Hlavní navigace

Interoute v Praze

1. 1. 2006

Sdílet

Společnost Interoute, majitel a provozovatel nejhustěji propojené hlasové a datové sítě v Evropě, oznámila otevřen...


Společnost Interoute, majitel a provozovatel nejhustěji propojené hlasové a datové sítě v Evropě, oznámila otevření nového centra podpory zákazníků v Praze.
V novém pražském centru bude pracovat 150 odborníků v oblasti služeb zákazníkům a prodeje, kteří se budou zpočátku soustředit na zákazníky ve střední a východní Evropě a na dalších rozvíjejících se trzích. Existující centrum služeb zákazníkům v Ženevě se bude soustředit na zavedené trhy a na nový byznys společnosti Interoute v oblasti hostingu. Interoute zachová provozní centrum v Londýně. Ve své vlastní síti další generace nabízí Interoute celou řadu špičkových telekomunikačních produktů, například službu Arena, což je nejúspěšnější evropská platforma pro ob
chodování se službami VoIP, první evropskou službu ethernetové sítě VPN a vyspělou hostingovou platformu.-CZ

Brave mění majitele

Společnost BGS Retail, s. r. o., člen holdingu BGS LEVI Group, a. s. a dceřinná firma společnosti LEVI International, a. s., odkoupila značku Brave od společnosti AAC Czech, a. s. Značka Brave je jednou z nejsilnějších značek počítačů v České republice podle množství prodaných počítačů. V loňském roce se v České republice pod značkou Brave prodalo 34 000 kusů počítačů.
Česko-slovenský holding BGS Levi Group, a. s., je s obratem téměř 9 miliard Kč v roce 2004 jedním ze dvou největších IT distributorů na česko-slovenském trhu. Koupě značky Brave je dalším krokem k naplnění strategie holdingu, kterou je získání vedoucí pozice na česko-slovenském trhu v IT distribuci. Strategií BGS Retail, s. r. o., je dále dodávat počítače pod značkou Brave do obchodních řetězců a dealerského kanálu. Výrobu a marketingovou podporu značky bude zajišťovat mateřská společnost Levi International, a. s. Do konce roku bude nabídnuto několik skladových modelů Brave a jedné výrazné novinky s příchutí Windows XP Media Center se dočkali zákazníci obchodního řetězce Makro ještě letos.
V prvních měsících roku 2006 budou dostupné také konfigurovatelné sestavy. BGS Retail s.r.o. získala ochrannou známku Brave a získala tak práva k jejímu výhradnímu užívání. Odkoupením ochranné známky Brave nepřebírá společnost BGS Retail s.r.o. žádné závazky společnosti AAC Czech a.s. týkající se obchodních vztahů.-CZ

Karneval triple-play

"Kabelový operátor Karneval nabídne během roku 2006 plnohodnotný triple-play velkoplošně," řekl Robert Gardner, generální ředitel Karneval Media. S triple-play budou moci zákazníci využívat výhod konvergovaných služeb video, data a hlas dostupných z běžné kabelové zásuvky. Triple-play by měl nabídnou dle vyjádření společnosti video, internet a telefonické služby za nejnižší ceny na trhu. Zákazníci dostanou navíc vyúčtování těchto služeb na jediném výpisu a současným odběrem vícero služeb ušetří stovky korun měsíčně. Prioritou je nyní však úspěšný start a prodej služeb digitální televize, které odstartovali ve vybraných částech sítě Karnevalu během prosince. Po uvedení DigiTV ve vybraných částech sítě bude služba postupně dále rozšířena do všech oblastí. Karneval je první společností v tuzemsku, která zahajuje komerční vysílání digitální televize. Digitální telefonické služby představí Karneval během prvního čtvrtletí 2006. Telefonické služby Karnevalu dovolí zákazníkům stále užívat jejich současné telefony a telefonovat tak, jak jsou zvyklí, přes zásuvku kabelové televize. -CZ

Studie BSA a IDC poukazuje na zisky z omezení pirátství

Přiznejme si to, většina domácích uživatelů počítačů v ČR vnímá softwarové pirátství jako něco normálního a jde vcelku o běžnou cestu, jak si pro domácnost opatřit nejnovější software a hry. Nebudeme se nyní pouštět do debaty staré jako samotný software, kde je vlastně vina (a rozhodně to nejsou pouze, jak se s oblibou říká, socialistické návyky), ale podívejme se, jak situaci vidí BSA tedy organizace, která se do našeho povědomí zapsala spíše kontroverzními akcemi a represí a je vnímána společností daleko negativněji než samotní piráti, jimž by měla svou činností (osvěta, lobbying) ztěžovat život.
Snížení celosvětové míry softwarového pirátství z dnešních 35 procent o 10 procentních bodů by mohlo během čtyř let vést k vytvoření 2,4 milionů nových pracovních míst, zvýšení hospodářského růstu o 400 miliard amerických dolarů a ke zvýšení daňových výběrů o 67 miliard amerických dolarů. Uvádí to studie zveřejněná organizací Business Software Alliance (BSA).
Výzkum provedený společností International Data Corporation (IDC) dospěl k závěru, že každý pokles softwarového pirátství o jeden procentní bod by mohl přinést globální ekonomice 40 miliard dolarů. To by v důsledku vedlo k celosvětovému nastartování růstu odvětví informačních technologií.
Studie, kterou zadala organizace BSA, je dostupná on-line na adrese http://www.bsa.org/ idcstudy a je jedinou studií svého druhu, která hodnotí vliv snížení míry softwarového pirátství na IT sektor v 70 zemích celého světa. Zároveň upozorňuje na výhody, které by těmto zemím plynuly z omezení pirátství a propagace ochrany duševního vlastnictví. IT průmysl se svými 1,1 milionu firem a 11 miliony zaměstnanců přináší každoročně 900 miliard dolarů na daních a přispívá téměř 1,7 bilionu dolarů k celosvětovému ekonomickému bohatství. Podle IDC je softwarový průmysl ve zvýšené míře motorem růstu IT sektoru. Růst počtu pracovních příležitostí v IT sektoru v posledních čtyřech letech celkem 2,8 milionu pracovních míst v letech 2000 až 2004 je bezezbytku tvořen nárůstem pracovních míst souvisejících se softwarem. V období 2004 až 2009 bude softwarový sektor vytvářet nové pracovní příležitosti i nové společnosti rychleji než jakýkoliv jiný segment IT průmyslu.

Hlavní zjištění

Potírání softwarového pirátství může zrychlit růst IT: I když IDC v současnosti předpokládá do roku 2009 růst globálního IT sektoru o třetinu, snížení softwarového pirátství o 10 procentních bodů by mohlo tento růst zvýšit na 45 procent. V Číně se do roku 2009 předpokládá růst IT sektoru o 85 procent, a to i přesto, že míra softwarového pirátství zde dosahuje 90 procent. Nicméně snížení pirátství o 10 procentních bodů by mohlo zrychlit růst IT v Číně na 209 procent což je 124procentní rozdíl.
Nižší míra softwarového pirátství zvyšuje přínosy IT. Studie zjistila, že existuje nepřímá úměra mezi mírou softwarového pirátství v dané zemi a velikostí jejího IT sektoru, který ovlivňuje HDP. Čím nižší je míra softwarového pirátství, tím vyšší jsou přínosy IT včetně vybraných daní. Jedenáct zemí s největšími IT sektory v této celosvětové studii mělo průměrnou úroveň softwarového pirátství 29 procent o šest procentních bodů méně, než je 35procentní vážený celosvětový průměr. Patří k nim Singapur, Švédsko, USA, Velká Británie, Švýcarsko, Dánsko, JAR, Lucembursko, Finsko, Austrálie a Nový Zéland.
Země s nejvyšší mírou softwarového pirátství mohou získat nejvíce: Čína, Rusko, Indonésie, Vietnam, Kazachstán, Ukrajina a Srbsko a Černá hora, kde softwarové pirátství přesahuje 80 procent, by zaznamenaly podle globálního průzkumu největší přínosy. Rusko by při snížení své 87procentní míry pirátství o 10 procentních bodů zaznamenalo čtvrté největší zvýšení HDP a jeho IT sektor by se během čtyř let ztrojnásobil ze stávajících 9,2 miliardy dolarů na 30 miliard dolarů.

Regionální závěry

Evropská unie: EU představuje celosvětově druhý největší IT sektor hned za severní Amerikou. IT sektor EU má objem 311 miliard dolarů a dává práci 365 tisícům firem, které zaměstnávají téměř 2,5 milionu IT pracovníků. Odvětví přináší každý rok vládám na daních 268 miliard dolarů. Pokud by se podařilo snížit míru softwarového pirátství ze současných 35 procent o 10 procentních bodů, IT sektor Evropské unie by mohl do roku 2009 vzrůst o dalších 88 miliard dolarů, přinést 25 miliard na daních a vytvořit 155 tisíc nových pracovních míst v IT.
Severní Amerika: Severoamerický IT sektor je při velikosti 423 miliard dolarů největším na světě. Tvoří ho 325 tisíc firem, které zaměstnávají tři miliony lidí a generují 425 miliard daňových příjmů. Pokud by se zde podařilo snížit stávající 22procentní míru softwarového pirátství o 10 procentních bodů, IT sektor by mohl do roku 2009 vzrůst na 587 miliard dolarů a zaměstnávat téměř 3,6 milionu pracovníků.
Asie-Tichomoří: IT sektor v asijsko-tichomořské oblasti už přinesl hmatatelné výsledky. Během posledních čtyř let přibylo 880 tisíc pracovních míst a objem tohoto odvětví se zvýšil na 195 miliard dolarů ročně. Při ekonomickém stimulu v podobě snížení zdejší 53procentní míry pirátství o 10 procentních bodů by mohl místní IT sektor vytvořit v letech 2006 až 2009 o 3,5 milionu pracovních míst více více než všechny ostatní regiony dohromady.
Latinská Amerika: Navzdory tomu, že se jedná o oblast s nejvyšší mírou softwarového pirátství ze všech, zvětšil se IT sektor v Latinské Americe na 25 miliard dolarů, zaměstnává téměř 600 tisíc osob a na daních ročně přináší 6,9 miliardy dolarů. Pokud by se v této oblasti snížila míra softwarového pirátství ze současných 66 procent o 10 procentních bodů, sektor by se mohl do roku 2009 zvětšit na 41 miliard dolarů a vytvořit více než 230 tisíc nových pracovních míst.
Střední východ & Afrika: IT sektor na Středním východě a v Africe je malé, ale rostoucí průmyslové odvětví, kde působí 32 tisíc firem zaměstnávajících více než 220 tisíc lidí a přinášejících ročně 6,6 miliardy dolarů na daních. Při 10bodovém snížení místní 58procentní míry softwarového pirátství by IT sektor mohl do roku 2009 dosáhnout objemu 27,5 miliardy dolarů, vytvořit 95 tisíc nových pracovních míst a vést k hospodářskému růstu v hodnotě 5,4 miliard.
Kromě přehledu ekonomických přínosů, kterých může být dosaženo zvýšenou ochranou duševního vlastnictví a omezením softwarového pirátství, navrhuje rovněž zmíněná studie zemím, které se chtějí těšit z ekonomických výhod, následujících pět kroků:
lAktualizovat státní zákony o autorských právech, aby implementovaly závazky Světové organizace pro ochranu duševního vlastnictví (World Intellectual Property Organization, WIPO).
lVytvořit účinné mechanizmy vymáhání práva tak, jak to požaduje Světová obchodní organizace (WTO) včetně přísných protipirátských zákonů.
lVyčlenit na řešení tohoto problému vládní zdroje, včetně státních jednotek pro ochranu duševního vlastnictví, nadnárodní spolupráce a většího počtu školení zaměřených na vymáhání práva.
lZlepšit vzdělávání veřejnosti a její povědomí o problematice.
lJít příkladem tím, že veřejný sektor bude používat pouze legální software.

A co Čechy?

Zatímco IDC odhaduje růst českého IT sektoru do roku 2009 na 47 procent, snížení míry pirátství o 10 procentních bodů by mohlo vést k 58procentnímu růstu.
IDC odhaduje, že za českým IT sektorem nyní stojí 6 400 firem, které dávají práci 56 tisícům zaměstnanců, do státní kasy z něj ročně plyne 823 milionů dolarů. Tuzemský softwarový průmysl je ohodnocen na 2,7 miliardy dolarů. Studie poukazuje, že snížení tuzemského pirátství o 10 procentních bodů v rozmezí let 2006 a 2009 by mohlo přinést:
lOdhadovaný růst tuzemského IT sektoru by do roku 2009 stoupl z 47 na 58 procent a zvýšil hodnotu odvětví na 4,3 miliardy dolarů.
lVzniklo by 2 900 nových dobře placených pracovních míst v oblasti IT.
lPřírůstek k domácímu HDP by mohl činit 951,9 milionu dolarů.
lDalších 96,2 milionu dolarů by se mohlo objevit ve formě daňových odvodů.

FW se zřejmě loučíRozhraní FireWire (původem od Applu) bylo světu poprvé představeno v roce 1993 na veletrhu Comdex. Apple totiž dříve nedotknutelný FireWire přestává integrovat do svých nových zařízení (iPod Nano, Intel iBooks apod.), což bude s nejvyšší pravděpodobností znamenat, že se s tímto rozhraním již brzy oficiálně rozloučíme. O tom, že tyto spekulace nejsou tak úplně liché, hovoří i zdroje blízké samotnému Applu.

Mobil pozná obličejNový patent společnosti Oki (u nás známé především jako výrobce tiskáren) zajistí, že mobilní telefon bude prostřednictvím vestavěného fotoaparátu schopen bezpečně rozpoznat, kdo chce s přístrojem pracovat. Technologie FSE (Face Sensing Engine) zvládne během 280 milisekund identifikovat obličej osoby, která právě s mobilním telefonem manipuluje. Pokud se jí nepodaří k získaným informacím přiřadit žádnou z databáze povolených tváří, okamžitě zablokuje veškeré funkce, jež by mohly být cizí osobou zneužity. V praxi FSE funguje tak, že si "pamatuje" nejrůznější parametry lidského obličeje, zaměřuje se zejména na proporce mezi jeho jednotlivými částmi, všímá si i různých detailů. Dokáže se však hravě přizpůsobit stavu, kdy se daná osoba směje nebo naopak pláče, případně má nový účes. FSE by mohlo znamenat průlom v oblasti zabezpečení mobilních zařízení, neboť většina již integrovaný fotoaparát obsahuje, a tak by v ideálním případě stačilo dodat patřičné softwarové vybavení. Společnost Oki si jako poměrně smělý cíl stanovila prodej pěti milionů licencí v příštích dvou letech. Budeme se zájmem sledovat, zda se jí tento závazek podaří splnit.

CDMA posiluje signál

Eurotel pokračuje ve svém plánu postupného zlepšování kvality datové sítě CDMA. Během listopadu byly nové základnové stanice postaveny v lokalitách Brno (2x), Příbor, Uničov, Ostrava (3x), Volyně a okolí, Nezvěstice a okolí (okres Plzeň-Jih). Tento krok hodnotíme veskrze kladně, neboť se ukazuje, že Eurotel myslí na CDMA i ve chvíli, kdy má spoustu starostí se zaváděním hlasových služeb 3G.

Jak si stojí GSM?

Podle údajů asociace 3G Americas (www.3gamericas.org) tvoří zákazníci se službami založenými na sítích skupiny GSM asi 77,6 % z celkového objemu trhu s mobilním telefonováním a přilehlými datovými službami. Na konci třetího čtvrtletí 2005 telefonovalo (či stahovalo data) prostřednictvím GSM, GPRS, EDGE či UMTS více než 1,6 miliardy zákazníků, což je přibližně jedna čtvrtina současné celosvětové populace. Meziroční nárůst mezi třetími kvartály let 2004 a 2005 činil neuvěřitelných 384 milionů zákazníků. Další statistický údaj říká, že dnes na naší planetě existuje ve 212 státech nejméně 670 mobilních operátorů z rodiny GSM. Z této skupiny alespoň 100 operátorů komerčně provozuje nadstavbu EDGE, dalších více než 80 sítí tuto technologii momentálně testuje. Rovněž UMTS zaznamenává v poslední době obrovský boom, zatímco v roce 2004 se počet uživatelů této technologie blížil číslu 11 milionů, dnes bychom jich napočítali nejméně trojnásobek.

Číslo mobilu ve Zlatých stránkách? Děkuji, nechci!

Mobilní operátoři v České republice dnes evidují přes 11 milionů zákazníků. Ve Zlatých stránkách se mají postupně objevovat čísla těch tarifních zákazníků mobilních operátorů, od nichž operátor dostane výslovný souhlas. Ten však dodnes dalo jen asi 30 tisíc z nich, což znamená pouhá 2 % z celkového objemu tarifních zákazníků v ČR. T-Mobile měl původně v úmyslu zahrnout do telefonních seznamů veškerá čísla tarifních zákazníků, kteří se proti tomuto kroku výslovně nepostaví, ale nakonec se musel podřídit interpretaci zákona ze strany ministerstva informatiky, jež nařizuje, aby byli do seznamů zařazeni pouze zákazníci, kteří si to přejí. Eurotel i Oskar Vodafone se k této formě řešení odhodlali již dříve, jejich zákazníci se do seznamů zařazují pouze na základě výslovného souhlasu.

Chystá Vodafone dvojčata?

Ze zákulisí operátora Vodafone k nám pronikly spekulace o připravovaném spuštění dalšího bratrského mobilního operátora v Německu, kde již ale jedna pobočka Vodafone působí. Koncepční název tohoto projektu je Tango, přičemž centrální vedení Vodafone má již údajně zpracovány i konkrétní plány a ke spuštění tím pádem může dojít prakticky kdykoliv. Ptáte se, co si od toho Vodafone slibuje? Tango by mělo být určeno pro méně majetné zákazníky, čemuž by odpovídala nabídka služeb i cen. Tango by se jakožto virtuální operátor zaměřil na vychovávání zákazníků k samostatnosti (správa účtu přes internet apod.), díky čemuž by ušetřil na provozu infolinky a podobných výdajích (něco podobného známe i z našich luhů a hájů pod názvem Oskarovo Po svém). Samotný Vodafone by se následně mohl zaměřit na majetnější klientelu a vybudovat si image "luxusního operátora".

Jak běží Flarion?

Na serveru www.dsl.sk se objevily první praktické testy datové technologie Flarion, kterou provozuje slovenský T-Mobile pod názvem "Rýchly internet". Tato služba s pokrytím přibližně 22 % obyvatel Slovenska staví na technologii mobilního připojení k internetu pomocí FLASH-OFDM (Fast Low-latency Access with Seamless Handoff Orthogonal Frequency Division Multiplexing) od společnosti Flarion. Sada testů prokázala, že průměrná rychlost downloadu v tomto testu činila 680 kb/s (85 kB/s), odezva dosáhla hodnoty 53 ms.

Eurotel TIP končí

Eurotel plánuje v průběhu roku 2006 definitivně ukončit provoz analogové sítě Tip, která v jeho režii běžela na bázi technologie NMT již od roku 1991. Pásmo 450 MHz tak bude plně k dispozici datové službě CDMA. Stávajícím zákazníkům využívajícím hlasové funkce Eurotel Tip operátor automaticky nabídne možnost zvýhodněného přechodu k sítím GSM, kdy při podepsání smlouvy na dobu určitou získají zdarma tarif Max nebo dostanou dotovaný telefon za symbolickou 1 Kč.

SMS do zahraničí s ST

Majitele pevných linek na Slovensku možná potěší zpráva, že Slovak Telecom s platností od 25. 11. 2005 umožnil svým zákazníkům posílat zprávy SMS do zahraničí. Cena za odeslání SMS v rozsahu 160 znaků činí 3,80 Sk (4,52 Sk s DPH). Slovak Telecom dále uvedl, že počet uživatelů jeho sítě vybavených přístroji s podporou zasílání SMS již překročil hranici 50 000.

Volání zdarma u Orange

Líbilo by se vám volat v následujících 15 měsících do sítě Orange každý den od 8 do 18 hodin zdarma? Akční nabídka Orange to umožní těm zákazníkům, kteří si do 1. ledna 2006 aktivují paušální program "Paušál 499 Sk" s úpisem ("Dodatek k zmluve") alespoň na jeden a čtvrt roku. Operátor stanovil měsíční limit FUP ve výši 2 000 minut (tedy více než hodina bezplatného telefonování do Orange denně). Po překročení této hranice bude zákazníkovi odeslána informační SMS, v případě opakovaného porušení pravidel může Orange volání zdarma omezit. Hovory do cizí sítě jsou v rámci této nabídky zpoplatněny sazbou 4,50 Sk za minutu mimo špičku a 6,90 Sk ve špičce, odeslání zprávy SMS přijde ve všech časových pásmech na rovné 2 Sk. Uvedené ceny nezahrnují DPH.

Panasonic dává sbohem GSM

Panasonic oznámil, že se již nadále nehodlá zabývat výrobou mobilních telefonů pro sítě GSM, přičemž toto rozhodnutí odůvodnil dlouhodobě nízkým tržním podílem a také špatnými finančními výsledky v posledních letech. Jako náhradní produkční program zvolil Panasonic mobilní telefony pro sítě třetí generace (3G), což je oblast, která momentálně zažívá obrovský celosvětový boom. Časem bychom se podle dostupných informací mohli od tohoto výrobce dočkat i nějakého zajímavého smartphonu s nově vyvinutým operačním systémem na bázi Linuxu.

Po třetí minutě až do března

Speciální nabídka Eurotelu s názvem Dlouhé hovory, v jejímž rámci mohou všichni jeho zákazníci volat po třetí minutě zdarma, byla prodloužena do konce března. Pro pořádek připomeňme, že volání do vlastní sítě je tímto příznivým způsobem účtováno vždy, pro hovory na pevnou linku platí pouze ve všední dny od 19 do 7 hodin nebo také o víkendech či svátcích. Za volání do ostatních sítí v ČR si operátor vždy účtuje běžné hovorné. Více informací o aktivaci a konkrétních provozních podmínkách hledejte na www.eurotel.cz.

Reagují na e-maily?

Agentura United Interactive (www.unitedinteractive.cz) provedla porovnání úrovně kvality e-mailové komunikace českých mobilních operátorů. Výsledný index ERI vyjadřuje schopnost testovaného subjektu reagovat na e-mailové dotazy, přičemž se hodnotí zejména rychlost a kvalita odpovědí. Pokud by testovaný subjekt reagoval naprosto ideálně, mohl by u ERI dosáhnout maximální hodnoty 100, to se však žádnému z testovaných operátorů nepovedlo. Z trojice tuzemských bijců si tentokrát v ringu nejhůře vedl Oskar Vodafone, jenž dosáhl na index 76,5 ERI. Druhé místo obsadil T-Mobile s výsledkem 86,6 ERI, konečně pomyslný vavřín získal Eurotel za svých 91,2 ERI. Průměrná hodnota ERI u českých operátorů dosáhla při tomto srovnávacím testu hodnoty 84,8 bodů, což znamená celkové zlepšení úrovně e-mailové komunikace asi o 1,3 procentního bodu v porovnání se stejným testem provedeným v únoru 2005.

Eurotel představil 3G

K oficiálnímu spuštění sítě Eurotel 3G (technologie UMTS), v jejímž rámci mohou uživatelé využívat výhod videotelefonie, rychlých datových přenosů a celé řady dalších příbuzných služeb, došlo podle plánu 1. prosince 2005. Zjistili jsme, že operátor nabídne zajímavé zaváděcí ceny za videohovory (1 Kč/min) a že data přenesená prostřednictvím sítě UMTS budou v plné míře dostupná i majitelům tarifů Data Nonstop. Více o 3G od Eurotelu hledejte na jiném místě tohoto časopisu. Další zajímavou informací, bezprostředně související s tou předchozí, je spuštění speciální verze portálu Live! na adrese http://3g.eurotel.cz (pozor, funguje pouze na novějších typech mobilních telefonů s podporou 3G). Eurotel se zde snaží nabídnout obsah, který dá konečně technologii 3G technologii smysl ať již se bude jednat o zpravodajský portál iDnes, kamery zachycující dopravní situaci na krizových úsecích dálnic, 24hodinové vysílání hudební televize Óčko nebo propracované Java hry s velikostí nad 200 kB, vždy přinese toto řešení třetí generace o něco více komfortu než standardní GSM s nadstavbou GPRS nebo EDGE. Eurotelu se navíc podařilo nabídnout zajímavé zaváděcí ceny, a tak si dokážeme živě představit, že by s projektem 3G Live! mohl zaznamenat skutečný úspěch. Podmínkou je však dlouhodobé udržení poplatků za služby na úrovni dostupné řadovému spotřebiteli a zároveň agresivní cenová politika v oblasti dotací telefonních přístrojů s podporou 3G, bez jejichž rozšíření existence portálu postrádá smysl.
Nově spuštěný FlexiStrop od Oskar Vodafone zajistí, že svůj účet za mobilní služby budete mít ještě více pod kontrolou. Díky této bezplatné službě si můžete v Samoobsluze nastavit libovolnou nejvyšší částku, kterou chcete měsíčně provolat. Konkrétní hodnotu FlexiStropu lze nastavit v celých stokorunách již od 100 Kč, horní výši omezuje pouze výše volacího limitu daného zákaznického účtu. Po provolání 50 % stanovené částky odešle Oskar Vodafone zdarma na dané telefonní číslo informační SMS. Jakmile je překročen limit v plné výši, operátor další odchozí volání okamžitě zablokuje, příchozí hovory a SMS ale samozřejmě omezeny nejsou. V případě potřeby je možné SIM kartu snadno odblokovat, k tomu je však třeba znát heslo do internetové samoobsluhy. Díky svým vlastnostem se Flexistrop hodí zejména pro použití v malých a středních firmách, kde je nutno účinně omezovat útratu zaměstnanců, případně pro usměrnění přespříliš upovídaných potomků. Pokud se vám zdá, že jste o něčem podobném u Oskara již dávno slyšeli, máte pravdu, služba FlexiLimit se FlexiStropu v mnoha ohledech podobá, ovšem s tím rozdílem, že nedokáže po vyčerpání paušálního "kreditu" volání zablokovat, má pouze informativní charakter. Vedle těchto dvou kontrolních nástrojů mohou zákazníci Oskar Vodafone používat i Chytrý přehled, jenž v případě potřeby formou SMS informuje o aktuálním počtu provolaných minut, poslaných SMS, zbývajících volných minut apod.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).