Hlavní navigace

Internetová budoucnost v ČR

1. 12. 1999

Sdílet

Se jmenoval doprovodný konferenční program veletrhu MEDIA\99, který se konal vPrůmyslovém paláci na pražském Výstavišti a který pořádala Asociace poskytovatelů obsahu sítě Internet ...
Se jmenoval doprovodný konferenční program veletrhu MEDIA\99, který se konal v
Průmyslovém paláci na pražském Výstavišti a který pořádala Asociace
poskytovatelů obsahu sítě Internet (APO). Celý program nepřinesl žádné
překvapivé závěry, přednášející se spíše zaměřili na zhodnocení dosavadního
vývoje a krátkodobé prognózy.
Odhady týkající se počtu uživatelů českého Internetu se různí, za přijatelné k
roku 1999 lze označit hodnotu 400 000, tedy asi 4 % české populace. Z toho 95 %
lidí užívá služeb "Sítě sítí" v zaměstnání či ve škole a pouhých 5 %
internetových uživatelů se připojuje z domova. Přesto tempo růstu počtu
uživatelů neodpovídá představám APO, přičemž příčinu spatřují stále ve velké
nákladnosti na připojení, tvořící zejména vysoké telekomunikační poplatky.
Kritice byla podrobena také česká média za to, že se Internetu, například na
rozdíl od USA, nevěnují s dostatečnou pozorností. Pochvalně bylo naopak zmíněno
přijetí státní informační politiky a podzimní boom nabízející připojení k
Internetu zdarma bez paušálních poplatků. Velký důraz kladou představitelé APO
na akci "Březen měsíc Internetu". Ta se bude v roce 2000 konat již potřetí a je
spojována zejména s akcemi zvýrazňující význam Internetu a jeho přibližováním
nejširší veřejnosti.
Ačkoliv rozvoj a rozšíření Internetu v České republice nepokračuje takovým
tempem, jaký by si jeho význam zasluhoval, pokrok je zřejmý. Například v
oblasti internetové reklamy je vidět zřetelný nárůst objemu inzerce ze 32 mil.
Kč v roce 1998 na předpokládaných 50 mil. Kč v roce 1999. Pro rok 2000 je pak
odborníky odhadována tato cifra na 75-100 mil. Kč. Největší příjmy z inzerce
dosáhly vyhledávací služby (50 % příjmů), dále pak služby zpravodajské (30 %) a
zábavní servery (20 %). Největšími inzerenty přitom i nadále zůstávají velké
společnosti jako SPT Telecom, Paegas, Eurotel či Škoda Auto.
Dalšího prognózování vývoje Internetu se všichni řečníci ujímali se zřejmými
rezervami a obecně by se dalo shrnout do velmi jednoduchého závěru. Více
uživatelů Internetu znamená pro společnosti více financí (příjmů z reklamy a
inzerce), a tento příliv peněz zase způsobí rychlejší rozvoj Internetu.

AMD rozšiřuje
V Drážďanech nedávno slavnostně otevřela společnost AMD nový závod na výrobu
mikroprocesorů. Celý komplex byl vystavěn za necelé tři roky "na zelené louce".
Tímto počinem se zařadila mezi největší investory v bývalém východním Německu,
když celkové náklady na výstavbu dosáhly téměř 1,9 miliardy USD.
Již ke konci tohoto čtvrtletí firma předpokládá zahájení výroby procesorů AMD
Athion a v příštím roce plánuje produkci procesorů o frekvenci až 1 000 MHz.
Unikátní na celém projektu je také použití pokrokové technologie měděných spojů
a špičkových 180nanometrových pravidel projektování. Fab 30, jak je továrna
společností AMD oficiálně nazývána, se tak stane prvním výrobním zařízením v
Evropě používajícím měděnou technologii při výrobě procesorů.
Nový podnik v současnosti zaměstnává přibližně 950 pracovníků, přičemž se
předpokládá, že se tento počet v příštích letech téměř zdvojnásobí a dosáhne
tak 1 800. Sedmdesát pět procent současných pracovníků přitom pochází přímo z
Drážďan a okolí.Petr Novák

S&T se představuje
Počátkem listopadu společnost S&T oficiálně představila v České republice svou
dceřinou společnost S&T Plus, s. r. o. Firma poskytuje služby v oblasti
systémové integrace, dodávek technických prostředků, programového vybavení a
ucelených řešení v oboru IT. Další rozvoj firmy bude dle vedení společnosti
orientován směrem k dodávkám mission-critical řešení.-PN

Konference LBMS
Dne 9. 12. 1999 se v Praze již pošesté uskuteční konference uživatelů LBMS.
Dopolední část programu bude věnována toku informací od LBMS a jejich klíčových
zahraničních partnerů (Interfacing Technologies, Princeton Softech). V
odpolední části konference zazní příspěvky uživatelů LBMS, následované diskusí.
Společnost LBMS je dodavatelem řešení vyznačujících se integritou v oblasti
firemních procesů, v řízení projektů a v efektivní aplikaci informačních
technologií.-PN

Hlasová služba Contactelu
S platností od 1. listopadu 1999 začíná společnost Contactel poskytovat svým
zákazníkům svoji první mezinárodní hlasovou službu nazvanou Voice Direct.
Služba umožní zákazníkům komunikovat s partnery ve 282 zahraničních
destinacích, a přináší tak alternativní řešení k nabídce SPT Telecom. Klienti
si navíc mohou vybrat 3 často volané země, u kterých je spojení účtováno za
mnohem příznivější tarify.
Služba Voice Direct je přenášena prostřednictvím IP protokolu, a za tímto
účelem je zákazníkovi poskytnuto potřebné přístupové zařízení. Dle strategie
společnosti je v první fázi určena především zákazníkům z řad velkých a
středních podniků.-PN

Internetová televize
Společnosti Intel a Nokia se dohodly na vývoji řešení pro televizi rozšířenou o
Internet. To umožní vysílacím společnostem poskytovat spotřebitelům přístup k
novým službám, které jsou na Internetu dostupné již dnes. Produkt, založený na
otevřených standardech a specifikacích včetně Digital Video Broadcast (DVB),
internetových protokolů, specifikace ATVEF (Advanced Television Enhancement
Forum) a také otevřených zdrojích jako jsou Linux a prohlížeč Mozilla, je ještě
ve vývoji a očekává se, že první výrobky budou představeny ve druhé polovině
roku 2000.-PN

Seminář ORACLE
9. prosince 1999 se uskuteční na statku Horizont odborný seminář pořádaný
společností ORACLE, na téma "Veřejné služby a zákazník v EU". Program začíná
prezencí v 9.00 a je tvořen několika odbornými přednáškami, ve kterých vystoupí
se svými příspěvky zástupci firem Oracle, London Electricity a dalších.-PN

SW pro řízení projektů
petr novák
V situaci, kdy firma opakovaně realizuje rozsáhlejší a déle trvající projekty,
do kterých je zapojeno větší množství pracovníků, je nezbytné disponovat
účinnými nástroji pro řízení projektů. Takovou kombinaci znalostí z oblasti
řízení projektů spolu s vyspělými softwarovými nástroji nabízí například firma
LBMS. Při řešení problémů souvisejících s řízením projektů je nutné se
vypořádat s celou řadou komplikací.
Předně to jsou nerealistické odhady potřebných kapacit. Výsledkem takového
odhadu může být například omezení rozsahu projektu, kompromisy v oblasti
kvality či požadavek na dodatečné finanční prostředky. Proto je nutné aplikovat
automatizované nástroje, umožňující snadné vytvoření variant harmonogramů
projektu.
Další komplikací se může stát nejednoznačné vymezení práce členům týmu,
neprůhledné kompetence a z toho vyplývající nedostatky v komunikaci mezi
vedoucími projektu a výkonnými pracovníky. Také vzniká nebezpečí, že s odchodem
klíčového pracovníka, který díky svým výjimečným schopnostem projekt vedl,
dojde k tomu, že se celý projekt dostane do potíží. Takové situaci se dá
předcházet systematickým budováním a shromažďováním efektivních postupů z
oblasti řízení projektů. Tím vzniká firemní znalostní báze, která umožní
využívat nejlepší praktiky i méně zkušeným pracovníkům.
Dalším případem, kdy společnosti ocení softwarová řešení firmy LBMS, je snaha
přejít na procesní způsob řízení s cílem zefektivnit své klíčové procesy,
například za účelem dosažení certifikace dle norem ISO.
Při procesním modelování je velmi obtížné zmapovat složité procesy na úroveň
jednoduchých diagramů. Obtížné je i vyhodnocování variant navrhovaných změn.
LBMS nabízí ve svém softwarovém řešení FirstSTEP možnost nákladového ocenění s
vazbou na spotřebovávané zdroje.
Také nemožnost exaktního ověření počtu požadovaných kapacit vede často k
nesystematickým změnám v organizační struktuře. Proto software obsahuje aparát
pro provádění simulace procesu, aby umožnil získat představu o zatížení
jednotlivých zdrojů. Aparát pro simulaci průběhu procesu v závislosti na
vstupních podmínkách zase umožňuje kreativní zkoumání nejrůznějších rozložení
vstupů do procesů a jim odpovídající rozdělené pravomoci. Vede k návrhu
optimálního rozložení odpovědností a pravomocí pracovníků, podílejících se na
realizaci projektu.
Prostředí FirstSTEP se skládá z několika komponent s různou funkcionalitou
odpovídající různým skupinám uživatelů. Nabízí jednoduché grafické rozhraní a
je lokalizováno do českého jazyka.

Autor článku

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).