Hlavní navigace

Internet FAQ

1. 2. 2000

Sdílet

Doufám, že jste ve zdraví překonali slavný problém Y2K a vítám vás u únorovýchInterFAQů, ve kterých najdete dokončení přehledu odborných slovníků, do nichž můžete po Internetu ...
Doufám, že jste ve zdraví překonali slavný problém Y2K a vítám vás u únorových
InterFAQů, ve kterých najdete dokončení přehledu odborných slovníků, do nichž
můžete po Internetu kdykoliv nahlédnout.
Sítě a komunikace
A Glossary of Networking Terms
"Standardní" výkladový slovník síťové terminologie dokument RFC (Request For
Commnet) číslo 1208.
http://hotline.pvtnet.cz/dokumentace/rfc/rfc1208.html
56K.COM Glossary of Telecommunications TermsSlovníček telekomunikační
terminologie na serveru věnovaném technologiím 56k modemů.
http://www.56k.com/glossary.shtml
ATM LexiconBohatý výkladový slovník terminologie sítí ATM (Asynchronous
Transfer Mode) s množstvým hypertextových křížových odkazů.http://
tticom.com/atmglosy/atmlex.htm
Computer Communications Acronyms
Slovník zkratek pocházejících z oblasti počítačové komunikace.
http://www.newbie.net/acronyms/acronyms.html
Spread Spectrum Online GlossaryVýklad pojmů, zkratek a žargonu z oblasti
bezdrátových digitálních komunikací.http://www.sss-mag.com/glossary/
Ostatní specializované
3D GlossaryVýkladový slovník odborných termínů z oblasti trojrozměrné
grafiky.http://www.uiah.fi/~spo/glos_index.html
Fiber Optic GLOSSARYSlovník terminologie technologie optických vláken na webu
dodavatelské firmy LISTCo, Inc.
http://www.cccbi.org/listco/glossary.html
Glossary of graphic design and web page design termsSlovník terminologie z
oblasti počítačové grafiky a návrhu webstránek.http://
www.grantasticdesigns.com/glossary.html
HPCC GlossarySlovník pojmů ze sféry \High Performance Computing and
Communications\ a souvisejících oblastí.http://nhse.npac.syr.edu/hpccgloss/
Internet and Unix DictionaryVýkladový slovní síťové terminologie Kevina
Kadowa.http://www.msg.net/kadow/answers/
Linux Software EncyclopediaSlovník terminologie Linuxu a GPL softwaru,
obsahující přes 5 000 položek.http://
stommel.tamu.edu/~baum/linuxlist/linuxlist/linuxlist.html
Mathematical Programming GlossaryPřehled terminologie matematického
programování a přímo souvisejících oborů.
http://www.cudenver.edu/hgreenbe/glossary/glossary.html
STING software engineering glossarySlovník terminologie z oblasti softwarového
inženýrství, udržovaný v rámci zdrojů sdružení STING (Software Technology
Interest Group) ve švýcarských laboratořích CERN (Conseil European pour la
Recherche Nucleaire).
http://dxsting.cern.ch/sting/glossary-intro.html
PC AI Glossary of TermsSlovníček pojmů z oblasti umělé
inteligence.http://www.primenet.com/pcai/New_Home_Page/glossary/pcai_glossary
.html
The Computational Beauty of Nature GlossaryVýkladový slovníček pojmů z oblasti
\matematiky přírody\ jako jsou fraktály, teorie chaosu
atd.http://mitpress.mit.edu/books/FLAOH/cbnhtml/glossary.html
The Language List
Přehled všech v historii počítačů existujících programovacích jazyků.
http://cuiwww.unige.ch/OSG/info/Langlist/
Tuzemské slovníky
Slovník počítačových zkratekAktuální on-line verze knížky Vladislava Černého s
možností vyhledávání.
http://www.datis.cdrail.cz/Black/Scripts/ZKRATKY/Slovnik.asp
Slovník pojmů ISDNVyčerpávající slovník pojmů z oblasti
ISDN.http://www.isdn.cz/informace/slovnik.phtml
Co (ne)najdete ve slovníku / Co to znamená, když se řekne...Odborné termíny,
které mnohdy nejsou v běžných slovnících vůbec nebo jen nedostatečně vysvětleny
články ze známých seriálů pana Peterky.
http://archiv.czech.net/f_slov12.htm
Slovníček síťových pojmů a zkratekSlovník síťových pojmů a zkratek na serveru
odborného e-zinu Svět sítí.
http://www.svetsiti.cz/slovnik.asp
Výkladový slovník ŽivěNová on-line podoba skvělého Výkladového slovníku
výpočetní techniky z dílny Computer Pressu.http://zive.cpress.cz/slovnik/
Přehledy slovníků(nejen počítačových)
Acronym & Abbreviation Links
Přehled slovníků počítačových zkratek na serveru "Secret Hackers Society".
http://www.hiddenlab.com/acronym/acrolink.htm
Dictionary.comVyhledávací centrála a přehled jazykových a odborný slovníků a
dalších referenčních zdrojů.http://www.dictionary.com/
Internet Resources for TranslatorsPřehled slovníků, referenčních materiálů a
dalších, pro překladatele užitečných zdrojů.http://www.deraaij.com/irt/
OneLook DictionariesMeta-hledač v on-line slovnících.http://www.onelook.com/
Journalist ToolsReferenční zdroje pro novináře on-line slovníky, encyclopedie,
přehledy, ...http://login.eunet.no/trondhu/links/journalist_tools.html
Online Dictionary DatabaseBibliografická databáze on-line slovníků s možností
vyhledávání.
http://www.infovlad.net/linguistics/dic.html
Online Dictionaries, Glossaries and EncylopediasAnotovaný seznam jazykových a
odborných slovníků a encyklopedií.http://stommel.tamu.edu/baum/hyperref.html
Terminology Collection: Online Dictionaries
Přehled on-line dostupných slovníků na stránkách "Terminology Collection".
http://www.uwasa.fi/comm/termino/collect/