Hlavní navigace

Informace na dosah - Smart4Web Groupware 2.0

1. 2. 2003

Sdílet

Instalace Aplikace byla v uplynulém roce kompletně přeprogramována v jazyce Java. Její serverovou část lze nyní provozovat jak na počítačích vybavených operačním systémem Windows ...
Instalace

Aplikace byla v uplynulém roce kompletně přeprogramována v jazyce Java. Její
serverovou část lze nyní provozovat jak na počítačích vybavených operačním
systémem Windows NT/2000/XP (řada Windows 9x již není podporována), tak i na
strojích s Linuxem (jádro 2.2.12 nebo novější). Jako klient může podle
informací dodavatele sloužit libovolný počítač vybavený Internet Explorerem. S
jistými omezeními lze využít i jiných prohlížečů (testoval jsem Mozillu a
Operu), nicméně pro rutinní práci tuto variantu nemohu doporučit.

Pro svoji činnost vyžaduje Smart4Web, aby na serveru byla přítomna databáze
mySQL, Java 2 SDK 1.3 a aplikační server Apache Tomcat 4. Pokud některý z
uvedených produktů chybí, je nutné ho doinstalovat. Teprve pak je možné se
pustit do vlastní instalace systému Smart4Web, což je záležitost několika
kliknutí myší. Tím je vše připraveno k zahájení provozu a můžete do svého
webového prohlížeče zadat adresu Smart4Web serveru, založit databázi, přihlásit
se k systému jako administrátor a provést základní nastavení aplikace nahrát
licenční soubor, založit uživatelské účty a skupiny, nastavit přístupová práva
atd.


Uživatelské rozhraní

se i přes rozsáhlé změny programového kódu prakticky vůbec nezměnilo. I nadále
tedy nabízí přehledné zobrazení se stránkami rozdělenými na tři části vlevo
základní dvouúrovňové menu, uprostřed stromová nabídka závislá na konkrétním
modulu a vpravo plocha pro vlastní práci. Zůstala zachována i stránka s
přehledem akcí až na 7 dní dopředu a se seznamem nedokončených úkolů a
nevyřízených událostí. Přímo na této stránce lze jednotlivé položky opravovat,
mazat nebo zakládat nové. Bohužel se nic nezměnilo ani v případě nápovědy,
která je nadále dostupná pouze z hlavního menu aplikace a nikoliv přímo ve
formulářích, kde se pracuje s daty. Ovládání aplikace je ale natolik
jednoduché, že se lze s tímto nedostatkem bez problémů smířit. Jiná situace je
v případě administrace systému. Ta už tak triviální není, a proto by si určitě
zasloužila detailnější nápovědu, než jaká je k dispozici.


Moduly

Minulá verze aplikace Smart4Web nabízela celkem 8 navzájem provázaných modulů.
Připomeňme si ve stručnosti, které to byly: Kalendář s možností přehledně
zobrazovat data po dnech, týdnech či měsících, Komunikace s nástroji pro práci
s elektronickou poštou a zprávami SMS (Smart4Web i nadále využívá služeb
externího poštovního serveru), databáze Kontaktů se sdílenými i osobními
složkami, Datový prostor určený pro správu dokumentů z prostředí webového
prohlížeče, Úkoly usnadňující nejen sledování vlastních povinností, ale také
úkolování ostatních spolupracovníků, Události nabízející přehled o dění v
organizaci, Firmy umožňující zobrazit všechny informace svázané s daným
partnerem při vytváření jednotlivých položek v ostatních modulech, a konečně
Administrace, kam má přístup pouze správce systému.

Všechny právě popsané moduly zůstaly zachovány a v nové verzi navíc přinášejí
řadu rozšíření. Nemohu zde vyjmenovat všechna vylepšení, ale rád bych zmínil
alespoň to nejužitečnější. Tím je podle mého názoru možnost přidělovat
přístupová práva v modulu Datový prostor až na úroveň jednotlivých souborů,
včetně využití dědičnosti přístupových oprávnění.

Nabídka funkcí byla v aktuální verzi rozšířena také o tři nové moduly. Prvním z
nich jsou Nástěnky, určené jako další komunikační nástroj pro předávání
informací mezi uživateli. K dispozici jsou mj. nástroje na vyhledávání a
vytváření vlastních rubrik. Další modul (Relace) umožňuje definovat relační
propojení mezi daty ze všech modulů aplikace. Všechny takto provázané informace
si pak můžete snadno zobrazit na stránce s přehledem dané relace. Celé to má
ale drobný háček nepřišel jsem na způsob, jak určitou položku provázat s více
než jednou relací, což je nemilé zejména u kontaktů a firem. Poslední novinkou
jsou Katalogy, které správci systému poskytují nástroj pro vytváření vlastních
evidenčních tabulek. Každá z nich může mít až 20 položek a lze ji jednoduše
provázat s moduly Firmy a Relace. Díky katalogům tak lze snadno vytvářet datové
struktury ušité na míru potřebám uživatelů.


Závěrem

Nová verze produktu Smart4Web přináší řadu drobných vylepšení a tři zbrusu nové
moduly, z nichž za nejpřínosnější považuji Katalogy. Sice je i do budoucna co
zlepšovat, nicméně již nyní Smart4Web představuje ucelené profesionální řešení
pro týmovou spolupráci, které může být zejména pro menší firmy díky své
příznivé ceně a rozsáhlé nabídce funkcí vhodnou alternativou k produktům typu
Novell GroupWise, Microsoft Exchange či Lotus Notes. Bližší informace najdete
na http://www.smart4web.cz.


Smart4Web Groupware 2.0

přehledné uživatelské rozhraní
nabídka funkcí
modul Katalogy
podpora Linuxu
nápověda
modul Relace
Doporučená cena: Smart4Web, Server pro 5 uživatelů 9 600 Kč
K recenzi poskytla firma: M2000, s. r. o., Nymburk, http://www.m2000.cz