Hlavní navigace

Innovative System Optimizer

1. 11. 2006

Sdílet

Balíček šikovných programů, který udrží váš systém v kondici cd/dvd Vítám vás u dalšího z dílů Rychlo...


Balíček šikovných programů, který udrží váš systém v kondici cd/dvd


Vítám vás u dalšího z dílů Rychlokurzu. Dnes se seznámíme s celou sadou šikovných nástrojů, jež zabalené do jednoho programu dostaly název System Optimizer.

Instalace

Instalace opět probíhá formou průvodce, pojďme si ho projít krok za krokem.

Spusťte instalační soubor EXE.
Vyberte adresář, kam by měl být program instalován (můžete ponechat ten přednastavený).
Vyberte si název a umístění složky v menu START.
Zvažte volby Create a desktop icon (vytvořit ikonu na ploše) a Create a Quick Launch icon (vytvořit ikonu v panelu Rychlé spuštění).
Následuje okno se souhrnnými informacemi, pak klikněte na Install.
Po instalaci vám průvodce nabídne možnost automatického spuštění aplikace, Launch Innovative System Optimizer, kliknutím na Finish instalaci ukončíme.

Registrace

Jako u mnoha podobných programů, i zde je potřeba nejprve získat registrační číslo. Registrace je pro čtenáře PC WORLDu zcela zdarma a poměrně bezbolestná. Do internetového prohlížeče zadejte adresu www.innovative-sol.com/register/isose.htm. Na registrační stránce pak zadejte své jméno a dvakrát e-mailovou adresu (pro jistotu) a stiskněte tlačítko Send my FREE code. Na vámi zadanou adresu pak přijde zpráva, která bude obsahovat registrační číslo. Najdete ho mezi řádky --Start of registration code --a --End of registration code ---.
Nyní spusťte vlastní Optimizer {, Programy Innovative System Optimizer Innovative System Optimizer}. Na první obrazovce klikněte na tlačítko Enter registration code a do okénka překopírujte (pomocí CTRL+C a CTRL+V) z e-mailu registrační číslo. Pak jen klikněte na OK a pokud jste se někde neuklepli, uvidíte hlášku Thank you for registering our program!

Práce s programem

Hlavní okno programu je vlastně takový rozcestník máte před sebou řadu nástrojů, řešících jednotlivé problémy ohrožující stabilitu systému. Podívejme se na ně postupně. Registry Optimizer (Defragmentace registrů) Systémový registr je vlastně jedna veliká databáze. Jsou v ní uloženy informace o hardwaru, o nainstalovaných programech, jejich nastavení... atd. Se systémovým registrem se neustále pracuje, vznikají a zanikají položky, mění se jejich obsah a to vše časem vede k tomu, že data jsou uložena neefektivně (jsou fragmentována) a hledání v nich je stále náročnější a zdlouhavější. Navenek se to projevuje tak, že systém má čím dál tím delší odezvy a v extrémním případě je ohrožena i jeho stabilita. Jak takovému vývoji zabránit? Je potřeba registry pravidelně od nepotřebných dat čistit (viz volbu Registry Cleaner) a také pravidelně odstraňovat fragmentaci dat. Tomuto procesu se říká defragmentace je to podobné jako u harddisku. A přesně k tomu slouží tato volba. Registry Optimizer je průvodce a jak to u počítačových průvodců bývá, na vás je pouze klikat na Next.
Na první obrazovce dostaneme informaci o tom, proč je vhodné registry optimalizovat (defragmentovat).
Na další obrazovce budeme upozorněni, že po skončení defragmentace bude vyzváni k restartu počítače. Takže ukončete rozdělanou práci a ponechte spuštěného pouze tohoto průvodce. Klikněte na Next.
Nyní proběhne samotná optimalizace. Po tuto dobu (a může to být až 10 minut, výjimečně i více) bude váš systém vytížený na 100 % a může reagovat velmi zpomaleně (či chvílemi dokonce "zamrznout"). Nepanikařte a nechte Optimizer dělat jeho práci.
Nakonec budete informováni o výsledcích optimalizace. Dozvíte se, jak veliké (až obrovské) vlastně vaše registry jsou a na kolik procent byla optimalizace úspěšná. POZOR! Po stisknutí tlačítka Next dojde k okamžitému restartu počítače; proto se přesvědčte, že máte všechnu svou práci uloženou a teprve potom stiskněte Next. Registry Cleaner (Vyčištění registrů od neplatných položek) Čistění registrů od položek, které již nemají smysl (zbytky po odinstalovaných programech, neplatné odkazy atd.) patří mezi techniky, které mohou výrazně redukovat velikost vašich registrů a tím celý systém zrychlit. Zároveň je třeba podotknout, že mohou být i trochu nebezpečné pokud čistič smaže nějaký záznam, který nainstalovaná aplikace využívá, nastane problém. Proto vám doporučuji nejprve provést zálohu registrů (viz následující bod Registry Backup) a teprve potom se směle pustit do čištění.
Opět se spustí průvodce, který nám na první straně dá vybrat ze tří možností:
Perform all registry test Vyčistit celé registry.
Let me choose, which registry tests to run Vyčistí pouze vybranou část registrů.
Undo previously made repairs Vrátí zpět všechny změny, které byly naposledy provedeny v rámci čištění. Pokud tedy po vyčištění registrů narazíte na problém s nějakou aplikací, můžete touto volbou vše vrátit do původního stavu, v němž byly registry před čištěním.
My si vybereme první volbu a pustíme se do čištění. Klikněte na Next.
Během čištění je systém plně vytížen. Po vyčištění budete informováni o výsledcích (viz obrázek). Můžete projít jednotlivé nalezené položky a zaškrtat ty, které chcete opravit, nebo budete programu věřit a vše zaškrtnete tlačítkem . Vlastní opravu pak spustíte kliknutím na (oprava všech nalezených problémových položek se provede hned po stisknutí ).
O ukončení čistky budete informováni hláškou All listed problems were repaired. Tlačítkem se vrátíte do hlavního menu. Registry Backup and Restore (Záloha a obnovení registrů) Tento nástroj umožní zálohovat a v případě potřeby opět obnovit registry do takového stavu, v jakém byly v době zálohy. Je určitě dobré v pravidelných intervalech takové zálohy vytvářet, protože jakékoli poškození registrů má na systém velmi neblahý vliv. Po spuštění dostaneme na výběr dvě varianty:
Create backup (Vytvořit zálohu) jak název napovídá, touto volbou vytvoříte zálohu současného stavu registrů. Klikněte na Next. Zde zadejte jméno zálohy, klikněte na Next a vzápětí se provede záloha.
Restore an older backup (Obnovit ze zálohy) po stisknutí Next dostanete na výběr z vytvořených záloh. Z nich vyberte tu pravou a klikněte na Next. Následuje obrazovka s výběrem částí k obnově (ponechte zaškrtnuté vše), stiskněte Next. Budete varováni, že po dokončení obnovy bude počítač restartován. Uložte svou práci, zavřete ostatní programy a stiskněte Yes. Proběhne náhrada souborů ze zálohy. Opět budete vyzváni, abyste ukončili veškerou práci, neboť se chystá restart a po stisknutí OK se tak opravdu stane. History Cleaner (Odstranění historických a pomocných souborů a záznamů) Po spuštění tohoto nástroje se zobrazí seznam položek, které chcete vyčistit. V horní části jsou položky související s Internet Explorerem a Windows jako takovými, v dolní je pak dlouhý seznam aplikací, které umí Optimizer "vyčistit". Pokud chcete označit všechny položky v sekci naráz, klikněte do okna pravým tlačítkem myši a z menu vyberte Select all (Select none naopak zruší všechna označení). Pokud máme označeno, stačí jen stisknout . Budete varováni, že po čistce může být vyžadován restart pokud odpovíte , proběhne vlastní mazání. Na obrazovce uvidíte, kolik kterých položek bylo vymazáno. Tlačítkem se pak můžete vrátit zpět na hlavní obrazovku. Hard Disk Scanner (Kontrola filesystému na vašem HDD) Kontrola konzistence souborového systému je velmi důležitá věc. Vždyť co je důležitějšího než vaše data, že? Provedení takové kontroly je věc jednoduchá a prostá. Spusťte Hard Disk Scanner, zaškrtněte disky, které chcete zkontrolovat (standardně jsou zaškrtnuty všechny) a nastavte volby následovně:
Just check, dont repair anything zaškrtnuté znamená, že Optimizer sice detekuje chyby, ale nebude je opravovat. Myslím, že by to byla škoda, a proto doporučuji ponechat nezaškrtnuté.
Show progress details zobrazí podrobný report o průběhu práce.
Scan free space too Optimizer zkontroluje prázdné, neobsazené místo na HDD.
A nakonec stačí už jen stisknout tlačítko ... Memory Optimizer (Optimalizace operační RAM paměti) Tato pomůcka se pokusí uvolnit část vaší operační RAM paměti a umožnit vám tak plynulejší práci se systémem. V operační paměti jsou totiž kromě vlastního systému umístěny i všechny běžící programy a všechny jejich zdroje. Často se stává, že se vše do operační paměti nevejde a je nutné část dat uložit do odkládacího souboru. A toho využívá Memory Optimizer donutí systém odložit část dat z RAM do odkládacího souboru a tím uvolní paměť pro vaši práci. Navíc tuto činnost udělá automaticky, pokud množství volné paměti klesne pod nastavenou mez (viz obrázek). Avšak musíme podotknout, že sebelepší sofwarový optimizér paměti dokáže pomoci jen omezeně a dočasně. Nejlepší řešení je koupit do vašeho PC více paměti. Startup Manager (Kontrola programů spouštěných při startu systému) V minulé sekci jsme si povídali o tom, jaké problémy přináší přeplněná operační paměť. Jedním z důvodů, proč může být RAM přeplněna, jsou i programy automaticky spouštěné při startu počítače zabírají paměť a kolikrát je ani nevyužíváme. Pojďme se jim podívat na kobylku. Spusťte Startup Manager. V horní části najdete pohromadě programy, které se spouštějí při startu systému. Možná budete překvapeni, kolik jich bude. Označte jednu položku, stiskem zjistíte, zda o této položce Optimizer neví více (případně vám nabídne vyhledání pomocí Googlu na internetu). Musíte se rozhodnout, zda je tento program pro chod Windows nezbytný (s tím vám bohužel nemohu pomoci, podívejte se na internet nebo se zeptejte známých) a pokud budete chtít deaktivovat jeho automatické spouštění, klikněte na tlačítko Disable. Program se přesune do spodní části deaktivovaných záznamů. Pokud zjistíte nějaký problém, může být kdykoli znovu aktivován prostě jej ve spodní části označte a klikněte na Enable. Všechny změny se samozřejmě projeví až při dalším restartu.
Speciální tlačítka
One button optimizer Toto je tlačítko, sdružující více akci v jednom kliknutí. Nejprve vyberete, které nástroje chcete do skupiny akcí zahrnout. U akcí, kde uvidíte tlačítko Detail, musíte ještě specifikovat některá další nastavení. Poté stačí jen kliknout na a nástroj je připraven k použití. Stiskněte znovu One button optimizer a po kliknutí na se nástroje jeden po druhém spustí.
Settings Zde jsou nastavení pro One button optimizer. Themes Pokud se vám znelíbí vzhled Optimizeru, je pro vás připraven seznam grafických témat, které ještě navíc můžete upravit posuvníky Change brightness (Změnit jas) a Change hue (Změnit barvu).
Závěr
Dnes se vám dostává do rukou balíček několika šikovných nástrojů, které vám pomohou při pravidelném užívání udržet systém čistší a efektivnější. Navíc je celý balíček zabalen ve slušivém obalu (který si můžete navíc upravit). Vše korunuje informace, že program je pro vás zdarma takže, není proč váhat!6 0454/OK o
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).