Hlavní navigace

Informační podnikové portály - sybase má řešení

1. 5. 2000

Sdílet

Vývoj v oblasti informačních systémů kráčí nezadržitelně kupředu. Zanechává zasebou milníky, které výrazně ovlivnily způsob, jakým zacházíme s informacemi. Technologie jako rela...
Vývoj v oblasti informačních systémů kráčí nezadržitelně kupředu. Zanechává za
sebou milníky, které výrazně ovlivnily způsob, jakým zacházíme s informacemi.
Technologie jako relační databáze, spreadsheet, e-mail a Web urychlily
obchodování způsobem, jaký jsme si jen stěží dovedli představit. Dnes
představují naprostou samozřejmost a při pohledu do minulosti se divíme, jak
jsme se mohli bez nich obejít. Jedním z takových milníků je Enterprise
Information Portal (EIP). Pro poskytovatele řešení EIP se otevírají
příležitosti, které lze srovnat s trhem relačních databází v polovině
osmdesátých let.
Většina z nás se již setkala s pojmem Internet Portal, jakýmsi výchozím bodem
našich cest po Internetu. Na začátku tyto portály nepředstavovaly nic víc než
oblíbenou vyhledávací službu, nebo dokonce jen nastavenou domovskou stránku v
prohlížeči či stránku našeho poskytovatele internetového připojení. V průběhu
času, přidáním nových služeb a personalizací (my news, my weather) se tyto
portály vyvinuly v osobní vstupní bránu do celého Webu. Podobně je záměrem
Enterprise Portálu stát se osobní vstupní bránou k podnikovým informacím a
systémům pro zákazníky, partnery i zaměstnance organizace.
Rozdíl mezi Internet Portálem a Enterprise Information Portálem spočívá
především v charakteru poskytovaných informací a služeb. Zatímco Internet
Portál poskytuje personalizovaný pohled na informace dostupné z Webu,
Enterprise Information Portal představuje kvalitativně jiné řešení, které
umožní integrovat interní a externí data organizace, podchytit události
celopodnikového informačního systému a poskytnout cílené informace zpracované
podle osobního profilu konkrétního uživatele. Mezi datové zdroje, z nichž jsou
informace získávány a integrovány, lze zařadit všechny informační systémy a
služby, kterými organizace disponuje. Počínaje mainframe systémy, databázovými
aplikacemi, textovými soubory, elektronickou poštou až po datové sklady.

Přínosy EIP
Z hlediska obchodu jsou přínosy více než jasné snížení nákladů, zvýšení obratu.
Je bez pochyb, že investice do EIP se organizaci vrátí v krátké době, už jen
tím, že zprostředkuje managementu všechna data organizace pro podporu
strategických rozhodnutí. Hlavní důvody pro nasazení EIP by se daly shrnout do
tří bodů:
- konkurenční výhody portál transformuje informace uložené v podnikových
databázích, datových skladech, dokumentech nebo získané z Internetu do
požadovaného tvaru a dodá je uživateli. V rámci transformace provádí filtraci
informací přesně podle profilu daného uživatele, tak aby uživatel dostal
relevantní data a nemusel se probírat závalem nepodstatných informací. Uživatel
získá snadným způsobem kompaktní data s vysokou informační hodnotou, což
znamená zřejmou konkurenční výhodu.
- přístup k informacím pro všechny Internet představuje spolehlivý a nenákladný
distribuční kanál, který umožňuje organizaci poskytovat své informace všem
typům uživatelů: zaměstnancům, zákazníkům, partnerům i dodavatelům.
- snížení nákladů využitím získaného informačního bohatství lze snadněji a s
menší námahou získat nové zákazníky a zvýšit loajalitu stávajících.

Architektura EIP
Když organizace začíná budovat svůj Enterprise Portal, měl by ve výsledku
podporovat řadu uživatelů a zpřístupňovat širokou škálu informací. Z hlediska
těchto faktorů je důležité stanovit strategii budování EIP. Bez jasně
definované strategie se může projekt rozmělnit do několika více nebo méně
nezávislých, čímž vyvstanou problémy s integrací informací a tím se potlačí
klíčová vlastnost portálu poskytnutí jednoho rozhraní pro přístup ke všem
informacím a službám. Eliminovat toto nebezpečí je možné pouze na základě volby
architektury, jež pro skutečně integrované prostředí vytvoří potřebnou
infrastrukturu. Architekturu EIP lze rozdělit do tří základních kategorií:
integrace, služby a aplikace.

Integrace
Pro maximální využití potenciálu všech informací v organizaci a tím i investic
je potřeba propojit izolované datové zdroje celého podniku. EIP je schopen
efektivně integrovat data, aplikace a události, ať už se jedná o systémy
klient/server, mainframe systémy, nestrukturovaný text, e-mailové systémy
všechno co v organizaci nalezneme. Technologie EIP poskytuje:

- jednotný integrovaný pohled na všechna data distribuovaná po celé organizaci
- jednotný integrovaný způsob řízení, správy a automatizace obchodních procesů
uvnitř organizace
- jednotný integrovaný způsob využití externích služeb
- jednotný integrovaný způsob řízení a sledování událostí v celém systému.

Služby
Důležitou komponentou robustního EIP systému jsou služby (services). Hlavním
úkolem služeb je integrace operativních systémů, nestrukturovaných dokumentů a
procesních informací, a poskytnutí integračních služeb prostřednictvím
modifikovatelného aplikačního rozhraní. Jako příklad služeb je možno uvést
zabezpečení, katalog metadat, indexování, autorizace, atd. Tyto aplikace musí
poskytnout infrastrukturu, schopnou spolupracovat s velkými podnikovými systémy
a splňující vysoké nároky na spolehlivost, dostupnost a škálovatelnost.
Základem technologie pro zajištění služeb je:

- robustní a škálovatelný aplikační server (schopnost škálovatelnosti s růstem
uživatelů),
- nepřetržitá dostupnost (výpadek systému může znamenat nejen ztrátu zákazníků,
ale i poškození pověsti organizace),
- flexibilita a otevřenost (možnost jednoduše provádět úpravy systému).

Aplikace
Aplikační vrstva EIP představuje softwarové moduly, se kterými uživatel
komunikuje, ve většině případů s použitím standardního webového prohlížeče.
Aplikace EIP poskytují integrované uživatelské prostředí, optimalizované pro
efektivní poskytování požadovaných informací. Aplikace musí splňovat několik
základních kritérií:

- snadné použití i pro příležitostného a nezkušeného uživatele
- snadná upravitelnost a možnost přizpůsobení konkrétnímu uživateli nebo
kategorii uživatelů (personalizace)
- jednoduchý způsob třídění, vyhledávání a filtrování informací
- přijatelná cena a podpora mobilních uživatelů
- integrace aplikací Business Intelligence.

Řešení Sybase
Společnost Sybase zaujímá přední místo mezi dodavateli technologie pro
podnikové informační systémy a internetové aplikace. Působí v oblasti nástrojů,
konektivivy a mobilních zařízení. Zároveň nabízí širokou škálu aplikací pro
oblast Business Intelligence a specifická vertikální řešení pro celou řadu
odvětví.
Zúročením bohatých zkušeností získaných při integraci dat a aplikací a ve
spolupráci s partnery nabízí Sybase kompletní řešení EIP, které pokrývá všechny
oblasti architektury EIP, tj. integrační vrstvu, služby i aplikace.

Oblast integrace
Technologie firmy Sybase umožňuje integrovat data, aplikace i události.
Hlavními produkty pro tuto oblast jsou EnterpriseConnect, zajišťující nativní
konektivitu do celé řady systémů (databázové servery, mainframe systémy,
lokální databáze, atd.), a Enterprise Event Broker pro integraci se zprávovými
systémy. Navíc sám databázový server Sybase Adaptive Server Enterprise 12
obsahuje prvky pro integraci operativních systémů s aplikacemi EIP.

Oblast služeb
Základem řešení EIP je produkt Sybase Enterprise Application Server, který
slouží jako platforma pro všechny komponenty zprostředkovávající jednotlivé
služby portálu, jako autorizace, autentizace, generování profilu, atd. EAServer
je zároveň napojen na integrační vrstvu a poskytuje data, události a aplikace
portálu.

Oblast aplikací
Ve sféře aplikací se Sybase zaměřuje na dodávání svých nebo partnerských
aplikací pro specifické vertikální oblasti (finančnictví, telekomunikace,
atd.). Pro usnadnění vývoje vlastních EIP aplikací poskytuje Sybase hotové
komponenty, zajišťující jednotlivé služby (zabezpečení, personalizace, definice
rolí, atd.) Mimo uvedenou technologii nabízí firma v rámci konzultačních služeb
zkušenosti svých odborníků, kteří jsou schopni přispět k efektivní a rychlé
implementaci EIP u zákazníka.

Shrnutí
Význam Enterprise Information Portálu spočívá v poskytování univerzálního,
jednotného, samoobslužného přístupu ke všem podnikovým systémům a zvýšení
efektivity individuálního uživatele díky získaným informacím. Konec konců, je
to právě efektivita jednotlivce, která se promítá do celkové
konkurenceschopnosti celé organizace.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).