Hlavní navigace

Informační esemesky - díl čtvrtý - Eurotel GSM infotext

1. 12. 2002

Sdílet

Tentokrát se na stránkách PC WORLDu setkáváme naposledy s popisem SMSinformačních služeb nabízených našimi operátory sítí mobilních telefonů. Dnes vám nabízíme dokončení rozsáh...
Tentokrát se na stránkách PC WORLDu setkáváme naposledy s popisem SMS
informačních služeb nabízených našimi operátory sítí mobilních telefonů. Dnes
vám nabízíme dokončení rozsáhlé nabídky Eurotelu Praha.


MPZ

Mezinárodní poznávací značka

Klíčové slovo:MPZ
Zadání SMS:MPZ_Země
MPZ_Mpz
Parametry:Země: Požadovaná země, Mpz: Neznámá me-zinárodní poznávací značka
Příklad SMS:MPZ_SLOVENSKO
Odpověď: (MPZ) SLOVENSKO: SK
Cena:0,74 KčmTP

Mezinárodní telefonní předčíslí

Klíčové slovo: MTP
Zadání SMS:MTP_Země
MTP_Mpz
MTP_Mtp
Parametry:Lze zadat jméno země, mezinárodní poznávací značku nebo mezinárodní
telefonní předčíslí
Příklad SMS:MTP_BRAZILIE
Odpověď: (MTP) BRAZILIE: +55/BR; BRAZILIE BRAZILIA: +5561; BRAZILIE RIO DE
JANEIRO: +5521; BRAZILIE SAO PAULO: +5511
Cena:0,74 KčSlovníky

Oboustranné cizojazyčné slovníky

Klíčové slovo: SLO
Zadání SMS:SLO_Překlad_Slovo
Parametry:Překlad: AC (z angličtiny do češtiny), CA (z češtiny do angličtiny),
NC (z němčiny do češtiny), CN (z češtiny do němčiny), FC (z francouzštiny do
češtiny), CF (z češtiny do francouzštiny), SC (ze španělštiny do češtiny), CS
(z češtiny do španělštiny), IC (z italštiny do češtiny), CI (z češtiny do
italštiny)
Příklad SMS:SLO_CI_POMOC
Odpověď: (SLO) pomoc = aita; aiuto; assistenza; ausi-lio; mano; presidio;
rincalzo; soccorso; sussi-dio; risorsa; merce; ossigeno; rimedio
Cena:0,74 KčKalkulačka

Klíčové slovo: KAL
Zadání SMS:KAL_Výraz
Parametry:Výraz: Lze použít: +, -, *, /, (, ), # (mocnina), ABS (absolutní
hodnota), ACOS, ACOSH, ASIN, ASINH, ATAN, COS, COSH, COTAN, EXP, LOG (dekadický
logaritmus), LOG2 (lo-garitmus při základu 2), LN (přirozený loga-ritmus), MOD
(zbytek po celočíselném děle-ní), ROUND (zaokrouhlení), SIN, SINH, SQR (druhá
mocnina), SQRT (odmocnina), TAN, TANH, TRUNC (odstranění desetinné části)
Příklad SMS:KAL_(40-SQRT(9*100))#3
Odpověď: (KAL) 1000=(40-SQRT(9*100))#3
Cena:ZdarmaVlaky

Jízdní řády vlaků.

Klíčové slovo: VLA
Zadání SMS:VLA_Od_Kam_Čas_Datum_+Počet
Parametry:Od, Kam: Nástupní a výstupní stanice, v pří-padě víceslovních názvů
je nutné vložit místo mezery znak +, předložky nad a pod je nutno zadat jedním
písmenem, v případě shody ná-zvu měst udejte za lomítko SPZ okresu; Čas:
Zadávejte ve formátu HHMM; Datum: Zadávej-vejte ve tvaru ddmmrrrr (nepovinný
údaj); Po-Poč.: Poč. vyhledaných spojů (nepovinný údaj)
Příklad SMS:VLA_SVOBODA+N+UPOU_BLANSKO/BK_
1550_+2
Odpověď: (VLA,1) 1/2 Část A: Odj.: Svoboda n. Upou 15:56, Prij.: Trutnov hl. n.
16:11, Vlak: Os 15723; Odj.: Trutnov hl. n. 16:14, Prij.: Jaro-mer 17:34, Vlak:
Os 15417
Pokračování textu dorazilo v dalších několika SMS zprávách.
Cena:0,74 KčZpoždění

Systém zjistí aktuální polohu vlaku

Klíčové slovo: ZPO
Zadání SMS:ZPO_Vlak
Parametry:Vlak: Číslo vlaku nebo jeho název
Příklad SMS:ZPO_R708
Odpověď: Nepodařilo se nám získat žádnou informaci.
Cena:0,74 KčAutobusy

Jízdní řády autobusů.

Klíčové slovo: BUS
Zadání SMS:BUS_Od_Kam_Čas_Datum_+Počet
Parametry:Od, Kam: Nástupní a výstupní stanice, v pří-padě víceslovních názvů
je nutné vložit místo mezery znak +, předložky nad a pod je nutno zadat jedním
písmenem, v případě shody názvu měst udejte za lomítko SPZ okresu; Čas:
Zadávejte ve formátu HHMM; Datum: Zadávejte ve tvaru ddmmrrrr (nepovinný údaj);
Počet: Počet vyhledaných spojů (nepo-vinný údaj)
Příklad SMS: BUS_SVOBODA+N+UPOU_BLANSKO/
BK_1550_+2
Odpověď: (BUS,1) 1/2 Část A: Odj.: Svoboda n. Upou, aut. St. 16:35, Prij.:
Podebrady, zel.st. 19:10, Bus 169105 18
Pokračování textu dorazilo v dalších několika SMS zprávách.
Cena:0,74 KčLetadla

Letové řády letišť Praha, Bratislava a Košice.

Klíčové slovo: LET
Zadání SMS:LET_Od_Kam_Čas_Datum_+Počet
Parametry:Od, Kam: Místo odletu a příletu, v případě víceslovních názvů je
nutné vložit místo me-zery znak +; Čas: Zadávejte ve formátu HHMM; Datum:
Zadávejte ve tvaru ddmmrrrr (nepovinný údaj); Počet: Počet vyhledaných spojů
(nepovinný údaj)
Příklad SMS:LET_PRAHA_NEW+YORK 08082002
Odpověď: (LET) 1/1 let: OK50 odlet: 12:30 09.08.2002 Prague, prilet: 15:45
09.08.2002 New York
Cena:2,52 KčMezinárodní kódy letišť

Každé letiště má svůj mezinárodní kód. Touto službou můžete zjistit, jaký kód
má dané letiště nebo naopak, jaké letiště má daný kód

Klíčové slovo: KDL
Zadání SMS:KDL_Letiště
KDL_Kód
Parametry:Letiště: Název letiště, u víceslovných názvů je nutné zadat před
název znak *
Příklad SMS:KDL_*LOS_ANGELES
Odpověď: (KDL) Los Angeles, CA (Century City Heliport), USA: CCD; Los Angeles,
CA (Commerce Business Park Heliport), USA: JBP;
Pokračování textu dorazilo v dalších několika SMS zprávách.
Cena:0,74 KčKilometrovník

Služba spočítá vzdálenost, předpokládanou dobu jízdy, a trasu mezi dvěmi místy.

Klíčové slovo: KLM
Zadání SMS:KLM_Start_Cíl
Parametry:Start, Cíl: Start a cíl cesty, v případě víceslov-ních názvů je nutné
vložit místo mezery znak +, v případě shody názvu měst udejte za lo-mítko SPZ
okresu nebo MPZ země
Příklad SMS:KLM_LOMNICE+NAD+POPELKOU_VIDEN/A
Odpověď: (KLM) 319km, 04:28, CZ: Lomnice nad Popel-kou -> CZ: Jicin -> CZ:
Kopidlno -> CZ: Havlic-kuv Brod -> CZ: Jihlava 112 D1,Exit -> CZ: Jihlava ->
CZ/A: Hate (Znojmo) -> A: Wien
Cena:2,52 KčHranice

Čekací doby na hranicích ČR.

Klíčové slovo: HRA
Zadání SMS:HRA_Mpz
Parametry:Mpz: A (Rakousko), D (Německo), SK (Slo-vensko), PL (Polsko)
Příklad SMS:HRA_SK
Odpověď: (HRA) SK: Lanzhot (D-2) os.0/0 min. nakl. 2/2 hod. Hodonin 0/0 2/3 S
Hrozenkov 15/0 1/1 Strelna 0/0 1/1 Bumbalka 0/0 0/0 Mosty u J. 0/0 0/0
Cena:0,74 Kč
Poznámka:Čekací doby jsou uvedeny v pořadí "z ČR/do ČR"Sjízdnost silnic

Sjízdnost silnic v ČR.

Klíčové slovo: SJI
Zadání SMS:SJI_Region
Parametry:Region: C (Čechy), M (Morava)
Příklad SMS:SJI_M
Odpověď: (SJI) M: Opet plne prujezdna je silnice I/38 v obci Drobonice, okres
Kutna Hora, po dopravni nehode dvou osobnich vozidel.
Cena:0,74 KčUzavírka silnic

Uzavírky silnic v ČR.

Klíčové slovo: UZA
Zadání SMS:UZA
Odpověď: (UZA) Uplna uzavirka silnice I/19 v obci Breznice, okres Pribram.
Duvodem je konani pouti. Objizdna trasa je vedena po mistnich komunikacich.
Cena:0,74 KčOmezení dopravy

Dopravní omezení na silnicích v ČR.

Klíčové slovo: OME
Zadání SMS:OME
Odpověď: (OME) Na brnenske D1 jsou uzavreny leve jizdni pruhy v useku 130,5
131,0 km v obou smerech. Doprava vedena vzdy dve-ma zuzenymi jizdnimi pruhy.
Cena:0,74 KčBenzín v evropě

Ceny pohonných hmot v sousedních státech.

Klíčové slovo: PHM
Zadání SMS:PHM_Mpz
Parametry:Mpz: A (Rakousko), D (Německo), SK (Slovensko), PL (Polsko)
Příklad SMS:PHM_PL
Odpověď: (PHM) PL: (Polsko) cena v PLN: bezolov. b. (95 okt.) 3,23 (98 okt.)
3,46 olov. b. (98 okt.) 3,21 nafta 2,58 plyn 1,30
Cena:0,74 Kč
Poznámka:Ceny jsou uvedeny v měně státuUbytování

Služba vyhledá kontakty na ubytovací zařízení v ČR

Klíčové slovo: HOT
Zadání SMS:HOT_Město_Typ_+Počet
Parametry:Město: Město nebo SPZ okresu, ve kterém chce-te zjistit kontakt na
ubytovací zařízení, v přípa-dě víceslovních názvů je nutné vložit místo me-zery
znak +; Typ: H1 (hotel *), H2 (hotel **), H3 (hotel ***), H4 (hotel ****), H5
(hotel *****), M (motel, motorest), P (penzion), C (autokemp, tábořiště), R
(rekreační zařízení), O (ostatní); Poč.: Poč. vyhled. kontaktů (nepovinný údaj)
Příklad SMS:HOT_KV_C
Odpověď: (HOT) 1/1: AUTOKEMP SASANKA 36261 SADOV, SADOV tel.: fax: 017-3312330
Cena:0,74 Kč
Poznámka: Údaj na začátku zprávy udává, kolik ubytova-cích zařízení
požadovaného typu je uvedeno v databáziTaxi

Služba vyhledá kontakty na taxi služby v ČR

Klíčové slovo: TAXI
Zadání SMS:TAXI_Město_+Počet
Parametry:Město: Město, ve kterém chcete zjistit kon-takt na taxislužbu; Počet:
Počet vyhledaných kontaktů (nepovinný údaj)
Příklad SMS:TAXI_MLADA_BOLESLAV
Odpověď: (TAXI) 1/4: MONTY TAXI MLADA BOLESLAV tel.: 0326-729705, 0602317481
Cena:0,74 Kč
Poznámka: Údaj na začátku zprávy udává, kolik ubytova-cích zařízení
požadovaného typu je uvedeno v databáziCena taxi

Služba zjistí přibližnou cenu za jízdu taxi po Praze

Klíčové slovo: CTP
Zadání SMS:CTP_Odkud_Kam
Parametry:Odkud, Kam: zadejte část ulici odkud a kam jedete, u víceslovných
názvů použijte místo mezery znak +
Příklad SMS:CTP_ALSOVO+NABREZI_POVLTAVSKA
Odpověď: (CTP) Maximalni cena z ALSOVO NABREZI do POVLTAVSKA je cca 200 KC plus
provozni cekani (4 Kc/min.). Vzdalenost je cca 8.0 km.
Cena:2,52 KčAmbasády

Služba vyhledá kontakty na zastupitelské úřady ČR v zahraničí.

Klíčové slovo: SOS
Zadání SMS:SOS_Mpz
Parametry:Mpz: Mezinárodní poznávací značka státu
Příklad SMS:SOS_F
Odpověď: (SOS) F: 18, Rue Bonaparte, 75006 Paris 00331/44320200, Tisn. Cislo
112.
Cena:ZdarmaSledování zásilek

Služba zjistí, kde se pohybuje odeslaná zásilka přepravovaná firmami DHL, DPD,
FedEx, TNT Expres, UPS nebo PPL.

Klíčové slovo: Dle firmy: DHL, DPD, FDX, TNT, UPS, PPL
Zadání SMS:Klíč. slovo_Zásilka_+Počet
Parametry:Zásilka: číslo zásilky; Počet: Počet odpovědí v SMS (nepovinný
parametr)
Příklad SMS:UPS_165279_+3
Cena:0,74 KčHitparáda

Prohledávání Juice hitparády

Klíčové slovo: HIT
Zadání SMS:HIT_Název
Parametry:Název: Název kapely nebo písně
Příklad SMS:HIT_LIGHTHOUSE_FAMILY
Odpověď: (HIT) Morning Light Mame! Poslech: 0607000079, vyzvaneni: TON 6079. A
co hitparada? I#m gona. je na 4. miste! Posli SMS HIT GO.
Cena:1,60 KčKina

Program pražských kin

Klíčové slovo: KIN
Zadání SMS:KIN_Film_*_ddmmrrrr_+Počet (kde hrají zadaný film)
KIN_*_Kino_ddmmrrrr_+Počet (co hrají v zadaném kině)
Parametry:Film: Název filmu, který chcete zhlédnout, v případě víceslovného
názvu je třeba zadat místo mezery znak +; Kino: Název kina, které se chystáte
navštívit; ddmmrrrr: Požadované datum promítání (nepovinný parametr); Počet:
Počet odpovědí v SMS (nepovinný parametr)
Příklad SMS:KIN_ROK+DABLA_+3
KIN_*_GALAXIE_20082002_+2
Odpověď: Nepodařilo se nám získat žádnou informaci.
Cena:0,74 KčDivadla

Program pražských divadel

Klíčové slovo: DIV
Zadání SMS:DIV_Představení_*_ddmmrrrr_+Počet (kde hrají zadané představení)
DIV_*_Divadlo_ddmmrrrr_+Počet (co hrají v zadaném divadle)
Parametry:Představení: Název představení (stačí pouze část), které chcete
zhlédnout, v případě více-slovného názvu je třeba zadat místo mezery znak +;
Divadlo: Název divadla, které se chystáte navštívit; ddmmrrrr: Požadované datum
představení (nepovinný parametr); Počet: Počet odpovědí v SMS (nepovinný
parametr)
Příklad SMS:DIV_ZKROCENI
DIV_*_NARODNI_20082002_+2
Odpověď: (DIV) 1/3 Pamatnik narodniho pisemnictvi, Pamatnik narodni Zamek Stare
Hrady u Libane 20.08.2002 Pieta v lodce Bohuslav Reynek
Cena:0,74 KčKluby

Program pražských klubů

Klíčové slovo: KLU
Zadání SMS:KLU_Program_*_ddmmrrrr_+Počet (systém vyhledá program)
DIV_*_Klub_ddmmrrrr_+
Počet (jaký program má zadaný klub)
Parametry:Program: Název programu (stačí pouze část), který chcete navštívit;
Klub: Název klubu, který se chystáte navštívit; ddmmrrrr: Poža-dované datum
programu (nepovinný para-metr); Počet: Počet odpovědí v SMS (nepovinný parametr)
Příklad SMS:KLU_DISCO
KLU_*_FUTURUM_20082002_+2
Odpověď: Nepodařilo se nám získat žádnou informaci.
Cena:0,74 KčKoncertní síně

Program pražských koncertních síní

Klíčové slovo: KON
Zadání SMS:KON_Program_*_ddmmrrrr_+Počet (systém vyhledá program)
KON_*_Síň_ddmmrrrr_+Počet (jaký program má zadaná síň)
Parametry:Program: Název programu (stačí pouze část), který chcete navštívit;
Síň: Název koncertní síně, kterou se chystáte navštívit; ddmmrrrr: Požadované
datum programu (nepovinný parametr); Počet: Počet odpovědí v SMS (nepovinný
parametr)
Příklad SMS:KON_VERDI
KON_*_KLEMENTINUM_20082002_+2
Odpověď: Nepodařilo se nám získat žádnou informaci.
Cena:0,74 KčMuzea

Expozice pražských muzeí

Klíčové slovo: MUZ
Zadání SMS:MUZ_Expozice_*_ddmmrrrr_+Počet (kde je umístěna zadaná expozice)
MUZ_*_Muzeum_ddmmrrrr_+Počet (jakou expozici nabízí zadané muzeum)
Parametry:Expozice: Název expozice (stačí pouze část), kterou chcete navštívit;
Muzeum: Název muzea, které se chystáte navštívit; ddmmrrrr: Požadované datum
programu (nepovinný parametr); Počet: Počet odpovědí v SMS (nepovinný parametr)
Příklad SMS:MUZ_BAROKO
MUZ_*_NARODNI _20082002_+2
Odpověď: Nepodařilo se nám získat žádnou informaci.
Cena:0,74 KčGalerie

Výstavy pražských galerií

Klíčové slovo: GAL
Zadání SMS:GAL_Výstava_*_ddmmrrrr_+Počet (kde je umístěna zadaná výstava)
MUZ_*_Galerie_ddmmrrrr_+Počet (jakou výstavu nabízí zadaná galerie)
Parametry:Výstava: Název výstavy (stačí pouze část), kterou chcete navštívit;
Galerie: Název gale-rie, kterou se chystáte navštívit; ddmmrrrr: Požadované
datum programu (nepovinný parametr); Počet: Počet odpovědí v SMS (nepovinný
parametr)
Příklad SMS:GAL_JOSEF+LADA
GAL_*_NARODNI _20082002_+2
Odpověď: Nepodařilo se nám získat žádnou informaci.
Cena:0,74 KčKulturní střediska

Program pražských kulturních středisek

Klíčové slovo: KUL
Zadání SMS:KUL_Program_*_ddmmrrrr_+Počet (systém vyhledá program)
KUL_*_Středisko_ddmmrrrr_+Počet (jaký program má zadané středisko)
Parametry:Program: Název programu (stačí pouze část), který chcete navštívit;
Středisko: Název stře-diska, které se chystáte navštívit; ddmmrrrr: Požadované
datum programu (nepovinný parametr); Počet: Počet odpovědí v SMS (nepovinný
parametr)
Příklad SMS: KUL_POVODNE
KUL_*_OBECNI+DUM_20082002_+2
Odpověď: Nepodařilo se nám získat žádnou informaci.
Cena:0,74 KčSms reminder

Pravidelné zasílání SMS v určený čas

Klíčové slovo:REM
Zadání SMS:REM_Čas Četnost_*Text
Parametry:Čas: Od kdy bude požadovaná informace do-ručována na váš mobil, čas
musí být ve for-mátu HHMMddmm nebo pouze HHMM; Čet-nost: D (denně), T (týdně),
M (měsíčně); Text: Text může buď libovolný text v tom případě na mobil dorazí
SMS zpráva se zadaným textem, nebo může obsahovat klíčové slovo a parametry
služby GSM Infotext bu-de vám doručena esemeska s požadovanou informací
Příklad SMS:REM_18501308M *MUR
Odpověď: (REM) Vas pozadavek 09501208 byl zaregi-strovan.
Od 13.8. 18:50 jednou měsíčně dochází pravidelně Murphyho zákon (MUR)
Cena:0,74 Kč
Poznámka:Pro zrušení jediného pravidelného zasílání informací je třeba zaslat
SMS ve tvaru: REM_K_#Čas nebo REM_K_*Klíčové slovo; Pro zrušení všech
zasílaných SMS je třeba zaslat SMS: REM_K
GSM infotext pravidelné SMS

Služba společnosti Eurotel nabízí kromě jednorázových SMS zpráv i periodické
zasílání informačních esemesek. Obsah většiny z nich pro největšího českého
operátora zajišťují partnerské společnosti. Po SMS registraci jsou doručovány
na váš mobil textové zprávy s vyžádanou informací. Systém je u většiny kanálů
nastaven tak, že pokud nevložíte na konec registrační SMS zprávy písmeno T,
budou esemesky docházet pouze do půlnoci dne, kdy si je objednáte.

Aktivační i deaktivační SMS je nutné zaslat na číslo 999111. Za odeslání
zaplatíte jako za běžnou SMS zprávu v závislosti na svém tarifu. Za příjem
odpovědi v textové zprávě zaplatíte částku, která je uvedena níže.

Krátce po odeslání požadavku přijde na mobil potvrzení. To je u každého kanálu
jiné, a má například tento tvar: "(CTK) Vas pozadavek: D (domaci-3 byl
zaregistrovan do dnesni pulnoci." Po zrušení SMS zprávou dorazí text například:
"(FAK) Vase registrace byla ukoncena".


Zpravodajství ČTK

Zpravodajství České tiskové kanceláře

Klíčové slovo:CTK
Aktivace:CTK_Typ_Priorita_Jak
Deaktivace:CTK_Typ_K nebo CTK_K
Parametry:Typ: Typ zpravodajství D (domácí), M (mezinárodní), E (ekonomické), S
(sportovní); Priorita: 1 (zlomové události několik ročně), 2 (klíčové
události), 3 (hlavní události dne); Jak: T (budete informováni trvale), pokud
parametr nezadáte, budete informováni do půlnoci
Příklad SMS:CTK_D_3
Odpověď: (CTK:510,D3) Stredocesky hejtman vyhlasil stav ohrozeni pro cele
povodi Dolni Vltavy. Lide zijici u Vltavy a Berounky se mají pripra-vit na
moznou evakuaci.
Denně SMS: 0-1 (pro prioritu č. 1), 1-2 (pro prioritu č. 2), 2-5 (pro prioritu
č. 3)
Cena:1,05 Kč
Poznámka: Zašlete-li SMS pouze s klíčovým slovem CTK, systém vrátí jedinou,
poslední vydanou zprávu
Zašlete-li SMS ve tvaru CTK ?Slovo, systém prohledá posledních 36 zpráv a
zobrazí čísla, kde se slovo vyskytuje. Celou zprávu je možné si nechat poslat
SMS ve tvaru CTK HČíslo.Zpravodajství idnes

Zpravodajství internetového serveru IDNES

Klíčové slovo:MFD
Aktivace:MFD_Typ_Jak
Deaktivace:MFD_Typ_K nebo MFD_K
Parametry:Typ: Typ zpravodajství V (všeobecné), E (ekonomické), S (sportovní),
T (titulky MF Dnes); Jak: 1 (nejdůležitější zprávy dne), 2 (všechny zprávy), 3
(hlavní události dne), T (budete informováni trvale), pokud parametr nezadáte,
budete informováni do půlnoci
Příklad SMS:MFD_V_1
Odpověď: (MFD:015,V1) V Praze-Lahovicich se utopil chatar. Podle policie se
zrejme opily brodil v rozbourene Vltave. Jde o sedmou obet zaplav za poslednich
pet dni.
Denně SMS: 2-5
Cena:1,05 KčMonitoring tisku

Služba zjistí, ve kterém periodiku se vyskytlo hledané slovo

Klíčové slovo:MON
Aktivace:MON_Jak_Slovo
Deaktivace:MON_K_Slovo nebo MON_K
Parametry:Jak: D nebo bez parametru (budete informo-váni do půlnoci), T nebo A
(budete informo-váni trvale); Slovo: Slovo, které chcete sledo-vat slov může
být až 5
Příklad SMS:MON_D_SMS_PCWORLD
Odpověď: Nepodařilo se nám získat žádnou informaci.
Cena:2,52 KčAktuální dopravní informace

Dopravní informace ve vybraném regionu

Klíčové slovo:DOP
Aktivace:DOP_Region_Jak
Deaktivace:DOP_K nebo DOP_Region_K
Parametry:Region: P (Praha), C (Čechy), M (Morava), D (Dálnice), V (Všechny
regiony); Jak: T (O dopravní situaci budete informováni trvale), pokud parametr
nezadáte, budete o dopravní situaci informováni do půlnoci
Příklad SMS:DOP_C_T
Odpověď: (DOP,C) 18:35 Silnice I/12 v okrese Kolin, je po DN plne prujezdna.
Denně SMS: 4-8
Cena:1,60 KčBurza cenných papírů

Systém zašle na váš mobil informaci vždy, když dojde ke splnění požadavku
týkajícího se změn kurzu.

Klíčové slovo: BCP
Aktivace:BCP_KódPožadavek_Jak
Deaktivace:BCP_Kód_K nebo BCP_K
Parametry:Kód: Kód obchodovaného cenného papíru (BIC nebo ISIN); Požadavek:
určení výše kurzu, kdy systém odešle SMS > (větší), Jak: T (O změně kurzu budete informováni trvale), pokud parametr nezadáte,
budete o změnách kurzu informo-váni do půlnoci
Příklad SMS:BCP_BAACRADI>260
Odpověď: Nepodařilo se nám získat žádnou informaci
Cena:2,52 KčAkcie RM-systému

Systém zašle na váš mobil informaci vždy, když dojde ke splnění požadavku
týkajícího se změn kurzu.

Klíčové slovo: RMS
Aktivace:RMS_KódPožadavek_Jak
Deaktivace:RMS_Kód_K nebo BCP_K
Parametry:Kód: kód obchodovaného cenného papíru (BIC nebo ISIN); Požadavek:
určení výše kur-zu, kdy systém odešle SMS > (větší), Jak: T (O změně kurzu budete informováni trvale), pokud parametr nezadáte,
budete o změnách kurzu informo-váni do půlnoci
Příklad SMS:RMS_BAACRADI>260
Odpověď: Nepodařilo se nám získat žádnou informaci
Cena:2,52 KčBydlení

Zpravodajství ze světa bydlení, stavění, hypotéčních úvěrů a stavebního spoření

Klíčové slovo:DUM
Aktivace:DUM_ Jak
Deaktivace:DUM_K
Parametry:Jak: T (trvalá registrace) +Počet (počet posledních vydaných zpráv)
Příklad SMS:DUM +1
Odpověď: (DUM) Svaz ceskych a moravskych bytovych druzstev chce v krajich
zalozit zdruzeni, která vlastnikum domu umozni snazsi pri-stup k informacim.
Denně SMS: 0-1
Cena:0,74 KčFakta o firmách

Důležité informace o dění ve firmách

Klíčové slovo:FAK
Aktivace:FAK_Jak
Deaktivace:FAK_K
Parametry:Jak: T (trvalá registrace), D (registrace do půlnoci), Hčas
(registrace na určitý počet hodin např.: H8), Npočet (Celkový počet doručených
zpráv 1 999 např.: N200), Xslovo (doručení zpráv obsahující zadané slovo např.:
XSMS), Vdatum (doručení všech zpráv z určitého dne např.: V24082002)
Příklad SMS:FAK_D
Odpověď: (FAK) Ceska pojistovna bude likvidovat asi 1800 pojistnych udalosti
zpusobenych po-vodni v Praze v srpnu 2002 v celkove hodno-te az 20 mil. Kc.
Denně SMS: 10-20
Cena:0,74 Kč
Změny nastavení pomocí SMS

O obdobné službě jsme psali v minulém dílu seriálu o informačních SMS zprávách
našich operátorů. Eurotel, podobně jako Oskar, umožňuje měnit nastavení svého
účtu pomocí SMS zpráv. Uživatelé Eurotelu však nemají tolik možností, jako
uživatelé Oskara. Ke změnám je třeba většinou znát šestimístné identifikační
číslo. Číslo mobilního telefonu zadávejte ve tvaru 60xyyyyyy nebo 72xxxxxxx.

Za odeslání zaplatíte jako za běžnou SMS zprávu v závislosti na svém tarifu.
Příjem odpovědi v textové zprávě je zdarma (nikoli však provedení změny!). Po
odeslání požadavku v SMS zprávě dorazí na mobil text například: "(JUICE) Vas
pozadavek byl prijat a odeslan ke zpracovani." Po několika minutách může v
některých případech dorazit další zpráva s potvrzením převzetí požadavku: "Byl
vytvoren pozadavek na aktivaci Juice Easy". Po další chvíli se objeví v SMS
zprávě text: "Vami pozadovana sluzba JUICE byla zapojena. Eurotel Praha"Zjištění stavu účtu

Klíčové slovo:ZUS
Zadání SMS:ZUS_?_Heslo_MobilZměna paušálu

Klíčové slovo:ZME
Zadání SMS:ZME_Paušál_Heslo_Mobil
Parametry:Paušál: Program, na který chcete přejít: TT (T!P TOP), TP (T!P60), R
(Relax), RP (Relax plus), O (Optimum), OP (Optimum Plus), B200 (Business 200),
B300 (Business 300), B600 (Business 600)Benefit

Klíčové slovo:BEN
Zadání SMS:BEN_?_Heslo_MobilDočasné odpojení

Chcete-li ulevit své peněžence a rozhodnete-li se nepoužívat po určitou dobu
mobilní telefon, umožňuje jej Eurotel dočasně odpojit. Službu mohou využít
pouze uživatelé s tarifním programem.

Klíčové slovo:PRA
Odpojení:PRA_D_Heslo_Mobil
Zapojení:PRA_A_Heslo_MobilTrvalé odpojení

V případě krádeže můžete požádat operátora o trvalé odpojení SIM karty. Službu
mohou využít pouze uživatelé s tarifním programem.

Klíčové slovo:KRA
Odpojení:KRA_D_Heslo_MobilPodrobný účet

Objednání služby Pravidelný podrobný účet. Službu mohou využít pouze uživatelé
s tarifním programem.

Klíčové slovo:PPU
Aktivace:PPU_A_Heslo_MobilPříchozí hovory

Objednání služby Signalizace příchozích hovorů (během hovoru jste informováni o
dalším příchozím hovoru). Službu mohou využít pouze uživatelé s tarifním
programem.

Klíčové slovo:SIG
Aktivace:SIG_A_Heslo_MobilRoaming

Aktivace roamingu. Službu mohou využít pouze uživatelé s tarifním programem.

Klíčové slovo:ROA
Aktivace:ROA_A_Heslo_Mobil
Cena: 0,74 KčSMS

Aktivace příjmu SMS. Službu mohou využít pouze uživatelé s tarifním programem.

Klíčové slovo:TXT
Aktivace:TXT_A_Heslo_MobilClir

Aktivace služby nezobrazení čísla volanému (tzv. inkognito). Službu mohou
využít pouze uživatelé s tarifním programem.

Klíčové slovo:NEZ
Aktivace:NEZ_A_Heslo_MobilOdpojení sms z e-mailu

Po odpojení nebude možné přijímat SMS zprávy zasílané z e-mailu. Službu mohou
využít pouze uživatelé s tarifním programem.

Klíčové slovo:NEM
Aktivace:NEM_A_Heslo_MobilOdpojení sms z webu

Po odpojení nebude možné přijímat SMS zprávy zasílané z webové stránky
Eurotelu. Službu mohou využít pouze uživatelé s tarifním programem.

Klíčové slovo:NWW
Aktivace:NWW_A_Heslo_MobilZměna tarifu pro go

Pomocí SMS zprávy můžete změnit tarif své Go karty. Pouze pro zákazníky
využívající předplacené karty Go.

Klíčové slovo:TARIF
Zadání SMS:TARIF_Tarif
Parametry:Tarif: F (změna na tarif Fun Go), O (změna na tarif Original Go), Q
(změna na tarif Quatro Go),
Příklad SMS: TARIF_QGPRS

Aktivace a deaktivace služby GPRS. Pouze pro zákazníky využívající předplacené
karty Go.

Klíčové slovo:GPRS
Aktivace:GPRS_A
Deaktivace:GPRS_DData

Aktivace a deaktivace služby DATA. Pouze pro zákazníky využívající předplacené
karty Go.

Klíčové slovo:DATA
Aktivace:DATA_A
Deaktivace:DATA_DJuice

Aktivace a deaktivace služby JUICE. Pouze pro zákazníky využívající předplacené
karty Go.

Klíčové slovo:JUICE
Aktivace:JUICE_A
Deaktivace:JUICE_DRoamingoví partneři

Zjistí základní informace o roamingu v zadané zemi

Klíčové slovo: ROAM
Zadání SMS:ROAM_Mpz nebo ROAM_Kód
Parametry:Mpz: Mezinárodní poznávací značka státu; Kód: Kód sítě roamingového
partnera
Příklad SMS:ROAM_262-01
Odpověď: (ROAM) 26201: DeTeMobil GmbH, Po-Pa 7-20 hod 43,40 Kc/min, Mimo spicku
+ statni svatky 26,10 Kc/min, Mezinarodni tarif: 2. pasmo 16,85 Kc/minNET55

Informace o tarifech NetCall55

Klíčové slovo: NC55
Zadání SMS:NC55_Stát nebo NC_Předvolba
Parametry:Stát: název státu země, o které chcete získat informaci; Předvolba:
Předvolba země, o kte-ré chcete získat informaci ve tvaru: +xx nebo 00xx nebo
55xx
Příklad SMS:NC55_+45
Odpověď: (NC55) Denmark (DANSKO): 55 45. Tarif I. cena 7,90 / 8,30 vcetne DPH.
Ceny volani v Kc/min. (FAX)Bankomaty go

Informace o bankomatech, kde lze provést dobití Go

Klíčové slovo: ATM
Zadání SMS:ATM_Město
Parametry:Město: Město nebo region: SC (Střední Čechy), ZC (Západní Čechy), SE
(Severní Čechy), VC (Východní Čechy), JC (Jižní Čechy), SM (Severní Morava), JM
(Jižní Morava)
Příklad SMS:ATM PRAHA8
Odpověď: (ATM) Praha8, 1) Sokolovska 14, Delvita 2) Bohnice, Lodzska 24,
Delvita 3) Liben, U libenskeho pivovaru 63, Libensky pivovar 4) Pobrezni 3, IBC
Praha
Pokračování textu bylo doručeno v dalších několika SMS zprávách.
Eurotel hry

Chcete-li zahnat nudu a máte přitom vysoký kredit či dostatek financí na
zaplacení účtu, připravil pro vás Eurotel několik her, které můžete hrát pomocí
svého mobilního telefonu a SMS zpráv. Hru je nutno hrát bez přerušení. Pokud
totiž nebudete reagovat déle než 30 minut, hra se sama automaticky ukončí.

Všechny SMS zprávy je nutno odesílat na číslo 999111. Za odeslání zaplatíte
jako za běžnou SMS zprávu v závislosti na svém tarifu. Odpovědi v SMS zprávách
nejsou účtovány a jsou tedy zdarma. Jestliže však při hraní používáte aplikaci
Juice Easy, zaplatíte za každou informaci přijatou na displej mobilu 1,05 Kč


Zápalky

V krabičce leží několik zápalek. Vy i počítač máte za úkol odebrat 1-3 zápalky.
Na koho zbude poslední zápalka, prohrál.

Klíčové slovo:ZAP
Zadání SMS:ZAP_S_Počet (Start hry)
ZAP_Odebrat
ZAP_K (Předčasný konec hry)
Parametry:Počet: Počet zápalek při startu hry (15-25); Odebrat: Počet
odebíraných zápalek (1-3)
Hru začnete tím, že určíte, s kolika zápalkami se bude hrát např.: ZAP_S_15. Na
mobil dorazí text: "(ZAP) Nova hra, odebirejte od 1 do 3 zapalek z celkovych 15
zapalek zadanim ZAP A, kde A je počet zapalek. Hra registro-vana pod cislem 1."
Dále odebíráte 1-3 zápalky sms zprávou například: ZAP_2. Obra-tem přijde text:
"(ZAP) Odebiram 1 zapalek, zbyva 12 zapalek. Cekam na Vasi odpoved.". Poté, co
zbude v krabičce poslední zápalka, hra končí. Systém o tom podá SMS zprávu v
případě vítězství má znění: "(ZAP) Blaho-přeji k vyhre. Vase hra byla ukoncena."DĚLOSTŘELECKÝ SOUBOJ

V poli leží cíl. Vaším úkolem je jej zasáhnout "dělovou koulí". Dělem můžete
mířit (nahoru a dolů) a měnit množství použitého střelného prachu. K dispozici
máte 100 kg virtuálního střelného prachu.

Klíčové slovo:DEL
Zadání SMS:DEL_S (Start hry)
DEL_Prach_Úhel
DEL_K (Předčasný konec hry)
Parametry:Prach: Množství prachu (0.01-10.00); Úhel: Úhel (0-89)
Hru započnete SMS zprávou: DEL_S. Systém odešle na mobil text: "(DELO) Nova
hra, cil ve vzdalenosti 2.06 km, strilejte DELO X Y, X=prach 0 az 10.00 kg, Y =
uhel 0 az 90 stupnu. Hra cislo 1." Dělo vystřelí po zadání příkazu v SMS
například: DEL_4.5_22. SMS došlá na váš mobil může vypadat takto: (DELO) Tak to
byla trochu dlouha rana, stre-la dopadla 0.23 km za cilem, zbyva Vam 95.50 kg
prachu. Strilejte dal.". Po zasažení cíle dorazí na mobil text: "(DELO)
Gratuluji, cil byl znicen. Podarilo se Vam to na 3. pokus. Vase hra byla
ukoncena.Přistání na měsíci

S raketou jste se přiblížili k Měsíci. Nyní vám zbývá už jen hladce přistát.
Množstvím paliva určujete rychlost, jakou se blížíte k povrchu Měsíce.

Klíčové slovo:LUN
Zadání SMS:LUN_S nebo LUN_S_Množství_Rychlost_
Výška (Start hry)
LUN_Brzda
LUN_K (Předčasný konec hry)
Parametry:Palivo: Množství paliva (20-200); Rychlost: Rychlost při startu hry
(10-200); Výška: Výchozí výška (100-300); Brzda: Množství paliva k brzdění
(0-25)
Start hry se započne SMS ve tvaru LUN_S v tom případě startovní parametry
nastaví počítač. Pokud chcete zadat úvodní paramet-ry sami, zadejte například
takovou SMS: LUN_S_160_40_160. Start hry systém potvr-dí v SMS zprávě: "(LUN)
Nova hra, jste 160 m vysoko, rychlost je 40m/sec a mate 160 tun paliva. Zadejte
palivo LUN X, kde X je palivo od 0 do 25 t.". Klesat lze zadáním množství
paliva např.: LUN_22. Systém vrátí aktuální informaci: "(LUN) Vase vyska je 120
m, rych-lost -2m/sec, takze stoupate, zbyva palivo 138 tun. Zadejte palivo."
(Při záporné rych-losti je nutné několikrát zadávat: LUN_0). Po přistání systém
odešle na váš mobil text: "(LUN) Hladke pristani rychlosti 4 m/sec, trvalo Vam
to 22 lunarnich vterin, ale ve skutecnosti 18.75 minut. Vase hra byla ukoncena."Lodě

Zvolte si velikost hrací plochy, umístěte své lodě a začněte bodovat proti
počítači.

Klíčové slovo:LOD
Zadání SMS:LOD_S_Plocha_Malá_Velká (Start hry)
LOD_Pozice_Zásah
LOD_K (Předčasný konec hry)
Parametry:Plocha: čtvercová plocha hry (5 10); Malá počet malých lodí (1
čtverec); Velká počet velkých lodí (2 čtverce); Pozice: pozice, na kterou
střílíte; Zásah: V (počítač střílel mimo do vody), Z (počítač zasáhl loď, ale
nepoto-pil ji), P (počítač zasáhl loď a celou ji poto-pil)
Před startem hry si na čtverečkovaném papíru vytvořte dvě hrací pole. Ta mají
vždy čtvercový tvar o zvolené velikosti. Pole ve čtvercích si označte čísly
(řádky) a písmeny (sloupce). Do prvního čtverce zakreslete své lodě, do druhého
budete zaznamenávat lodě protivníka. Lodě se nesmí vzájemně dotýkat, ani rohy.
Start hry se započne SMS ve tvaru například LOD_S_5_2_2. První střílí počítač:
"(LOD) Nova hra 5 x 5 lod typu 2 2x, lod typu 1 2x. Hra registrovana pod cislem
1. Ja strilim na C1.". Vaším úkolem je počítači odpovědět například: LOD_B2_V.
V případě úspěchu počítač odešle na váš mobil text: "(LOD) Zasah, strela B2 do
lodi. Lod potopena. Ja strilim A4.". Na závěr hry v případě úspěchu dorazí na
váš mobil dvě zprávy: První s informací o potopení lodi a druhá s informací o
výhře: "(LOD) Gratuluji k vyhre, podarilo se Vam to 11 tahy. Vase hra byla
ukoncena.".Logic

Počítač si myslí sekvenci čísel. Vaším úkolem je zjistit jakou.

Klíčové slovo:LOG
Zadání SMS:LOG_S nebo LOG_S_Počet (Start hry)
LOG_Číslo
LOG_K (Předčasný konec hry)
Parametry:Počet: Počet cifer, které má číslo obsahovat (3-5); Číslo: hádané
číslo
Hru začnete SMS ve tvaru LOG_S nebo například LOG_S_4. Potvrzení od počítače
dorazí v SMS zprávě na mobil: "(LOG) Nova hra, hadejte 4 cislice zadanim LOG
NNNN, kde N je cislice od 0 do 9. Hra registrovana pod cislem 1." Tipujte tedy
čtyři číslice: LOG_2418. Počítač odpoví: "Spravne umistenych cislic: 1,
spravnych cislic, ale na spatne pozici: 1." Po uhádnutí všech čtyř čísel
počítač odešle SMS: "(LOG) Gratuluji, cislo 4713 se Vam podarilo uhadnout na 7
pokusu. Vase hra byla ukoncena."Šachy

S mobilem od Eurotelu se lze zdokonalovat v královské hře Šachy.

Klíčové slovo:SACH
Zadání SMS:SACH_S nebo SACH_S_Barva (Start hry)
SACH_Tah
SACH_Q (Velká rošáda)
SACH_X (Malá rošáda)
SACH_SACH (zjištění aktuálního rozmístění figurek)
SACH_K (Předčasný konec hry)
Parametry:Barva: C (černé figurky), B (bílé figurky); Tah: tah figurkou, uvádí
se výchozí a konečná po-zice figurky.
Před hrou doporučuji připravit si šachovnicovou desku i figurky ke hře šachy,
aby bylo možné zaznamenávat aktuální pozici figurek na šachovnici. Hru s
počítačem zahájíte SMS zprávou: SACH_S, pokud chcete určit barvu svých figurek,
započněte hru SACH_S_B (pro bílé figurky) nebo SACH_S_C (pro černé figurky).
Počítač potvrdí start hry: "(SACH) Nova hra registrovana pod cislem 1. Hrajete
jako bily, cekam na Vas tah." Táhnete tedy vybranou figurkou: SACH_E2E4.
Počítač odpoví: (SACH) Vas tah byl: E2E4. Muj tah je D7 na D5." Hra může
pokračovat dál. Ač nejsem zdatným šachistou, po 4. tahu se mi podařilo dát mat.
Poté jsem obdržel zprávu: "(SACH) Vzdavam to, prohral jsem po 4. tahu. Vase hra
byla ukoncena."
SMS plus

Pomocí aplikace SMS plus lze zasílat SMS zprávy mimo sítě mobilních telefonů
lze zasílat SMS na e-mail, pager a fax. Dále jsme do této části článku
začlenili i popis postupu odesílání hromadných SMS zpráv. SMS je nutné zaslat
na číslo 999111. Za odeslání zaplatíte jako za běžnou SMS zprávu v závislosti
na svém tarifu. Za příjem odpovědi v textové zprávě zaplatíte částku, která je
uvedena níže.


SMS e-maili

Zaslání SMS zprávy na e-mail

Klíčové slovo: EML
Zadání SMS:EML_Adresa_Text
Parametry:Adresa: E-mailová adresa příjemce zprávy, místo znaku
Příklad SMS:EML_MOBILPORADNA*SMSPLUS.CZ
_POKUS
Odpověď:(EML) Vas e-mail byl odeslan.
Cena:0,74 KčSMS pager

Zaslání SMS zprávy na pager

Klíčové slovo: OPE
Zadání SMS:OPE_Číslo_Text
Parametry:Číslo: Číslo pageru
Cena:0,74 KčSMS fax

Zaslání SMS zprávy na fax

Klíčové slovo: FAX
Zadání SMS:FAX_Číslo_Text
Parametry:Číslo: Číslo faxu
Cena:2,52 KčVíce SMS

Zaslání SMS na více čísle najednou (maximálně 100) do všech třech českých sítí

Klíčové slovo: SND
Zadání SMS:SND_Skupina_Text (odeslání SMS)
SND_ADD_Skupina_Seznam (Vytvoření nové skupiny a vložení nových čísel do
skupiny)
SND_DEL_Skupina_Seznam (Vyjmutí čísel ze skupiny)
SND_LST_Skupina (Výpis čísel ve skupině)
SND_CNT_Skupina (Vypíše počet čísel ve skupině)
SND_COPY_SkupinaA_SkupinaB (Zkopíruje všechna čísla ze SkupinaA do nové
SkupinaB)
SND_JOIN_SkupinaA_SkupinaB (Přidá všech-na čísla ze SkupinaA do SkupinaB)
SND_DELP_Skupina (Smazání skupiny)
Parametry:Skupina: Libovolný jednoslovný název; Text: Text zprávy, která má
dorazit všem příjem-cům; Seznam: Seznam telefonních čísel od-dělených mezerou.
Je možné zadávat ve tva-rech +420xxxyyyyyy, xxxyyyyyy nebo xyyyyyy (pouze
Eurotel)
Cena:Editace profilů: 0,74 Kč
Odeslání SMS do sítě Eurotel: 0,74 Kč
Odeslání SMS do sítě T-Mobile a Oskar: 1,60 Kč

Nejprve je nutné vytvořit skupinu a vložit do ní nové příjemce SMS např.:
SND_ADD_MOBILPORADNA_0721729175_
604707349_+420776300335. Na mobil dorazí potvrzení: "(SND) ADD mobilporadna:
Pozadovana cisla pridana do profilu.; Neplatna cisla: 0721729175". Další čísla
je možné kdykoliv vložit obdobnou SMS. Esemesky na telefonní čísla je skupině
možné odeslat například touto zprávou: SND_MOBILPORADNA_Pokus. Odeslání
hromadné SMS je potvrzeno zprávou: "(SND) SND MOBILPORADNA: Zprava byla
odeslana. Pocet adresatu: 2". Na mobilní telefony ve skupině dorazí SMS z čísla
999111 se zadaným textem.

Další klíčová slova jsou shodná pro všechny naše operátory:

#DBT diskuse v televizních a novinových debatách (Cena: 2,52 Kč)
#HLA hlasování v soutěžích a anketách (1,60 Kč)
#KRI odesílání tajenky vyluštěných křížovek (2,52 Kč)