Hlavní navigace

***Jak na to: Z poradenské linky

1. 4. 1999

Sdílet

Profesionálové II. Technici HP o vašich častých dotazech (?) Před instalací tiskárny. ...


Profesionálové II.

Technici HP o vašich častých dotazech(?) Před instalací tiskárny.

(>) Připojte tiskárnu paralelním kabelem dlouhým 1,3 - 2,5 m,
podporujícím oboustrannou (bi-tronics) komunikaci k počítači,
vložte do zásobníku papír a ověřte, zda svítí " On-line ".
Nedoporučuje se používat datové přepínače (pro sdílení 1
tiskárny více uživateli), rovněž se nedoporučuje připojení
tiskárny kabelem delším než 3 m. Příliš velká délka kabelu může
mít vliv na úbytek signálu a tím na zkreslení dat putujících do
tiskárny. Tiskárny, které vyžadují obousměrnou komunikaci,
nemusejí zcela správně pracovat, připojíte-li je do sítě.

(?) K čemu bi-tronics rozhraní (aneb obousměrná komunikace).

(>) Tento způsob komunikace slouží pro přesné sledování stavu
tiskárny, pro kontrolu stavu a seřízení tiskových zásobníků, pro
přesné nastavení vlastností - např. optimální zarovnání
tiskových zásobníků tak, aby bylo dosaženo té nejvyšší kvality
tisku.

(?) Mám problém s tiskárnou.

(>) Především je potřeba přesněji zjistit, za jakých podmínek se
problém vyskytuje. Tj. vyskytuje-li se např. v DOS prostředí,
nebo ve Windows nebo v DOSu i pod MS Windows. To zjistíte
nejlépe tím, že po startu počítače podržíte stisknutou klávesu
F8 a počkáte, až se objeví startovací nabídka Windows. Zde si
vyberete práci v¦MS-DOS. Po zobrazení řádky C: napište copy
autoexec.bat LPT1 Měla by se vytisknout stránka s textem (různé
příkazy, parametry apod.). Pokud se vytiskla, znamená to, že
problém zůstává pouze ve Windows.

(?) Mám problém s tiskárnou v DOS i Windows aplikacích.

(>) Pokud ten problém znamená, že tiskárna nevytiskne ani
stránku, proveďte kontrolu zapojení tiskárny a počítače,
vyzkoušejte jiný kabel, případně proveďte tisk zkušební stránky
z předního panelu tiskárny (u HP podržením jednoho z tlačítek na
předním panelu). Máte-li možnost, připojte k počítači jinou
tiskárnu pro zjištění, zdali je problém v počítači, nebo v
tiskárně. Případně zkuste vaší tiskárnu připojit k jiném
počítači. Pokud na jiném počítači tiskne a na vašem ne, hledejte
závadu ve svém PC. Zkontrolujte BIOS, máte-li správně nastavený
paralelní port (měl by být typu ECP, obvykle používá IRQ 7).
Pokud máte k dispozici vhodný diagnostický software, jako např.
Checkit, a speciální adaptér - smyčku pro kontrolu paralelního
portu -- proveďte HW test portu vašeho počítače. To však běžní
uživatelé většinou nemají a bude lépe obrátit se na nějakou
servisní firmu.

(?) Mám problém s tiskárnou ve Windows aplikacích.

(>) Zde jsou dvě možnosti - buď se nevytiskne nic, nebo nějaké
znaky, příp. části textu apod. Pokud se nevytiskne nic,
zkontrolujte v ovládacích panelech, správci zařízení (ikona
systém), není-li vykřičník u paralelního portu. Některá
zařízení, zvláště jsou-li nesprávně nainstalována (zvuková
karta, síťová karta, příp. různé jiné, např. multimediální
karty) mohou využívat stejné IRQ, které používá paralelní port.
V tomto případě zkuste konfliktní zařízení odebrat, a znovu
nainstalovat. Rovněž zkontrolujte stav tiskárny v ovládacích
panelech, a je-li používaná pro tisk správná zásuvka (port). Ve
většině případů by to měl být paralelní port typu ECP. V prvních
verzích Windows 95 byl špatný ovladač paralelního portu, který
způsoboval problémy při tisku. V těchto případech je třeba
provést aktualizaci operačního systém pomocí Service Pack 1 od
Microsoftu.
Pokud se vytisknou pouze nějaké znaky, či část textu,
vyprázdněte ve správci tisku (dvojím kliknutím na ikonu
tiskárny) tiskovou úlohu (pokud tam nějaká je) a přeinstalujte
ovladače.

(?) Tiskárna netiskne česky v DOS aplikacích.

(>) To může být vyřešeno nastavením správné kódové stránky. Je
potřeba zjistit, kterou kódovou stránku používá vaše aplikace
(většinou CP 852 - Latin II). V některých aplikací je potřeba
toto uživatelsky nastavit, např. zadáním příkazu <-(17U , v
dekadickém formátu 27 40 49 55 85 . Toto nastavení si můžete
"zautomatizovat" následujícím způsobem: vytvořte textový
souboru, obsahující výše uvedený příkaz, a pojmenujte ho např.
CP852.txt . Otevřete soubor autoexec.bat pro úpravy, a přidejte
třeba na poslední řádek copy CP852.txt LPT1. Soubor autoexec.bat
uložte a zavřete. Proveďte nové spuštění počítače, při kterém se
již pokaždé provede automaticky nastavení tiskárny na používání
CP852
Pokud vaše aplikace používá kódování Kamenický, je třeba použít
SW řešení. Doporučujeme vám konzultaci s dodavatelem aplikace.

(?) Tiskárna HP DJ 340 / 400 / 420 netiskne česky v DOS
aplikacích.

(>) Je potřeba použít SW podporu kódové stránky CD 852. Tuto
podporu si můžete zdarma vyžádat v Zákaznickém informačním
centru HP nebo u prodejce vaší tiskárny.

(?) Tiskárna netiskne česky ve Windows aplikacích.

(>) Především je třeba zjistit, s jakými použitými fonty (TTF,
ATM) tiskárna tiskne korektně, a se kterými ne. V některých
případech pomáhá upravit substituční tabulku písem v souboru
system.ini, někdy je potřeba zasáhnout do systémového registru.
To ale přenechte odborníkům pokud jimi sami nejste, neboť chybný
krok může znamenat nutnost reinstalace systému.

(?) Laserová tiskárna tiskne se špatnou diakritikou.

(>) Zkuste v ovladači nastavit " Tisknout True Type jako grafiku". V 99 % případů toto nastavení problém řeší.

(?) Inkoustová tiskárna tiskne se špatnou diakritikou.

(>) Pomocí konfiguračního programu, jenž se instaluje společně s
ovladači, nastavte " Nepoužívat tiskovou technologii Windows".

(?) Inkoustová tiskárna vynechává při tisku.

(>) Buď je to signalizace vyčerpání inkoustové náplně, nebo
pouze zaschlé trysky. Zkuste provést " Vyčištění tiskového
zásobníku" (viz ovladač, služby tiskárny).

(?) Tisk na tiskárně přes IrDA rozhraní.

(>) Nejprve je potřeba ověřit, zdali máte správně nainstalovanou
podporu pro IrDA komunikaci. Kromě ikony v ovládacích panelech
by měly být ve Správci zařízení dva infraporty - jeden sériový a
jeden paralelní. Správnou činnost Infrared komunikace nejlépe
ověříte spuštěním InfraRed monitoru v ovládacích panelech, a
správným nastavením polohy obou zařízení tak, aby tato mohla
spolu komunikovat prostřednictvím IrDA. IrDA čidla by měla být
umístěna proti sobě, ve vzdálenosti 20 - 30 cm. InfraRed monitor
by měl najít nějaké zařízení v dosahu. Pokud to tak není, je
třeba provést správnou instalaci infrared podpory, případně
zkusit lépe umístit obě zařízení tak, aby mezi nimi nebyla žádná
překážka. Pokud problém zůstává, je potřeba se obrátit na
servisní firmu.
Po správném nainstalování infrared portu do systému Windows
nastavte tiskárnu pro tisk přes Infrared printing port (bývá
LPT3) v případě HP LJ5P, 5MP, 5, 5M, nebo infrared serial port
pro HP DJ340. Toto nastavíte v ovladači tiskárny (nabídka start
- nastavení - tiskárny)

(?) Instalace HP OfficeJet 1175C Pro a MS Office 97.

(>) V některých případech může dojít po instalaci HP OfficeJet
1175C Pro k problémům s používáním MS Word a MS Excel aplikací.
V tomto případě je doporučeno odinstalování MS Office a HP
OfficeJet 1175C Pro, a opakování instalace v pořadí HP OfficeJet
1175C Pro, MS Office 97.

(?) Instalujeme skener.

(>) U skenerů, které se připojují přes SCSI rozhraní, je potřeba
nejprve správně nainstalovat SCSI kartu. Je-li instalace
provedena správně, objeví se tato karta ve správci zařízení jako
SCSI adaptéry. Pokud se toto zařízení objeví s vykřičníkem nebo
neobjeví vůbec, odstraňte toto zařízení ze Správce zařízení a
opakujte instalaci. Po správné instalaci adaptéru připojte
skener k SCSI adaptéru a proveďte instalaci obslužného softwaru
(HP DeskScan, HP PictureScan, PrecisionScan - dle softwaru
dodaného k vašemu skeneru).
Připojíte-li USB skener k USB portu v počítači (v zapnutém
stavu), měl by se bezprostředně objevit na monitoru dialog,
oznamující nalezení nového zařízení (skeneru). Pokud ne,
proveďte kontrolu v BIOSu, zda je USB zařízení povoleno, dále
zkontrolujte správce zařízení, zdali jsou správně nainstalovány
ovladače pro toto zařízení nebo není-li v konfliktu s jiným
zařízením. Máte-li MS Windows 95, tak rovněž zkontrolujte, zda
váš operační systém podporuje USB zařízení. To se dovíte, když
spustíte program qfecheck (adresář Windowssystem) - měla by tam
být informace o systému "Verze systému Windows 4.03.1212" nebo
4.03.1214. Pokud tam tato informace není, pak váš operační
systém nemá podporu USB a budete potřebovat provést před
instalací USB skeneru aktualizaci operačního systému.

(?) Problém při rozpoznávání skenovaného českého textu (OCR).

(>) Možná narazíte na problém, kdy se vám nepodaří naskenovat
dokument s českým textem tak, aby se uložil text se správnou
diakritikou. Ačkoliv máte vše patřičně nastaveno, některé znaky
se nerozpoznají správně. To může být způsobeno nízkou kvalitou
skenovaného originálu (předlohy), nebo vlastností použitého
softwaru. Ověřte si, zda máte nastavenou správnou kódovou
stránku (pro Recognitu je třeba nastavit East Europe ANSI).

(?) Problémy při zápisu dat na zapisovací / přepisovací CD
mechaniku.

(>) Zde je velký rozsah možných problémů. Poměrně časté chybové
hlášení je "Buffer Underrun". Snižte rychlost zápisu, případně
nepožívejte DMA. V případě, že při tvorbě zvukového CD dochází
ke zkracování jednotlivých stop asi o 2 sekundy, zkuste použít
CD spin - doctor pro převod kopírovaných audiostop do wav
formátu. Tento nástroj je součástí Easy-CD creator verze 3.0
nebo 3.5 Delux.

(?) Problémy při čtení dat ze zapisovací / přepisovací CD
mechaniky.

(>) Rovněž zde je velký rozsah potenciálních problémů. Relativně
častý problém bývá formát zápisu dat. Je několik způsobů, jaký
formát při zápisu použít, ale poměrně málo možností, jaký formát
je standardně čitelný, resp. kompatibilní pro použití v běžném
prostředí. Je doporučeno používat ISO 9660 level 1 nebo level 2.
Ne každý software podporuje všechny formáty zápisu, a tak je
potřeba výběru vhodného softwaru věnovat trochu pozornosti.

(?) Používáte správné ovladače?

(>) Tak jako každý jiný SW, i ovladače pro nejrůznější zařízení
se neustále vyvíjí. Ať již máte problém či nikoliv, doporučujeme
se příležitostně informovat o novější verzi ovladače nebo
obslužného softwaru pro vaše zařízení. Většina z nich je k
dispozici na webových stránkách výrobce. Informaci o nových
ovladačích HP se samozřejmě dovíte na Zákaznickém informačním
centru.

(?) Nic nepomáhá.

(>) V tomto případě nemá cenu ztrácet dále čas, a nejlépe je
obrátit se na telefonickou podporu HP, Zákaznické informační
centrum. Možná že problém je jednodušší, než si myslíte, a
zvládnete to s pomocí technika po telefonu během pár minut...
9 0../DĚD

*******vl.článek
Mám problém.

Nejjednodušší způsob řešení vašeho problému je obrátit se na
telefonickou podporu HP. Tato služba je vám k dispozici každý
všední den od 8.00 do 18.00, v pátek pouze do 17.00 na telefonu
(02) 61307310. Pracovníci telefonické podpory jsou připraveni
vám poskytnout radu či potřebné informace, a pokud hledání
požadovaných informací trvá déle, zavolají vám zpátky. Máte-li
problém s osobním počítačem HP, NetServerem, plotrem neboli
velkoformátovou tiskárnou, zálohovacím zařízením, tiskárnou,
palmtopem, skenerem, neváhejte se na telefonickou podporu
obrátit.
Před využitím tel. podpory si ale předem připravte informace o
operačním systému, který používáte, dále přesné označení
výrobku, s nimiž máte problémy, informace o SW podpoře
(ovladače, příp. obslužný a jiný software), a pokud možno
přesnější informace o tom, za jakých podmínek nebo při jakém
postupu se problém vyskytuje.

Pro začátečníky: Jak zapojit tiskárnu k počítači tak, abychom
mohli tisknout.

Pokud již vlastníte počítač, který používáte ke své práci či
zábavě, může se stát, že budete chtít své výsledky práce
prezentovat široké či blízké veřejnosti. Pro tento účel se velmi
dobře hodí tištěná podoba dokumentů. O informace vytištěné na
papíře se lépe můžete podělit se svými spolupracovníky,
zákazníky či přáteli. K tomu, abychom obraz z monitoru našeho
počítače přenesli na papír, slouží tiskárna. Dále si povíme, jak
toto zařízení připojit k¦počítači, tak abychom mohli začít
tisknout.
Po vybalení tiskárny z krabice byste měli zkontrolovat, zda jste
spolu s tiskárnou dostali i další potřebné příslušenství, tj.
napájecí kabel, datový (sériový, paralelní, USB) kabel,
instalační program na disketách či CD a také uživatelský manuál.
Vyzbrojeni vědomostmi z první kapitoly uživatelské příručky -
Příprava tiskárny, přistoupíme k její instalaci. Z tiskárny
odstraňte veškeré přepravní zarážky a ochrany, vložte do ní
tiskovou náplň a připojte ji k vypnutému počítači datovým
kabelem. Poté zapojte do tiskárny i napájecí kabel, zapněte
tiskárnu a poté i počítač. Pro ověření, že je tiskárna napájena
proudem a zapnuta, jsou tiskárny povětšinou vybaveny zelenou
kontrolkou, která se po zapnutí rozsvítí a svítí do té doby, než
je tiskárna vypnuta.
Instalace tiskárny do počítače se liší podle toho, jaký operační
systém používáte. Dosové aplikace většinou používají svůj
vlastní ovladač, s jehož výběrem či instalací vám poradí výrobce
aplikace. A to buď formou příručky, která byla dodána
k¦programu, nebo prostřednictvím technické podpory (telefon,
internet, e-mail). Pro uživatele Windows 3.1x platí následující:
První instalační disketa či CD obsahují soubor Setup.exe či
Install.exe, který spustíte ze Správce programů z nabídky Soubor
- Spusť. Dále pokračujete dle pokynů na obrazovce. Jste-li jste
uživateli Windows 95, 98 či NT, měl by váš operační systém
detekovat tiskárnu při spuštění a požádat vás o instalační
program. Pokud tomu tak není, klikněte dvakrát na ikonu Přidat
tiskárnu z nabídky Nastavení - Tiskárny. Zadejte cestu k
instalačnímu programu, a poté také následujte pokynů na
obrazovce. Může se stát, že ani touto cestou ovladač
nainstalovat nepůjde. Potom postupujte podobně jako ve Windows
3.1x. Totiž v nabídce Spustit. zadejte cestu k souboru Setup.exe
na první disketě a potvrďte, dále postupujte podle pokynů.
Správnou instalaci tiskárny si ověříte vytištěním zkušební
stránky. Ve Windows 95, 98 a NT máte tuto volbu na kartě Obecné
v nabídce Vlastnosti tiskárny. Ve Windows 3.1x doporučujeme
vytisknout jednu stranu nenáročného textu z aplikace Write,
např. soubor License.txt z adresáře c:windows. Pokud se vám
instalace podařila, měla by se na tiskárně objevit stránka s
textem. Jestliže tomu tak není, začneme hledat, kde jste udělali
chybu. Výchozí stav tedy je: tiskárna je připojená do elektrické
sítě, je zapnutá, má vloženou tiskovou náplň, dostatek papíru a
je připojena datovým kabelem do počítače.
Zkusíme malý test z prostředí DOSu. Pro uživatele Windows 95, 98
a NT to znamená provést restart počítače v režimu MS-DOS. V
příkazové řádce C:> použijeme příkaz copy autoexec.bat LPT1 .
Tento příkaz pošle na tiskárnu obsah souboru autoexec.bat, který
obsahuje každý počítač. Pokud se tento test nezdaří, je načase
použít uživatelský manuál k¦tiskárně, a to přesně kapitolu
Řešení problémů. Nebo vám může radou pomoci prodejce tiskárny či
přímo technická podpora výrobce.
Pakliže se test zdařil, vraťte se opět do prostředí Windows. V
Ovládacích panelech v nabídce Systém si ve Správci zařízení
ověřte, že všechna zařízení v počítači pracují řádně a nikde
není varující vykřičník. Jako ovladač paralelního portu
doporučujeme ECP ovladač od Microsoftu (pozor -pokud máte starší
verzi Windows 95, je nutné doinstalovat Service Pack 1, který
obsahuje nový, fungující ovladač paralelního portu). Pokud již
máte vše v pořádku a správně nastaveno, zkuste znovu vytisknout
zkušební stránku tiskárny. Jestli ani tento pokus nebyl úspěšný,
je lepší obrátit se na odborníky, jimž bude eliminování a
odstranění problému trvat podstatně kratší dobu než vám samotným.