Hlavní navigace

Internetové tržiště B2B pro 21. století

1. 7. 2005

Sdílet

Obliba internetu se projevila i na vzniku centralizovaných tržních prostorů, vekterých si mohou podnikatelé mezi sebou prodávat a nakupovat výrobky a služby. Obdobně jako jsou centralizova...
Obliba internetu se projevila i na vzniku centralizovaných tržních prostorů, ve
kterých si mohou podnikatelé mezi sebou prodávat a nakupovat výrobky a služby.
Obdobně jako jsou centralizované trhy pro prodej cenných papírů a dluhopisů
nazývány elektronickými burzami, je elektronický prostor pro obchodování mezi
podniky nazýván internetovými tržišti B2B (nebo síťovými trhy či elektronickými
trhy).
Poprvé po třech letech se na trhu objevil titul, který si klade za cíl seznámit
nejširší veřejnost s oblastí internetového obchodování mezi podniky. Byť téma
zní složitě, kniha je napsána velmi srozumitelně, čte se dobře a prokládání
odborného textu konkrétními příklady z praxe čtení "zlidšťuje".
Autor vychází z analýzy vývoje internetových tržišť od konce 90. let až do
současnosti. Na příkladech dokumentuje postupné ovlivňování tradičního
obchodování mezi firmami. Úvodní kapitoly jsou věnovány analýze internetových
tržišť a jejich obchodních modelů, objasňují důvody jejich počátečního prudkého
vzestupu. I když optimismus z konce 90. let značně opadl (zejména splasknutím
bubliny kolem .COM), mnoho internetových tržišť má ve světě obchodu pevné místo
a přináší jak vlastníkům, tak uživatelům trvalé hodnoty a dosahuje ročního
obratu mnoha miliard dolarů. Identifikace příčin selhávání a naopak jejich
prosperity vedla k jejich transformaci, zdokonalování a vytváření vhodných
podmínek pro jejich rozvoj. V knize naleznete mnoho konkrétních příkladů z
praxe, ať už pozitivních či negativních. Samostatná kapitola je věnována
budování likvidity (platební schopnosti) a naleznete zde i podrobný návod, jak
takové tržiště vytvořit, jaký model by pro vaše podnikání mohl být vhodný a jak
jej integrovat s interními podnikovými systémy. Závěr knihy je věnován
budoucnosti internetových tržišť B2B a sedmi tajemstvím jejich úspěchu.
Publikace je určena manažerům podniků, obchodníkům, ale i studentům vysokých
škol.

Autoři: W. William, A. Woods Vydavatelství: Petr Wimmer ve spolupráci s
Immo-press, Unhošť 2004
Počet stran: 312
Cena: neuvedena

Autor článku