Hlavní navigace

Intel umí identifikovat otisky molekul

19. 3. 2008

Sdílet

Intel předvedl první kaskádový Ramanův křemíkový laser. Nová technologie umí například určit diagnózu pacientů analýzou molekul plynů obsažených v jejich dechu nebo přesně zjišťovat množství skleníkových plynů v atmosféře.

skoleni

Čím je technologie revoluční?
Ramanovy křemíkové lasery snadno dosahují vlnových délek, které jsou pro současné komerční lasery někde v rovinách pohádek a nedostižných snů. Křemíková technologie také značně snižuje náklady na laserovou výrobu.K čemu je to dobré?
Využití se nejde třeba v ekologii, technologie totiž umí přesně určit množství skleníkových plynů v atmosféře, při měření emisí, diagnostice nemocí kontrole kvality ovzduší v uzavřených prostorech, ale také jinde. Nové lasery najdou uplatnění hlavně v lékařství a spektroskopii, kde lze podobné analýzy provádět jen při využití komplikovanějších, neskladných a nákladnějších či kryogenicky chlazených laserů.
Detekční vlastnosti kaskádového Ramanova křemíkového laseru lze využít k identifikaci molekulárních otisků, což lze uplatnit zejména v neinvazivní medicíně pro stanovení diagnózy pacienta. Další využití se nabízí při měření množství plynů v atmosféře, které způsobují skleníkový efekt, například metanu.Jak technologie funguje
Intel předvedl první kaskádový křemíkový laser, který využívá stimulovaného Ramanova rozptylu. Tento jev způsobuje, že za přispění takzvaného optického čerpání se zvyšuje vlnová délka vstupujících světelných paprsků. Díky využití nového kruhového rezonátoru jsou generované světelné paprsky koherentní a zařízení se chová jako laser. V křemíku je Ramanův zisk desettisíckrát silnější než při využití běžných vláknových technologií. Společnosti Intel se podařilo rozšířit pracovní vlnovou délku laseru až na 1848 nm, což opět zvětšuje potenciál využití nové technologie.

- - Karel Wolf