Hlavní navigace

Jak nepřijít o data

1. 1. 1999

Sdílet

Seagate Replication Exec 1.5 Řada uživatelů si často neuvědomuje, že mnohem větší cenu než vlastní výpo...


Seagate Replication Exec 1.5Řada uživatelů si často neuvědomuje, že mnohem větší cenu než
vlastní výpočetní technika mají data, která jsou po dlouhou dobu
pracně pořizována a udržována. Ztráta dat se dokonce může stát
pro mnohé společnosti osudná, neboť náklady na jejich opětovné
získání jsou značné. Proto je nutné důležitá data nějakým
způsobem chránit.

Seagate Replication Exec představuje komplexní řešení replikace
dat pro sítě Windows NT. Produkt umožňuje automaticky duplikovat
vybrané soubory nebo celé souborové systémy z jednoho serveru na
druhý, z jednoho serveru na více serverů nebo mezi několika
servery navzájem za účelem zajištění bezpečnosti dat při havárii
systému, případně z důvodu potřeby distribuovat informace na více
lokalit. Tuto technologii lze s výhodou použít také pro
centralizaci zálohování dat celé firmy.

Činnost systému

je založena na spolupráci dvou hlavních součástí. První z nich,
Replication Exec Service , běží jako služba operačního systému
Windows NT, a zajišťuje replikaci všech k tomu určených dat.
Server, jenž je zdrojem dat pro replikaci, se označuje jako
zdrojový server ( Source ). Naopak server, na který jsou data
replikována, je nazýván cílovým serverem ( Target ). Přitom platí,
že každý server s Windows NT může pracovat zároveň jako zdrojový
i cílový.
Replication Exec umožňuje replikovat všechny typy souborů (včetně
databází a otevřených souborů) ze souborového systému NTFS i FAT
zdrojového serveru na svazek NTFS cílového serveru. Mezi
jednotlivými servery se přenášejí pouze změny v datech. Tím jsou
zajištěny nízké nároky na přenosovou kapacitu sítě. Při duplikaci
dat ze svazků NTFS jsou zachovány všechny informace týkající se
přístupových práv k jednotlivým adresářům a souborům.
Druhou nezbytnou součástí je Replication Exec Administrator,
představující uživatelské rozhraní systému Replication Exec.
Pomocí této aplikace můžete řídit replikaci na všech server sítě
z jednoho místa. V levé části aplikačního okna se zobrazuje
přehledná stromová struktura všech dostupných replikačních
serverů a dalších objektů, které lze nějakým způsobem spravovat
nebo monitorovat.
Konfigurace replikace spočívá ve vytváření tzv. replikačních
politik ( replication policy ).
Chcete-li nějaké adresáře či soubory natrvalo odstranit z procesu
replikace, musíte nadefinovat příslušná pravidla ve složce Master
Exclusions . Replication Exec obsahuje několik implicitních
pravidel, která se nikde nezobrazují a nelze je ani žádným
způsobem měnit. Mezi takto vyřazené soubory patří odkládací
soubory Windows ( PAGEFILE.SYS ), soubory systémových protokolů
a bohužel i registrační databáze Windows NT.
Replication Exec poskytuje správci systému řadu informací
o jednotlivých replikačních úlohách. Tyto údaje jsou v zájmu
přehlednosti rozděleny do několika skupin. První z nich ( Alerts )
obsahuje zprávy, které administrátora upozorňují na některé
významné události (např. start, ukončení nebo chyba aplikace).
Detaily o jednotlivých alarmech jsou dostupné prostřednictvím
systémového protokolu nebo příslušné replikační politiky. Aby
mohl být správce informován o vzniklých problémech i v době své
nepřítomnosti, lze tato hlášení přesměrovat pomocí SNMP, e-mailu
nebo síťové služby NetSend.
Systémový protokol ( System Log ) slouží k ukládání detailních
informací o činnosti systému Replication Exec. Staré záznamy
v této složce jsou po určité době automaticky odstraněny k tomu
určeným skriptem (Janitor).
Položky Running Jobs a Completed Jobs umožňují sledovat průběh
aktivních úloh, přerušit jejich běh, prohlížet seznam dokončených
úloh nebo detailní informace o právě probíhajících i již
dokončených úlohách.
Pro zajištění některých speciálních úkolů můžete vytvářet skripty
(složka Janitor & Scripts ). Speciálním typem skriptu je již dříve
zmíněný systémový proces Janitor, který se automaticky spouští
jednou denně. Jeho úkolem je odstranit staré záznamy v databázi
a protokolových souborech systému Replication Exec. Správce ale
může definovat i další skripty, které lze použít zejména při
zálohování replikovaných dat. Spuštění libovolného skriptu
automaticky zajistí přerušení a opětovné spuštění replikace dat
na příslušném serveru. Takto lze průběžně vytvářenou repliku
dočasně "zmrazit" v požadovaném stavu a data přenést na
archivační médium.

Závěr

Replication Exec přináší poněkud netradiční pohled na
centralizaci zálohování dat v počítačových sítích. Kromě snížení
nákladů na správu systému a zjednodušení procesu ochrany dat,
může tento produkt stejně dobře posloužit k replikaci informací
mezi několika servery, včetně serverů vzdálených poboček
připojených pouze prostřednictvím linek WAN.


Replication Exec 1.5

+ centrální správa
+ výkon
+ nízké nároky na přenosovou kapacitu sítě
- nejsou replikovány registry

K recenzi poskytla firma:
Seagate Software
www.seagatesoftware.com

Autor článku