Hlavní navigace

Internetové aukce

1. 2. 2004

Sdílet

Patnáct set poprvé, patnáct set podruhé, patnáct set potřetí. (Bum!) "Balíknejnovějších aplikací od Microsoftu získal pán v modré košili vpravo...!" Pán zaplatí a odnáší si nov
Patnáct set poprvé, patnáct set podruhé, patnáct set potřetí. (Bum!) "Balík
nejnovějších aplikací od Microsoftu získal pán v modré košili vpravo...!" Pán
zaplatí a odnáší si nově získané CD disky s programy.
Pokud si představujete, že aukce na internetu probíhá výše uvedeným způsobem,
musím vás zklamat. Internetové aukce mají sice s těmi, které probíhají v
reálném světě, společnou podstatu, v mnohém se však liší. V "kamenné" aukční
síni musí být všichni, kteří mají o draženou věc zájem, po celou dobu dražby
přítomni. Naproti tomu internetovou aukční síň stačí navštívit pouze jedinkrát,
a to ještě na poměrně krátkou dobu.

Jak prodávat v internetových aukcích

Prodat v internetové aukci lze téměř cokoliv od originálních CD disků až po
staré nepojízdné auto na náhradní díly. Kvalita ani cena nejsou v internetových
aukcích nijak omezeny. Před samotným prodejem je třeba se zaregistrovat. Při
registraci budete nuceni uvést nejen své jméno a příjmení a e-mail, ale i
poštovní adresu. Tím chtějí provozovatelé serverů zaručit punc věrohodnosti pro
kupující. Nicméně obávat se zneužití ostatními návštěvníky nemusíte: Tuto
adresu server zobrazí pouze tomu, kdo váš předmět v dražbě získal, nebo jehož
předmět jste v aukci získali, pokud jste při registraci nedovolili jinak.
Po registraci můžete přistoupit ke vložení předmětu do aukce. Zadejte název a
popis prodávané věci, dále vyvolávací cenu a zvolte nejnižší částku, kterou lze
přihodit (pokud to server umožňuje). Dále nastiňte, jak bude probíhat předání
předmětu a platba. Mimo platbu běžnou dobírkou nebo při přímém předání "z ruky
do ruky" je možné v některých aukcích vybrat alternativní způsoby například
platbu internetovými penězi "fazolemi". Internetové aukční síně taktéž umožňují
zvolit, jak dlouho má být předmět v dražbě. Někdy je dovoleno k popisu přiložit
fotografii. Poté je váš předmět do aukce zařazen a návštěvníci mohou prohlížet
vámi zadaný popis, popřípadě přihazovat.
Všechny popisované servery dovolují zadávat i tzv. multiaukce "dánské aukce"
tedy aukce s více kusy totožných předmětů. Další možnosti se nabízejí v
některých internetových aukčních síních profesionálům a firmám.
Po skončení dražby se s kupujícím spojíte e-mailem, který vám systém aukčního
serveru prozradí, a dohodnete podrobnosti předání předmětu a získání finančního
obnosu za vydraženou věc.

Jak nakupovat v internetových aukcích

Abyste se mohli ucházet o dražený předmět v aukci, je třeba se zaregistrovat.
Opět musíte uvést všechny potřebné údaje, stejně jako prodávající. Pokud jste
se však registrovali jako prodávající, registraci opakovat nemusíte. Nyní
můžete přejít k procházení serveru a objevování potřebných věcí. Všechny jsou
zařazeny do jedné z mnoha kategorií, pomocí nichž lehce dospějete tam, kam
potřebujete. Servery jsou rovněž obdařeny fulltextovým vyhledáváním, takže
objevení požadovaného předmětu nabízeného v aukci je dílem několika málo
kliknutí.
Máte-li o nabízenou věc skutečný zájem a jeho současná cena v aukci je pro vás
víc než přívětivá, můžete "přihodit" určitou finanční částku. Před samotným
přihozením musíte samozřejmě být přihlášeni svým uživatelským jménem a heslem.
Až poté vám systém dovolí vepsat maximální částku, kterou jste ochotni za
draženou věc utratit. A nyní pozor! Aukční internetové systémy jsou řešeny tak,
že nemusíte setrvávat u internetu a neustále sledovat jednotlivé aukce.
Aplikace vše hlídá za vás. Proto při přihazování vepište skutečně nejvyšší
částku, kterou jste ochotni za předmět zaplatit. Aktuálním kupujícím se stanete
pouze tehdy, pokud nabídnete skutečně nejvíce. Částka, kterou jako vítěz dražby
vskutku zaplatíte, však bude pouze o něco vyšší (o minimální přihození), než
mínil zaplatit zájemce s druhou nejvyšší nabídkou.
Pro bližší vysvětlení si uveďme příklad: Prodávající nabízí v aukci monitor, u
něhož zvolil vyvolávací cenu 100 Kč a nejnižší možnou částku, kterou lze
přihodit 10 Kč. První zájemce o předmět je ochoten za monitor zaplatit nejvíce
200 Kč a tuto nabídku vloží do systému. Aktuální cena, která se zobrazí u
draženého monitoru, však není 200 Kč, ale pouze 110 Kč. Kdyby se do aukce
nezapojil nikdo jiný, předmět by vydražil právě první zájemce za 110 Kč. Ovšem
druhý den projeví zájem o dražený předmět další návštěvník. Je ochoten zaplatit
nejvíce 150 Kč a tuto svou nabídku vepíše do příslušného pole. Nicméně první
zájemce nabízí víc, a proto se automaticky zvedne aktuální cena na 160 Kč.
Druhý návštěvník buď zvýší svou nabídku, nebo stránku opustí. První zájemce,
který nabízel dvě stě korun, by nyní, pokud by aukce skončila, získal monitor
za 160 Kč. O týden později ale vstoupí do aukce další zájemce a nabídne
maximálně cenu 250 Kč. Nyní se stává aktuálním kupujícím právě on, protože
nabízí nejvíce. Zároveň se zvedá současná dražební částka na 210 Kč (200 Kč tu
nabízí zájemce se druhou nejvyšší nabídkou + 10 Kč to je nejnižší částka,
kterou lze přihodit). V tomto okamžiku rovněž systém automaticky upozorní
e-mailem prvního zájemce, že jeho nabídka byla překonána. Tak aukce pokračuje
až do času ukončení, který zvolil prodávající.
Předmět získává ten, kdo po dobu aukce nabídl nejvíce. Po ukončení aukce jsou
na e-mail prodávajícího i kupujícího zaslány potřebné kontaktní informace a na
nich samotných zůstává, aby se spolu dohodli na konkrétním způsobu, místu a
čase předání vydraženého předmětu.
Pod českou doménou působí nejméně tři internetové aukční síně. I když všechny
mají společný princip, přesto jsou jejich prostředí a uživatelská přívětivost
zcela odlišné.

http://www.aukce.cz

Uvedený server je, zejména kvůli názvu své domény, nejznámějším a
nejnavštěvovanějším aukčním serverem na českém internetu. Po stránce designu
sice nemůže být řeč o přílišné líbivosti, nicméně autoři webu vsadili vše
především na funkčnost, dostupnost a rychlost. Struktura kategorií je
dostatečně rozsáhlá, zároveň však přehledná.
Při registraci lze zvolit, zda uživatel dovolí ostatním prohlížet zadané
registrační údaje (samozřejmě kromě hesla). Chcete-li využívat nadstandardních
služeb serveru, je dále třeba vyplnit a vytisknout formulář a ten podepsaný
poslat poštou na adresu provozovatele serveru. Tím se stáváte "profesionálním
uživatelem" s mnoha funkcemi, které ostatní uživatelé používat nemohou. Pokud
hodláte přes server aukce.cz nabízet opakovaně větší množství zboží, rozhodně
doporučuji pro jednou obětovat pohodlí internetu a jako profesionální uživatel
se přihlásit.
Vývoj ceny v jednotlivých aukcích lze sledovat pomocí e-mailu klient vás po
přihlášení k odběru zpráv automaticky pomocí elektronické pošty upozorní na
nově vzrostlou cenu i ukončení aukce. V e-mailu se vám dostane potvrzení i v
případě jakékoliv vaší akce tedy přihození ceny, zařazení vašeho předmětu do
aukce, atd.
Na aukčním serveru mě zarazila jediná věc červený nápis "Nebyla dosažena
minimální cena", který svítil hned u několika aukcí "profesionálních
uživatelů". Ti totiž mohou při vkládání nového předmětu do aukce kromě
vyvolávací ceny určit částku označovanou jako "Minimální prodejní cena". Pokud
tato cena není dosažena, uživatel, který nabízí nejvyšší částku, není
právoplatným kupujícím.

http://www.aukro.cz

Aukro.cz je nejmladším aukčním serverem na českém internetu, který to "myslí
vážně". Banery zvoucí k návštěvě se docela nedávno objevovaly na internetu v
relativně hojném počtu. Další pobídkou pro potencionální uživatele ať už
prodávající nebo kupující byla soutěž o celkem 70 000 korun pro několik
nejpilnějších.
Po grafické stránce má server Aukro.cz vytříbenou a jednotnou podobu.
Registrace vyžaduje zadání údajů od jména, příjmení a e-mailu, až po přesnou
poštovní adresu. Jako odměnu za registraci nabízejí provozovatelé serveru malý
dárek, který je nově zaregistrovanému uživateli poslán na zadanou adresu. Při
vložení předmětu do aukce má uživatel k dispozici velké množství vstupních
políček formuláře. Samozřejmě nechybí název, popis a fotografie draženého
předmětu. I zde je, jako na výše popisovaném serveru, možné zadat kromě
vyvolávací ceny i cenu "vyhrazenou", aby prodávající nemusel prodávat zboží pod
cenou. Aukci je možné spustit ihned, nebo po jiném uživatelem zadaném datu.
U každého nabízeného zboží mají zájemci možnost přihlásit se k odběru
e-mailových zpráv vztahujících se ke konkrétní dražbě, ale i poslat informace o
dražbě na jakoukoliv e-mailovou adresu, nebo se prodávajícího e-mailem na
cokoli zeptat. Jak je patrné při registraci, ale i z některých nápisů, celá
služba bude v budoucnu pro prodávající zpoplatněna. Uvidíme tedy, jak tuto
změnu přijmou uživatelé.

http://www.vatera.cz

Projekt Vatera mohou znát nejen čeští, ale i polští a maďarští uživatelé. Tam
všude se pod stejnojmennou doménou provozuje úspěšný internetový aukční systém
již několik let. Vatera.cz má ze všech sledovaných aukčních internetových
serverů nejlepší a nejpropracovanější design tedy alespoň na první pohled.
Jestliže však zabrousíme do nitra tohoto serveru, předchozí tvrzení se rázem
mění. Vzhled stránky pro registraci uživatele je ještě skvělý, nicméně
přihlášení k účtu a celá uživatelská část mají design hodně ochuzený a mnohému
by se mohlo zdát, že je dosud nedokončený. Nicméně tento stav trvá již velmi
dlouho a nic nenasvědčuje tomu, že by se v dohledné době měl změnit.
Kontaktní údaje vkládané při registraci jsou poskytovány pouze prodávajícímu
nebo úspěšnému kupujícímu. Uživatelé si v rámci systému mohou navzájem posílat
zprávy. Kvůli tomu Vatera.cz disponuje vlastním poštovním systémem, který tyto
zprávy odesílá do virtuálních e-mailových schránek na tomto serveru, a na
skutečný e-mail, zadaný při registraci, dorazí pouze upozornění na novou
zprávu. Tento systém má zaručit především bezpečnost a obranu proti spamu
prodávajícího je možné se e-mailem na cokoli zeptat, avšak jeho skutečná
e-mailová adresa je ostatním uživatelům skryta. Vatera.cz ji prozradí až po
ukončení aukce, kdy sdělí prodávajícímu i kupujícímu e-mailem veškeré kontaktní
údaje o jejich protějšku.
Aukční server dovoluje všem uživatelům vkládat do popisu předmětu nejen
vyvolávací cenu, ale i cenu k okamžitému prodeji a fotografii uloženou v
počítači, nebo na jakémkoliv místě na internetu. V aukcích označovaných jako
"Za korunu" lze skutečně nalézt předměty s takto nízkou vyvolávací cenou,
aktuální částka se však mnohdy vyšplhá až nad cenu pořizovací! Aukce "Za
korunu" mají svou doménu s vlastním designem: www.zakorunu.cz. Ovšem prodávat
zboží v těchto aukcích je dovoleno především firmám. Ostatní prodávající si
mohou vybírat z mnoha desítek kategorií a podkategorií na serveru Vatera.cz.
V některých případech lze za vydražené zboží zaplatit internetovým platidlem
tzv. fazolemi. A protože uživatelé serveru www.fazole.cz občas nedokážou najít
jiný vhodný předmět, který by za fazole nakoupili, je tento způsob placení na
Vateře velmi populární.

Další aukce na internetu

Na internetu lze nalézt ještě několik serverů, které se zabývají internetovými
aukcemi, založenými na stejném principu jako ty, jež jsou popsány výše. Nicméně
tyto servery jsou buď zaměřeny přísně na určitou skupinu osob například
sběratele telefonních karet, zájemce o internetové doménové jméno a podobně
nebo je jejich návštěvnost velmi nízká a v současných aukcích je jen velmi málo
předmětů.
Aukce nalezneme i na některých serverech a portálech, které s aukcemi jako
takovými nemají nic společného. V těchto případech nabízejí zboží přímo
provozovatelé serveru a uživatelé mohou tyto předměty v dražbě získat. Často
zisk z takové dražby putuje na dobročinné účely. Jedna z nejvýznamnějších
dražeb probíhá každý podzim na serveru Idnes.cz a draženým předmětem je
světoznámý kalendář Pirelli. Loni byl kalendář vydražen za úctyhodných 117 000
Kč a peníze putovaly do onkologického ústavu.

Závěrem
Pokud bychom měli přistoupit k závěrečnému vyhodnocení českých internetových
aukčních síní, výsledek by byl asi takový:
Nebýt omezení, týkajícího se "papírové" registrace prodávajících, byl by
nejlepší aukční síní internetový server Aukce.cz. Co se možností týče, musím
pochválit server Vatera.cz, nicméně ani Aukro na tom není o moc hůře. Uvidíme
však, kam to časem dotáhne právě Aukro.cz, které má chuť bojovat o co možná
nejlepší pozici na trhu. Nakonec ale stejně záleží především na návštěvnosti
internetových aukčních serverů ta je totiž přímo úměrná nabídce dražených
předmětů. A tomto směru jasně vévodí server http://www. aukce.cz. Ovšem další
dva http://www.aukro.cz a http://www.vatera.cz mu jsou silnou konkurencí.