Hlavní navigace

Jak na panoramatické snímky

1. 5. 2007

Sdílet

Vytvořte pomocí zdarma dostupných nástrojů působivá panoramata! cd/dvd Siluety velkoměst, vrcholy hor či zdán...


Vytvořte pomocí zdarma dostupných nástrojů působivá panoramata! cd/dvd


Siluety velkoměst, vrcholy hor či zdánlivě nekonečné stepní pláně určitě víte, jak na člověka fotografie tohoto typu dokáží zapůsobit. Jejich vytvoření přitom není až tak složité, jak by se mohlo na první pohled zdát. V tomto článku se vás o tom pokusíme přesvědčit.
Panoramatické snímky nejsou v podstatě nic jiného než jednotlivé snímky dané oblasti, poskládané za sebou. Pokud máte alespoň trochu šikovné prsty, pak si můžete jednotlivé snímky pospojovat sami. Ale proč nepřenechat tuto práci některému z počítačových programů! Na výběr jich máte několik a některé jsou dokonce i zdarma.
Vzhled výsledného panoramatického snímku do velké míry závisí na tom, jak kvalitní jsou jednotlivé snímky. V tomto článku vám prozradíme ty nejlepší tipy, pomocí nichž získáte nejen jednotlivé snímky, ale zároveň je následně spojíte tak, že získáte skutečně působivé panoramatické snímky.

Správné nastavení digitálního fotoaparátu

Možná tomu nebudete věřit, ale prakticky vůbec nezáleží na tom, jaký digitální fotoaparát použijete. Fotoaparáty, které mají vestavěnou funkci pro vytváření panoramat, vám sice práci usnadní, ale samotné pořízení snímku stejně není nic složitého. Spíše než vlastní vytvoření je daleko důležitější správné nastavení fotoaparátu.
Ze všeho nejdříve vám určitě doporučíme, abyste pro pořízení snímků, z nichž budete vytvářet panorama, vybrali ruční režim. Tak totiž dostanete pod kontrolu jak clonu, tak dobu expozice. Tyto parametry totiž hrají velkou roli zejména tehdy, když se na panoramatickém snímku často střídají světlé a tmavé části.
Vypněte automatickou clonu. V opačném případě se vám totiž zobrazí blízké objekty ostře, zatímco objekty vzdálené budou rozostřené. U panoramatických obrázků se tomuto jevu příliš pozornosti nevěnuje. V rámečku Digitální fotoaparát: jak obejít automatické nastavování parametrů vám prozradíme, jak to provést i u přístrojů, které všechny potřebné parametry nastavují automaticky.

Obrovskou výhodou je stativ

S trochou cviku pořídíte slušné panoramatické snímky i fotografováním z ruky, nicméně daleko jednodušší práci budete mít při použití stativu. To platí dvojnásob zejména při špatných světelných podmínkách. Při delších expozičních časech se vám bez stativu podaří získat snímky, v nichž by nebyly patrné stopy po chvění, jen velmi obtížně.
Když použijete stativ, nezapomeňte na to, že by na něm digitální fotoaparát měl mít možnost otáčet se okolo své svislé osy. Stativ s kulovou hlavou bez otáčecího mechanismu se ovládá poměrně obtížně. Navíc se při povolení kulového kloubu může stát, že fotoaparát otočíte nejen okolo svislé osy, ale omylem třeba i okolo některé jiné osy. Tomu se vyhnete, pokud dáte na naše doporučení a použijete na fotoaparát otočný talíř.

Výběr vhodného motivu

Při fotografování nezapomeňte na co nejrovnoměrnější osvětlení, protože to, co pro vytváření panoramatických snímků opravdu nepotřebujeme, jsou různé světelné poměry na pořízených snímcích. Podívejte se například na obrázek od Erica J. Nelsona na horním okraji stránky. Jak zajímavě vypadají jednotlivé obláčky na jinak modrém nebi.
Na některých snímcích však mohou oblaka vrhat na objekty na zemi stíny. To by mohlo, pokud by oblaka vrhala stín pouze na jednom snímku, při pozdějším sestavování snímků pro vytvoření panoramatického obrázku vadit. Pokuste se proto rozhodně pořídit jednotlivé snímky pro vytvoření panoramatické fotografie při stejném slunečním osvětlení, popřípadě se stejnými stíny. Zpravidla se to provádí tak, že vytvoříte několik snímků rychle za sebou. Pokud se vytváří na zemi od oblaků stíny, pak se vyplatí počkat, až oblaka zmizí. Nezapomeňte také, že se úroveň osvětlení od rána do večera každou chvíli mění.
Při výběru místa pro fotografování věnujte pozornost tomu, zda se v popředí nenachází nějaké objekty. Ty vám poslouží zejména tehdy, pokud chcete zdůraznit šířku výhledu. Typický příklad je třeba strom umístěný před rozlehlou louku nebo mrakodrap před siluetou velkoměsta. Tento objekt by se v ideálním případě měl na snímku nacházet co nejvíce vlevo, kde vynikne nejvíce.

Jak do snímku umístit osoby

Velmi obtížně zabráníte tomu, aby se na snímcích nevyskytovaly žádné osoby. S trochou štěstí, popřípadě plánovaně můžete dosáhnout velmi zajímavých efektů. Například na snímku Ernesta Gudatha na spodním okraji stránky jeden chodec přebíhá přes celý snímek. Po pořízení prvních snímků autor chtěl svou snahu po pořízení panoramatického snímku odvolat, ale až do okamžiku, dokud nepochopil, že tento zajímavý detail má také svůj půvab.
Když se nechcete spoléhat na náhodu, pak jednoduše někoho poproste, aby ve vámi určených pozicích stál nebo aby při pořízení snímků přes fotografované pozadí přebíhal.

Jednotlivé snímky se musí překrývat

Při pořizování snímků, z nichž budete chtít vytvářet panorama, nesmíte zapomenout na to, že se musí dostatečně překrývat. Právě překrýváním snímků totiž později vytvoříte panorama. Celá řada programů pro vytváření panoramat vyžaduje minimálně 20% překrytí. Doporučujeme proto, aby jednotlivé snímky měly společnou alespoň jednu třetinu (tedy 33 %). Tím budete mít zároveň i dostatečnou rezervu pro překrytí snímků. Při pořizování snímků také nezapomeňte na to, že tyto snímky mají být pořízeny se stejnými parametry dobou expozice, clonou a také ohniskovou vzdáleností (viz krok 1).
Speciální program pro vytváření panoramat spojí jednotlivé snímky dohromady
Vše ostatní nyní již zařídí samotný program pro vytváření panoramatických snímků. Použít můžete programy jako Corel Photo Album, Jasc Photo Album nebo Ulead 360. Jejich úkolem je spojit jednotlivé snímky do jednoho.
Dalším programem pro vytváření panoramatických snímků je i Microsoft Digital Image Suite, který můžete použít ve verzích Windows 98 a vyšších. Stojí 1 660 Kč a informaci k němu naleznete na stránce www.microsoft.com/products/imaging/ProductDetails.aspx?pid=003. V tomto programu vytvoříte panoramatický obrázek spojením jednotlivých snímků tak, že nejprve v knihovně obrázků vyberete všechny snímky, které budete spojovat, a poté v menu Tasks vyberete příkaz Panoramic stitching. Obrázky se automaticky sloučí, poté se v dalším kroku oříznou a panoramatický snímek je hotov.

Vytvoření panoramatického snímku pomocí zdarma dostupných nástrojů

K programu Microsoft Digital Image Suite existuje i zdarma dostupná alternativa názvem Hugin, kterou můžete spustit ve Windows 2000 a XP. Najdete ji jako soubor HUGIN-0.7_BETA4_WINDOWS.ZIP o velikosti 11 MB, popřípadě si ji můžete stáhnout z internetové adresy hugin.sourceforge.net. Po bezproblémové a snadné instalaci spočívající v pouhém rozbalení archivu doporučujeme nainstalovat a do programu Hugin integrovat ještě utilitu Enblend, která pracuje na příkazovém řádku. Program Enblend totiž zajistí, že na výsledném obrázku prakticky zmizí viditelné přechody mezi jednotlivými spojovanými snímky. I tento program, určený pro Windows 2000 a XP, najdete jako soubor ENBLEND-3.0.ZIP o velikosti 1,66 MB, popřípadě na adrese enblend.sourceforge.net. Nejprve instalujte Hugin, poté program Enblend. Integraci programu Enblend provedete tak, že archiv Enblendu rozbalíte do libovolné složky a poté spustíte Hugin. V menu programu Hugin pak klepněte do menu Soubor/Preference a poté se přesuňte na záložku Slepovač. Zde zadejte cestu k souboru ENBLEND.EXE.
Nastavení kontrolních bodů: Při vytváření panoramatického snímku v programu Hugin se nejprve přesuňte na záložku Obrázky. Pomocí tlačítka Přidat jednotlivé obrázky v pravé části okna postupně vložte všechny snímky, z nichž budete panoramatický obrázek vytvářet. Poté se přesuňte na záložku Kontrolní body. Zde si vyberte dva na sebe navazující snímky a postupným klepáním do obou obrázků vytvořte několik kontrolních bodů. Počet bodů, které je nutno zadat, závisí na fotografovaných objektech a nedá se nijak předem stanovit; nezbývá než zkoušet. Pomocí kontrolních bodů pak Hugin později vytvoří panoramatický obrázek. Při vytváření kontrolních bodů můžete postupovat třeba takto: zobrazte v levé části okna obrázek 0 a v pravé části okna obrázek 1. Nyní v levé části okna klepněte v obrázku na nějaké místo, které se vyskytuje i v obrázku v pravé části okna programu. Poté v obrázku v pravé části okna klepněte na místo, které odpovídá místu v obrázku v levé části okna. Program vám přitom sám pomůže správné místo najít: vybere to správné místo automaticky a na vás je, abyste ho případně opravili.
Stiskem tlačítka Přidat vložíte do seznamu bodů kontrolní bod a můžete hned začít vybírat další. Po vytvoření asi 10 kontrolních bodů pak vytvořte kontrolní body u další dvojice snímků (v našem případě u snímků 1 a 2). Takto postupujte tak dlouho, dokud nenastavíte kontrolní body u všech snímků. Pokud se při pozdějším vytvoření panoramatu výsledný snímek příliš nepovede, pak je asi nutné počet kontrolních bodů zvýšit.
Výběr "optimalizace": Nyní se přesuňte na záložku Optimizer, kde vyberte z rozbalovacího seznamu Optimalizovat některou z položek. Je na vás, abyste vyzkoušeli pokud možno všechny a z nich vybrali tu, která vám poskytne nejlepší výsledky. Výsledkem optimalizace budou mimo jiné i hodnoty, které se použijí pro odebrání kontrolních bodů. V dialogovém okně, jež se po skončení optimalizace objeví, se totiž rovněž dozvíte, o kolik pixelů se od sebe průměrně, popřípadě maximálně liší umístění kontrolních bodů v obrázcích v levé části a v pravé části. Pokud se tato odchylka ve vzdálenosti pohybuje v řádu jednociferných číslic, pak není důvod, proč výsledek optimalizace pro vytvoření panoramatu nepoužít.
Po stisku tlačítka Optimalizovat teď! umístí Hugin jednotlivé snímky na sebe a použije přitom vámi nastavené kontrolní body. Obrázky se pak budou na těchto kontrolních bodech překrývat, přičemž se mohou částečně roztáhnout, popřípadě stlačit nebo otočit.
Použijte náhled: Pokud klepnete v panelu nástrojů na tlačítko Náhled panoramatu, pak uvidíte výsledek optimalizace v okně náhledu. Je možné, že přitom budete muset použít i tlačítka Vystředit či Přizpůsobit. Jakmile budete s výsledkem spokojeni, můžete okno náhledu zavřít a vytvořit panoramatický snímek. V opačném případě je nutné provést optimalizaci znovu, tentokrát s jiným parametrem.
Na záložce Slepovač si nyní můžete vybrat požadovanou projekci. Ta určuje úroveň zkreslení panoramatického snímku. Po stisku tlačítka Spočítat zorné pole zjistíte, jaký úhel pohledu bude zabírat. Po stisku tlačítka Vypočítat optimální velikost se zase zobrazí velikost obrázku (ve formátu šířka x výška).
Vytvoření panoramatického snímku: Po stisku tlačítka Slepit teď! se objeví dialogové okno, do něhož zadáte název a umístění souboru pro vzniklý panoramatický obrázek. Hned poté začne Hugin zpracovávat zadaná data. To může v závislosti na výkonu počítače nějakou dobu trvat. Poté Hugin spustí program Enblend, který upraví ve výsledném panoramatickém snímku přechody mezi jednotlivými snímky tak, aby nebyly vidět.
Výsledný obrázek ve formátu TIF pak naleznete v dříve zadané složce. Pomocí libovolného programu pro úpravu obrázků výsledný snímek oříznete, popřípadě pootočíte.

Stručně

Panoramatické snímky

K tomu, abyste vytvořili působivé panoramatické snímky, nemusíte být ani profesionální fotograf, ani nemusíte vlastnit nějaké drahé vybavení či software. V tomto článku vám prozradíme, jak získat podařené panoramatické snímky s obyčejným digitálním fotoaparátem a pomocí zdarma dostupných programů.

Digitální Fotoaparát
Jak obejít automatické nastavování parametrů
U každého digitálního fotoaparátu nemusíte vždy najít funkci pro nastavení expozice či clony. Ale i v takovém případě pro vás máme řešení postup, jak u digitálních fotoaparátů automatický režim obejít.

1. Zaměřte digitální fotoaparát na nějaký orientační bod. Při vytváření panoramatu je totiž nejdůležitější, aby jednotlivé snímky měly stejnou úroveň osvětlení a hloubku ostrosti. Vyberte si takový orientační bod, který má osvětlení na průměrné úrovni.
2. Stiskněte spoušť, ale jen do poloviny a nechte ji takto stisknutou. Nyní dojde k uložení vzdálenosti k orientačnímu bodu a jeho světelných poměrů.
3. Otočte fotoaparát na oblast, kterou chcete vyfotografovat, a stiskněte spoušť až na doraz.
4. Tento postup zopakujte pro všechny snímky, z nichž budete vytvářet panorama.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).