Hlavní navigace

Intel Health Guide zlepší péči o chronicky nemocné

23. 11. 2008

Sdílet

Intel Health Guide je produktem vyvinutým pro zlepšení péče o pacienty s chronickými onemocněními nebo zdravotními obtížemi spojenými s vyšším věkem.

skoleni

Intel Health Guide představuje osobní zdravotní systém, kombinující přístroj pro pacienta v domácím léčení - Intel Health Guide PHS6000 a on-line rozhraní pro lékaře - Intel Health Care Management Suite. Rozhraní umožňuje lékařům monitorovat pacienta v jeho domácím prostředí a řídit potřebnou péči vzdáleně. Systém podporuje větší zapojení pacientů do léčebného procesu. Lékaři mohou díky lepší komunikaci s pacientem a zdravotnickým personálem i dostupnosti nejaktuálnějších dat efektivně reagovat na okamžitý i průběžný stav pacienta.
Příkladem využití systému v praxi může být společnost Advanced Warning Systems, Inc., (dále jen AWS). Ta je poskytovatelem produktů a webových služeb v oblasti zdravotní péče. U pacientů monitoruje příznaky akutních kardiovaskulárních příhod, které mohou způsobit náhlé úmrtí. AWS bude Intel Health Guide využívat pro práci se skupinami pacientů s nejčastějším výskytem kardiovaskulárních onemocnění. Patří mezi ně bývalí sportovci nebo váleční veteráni trpící posttraumatickou stresovou poruchou (PTSD).V budoucnosti plánuje Intel využití klíčových technologických součástí tohoto řešení pro programy pro zdraví
a wellness a pro mobilní zařízení, jako jsou mobilní telefony či kapesní počítače.

Více informace o aktivitách společnosti Intel v oblasti zdravotní péče naleznete na www.intel.com/healthcare.

- - Jan Mazal