Hlavní navigace

Jak nepřijít o data - Seagate Replication Exec 1.5

1. 3. 1999

Sdílet

Řada uživatelů si často neuvědomuje, že mnohem větší cenu než vlastní výpočetnítechnika mají data, která jsou po dlouhou dobu pracně pořizována a udržována. Ztráta dat se dokon...
Řada uživatelů si často neuvědomuje, že mnohem větší cenu než vlastní výpočetní
technika mají data, která jsou po dlouhou dobu pracně pořizována a udržována.
Ztráta dat se dokonce může stát pro mnohé společnosti osudná, neboť náklady na
jejich opětovné získání jsou značné. Proto je nutné důležitá data nějakým
způsobem chránit.
Seagate Replication Exec představuje komplexní řešení replikace dat pro sítě
Windows NT. Produkt umožňuje automaticky duplikovat vybrané soubory nebo celé
souborové systémy z jednoho serveru na druhý, z jednoho serveru na více serverů
nebo mezi několika servery navzájem za účelem zajištění bezpečnosti dat při
havárii systému, případně z důvodu potřeby distribuovat informace na více
lokalit. Tuto technologii lze s výhodou použít také pro centralizaci zálohování
dat celé firmy.

Činnost systému
je založena na spolupráci dvou hlavních součástí. První z nich, Replication
Exec Service, běží jako služba operačního systému Windows NT, a zajišťuje
replikaci všech k tomu určených dat. Server, jenž je zdrojem dat pro replikaci,
se označuje jako zdrojový server (Source). Naopak server, na který jsou data
replikována, je nazýván cílovým serverem (Target). Přitom platí, že každý
server s Windows NT může pracovat zároveň jako zdrojový i cílový.
Replication Exec umožňuje replikovat všechny typy souborů (včetně databází a
otevřených souborů) ze souborového systému NTFS i FAT zdrojového serveru na
svazek NTFS cílového serveru. Mezi jednotlivými servery se přenášejí pouze
změny v datech. Tím jsou zajištěny nízké nároky na přenosovou kapacitu sítě.
Při duplikaci dat ze svazků NTFS jsou zachovány všechny informace týkající se
přístupových práv k jednotlivým adresářům a souborům.
Druhou nezbytnou součástí je Replication Exec Administrator, představující
uživatelské rozhraní systému Replication Exec. Pomocí této aplikace můžete
řídit replikaci na všech server sítě z jednoho místa. V levé části aplikačního
okna se zobrazuje přehledná stromová struktura všech dostupných replikačních
serverů a dalších objektů, které lze nějakým způsobem spravovat nebo
monitorovat.
Konfigurace replikace spočívá ve vytváření tzv. replikačních politik
(replication policy).
Chcete-li nějaké adresáře či soubory natrvalo odstranit z procesu replikace,
musíte nadefinovat příslušná pravidla ve složce Master Exclusions. Replication
Exec obsahuje několik implicitních pravidel, která se nikde nezobrazují a nelze
je ani žádným způsobem měnit. Mezi takto vyřazené soubory patří odkládací
soubory Windows (PAGEFILE.SYS), soubory systémových protokolů a bohužel i
registrační databáze Windows NT.
Replication Exec poskytuje správci systému řadu informací o jednotlivých
replikačních úlohách. Tyto údaje jsou v zájmu přehlednosti rozděleny do
několika skupin. První z nich (Alerts) obsahuje zprávy, které administrátora
upozorňují na některé významné události (např. start, ukončení nebo chyba
aplikace). Detaily o jednotlivých alarmech jsou dostupné prostřednictvím
systémového protokolu nebo příslušné replikační politiky. Aby mohl být správce
informován o vzniklých problémech i v době své nepřítomnosti, lze tato hlášení
přesměrovat pomocí SNMP, e-mailu nebo síťové služby NetSend.
Systémový protokol (System Log) slouží k ukládání detailních informací o
činnosti systému Replication Exec. Staré záznamy v této složce jsou po určité
době automaticky odstraněny k tomu určeným skriptem (Janitor).
Položky Running Jobs a Completed Jobs umožňují sledovat průběh aktivních úloh,
přerušit jejich běh, prohlížet seznam dokončených úloh nebo detailní informace
o právě probíhajících i již dokončených úlohách.
Pro zajištění některých speciálních úkolů můžete vytvářet skripty (složka
Janitor & Scripts). Speciálním typem skriptu je již dříve zmíněný systémový
proces Janitor, který se automaticky spouští jednou denně. Jeho úkolem je
odstranit staré záznamy v databázi a protokolových souborech systému
Replication Exec. Správce ale může definovat i další skripty, které lze použít
zejména při zálohování replikovaných dat. Spuštění libovolného skriptu
automaticky zajistí přerušení a opětovné spuštění replikace dat na příslušném
serveru. Takto lze průběžně vytvářenou repliku dočasně "zmrazit" v požadovaném
stavu a data přenést na archivační médium.

Závěr
Replication Exec přináší poněkud netradiční pohled na centralizaci zálohování
dat v počítačových sítích. Kromě snížení nákladů na správu systému a
zjednodušení procesu ochrany dat, může tento produkt stejně dobře posloužit k
replikaci informací mezi několika servery, včetně serverů vzdálených poboček
připojených pouze prostřednictvím linek WAN.

8 0707/OK

Replication Exec 1.5
+ centrální správa
+ výkon
+ nízké nároky na přenosovou kapacitu sítě
- nejsou replikovány registry

K recenzi poskytla firma:
Seagate Software
www.seagatesoftware.com