Hlavní navigace

Internet a český stát

1. 11. 2004

Sdílet

Že každé ministerstvo má vlastní internetové stránky,asi vědí všichni.Existenci "Portálu veřejné správy České republiky" již také většina z nás zaregistrovala. Ovšem jednotliv
Že každé ministerstvo má vlastní internetové stránky,asi vědí všichni.
Existenci "Portálu veřejné správy České republiky" již také většina z nás
zaregistrovala. Ovšem jednotlivé instituce státní správy provozují ještě
několik dalších webových serverů, které vám mohou ulehčit spousty kroků při
obcházení nejrůznějších úřadů.

Každý z nás občas potřebuje jednat se státními úředníky. Proč však obíhat
kanceláře, když máme internet? Opravdu, abychom si byli jisti, jaké podklady
přinést například pro vystavení nového občanského průkazu či pro zjištění
informace, komu patří parcela sousedící s tou naší, nemusíme provést nic jiného
než usednout ke svému počítači a připojit se k internetu. A v nedaleké
budoucnosti (snad) vše půjde ještě dál. Ministerstvo informatiky totiž v
současné době vydává každému obecnímu úřadu, který o to požádá, certifikát
elektronického podpisu. Takže pravděpodobně nic nebude bránit tomu, abychom s
úřady již brzy jednali elektronicky i v dalších záležitostech.
Internetových serverů, které provozuje státní správa, je velké množství. Ne
každý úřad však využívá internet tak, jak by bylo záhodno. Stále existují
státní instituce, jejichž stránky obsahují pouze nejzákladnější informace o
činnosti, i když by mohli ještě více usnadnit komunikaci mezi občany a úřadem.
Těm se ovšem věnovat nebudeme a nahlédneme raději na ty, které poskytují
informace občanům vyčerpávajícím způsobem:

Portál veřejné správy
http://portal.gov.cz
I když titulek na homepagi tohoto serveru už delší dobu hlásá, že se stále
jedná o zkušební provoz, musíme konstatovat, že již dnes poskytuje dostatečně
velkou databázi informací. Portál, jehož provozovatelem je ministerstvo
informatiky, si klade za cíl být výchozím místem, kde občan hledá informace o
jednotlivých složkách veřejné správy.
První část serveru ("Úvod") je zaměřena na různé životní situace a dále se dělí
na tři části. Jedna se věnuje zájmům občanů, druhá podnikatelům, třetí
cizincům. Ukáže vám, jak jednat při vyřizování nového občanského průkazu,
poradí, kdy máte nárok na jaký sociální příspěvek, doporučí postup, jak založit
firmu nebo jak získat potřebnou licenci ke specifickému podnikatelskému záměru.
Ve druhé části nazvané "Adresář" naleznete kontaktní informace pro veškeré
úřady a instituce státní správy v České republice. Vyhledávat můžete buď úřady
podle regionů, nebo podle svého zaměření. Databází lze navíc fulltextově
procházet, což ještě více usnadní vyhledání konkrétního úřadu. Bohužel některé
úřady nemají snahu doplňovat k nejzákladnějším údajům doplňkové, takže některé
záznamy obsahují pouze informaci o adrese a telefonním spojení, což může být
málo.
Ve třetí části "Zákony" naleznete přehled všech platných zákonů a vyhlášek,
včetně věstníků krajů ČR. Samozřejmostí jsou plné texty všech dostupných
dokumentů. V pravém sloupci úvodní stránky jsou navíc uvedeny nejdůležitější
zákony, jako Ústava ČR, Občanský a Obchodní zákoník, Zákoník práce a další.
Část "Životní situace" je částečně shodná s první částí. Opět obsahuje životní
situace a návody, jak postupovat při jejich řešení.
Pod odkazem "Podání" se pomalu, ale jistě rozrůstá seznam institucí, se kterými
bude možné komunikovat elektronicky za pomoci elektronického podpisu. V
současné době již stránka obsahuje první takové státní organizace: Česká daňová
správa (daňová přiznání), Ministerstvo práce a sociálních věcí (státní sociální
podpora), Veřejný ochránce práv (zasílání podnětů ombudsmanovi) a Ministerstvo
spravedlnosti (zápis do obchodního rejstříku). Registrace do sekce na portálu
veřejné správy pro občany, firmy, i státní správu funguje již nyní v testovacím
provozu.
"Obchodní věstník", který naleznete pod předposledním odkazem, je specifickým
veřejným registrem, ve kterém jsou firmy a organizace ze zákona povinny
zveřejňovat určité údaje o sobě a své činnosti. Bezplatně lze prohledávat v
obchodním věstníku pouze údaje z roku 2004.
Pod posledním odkazem "Služby portálu" nás zaujal nápis "Oblasti veřejné
správy". Zde naleznete vyčerpávajícím způsobem zpracované hyperlinkové odkazy
na další stránky, kde lze hledat informace o státních úřadech a institucích.
Portál veřejné správy je přehledně členěn, bezchybně funguje i fulltextové
vyhledávání, takže je více než pravděpodobné, že zde naleznete to, co skutečně
hledáte. Potěší i příjemný design a logické rozčlenění stránky.

Katastr nemovitostí
http://www.cuzk.cz
Jeden z nejzajímavějších a nejužitečnějších webových serverů státní správy
představil Český úřad zeměměřičský a katastrální. I když po grafické stránce
nepatří k favoritům, obsahově vítězí na plné čáře. Obsahuje totiž kompletní,
on-line zpracovávaný výpis z katastru nemovitostí, kdy zájemce může nejenom
zjistit číslo nebo majitele stavební nebo pozemkové parcely, ale i to, v jaké
fázi řízení se nacházejí jeho záležitosti. Pokud tedy pro svoji potřebu sháníte
aktuální výpis z katastru nemovitostí, již nemusíte stát v dlouhé frontě na
nejbližším katastrálním úřadu.
Přejdete-li na nahlizenidokn.cuzk. cz, čeká na vás několik odkazů, jejich smysl
a využití jsou následující:
• Řízení o vkladech - Pokud převádíte nemovitost na někoho jiného (prodej,
darování či dědické vyrovnání), zde můžete zkontrolovat, v jaké fázi je váš
návrh na vklad práv k převáděné nemovitosti. Pro vyhledání konkrétního záznamu
je nutné znát kromě místa katastrálního úřadu a jeho pobočky také číslo záznamu
získané při podání návrhu.
• Ostatní řízení - Podobně jako v předchozím případě zde můžete zjišťovat
postup úředníků v záležitostech vašeho návrhu na změnu, která se týká konkrétní
nemovitosti. Opět je nutné znát číslo záznamu.
• Informace z KN - Tato položka bude mezi uživateli pravděpodobně
nejvyužívanější. Obsahuje kompletní informace z katastru nemovitostí. Obsáhlou
databázi můžete prohledávat buď podle čísla popisného, nebo podle čísla
stavební či pozemkové parcely. Z výsledku vyhledávání vyčtete výměru a typ
parcely a pozemku, případně číslo popisné na stavební parcele, číslo listu
vlastnictví (pro rychlejší jednání s úředníky) a samozřejmě také osoby (fyzické
nebo právnické), ke kterým se vztahují vlastnická práva k parcele.

Volby
http://www.volby.cz
Volební server Českého statistického úřadu bude navštěvovaný zejména v období
voleb, obsáhlá databáze je ovšem dostupná po celý rok. Nabízí konkrétní
výsledky voleb do poslanecké sněmovny parlamentu, senátu, zastupitelstva krajů
i obecních zastupitelstev, výsledky referenda o přistoupení ČR k Evropské unii
a výsledky voleb do (letos poprvé v ČR voleného) Evropského parlamentu.
Procházení serverem je velmi jednoduché a intuitivní. V prvním kroku vyberte
konkrétní volby, o kterých se chcete informovat. Dále určete konkrétní oblast
informací - nejspíše vás budou zajímat buď kandidáti či kandidátní listiny,
nebo volební výsledky. Podle svého zájmu můžete buď sledovat výsledky pro celou
republiku, kraj, okres, nebo dokonce obec či volební okrsek. Jsou k dispozici
úplné výsledky: počet platných odevzdaných hlasů pro každou jednotlivou stranu
v absolutním i procentuálním vyjádření, dále (u výsledků voleb do obecních
zastupitelstev) seznam volených zastupitelů a jejich volební úspěchy i
neúspěchy, popřípadě referenční hlasy kandidátů.

Ministerstvo vnitra
Další zastávku uskutečníme na serveru ministerstva vnitra. Zde pomineme
nejednotný design některých jeho částí a budeme se věnovat především obsahové
stránce. Zajímavé a užitečné oblasti tu jsou přinejmenším dvě:
• Adresy v České republice - Tuto část serveru, který má adresu
http://www.mvcr.cz/adresa, možná využijete v případě, kdy si právě nejste jisti
správnou adresou příbuzného, známého či obchodního partnera. Zde předváděná
databáze obsahuje všechna čísla popisná (čp), evidenční (če) a orientační (čo)
ve všech obcích ČR. Města (a rozlehlejší obce) jsou dělena na městské (obecní)
části a dále na ulice. Databázi lze procházet podle abecedy obcí, okresů a
krajů. Bohužel, v druhé polovině srpna nefungovalo správně fulltextové
vyhledávání, což snížilo celkový dojem z aplikace.
• Databáze neplatných dokladů a odcizených motorových vozidel - Byly doby (a
předpokládám, že v brzké době opět budou), kdy na serveru ministerstva vnitra
fungovaly i tyto dvě databáze. Při našich testech opět, jako v předchozím
případě, zcela ztroskotalo vyhledávání, takže se databáze stala nepoužitelnou.
Pro světlejší chvilky serveru uveďme alespoň adresy: databáze neplatných
občanských průkazů (občanských průkazů a pasů):
http://www.mvcr.cz/2003/evidence/doklady_rady.html; databáze odcizených
vozidel: http://www.mvcr.cz/2003/evidence/ auta_patrani_policie.html.


Ministerstva a nejvyšší státní instituce
Ministerstva a další nejvyšší státní instituce svým internetovým portálům
věnují dostatek podpory k tomu, aby se staly prostředkem dobré reprezentace
těchto úřadů v očích občanů. Administrátory webových stránek musíme jen a jen
pochválit za to, že informace jsou neustále aktualizovány a doplňovány.

Ministerstvo Adresa

Dopravy http://www.mdcr.cz
Financí http://www.mfcr.cz
Informatiky http://www.micr.cz
Kultury http://www.mkcr.cz
Obrany http:úúwww.army.cz
práce a sociálních věcí http://www.mpsv.cz
pro místní rozvoj http://www.mmr.cz
průmyslu a obchodu http://www.mpo.cz
spravedlnosti http://www.justice.cz
školství, mládeže a tělovýchovy http:/úwww.msmt.cz
vnitra http://www.mvcr.cz
zahraničních věcí http://www.mzv.cz
zdravotnictví http://www.mzcr.cz
zemědělství http://www.mze.cz
životního prostředí http://www.env.cz

Nejvyšší státní instituce Adresa

Prezident republiky http:/úwww.hrad.cz
Vláda ČR http://www.vláda.cz
Poslanecká sněmovna http://www.psp.cz
Senát http://www.senat.cz


Informace pro podnikatele
http://www.businessinfo.cz
Portál BusinessInfo vznikl z podnětu Ministerstva průmyslu a obchodu. Měl by
být nápomocný všem firmám - především malým a středním či živnostníkům. Podle
slov realizátorů projektu by server měl přispět k větší informovanosti
podnikatelů a ke snadnějšímu přístupu k informacím od státní správy
prostřednictvím internetu tak, jak je to obvyklé v ekonomicky vyspělých zemích.
BusinessInfo úzce spolupracuje s výše popisovaným Portálem veřejné správy a
některé odkazy z něho vedou na něj. Server BusinessInfo nabízí nepřeberné
množství informací: aktuální analýzy a statistiky, přehled právních zákonů a
nařízení pro podnikatele, informace o daních, rozcestníky k nejrůznějším
firemním databázím, informace o vnitrostátním i mezinárodním obchodu atd.
Veškeré informace jsou setříděny pod jednotlivé odkazy, takže vyhledání
potřebné informace je snadné. Bezchybně pracuje i fulltextové vyhledávání, což
ještě více zvyšuje komfort práce se serverem.

Informace o podnikatelích
Orgány státní správy zveřejňují na internetu několik databází podnikatelských
subjektů, mezi nimiž lze vyhledávat a zjistit některé důležité údaje: například
adresu podnikání, IČO, DIČ, oblast podnikání, apod. Pro vyhledávání takových
údajů nelze jinak než doporučit adresu http://www-info.mfcr.cz/ares/ares
_fr.html. cz. Zde naleznete Administrativní registr ekonomických subjektů
(ARES). Ten prohledává hned několik databází (obchodní rejstřík, registr plátců
DPH atd.) a zobrazuje souhrnné informace o subjektu spolu s odkazy na záznamy v
těchto databázích. Při vyhledávání informací o firmách a podnikatelích, ale i
rozpočtových organizacích je proto velmi vhodné začít právě tady.