Hlavní navigace

Invex: Certifikáty pro elektronický podpis zdarma

1. 10. 2000

Sdílet

Už máte svůj elektronický podpis? Ptáte se, co že to vlastně je? A proč jekolem toho takový rozruch? A k čemu je to dobré? A vůbec, jak to udělám, abych ho měl taky? Nezbývá, než
Už máte svůj elektronický podpis? Ptáte se, co že to vlastně je? A proč je
kolem toho takový rozruch? A k čemu je to dobré? A vůbec, jak to udělám, abych
ho měl taky? Nezbývá, než číst dál, a poté dorazit na Invex se dvěma průkazy
totožnosti.

Certifikační autorita TrustCert společnosti AEC, spol. s r. o. (součást
nadnárodní společnosti Norman) bude na výstavě Invex 2000 vydávat zájemcům
digitální certifikáty zdarma. Chtělo by se zakřičet "Hurá" a "Sláva" a
"Konečně" a "To je příležitost" a tak dále. Obávám se však, že většina laické
veřejnosti pravděpodobně přejde tuto informaci bez povšimnutí. Sbor laiků,
zvoucí se v tomto případě Poslanecká sněmovna, odsouhlasil návrh zákona o
elektronickém podpisu, aniž by vlastně tušil o čem jedná, a prezentaci jeho
užitečnosti laické veřejnosti tedy mohl poskytnout jen stěží. Útržkovité
informace, v médiích pohříchu navíc špatně interpretované, mohou napomoci
pochopení této problematiky leda omylem.

Co tedy zájemce o digitální certifikát vlastně dostane, co tudíž musí udělat,
aby jej na Invexu 2000 získal, a na co ho může použít?

Rozhodně nedostane na disketě žádný program ani svůj digitální neboli
elektronický podpis (jak se nás o tom pokoušela přesvědčit například televize),
ale obdrží soubor, pomocí nějž je možné jeho elektronický podpis ověřit.
Zájemce nemůže dostat svůj elektronický podpis, protože (věřte nebo nevěřte)
tento je pokaždé jiný (rozuměj ke každému dokumentu, souboru, objektu atd.)! A
to proto, že pro jeho vytvoření je nutná "hash" funkce (zjednodušeně řečeno:
přepočítání) obsahu dokumentu, souboru, objektu atd. Budeme-li tedy podepisovat
dva různé dokumenty, zjistíme, že náš podpis je ke každému dokumentu jiný.
Soubor, který zájemce o digitální certifikát obdrží na disketě nebo následně
e-mailem, je jeho veřejným klíčem, jenž je sám elektronicky podepsán
certifikační autoritou, rozuměj tímto se certifikační autorita zaručuje za to,
že tento veřejný klíč patří dané osobě.

Zde se dostáváme k tomu, co si vlastně zájemce o digitální certifikát musí s
sebou přinést. Je to žádost o certifikát, tzv. request, odpovídající standardu
PKCS#10 (nejlépe ve formátu PEM), který mu vygeneruje každý jen trochu
inteligentní šifrovací software. A pak doklady a jejich kopie (občanský průkaz,
cestovní pas, řídičský průkaz, rodný list apod., ale vždy jsou nutné alespoň
dva z uvedených), kterými prokáže, že je skutečně tou osobou, jež je uvedená v
žádosti requestu. Znamená to, že nelze přijít pouze s doklady a odnést si
digitální certifikát, pokud nepřineseme žádost request. Tato totiž obsahuje i
zájemcův veřejný klíč, který nelze generovat příchozím na počkání, protože by
bylo problematické minimalizovat riziko kompromitace soukromého klíče zájemce.
Pokud tedy máte zájem o digitální certifikát, nezapomeňte si kromě dokladů
přinést i žádost request. Software, který vám umožní generovat takovou žádost
request, a posléze i používat digitální certifikát pro podepisování, můžete
poptávat přímo u pracovníků AEC, spol. s r. o.

Digitální certifikát lze používat již dnes bez ohledu na platnost Zákona o
elektronickém podpisu. Umožňuje elektronicky podepsat jakýkoliv dokument,
soubor nebo objekt, jeho výhodou je, že na rozdíl od běžného podpisu jej
skutečně nelze falšovat. Často zapomínanou vlastností elektronického podpisu je
ochrana obsahu například u dokumentů. Protože mechanismus elektronického
podpisu zpracovává při svém vytváření obsah dokumentu, je zřejmé, že při změně
byť jediného písmenka po podepsání dokumentu, je elektronický podpis při
kontrole označen jako neplatný, což samozřejmě jednoznačně svědčí o manipulaci
s obsahem dokumentu.

I když žádné "internetové kiosky" asi reálně existovat nebudou, je více než
zřejmé, že každý z nás bude dříve nebo později elektronický podpis používat a
setkávat se s ním, a to nejenom při podávání oněch tak často zmiňovaných
daňových přiznáních Internetem. Skutečným významem zákona o elektronickém
podpisu je jeho zrovnoprávnění s podpisem klasickým, tzn. že jej lze použít i
pro podpis právně závazných dokumentů. Ale my, kteří chceme chránit své
informace, jej používáme již dávno.S digitálním pozdravem

MIAGCSqGSIb3DQEHAqCAMIACAQExCzAJBgUrDgMCGgUAMIAGCSqGSIb3DQEHAaCA
JIAEgf9BIJ5lIG5ldu10ZSBqYWsgZWxla3Ryb25pY2v9IHBvZHBpcyB2bGFzdG7s
IHZ5cGFk4T8gQ2Vsa2VtIG5lemFq7W1hduwsIGplIHRvIHpt7J0gem5ha/kgdnl0
dm/4ZW7hIHBvbW9j7SBvYnNhaHUgZG9rdW1lbnR1LCBzb3Vrcm9t6WhvIGts7ehl
IHBvZHBpc3Vq7WPtaG8gKGFubyBwcm8gdnl0dm/4ZW7tIHBvZHBpc3UgZGlnaXTh
P/aaZQVntsuCbQAAAAAAAA==

(S nedigitálním: Luděk Mandok, ludek.mandok@aec.cz)
O společnosti AEC

V době, kdy jsme s brněnskou firmou AEC připravovali tento společný projekt,
jehož cílem je zpřístupnit autorizovaný digitální podpis nejširší počítačové
veřejnosti, došlo k zásadní události, jež znamená novou kapitolu v dosud téměř
desetileté existenci společnosti. Po zhruba osmi měsících náročných jednání
došlo k uzavření dohody mezi AEC a světoznámou norskou firmou NORMAN ASA, jež
odkoupila původní technologii PKI, vlastnická práva na systém IronWare Security
Suite (v budoucnu Norman Security Suite), a především vývojový tým odborníků na
šifrovací technologie. Tento postup je logickým završením vývoje firmy v českém
prostředí, kde se vypracovala na absolutní špičku v oboru, avšak při vstupu na
světové hřiště jí scházela potřebná investiční opora. Zároveň se jedná o další
triumf (vzpomeňme projekty NetBeans či WinRoute) české vývojářské komunity, jež
se opět prezentovala jako srovnatelná na světové úrovni. Zároveň lze vývoj
firmy do značné části ztotožnit s úspěchem vizionářských snah dlouholetého
ředitele společnosti Jiřího Mrnuštíka, jehož prozíravost především stála u
budování vývojářského týmu, zhusta z nadějných studentů brněnských univerzit.
Přechod tohoto oddělení pod nové vedení přinese nejen jeho zkvalitnění o
zkušenosti firmy Norman, ale také další růst v mezinárodním měřítku. Nezbývá,
než si přát "jen houšť a větší kapky."
Certifikát Class 2 Jak na to?

Pokud máte zájem o certifikáty Class 2 s "dobou trvanlivosti" šest měsíců,
které bude vydávat certifikační autorita AEC Trustcert v době konání veletrhu
Invex, postupujte dle následujících kroků.

Přímo na stánek AEC (Invex, volná plocha C, expozice číslo 4 pod majákem) si
přineste s sebou:

1. Dva různé doklady totožnosti (nejlépe OP a ŘP).
2. Xerokopie těchto dokumentů.
3. Disketu s žádostí o certifikát (tzv. request) ve formátu *.pem.

Pokud nevlastníte nástroj, který by vám umožňoval vygenerování klíčového páru a
výše uvedené žádosti o certifikát (request), nezoufejte! Využít můžete
šedesátidenní zkušební verzi PKI řešení IronWarer Security Suite Client, které
lze získat z CD tohoto PC WORLDu.


Návod k instalaci IronWarer Security Suite, vytvoření klíčového páru a žádosti
o certifikát (requestu):

1.Instalací IronWarer Security Suite Client vás provede instalační průvodce. V
jejím průběhu nejdříve zvolte "lokální instalaci" bez připojení na IW
Management Server.

2.Volbu obnovy hesel privilegované uživatele nevolte.

3.Po zadání jména a hesla administrátora se pod tímto jménem vytvoří v databázi
uživatelů a klíčů na lokální PKI účet s právy administrátora a heslem pro
přístup k tomuto účtu. Další nové uživatele nebo administrátory pak můžete
vytvořit v programu IW KeyManager ze systému IronWarer Security Suite.

4.Po kliknutí na tlačítko "Další >>" začne generování náhodného klíče pro vámi
právě vytvořený administrátorský účet. Náhodný klíč se generuje pomocí pohybu
myši po okně, nebo stiskem náhodných kláves na vaší klávesnici.

5.Po vygenerování náhodného klíče administrátora se ukončí instalační průvodce
a zobrazí se okno pro restart počítače. Uzavřete, prosím, všechny programy a
stiskněte tlačítko "Restartovat počítač". Po restartu je instalace IronWarer
Security Suite hotova.

6.Spusťte aplikaci IronWarer KeyManager, a to z menu Start IronWarer Security
Suite.

7.ovládacího panelu vyberte volbu Uživatelé Přidat. Přidejte do databáze
uživatele s vaším jménem.

8.Volbou Klíče Nový uživatelský klíč Soukromý zahájíte generování klíčového
páru. Tímto generováním vás provede průvodce.

9.V průběhu generování vyberte účel, k jakému bude klíčový pár využíván
(doporučujeme ponechat přednastavené údaje).

10.Hodnota klíče pro certifikát Class 2 musí být minimálně 1 024 bitů RSA nebo
160 bitů ELLIPTIC.

11.Vytvořte certifikační požadavek a uložte jej do souboru na disketě, kterou
přinesete na stánek AEC na veletrhu INVEX Computer 2000, kde vám bude zdarma
vygenerován certifikát Class 2 s dobou platnosti šest měsíců.


Pozn.: Certifikát je vydán ve formě, která je v souladu se standardem X.509v3,
a je možné jej používat v mnoha různých aplikacích.