Hlavní navigace

Internet v rodině jak hledat a najít

1. 4. 2002

Sdílet

Na našem knižním trhu se jako houby po dešti vyrojila celá řada publikacívěnovaných využívání internetových služeb, určených začátečníkům. Mezi takové příručky patří i In...
Na našem knižním trhu se jako houby po dešti vyrojila celá řada publikací
věnovaných využívání internetových služeb, určených začátečníkům. Mezi takové
příručky patří i Internet v rodině a podtitul napovídá, že zaměření je
jednoznačně orientováno na vyhledávání. Čtenář však brzy zjistí svůj omyl: v
publikaci nejde o to, jak a kde efektivně hledat požadované informace, ale
shrnuje v několika tematických okruzích určité množství zajímavých odkazů na
zdroje na českém http://www.

V úvodní části autor jen letmo zmiňuje historii Sítě a stručně ukazuje, jak
spustit prohlížeč a jak se připojit. I když uvádí, že mezi k tomuto účelu
využitelné systémy nepatří jen Windows s Internet Explorerem, mezi obrázky
čtenář nenajde žádnou ukázku, že to jde i jinak než s IE. Je to asi škoda,
nejen začátečníkům by jistě neuškodilo rozšířit obzory.

Mezi probírané kategorie adres byly zařazeny nejprve freemailové služby, na
které navazuje výčet a popis českých portálů. Zde konečně došlo i na to
zmiňované vyhledávání, ale jen stručně, předpokládá se hlavně vyhledávání podle
kategorií. Další kapitolky jsou věnovány internetovému zpravodajství, novinám a
časopisům a přehledu adres státní správy a institucí. Kapitola "pro muže" je
věnována zejména mobilům, financím a motorismu, naopak "pro ženy" jsou určeny
další adresy magazínů apod. "Pro děti" pak autor vybral zejména adresy vysokých
škol a zábavu. Ze zbytku uvedu třeba databáze vtipů, chaty a internetová rádia.

Autor vybral adresy, které snad vydrží být v provozu delší dobu, takže
chcete-li se zorientovat na českém webu a máte přebytečnou stokorunu, můžete
uvažovat kromě našeho časopisu i o zakoupení této publikace.

Autor: Slavoj Písek
Vydavatelství:
Grada Publishing, Praha
Počet stran: 128
Doporučená cena: 99 Kč
(139 Sk)
FrontPage 2002 - Tvorba dokonalých WWW stránek (česká verze)

Jan Žďárek


Publikace FrontPage 2002 představuje známý nástroj pro tvorbu webových stránek
široké veřejnosti, zejména pak těm zájemcům, kteří se chtějí pokusit o
prezentaci sebe nebo své firmy, a jež se nespokojí s možnostmi exportu z Wordu.
Protože značná část uživatelů již není spokojena se stránkami s textem,
proloženým v nejlepším případě statickými obrázky, a naopak vyhledává
interaktivitu a pohyb, je takový zájem logický.

I když je tato publikace určena naprostým začátečníkům, znalým jen minimální
orientace v operačním systému, autor přece jen očekává i jistou vůli čtenáře
něčemu se naučit, takže se nesnaží od první řádky lákat k dalšímu čtení, jak to
občas vidíme v tiskovinách věnovaných třeba Wordu nebo Excelu, a může metodicky
představovat všechny možnosti FrontPage.

Po úvodní části, kde je vysvětlena koncepce této aplikace a principy WWW,
následuje představení pracovního prostředí a základních ovládacích prvků spolu
se základními operacemi s vytvářenými webovými stránkami a tzv. správa webu.
Další části popisují vytváření strukturovaného textu (v podstatě použití
textového editoru) a začleňování odkazů a grafických prvků do stránky, včetně
vytvoření obrazové (klikací) mapy. Často používané tabulky a rámce zde najdete
také. Mezi speciálnějšími tématy nalezneme např. navigační lišty a formuláře.
Kromě stručného popisu kaskádových stylů zde je popsáno i začlenění kódu
skriptovacích jazyků (VBScript, JavaScript, atd.)i ActiveX a Java appletů do
stránky.

Oceňuji metodičnost výkladu a snahu o nadhled, trochu mi však chyběly nějaké
motivační příklady, jichž je výklad zcela prost, takže publikace je čistým
FrontPage manuálem.

Autor: Karel Voráček
Vydavatelství:
Grada Publishing, Praha
Počet stran: 256
Doporučená cena: 239 Kč
(338 Sk)
Excel 2002 - Podrobný průvodce začínajícího uživatele

Jan Žďárek


Stejně jako v případě Wordu 2002 má i publikace Excel 2002 svoji menší sestru
od stejného autora v edici Snadno a rychle. Na rozdíl od ní zde ale nenajdete
popis instalace. Autor také vynechal nebo jen zmínil ty oblasti, které jsou
společné pro všechny aplikace z balíku Office XP, jako je formátování textu
(jako takového, formátování buněk tu pochopitelně je, viz níže), použití
automatických oprav a korektur textu, vkládání objektů a automatických tvarů.
Tyto postupy jsou popsány např. právě v příručce Word 2002, na niž se autor
odkazuje. Vynechání těchto partií podle mého názoru není chybou, jelikož
zaměření Excelu je trochu jiné, než připravovat efektní textové dokumenty, a
díky tomu se dostalo podrobněji na okruhy pro Excel typické.

Zajímavým nápadem, jenž začátečníky možná potěší, je využití pomocníků z Excelu
(známá Sponka a spol.) jako průvodců jednotlivými kapitolami. Již tradičně se
začíná se základními úkony typu spuštění a ukončení aplikace a použití nápovědy
spolu s představením prvků a pojmů uživatelského rozhraní, následovaným
podrobným popisem uložení a otevření dokumentu a popisem práce s listy.
Nejobsáhlejší část publikace tvoří snad všechny možnosti ručního vkládání a
úprav dat a vzorců v tabulkách. Zvláštní kapitola knihy je věnována použití
základních funkcí. Následuje popis úprav vzhledu tabulky, resp. jejích buněk
pomocí nejrůznějších operací (formát čísel, zarovnání, barevné výplně apod.). V
samém závěru díla se ještě dostalo na možnosti tisku a již tradiční rejstřík.

Publikace Excel 2002 od oblíbeného autora se povedla a její užitnou hodnotu
zvyšuje dostupnost příkladů z knihy na webu vydavatelství Grada.

Autor: Josef Pecinovský
Vydavatelství: Grada Publishing, Praha
Počet stran: 220
Doporučená cena: 195 Kč
(275 Sk)
Word 2002 - Podrobný průvodce začínajícího uživatele

Jan Žďárek


V publikaci Word 2002 se představuje asi nejznámější aplikace z rodiny
Microsoft Office, tentokrát ve verzi XP neboli 2002. Protože od verze Wordu
2000 došlo jen k několika málo změnám, může tato publikace docela dobře
posloužit i pro verzi starší.

Možná jste si již všimli, že od stejného autora lze zakoupit i útlejší
seznámení s Wordem z edice Snadno a rychle. Asi nepřekvapí, že jejich struktura
je podobná, včetně některých příkladů, ale v této publikaci jsou vybraná témata
probírána přece jen o něco šířeji a čtenář zde nalezne i více obrázků s
příklady. Jinak se styl výkladu nemění a všechny postupy jsou sepsány krok za
krokem, jak se dá při tomto zaměření očekávat.

Na rozdíl od zmíněné "konkurenční" příručky je zde v úvodu popsána instalace
Wordu. Dále tu naleznete jeho spouštění, využití nápovědy a podrobné
představení pracovního prostředí. Následuje návod k tomu nejdůležitějšímu, jak
psát a upravovat text v počítačovém editoru.

V dalších kapitolách jsou postupně představeny metody úprav vzhledu napsaného
textu a stránek dokumentu, včetně vytváření šablon; vytváření tabulek, vkládání
grafických prvků a obrázků, export a import dokumentu např. do HTML. V závěru
se dostalo i na některé rozšířené možnosti Wordu, např. možnosti ukládání
dokumentu nebo použití automatických oprav textu.

Jak vidíte, v příručce lze získat základy nezbytné pro úspěšné použití Wordu,
nikoliv však třeba o použití maker, což se dá ale očekávat. Chcete-li se tedy
na slušné uživatelské úrovni seznámit s možnostmi Wordu (2002), můžete vzít v
úvahu třeba tuto publikaci.

Autor: Vladimír Bříza
Vydavatelství: Grada Publishing, Praha
Počet stran: 196
Doporučená cena: 195 Kč
(275 Sk)
MS Office XP: Word, Powerpoint, Excel, Access, Outlook

Jan Žďárek


Na úvod musím vysvětlit netradiční formát této recenze. Jelikož Grada vydala
pět útlých příruček, týkajících se nové verze kancelářského balíku Office 2002,
které si jsou rozsahem, grafickou úpravou i vnitřním členěním velice podobné,
dovolím si je zhodnotit v této rozsáhlejší multirecenzi najednou, ačkoliv jinak
nejsou nijak vzájemně provázány (s určitou výhradou, jak uvidíme dále), a
samozřejmě poslouží svému účelu i samostatně.

Zmíněné publikace patří do edice Snadno a rychle a jsou určeny naprostým
začátečníkům. Jako předpoklad k jejich čtení autoři vesměs uvádějí pouze
základní dovednosti při práci s klávesnicí a myší a schopnost spustit počítač s
nainstalovanými odpovídajícími součástmi Office. Ostatní se čtenář dozví již z
textu, který začíná možnostmi spuštění daného programu z nabídky Start, resp. z
plochy. Na tomto místě musím vyzdvihnout pana Zedníčka (Outlook), který na
rozdíl od všech ostatních autorů v úvodu uvedl nejen obvyklé typografické
konvence, ale i význam ne příliš intuitivních grafických symbolů, odlišujících
poznámky od tipů a varování. Dále korektně nadefinoval základní, ale cílové
skupině čtenářů často nejasné, pojmy jako klepnout, poklepat, ukázat atd.,
které jsou nezbytné pro dobré porozumění ovládání jednotlivých programů. Škoda,
že tato necelá stránka textu není uvedena ve všech těchto příručkách, nebo
alespoň ve Wordu či Excelu, po kterých většina čtenářů sáhne zřejmě nejdříve.

Text je členěn do kapitol vždy podle určité činnosti proveditelné v daném
programu, první kapitola se věnuje krátkému představení daného programu (k čemu
je dobrý) a seznamuje čtenáře s možností použití příslušné nápovědy. Naopak
poslední kapitola se obvykle věnuje tisku vytvořených dokumentů, případně
možnostem jejich exportu do jiného formátu, např. HTML stránek.

Všechny publikace se i vzhledem k rozsahu zaměřují pouze na základní úkony v
daném programu. Ze složitějších úkonů pak zejména na ty, pro něž je vytvořen
průvodce, jehož použití pak vysvětlují. Rozhodně zde tedy nenajdete ani zmínku
o makrech a vůbec "složitějších" možnostech programů Office. Většinu rozsahu
tak tvoří praktické ukázky vybraných činností typických pro příslušný nástroj.

Stručně řečeno, ve Wordu např. nalezneme základy pořizování textů na počítači,
editační operace s pomocí schránky, úpravy vzhledu a vkládání objektů. V Excelu
obdobně vytváření tabulek, používání vzorců a formátování tabulek. Pro
Powerpoint zase tvorbu snímků a jejich skládání do prezentace. U Outlooku
najdeme kromě e-mailů též správu kontaktů, používání kalendáře a úkolů. V
případě Accessu pak základy vytváření databází a používání formulářů k jejich
obhospodařování.

Zajímavé je srovnání stylu jednotlivých autorů, např. v Accessu autor téma
často odlehčuje a možná až příliš dává čtenáři najevo svoji převahu, v Excelu
se zase autor někdy omlouvá za vysvětlování elementárních úkonů, podle mého
názoru zbytečně, do těchto příruček právě vysvětlení těchto věcí rozhodně patří.

Než jsem si přečetl zmíněné publikace, přistupoval jsem k nim i vzhledem k
rozsáhlé nabídce podobných titulů na trhu s nevalným očekáváním. Po jejich
přečtení ale mohu říci, že jsou opravdu dobré. Rozsah informací je zvolen
úměrně pro začínajícího uživatele, na něhož může naopak nadměrný informační
obsah působit záporně a snadno vyvolat i určitou nechuť k práci s moderními
kancelářskými aplikacemi. Na druhou stranu jste-li skutečným začátečníkem, bude
asi dobré mít poruce někoho, kdo vám pomůže se situacemi nepopsanými v těchto
příručkách, případně si budete muset přečíst další, objemnější literaturu.

Autoři: Vladimír Bříza 2x, Josef Pecinovský, Slavoj Písek, Rostislav Zedníček
Vydavatelství: Grada Publishing, Praha
Počet stran: 128-132
Doporučená cena: 89 Kč (126 Sk) za každý titul