v tomto případě se jedná o výjimku potvrzující pravidlo.

Nicméně aby se vám lépe spalo, pojďme se alespoň v krátkosti podívat, co vůbec příkazy provádí: Nejprve vašemu počítači řeknou, že má spustit prostředí Powershell a že nemá načítat žádné vlastní profily, které by mohl uživatel s vyššími právy mít. Dále operačnímu systému Windows říká, aby nastavil politiku pro vykonávání příkazů, tak aby bylo možné vykonávat všechny příkazy bez omezení. V tomto případě je třeba tuto politiku nastavit proto, aby bylo možné spustit jakýkoliv skript Powershell a aby následně bylo možné stáhnout a spustit instalační skript projektu Chocolatey.

Základy Chocolatey

Ted, když máte program Chocolatey nainstalovaný a spuštěný, je správná chvíle, abyste začali s instalací programů. Spusťte znovu příkazový řádek v režimu správce a zadejte příkaz cinst [název programu]. Pokud například budete chtít instalovat program VLC, napište:

cinst vlc

Když používáte nástroj Chocolatey, musíte souhlasit s licenčním ujednáním programu, který instalujete a který budete chtít na počítači používat

 

Chocolatey stáhne z internetu instalační soubor za vás

Nevypadá to špatně, že ano? Vtip je v tom, že potřebujete pro každý program, který budete chtít pomocí Chocolatey instalovat, znát přesný název, který tento projekt pro program používá. V žádném případě tedy nestačí napsat Chrome nebo Google-Chrome a čekat, že Chocolatey okamžitě pochopí, co chcete.

Názvy programů používané projektem Chocolatey pro jejich instalaci se dají najít několika způsoby. První spočívá v metodě pokus-omyl, kdy budete na příkazový řádek psát názvy programů a doufat, že se trefíte (tato metoda v mnoha případech funguje nad očekávání dobře).

Pokud nemáte čas na hraní s příkazovým řádkem, zkuste prohledat online katalog balíčků. Balíčky ovšem můžete hledat přímo na příkazovém řádku, a to následujícím příkazem:
choco search [klíčové slovo]

MIF21

 

Pokračování