Hlavní navigace

Internet Download Manager

1. 12. 2004

Sdílet

Vítám vás opět u dalšího dílu našeho Rychlokurzu. Dnes se podíváme na jednohoze zástupců rozvětvené rodiny tzv. download manažerů - programů, které vám pomohou dostat soubory z in...
Vítám vás opět u dalšího dílu našeho Rychlokurzu. Dnes se podíváme na jednoho
ze zástupců rozvětvené rodiny tzv. download manažerů - programů, které vám
pomohou dostat soubory z internetu k vám do počítače. To vše bez rozčilování a
bleskově. Dnešní uchazeč si říká Internet Download Manager a pro zjednodušení
mu budeme říkat IDM.

Instalace
Jak se sluší a patří, instalace opět spočívá v klikání na tlačítko [Next>].
Přejdete takto přes souhlas s licencí, výběr instalačního adresáře a skupiny v
nabídce Start, až se nakonec spustí samotná instalace. Potrvá jen několik
vteřin a nakonec vše dokončíte tlačítkem [Finish>].

První start
Okamžitě po dokončení instalace se aplikace spustí. Povšimněte si ikony IDM v
systémové lište (u hodin). Dále uvidíte tzv. Drop Box, což je malé okénko, zde
stylizované do podoby nákupního košíku. Do něj můžete metodou drag & drop
přetáhnout a upustit z internetového prohlížeče odkazy. Takto programu určíte,
co stáhnout. Kromě Drop Boxu se otevře hlavní okno a v něm Tip dne. Protože
jsou však tipy anglicky (a mě osobně spíše rozčilují než pomáhají), ihned se
jich zbavíme: odškrtneme volbu Show Tips on StartUp (Ukaž tipy po spuštění) a
klikněte na [Close]. Pokud byste po nich později zatoužili, najdete je v menu
Help > Tip of the Day.

Nastavení
Nejprve se zastavíme u nastavení, neboť od něj se ve velké míře odvíjí i další
chování programu a práce s ním. Okno pro nastavení otevřete z menu Downloads >
Options. Jak vidíte, možností je opravdu hodně. My si tedy popíšeme ty
nejdůležitější.

General
• Automaticaly start downloading of URLs placed to clipboard Při označené volbě
bude IDM monitorovat schránku Windows a pokud se v ní objeví něco, co vypadá
jako internetová adresa, nabídne vám stahování. Stačí tedy v textu označit URL
nebo kliknout na odkaz a zvolit Kopírovat zástupce.
• Integrate into... Nastavení integrace do internetových prohlížečů. To
znamená, že při kliknutí na stáhnutelný soubor se nespustí stahování
standardním dialogem prohlížeče, ale pomocí IDM.
• Automatically start downloading the following file types V okně následuje
seznam přípon, které reprezentují stáhnutelné soubory. Pokud tedy IDM nechce
stáhnout váš soubor BLABLA.FUJ, pak to může být právě proto, že přípona FUJ
není uvedena v tomto seznamu.
• Use ALT key to prevent... Zaškrtnutím umožníte, aby se při současném
stisknutí tlačítka ALT a kliknutí na odkaz nespouštělo stahování přes IDM, ale
standardní stahování prostřednictvím prohlížeče.
• Use CTRL key to force... Naproti tomu tato volba způsobí, že CTRL + kliknutí
na odkaz aktivuje stahování přes IDM.

Connection
• Connection Type/Speed Zde vyberte ze seznamu rychlost svého připojení.
Program pak lépe optimalizuje způsob stahování.
• Max. connection number Určuje počet částí souboru stahovaných najednou (tj.
na kolik kusů jej program rozseká). Je nutné najít rozumné optimum, mě většinou
vyhovovaly hodnoty mezi 4 až 8.
• Download Limits Zde můžete nastavit limity pro stažená data. Vhodné pro linky
s omezeným množstvím přenášených dat.

Downloads
• Default download directory Implicitní adresář pro umístění stažených souborů.
• Virus checking Stažený soubor můžete ihned po dotažení podrobit antivirové
kontrole doporučuji!
• Temporary directory Jak jsme si řekli, IDM stahuje soubory nejprve do
pomocného adresáře, tam je z jednotlivých částí kompletuje a teprve nakonec je
přesune na cílové místo. Právě tato volba specifikuje pomocný adresář, kde
kompletace probíhá.

Proxy
• Přistupujete-li k internetu přes proxy server, nastavte hodnoty právě sem.
Hodnoty by vám měl sdělit váš správce sítě, nebo je najdete např. v nastavení
Internet Exploreru (menu Nástroje > Možnosti Internetu > Připojení > Nastavení
místní sítě sekce Server Proxy).

Sites Login
• Některé servery vyžadují pro přístup uživatelské jmého a heslo. Aby z nich
tedy mohl IDM stahovat, potřebuje tyto přihlašovací údaje znát. Na tomto místě
lze nová data přidávat (New), stávající upravovat (Edit) či je vymazávat
(Remove).

Dial Up
• Pokud pro připojení k internetu používáte vytáčené spojení, je potřeba ho
specifikovat. Vyberte ho ze seznamu a nastavte přihlašovací jméno a heslo.
Rovněž můžete určit, co dělat v případě, kdy se připojování nezdaří.

Sounds
• Poslední "ouško" slouží pro výběr zvuků, které má program "vydávat".
Nastavení nabízí Internet Download Manager požehnaně, naštěstí se této činnosti
člověk věnuje pouze jednou...

Jak na to
Jak tedy co nejrychleji a nejpohodlněji stáhnout soubor z internetu? Způsobů je
mnoho, záleží na vás, který si oblíbíte. Začít můžete takto:
• Ve svém internetovém prohlížeči klikněte na odkaz vedoucí k požadovanému
souboru. K tomu je potřeba mít zapnutou integraci IDM s prohlížečem (menu
Download > Options > General, sekce Internet Explorer and Netscape integration,
případně sekce Plugin pro ostatní prohlížeče).
• Můžete zkopírovat odkaz do schránky a zapnout volbu v menu Download > Options
> Automaticaly start downloading of URLs placed to clipboard.
• Také lze přetáhnout odkaz myší z prohlížeče do Drop Boxu. Zapnete ho z menu
URL > Show drop target.
• Případně v hlavním okně IDM klikněte na ikonu Add URL (nebo menu URL > Add
new URL) a do okna vložte adresu požadovaného souboru. Pokud je třeba se k
serveru přihlásit, zaškrtněte Use authorisation a vyplňte údaje Login a
Password (jméno a heslo).
Ve všech těchto případech se otevře okénko pro zadání podrobnějších informací.
Zároveň však, jste-li připojeni k internetu, se IDM připojí k serveru, zjistí
velikost souboru a hned (byť skrytě) spustí stahování. Zatímco vy budete v okně
nastavovat, kam chcete soubor uložit či jaký popis k němu přiřadit, bude se
soubor již dávno stahovat.
Nemusíte tedy nikam spěchat, v klidu vyplňte údaje a nakonec stiskněte tlačítko
[Start Download] nebo [Download Later]. První tlačítko stahování spustí (ve
skutečnosti již běží, takže přesněji řečeno zobrazí okno s průběhem stahování),
druhé tlačítko skryté stahování přeruší a soubor uloží pouze do seznamu ke
stažení.
Stahování lze samozřejmě kdykoli zastavit buď tlačítkem [Pause] z okna s
průběhem stahování, nebo označením souboru v hlavním okně a kliknutím na ikonu
STOP . Opětovné spuštění provedeme kliknutím na soubor v hlavním okně a
stisknutím RESUME .
Během downloadu jste podrobně informováni o jeho průběhu díky oknu s detaily o
stahování (viz obrázek). Kromě statistických dat (z nichž je nejužitečnější
rychlost stahování Transfer Rate a odhad doby stahování Time Left) zde v
grafické podobě vidíte stahovaný soubor (modré části jsou již staženy) a stav
jednotlivých stahovacích vláken.
Nakonec je hotový soubor přesunut z pomocného adresáře na vámi určené místo (v
průběhu stahování byste jej tam tedy hledali marně). Místo, kam se má uložit,
lze kdykoli během stahování změnit (stejně tak popis): dvojitým kliknutím na
soubor v hlavním okně otevře dialogové okno, po kliknutí na [Browse] pak
vyberete nový adresář.

Plánování
Každý lepší download manažer nabízí plánovač. Je to funkce pocházející ještě z
dob, kdy se k internetu připojovalo převážně telefonem a cena za impuls byla v
noci podstatně nižší. Tuto vlastnost však oceníte i nyní, kdy stále ještě
platí, že v noci (nejlépe po půlnoci) jsou internetové linky volnější a
průchodnější.
Vybrali jste tedy velký soubor a hodláte jej přenést raději v noci. Postupujte
jako u běžného stahování (viz předchozí odstavce), avšak na závěr klikněte na
tlačítko [Download Later] nebo probíhající stahování pozastavte stisknutím
tlačítka [Pause]. V hlavním okně klikněte na ikonu SCHEDULER (Plánovač). Otevře
se okno plánovače. V něm uvidíte všechny soubory z hlavního okna, které mají ve
sloupci Q (Queue = fronta ke stažení) [+]. Standardně to jsou všechny nestažené
soubory. Pokud tam některý z nich nechcete, klikněte na něj pravým tlačítkem v
hlavním okně a zvolte Delete from queue. Do fronty ho můžete opět zařadit přes
pravé tlačítko myši + Add to download queue.
Ale zpět k oknu plánovače. Vlevo tedy máme soubory určené ke stažení. Jejich
pořadí ovládáme šipkami v dolní části okna. Nyní zbývá určit, kdy je stáhnout a
jak. K tomu slouží pravá část okna. Zde nastavíte, kdy začít (sekce Start
download at...) a kdy skončit (Stop download at...). Dále můžete určit, jak
stahovat (kolik souborů najednou), co udělat po skončení (zavěsit modem,
ukončit IDM, vypnout počítač), popřípadě omezit objem stahovaných dat.
Nastavení potvrdíme tlačítkem [Apply] a okno zavřeme tlačítkem [Close]. IDM
musí být samozřejmě v době plánovaného stažení spuštěn, takže jej neukončujte.

Závěr
Download manažerů existuje skutečně velké množství. Jednoduché, složité,
specializované, univerzální, zdarma či za peníze. Internet Download Manager
patří mezi ty složitější a univerzálnější a rozhodně se řadí mezi několik
programů na pomyslné špičce.