Hlavní navigace

I nahý je svobodný! Co je to nahé PC dle Microsoftu?

1. 7. 2000

Sdílet

O čem to celé je? Není pochyb Microsoft se vám snaží vnutit představu, žeoperační systém = Windows a že nakupovat bezpečně můžete jen u jimi "ocejchované" firmy. Proveďte si tato d...
O čem to celé je? Není pochyb Microsoft se vám snaží vnutit představu, že
operační systém = Windows a že nakupovat bezpečně můžete jen u jimi
"ocejchované" firmy. Proveďte si tato dosazení do všech textů na stránce a
uvidíte, jak všechno hraje. Budiž, to je marketing. Ale udělat z ostatních
uživatelů a distributorů alternativních systémů předem zloděje, to je
sprosťárna. Nedejte se, kupujte si, co se vám zlíbí, a v případě softwaru,
jehož licence to umožňuje (např. Linux), instalujte klidně kopírováním z jiných
PC či z vypálených CD. Nic z toho nemusí být zločin, proto se nenechte
zastrašit, nevěřte všemu, co se píše a nebojte se neodůvodněného postihu!
Počítač klidně kupte nahý, ale svobodný nejsou přece jenom operační systémy
Microsoftu! A o důvěře k prodejci rozhodujte sami ani v tomto případě vás přece
nemusí nikdo vodit za ruku a vylepovat logo, kdo je "čistý" a kdo ne. O
jakékoliv segregaci přece víme své! Pokud Windows přepálíte, bezesporu zloděj
jste ale proto, že využíváte alternativní možnost, z vás přece nikdo zloděje
dělat nemůže!
Symantec v Praze
PATRIK MALINA
Firma Symantec je velmi dobře známa mezi českými uživateli především díky
"ochranným" nástrojům a užitečným pomůckám pro počítače standardu PC. Řada z
vás se jistě setkala např. s aplikací Norton AntiVirus, Norton Utilities či
pcAnywhere, koneckonců některé z programů této firmy jste mohli nalézt i na
našich CD. Nabídka softwaru, o němž jsem se zde zmínil, však v současné
strategii Symantecu nehraje hlavní roli. Poptávka po řešeních na "korporační"
úrovni trošku postavila malé koncové uživatele na vedlejší kolej a určila
aktuální směr ve vývoji firmy. A právě zájem českých spokojených i
potenciálních zákazníků z řad velkých uživatelů náročných komplexních řešení
byl jedním z důvodů, proč se rozhodla firma Symantec otevřít oficiální pobočku
na území České republiky. Stalo se tak na konci dubna a kancelář bude mít na
starost zákazníky jak z Česka, tak ze Slovenska.
Hlavním úkolem poptávaných "velkých" řešení je kontrola komunikace a eliminace
souvisejících rizik. Do této oblasti spadá např. antivirová ochrana, kde je
pozice Symantecu poměrně silná, dále filtrace připojení k Internetu či kontrola
komunikace elektronickou poštou. Za pomoci ucelené rodiny nástrojů se mohou
správci účinně bránit hackerským útokům na lokální sítě, snadno usměrní úsilí
zaměstnanců při brouzdání Webem, a např. pomocí automatizované kontroly pošty
zamezí úniku strategických informací z firmy. Klíčovými položkami v rodině
produktů jsou především Norton AntiVirus (samozřejmě v "serverových"
provedeních), I-Gear (komplexní nástroj pro kontrolu toku dat pomocí protokolů
HTTP a FTP v podstatě proxy-server), Mail-Gear ("prosévač" elektronické pošty)
a Norton Ghost (účinný nástroj pro klonování obsahu pevných disků), Norton
Speed Disk (optimalizace práce s pevným diskem) a pcAnywhere (rozhraní pro
dálkovou správu počítačů a synchronizaci dat). Z výčtu je patrné, že Symantec
se zaměřuje jednak na důslednou ochranu a kontrolu komunikace, jednak na
redukci nákladů při správě rozsáhlého portfolia pracovních stanic. Na "domácí"
uživatele však zcela nezapomněl, o čemž svědčí nedávné uvedení velmi zajímavého
produktu Norton Internet Security, jenž poté, co budou doléčeny dětské nemoci,
velmi dobře poslouží jak opatrným uživatelům počítače v domácnosti, tak menším
firmám.
Oficiálním zástupcem firmy Symantec pro Českou republiku a Slovenskou republiku
se stal pan Radek Smolík, který byl jmenován do pozice Sales Representative pro
tento region. Jak napovídá název funkce, jeho úkolem bude především komunikace
s velkými zákazníky na "obchodní" úrovni. Pobočka by se měla nadále rozšiřovat
o další pracovníky z řad systémových inženýrů, kteří budou zajišťovat technické
zázemí pro nasazovaná řešení. Jedním z prvních kroků pro zlepšení tuzemské
podpory by mělo být zprovoznění české verze webových stránek symantec.cz, s
nímž se počítá zhruba na konci května.
Prohledávejte PDF
PATRIK MALINA
Soubory formátu PDF, jimiž vnesla autorská firma Adobe nový rozměr do světa
elektronické výměny dokumentů, skrývají ve své definici mnohé zajímavé
vlastnosti. Kromě zachování vzhledové věrnosti je velkou výhodou možnost
fulltextového prohledávání textů, pokud byly do souboru PDF korektně uloženy.
Ještě donedávna nebyla tato možnost kvůli specifičnosti našeho rodného jazyka
pro češtinu dostupná. Se zcela zásadním řešením nejen pro náš jazyk, ale pro
celou východní Evropu, přišla firma AMOS Software v podobě komplexního nástroje
Text Spy 1.0.
Principiálně celé řešení sestává ze dvou zásuvných modulů (plug-inů) pro
aplikaci Adobe Acrobat. Logicky prvním je TextSpy Indexer, jenž poslouží při
výrobě či editaci PDF dokumentu tím, že vytvoří datový soubor s informacemi o
výskytu a pozici českých slov. Tento modul samozřejmě funguje pouze v plné
verzi Adobe Acrobatu. Druhým, "zákaznickým" nástrojem je pak TextSpy Query,
jenž slouží k vlastnímu prohledávání dokumentů, jež byly v předchozí fázi
"oindexovány". Použít jej lze jak v plné verzi Acrobatu, tak ve volně šířeném
provedení Adobe Acrobat Reader, určeném pouze k prohlížení. Při jeho spuštění
se uživateli otevře speciální dialogové okno, v němž formuluje své dotazy a do
něhož jsou vypisovány výsledky prohledávání. Samozřejmě lze formulovat
složitější zadání, zahrnující logické operátory (a zároveň, nebo) či zástupné
znaky.
Poměrně komplikovaný je na první pohled způsob licencování produktu. Z
placených distribucí jsou dostupné Personal Edition, Workgroup Edition CD-ROM
Publishing Kit. První je určena pro jednotlivé uživatele, kteří zpracovávají a
organizují své dokumenty pro interní použití. Tato verze umožňuje všem svým
držitelům vzájemnou výměnu PDF souborů s indexy a jejich prohlížení. Druhá
edice je určena definovaným pracovním skupinám, jež sdílejí dokumenty např. na
firemním serveru pro interní potřebu. Licence zahrnuje Indexer a Query pro
jednoho uživatele (správce dokumentů) a deset Workgroup Query pro síťové
uživatele, jež lze samozřejmě přikupovat. Třetí distribuce je typicky směrována
na profesionální producenty elektronických publikací a její klíčovou součástí
je Publishing Indexer, jenž umožní vytvořit rejstřík volně použitelný kýmkoliv
pomocí volné verze Query (neplacená prohlížecí varianta). Důležitým faktem je,
že producent CD s takto upraveným obsahem zaplatí za každý kus (!) z celého
nákladu licenční poplatek, čímž se samotná výroba produktu může docela
prodražit. Dle informace zástupců firmy Amos Software však o výši tohoto
poplatku vždy bude rozhodovat individuální jednání.
Účtujte v Pohodě!
PATRIK MALINA
Nezbytným základem agendy každé fungující firmy je účetnictví. Protože řadě
našich čtenářů je tato problematika velmi blízká, již potřetí se v posledním
půlroce na CD setkáte s komplexním softwarem, jenž pokrývá tuto oblast.
Samozřejmě i v tomto případě můžete při jeho zakoupení využít jako čtenáři PC
WORLDu mimořádně výhodných podmínek. Tvůrcem dnes představovaného systému je
jihlavská firma Stormware a jejich produkt Pohoda již důvěrně zná zhruba 7 000
firem.
Autorská společnost započala svou činnost zhruba před osmi lety a v roce 1994
vstoupila na český trh první ze svých tří současných produktových řad souborem
právních předpisů Winlex. Samotný ekonomický systém Pohoda byl představen po
příchodu Windows 95 začátkem roku 1996 a firma jeho včasným uvedením velmi
dobře zachytila vlnu zájmu o aplikace pro nový operační systém. Poslední
skupinou produktů v nabídce firmy je řada slovníků Windict/Prodict, jež
zahrnuje jak obecné, tak specializované (ekonomický, lékařský, zemědělský)
slovníky.
Právě orientace firmy i na právní problematiku představuje dobré zázemí pro
jednu z klíčových vlastností systému Pohoda, kterou je legislativní
"zajištěnost". Aplikace je k dispozici jak pro český, tak pro slovenský trh s
odpovídající legislativní výbavou (i jazykovou lokalizací), a uživatel se v
žádném případě nemusí obávat, že při budoucím vývoji na poli zákonů a vyhlášek
zůstane osamocen. Produkt Pohoda totiž nekupujete pouze jako krabici s
aplikací, ale především jako zajištěný servis do budoucna. V rámci předplacené
služby zákazník dostává nově uvolněné verze produktu, jejichž pomocí může
snadno udržovat systém aktuální (především po legislativní stránce) a zároveň
rozšiřovat možnosti samotné aplikace. Každý nový "release" (poslední je z 31.
května 2000) obsahuje četná obohacení a je doprovázen podrobným výčtem novinek
a změn (pravidelně se jedná o desítky úprav a vylepšení). Legislativní úpravy
se neomezují pouze na problematiku vedení účetnictví, ale postihují rovněž
personalistiku či mzdovou agendu. Pohoda tak představuje velice živý produkt,
jenž se důsledně proměňuje přesně v souladu s vývojem právních podkladů a s
rostoucími požadavky tisíců uživatelů. Další zajímavou nabídkou v rámci
komplexního servisu je školení uživatelů systému, jež nabízí několik zavedených
počítačových výukových středisek po celé České republice (Praha, Brno, Ostrava,
Karlovy Vary, Pardubice). S informovaností uživatelů souvisí také další
významný klad tohoto produktu, jímž je výborně zpracovaná dokumentace jak v
tištěné, tak v elektronické podobě.
Dalším velkým kladem systému je důsledná implementace grafického uživatelského
rozhraní, jež doprovází produkt od jeho uvedení ve verzi pro Windows 95.
Aplikace není při ovládání v žádném ohledu zatížena dědictvím systému MS-DOS a
nabízí velmi propracovaný systém aktivní plochy a inteligentního zobrazování
dat pomocí patentované technologie dynamických záložek a dynamických formulářů,
a ve chvílích nejistoty mohou navíc uživateli při zadávání složitější akce
vypomoci průvodci. Aplikace samozřejmě integruje nejmodernější technologie a
standardy, a proto není problémem např. komunikovat elektronicky s vaší bankou
či kalkulovat v měně euro.
Dle náročnosti zákazníka nabízí Stormware několik distribučních modelů
aplikace. K vyzkoušení slouží bezplatná verze Start, funkčně shodná s nejvyšší
distribucí Komplet, ovšem omezená časově. Z placených verzí následují postupně
Lite (jednoduché účetnictví), Standard (jako Lite + další moduly, především
personalistika a mzdy), Profi (podvojné účetnictví) a Komplet (jednoduché i
podvojné účetnictví). Z doplňujících modulů lze zakoupit např. Sklady A či
profesionální graficky orientované rozhraní Návrhář sestav. Doplňující služby
si lze opatřit ve formě produktů Servis 2000 (prioritní technická podpora,
předplatné aktualizací na CD) a Servis 2000 Plus (navíc 4x CD se souvisejícími
právními předpisy). Samozřejmě také existují cenově zvýhodněné komplety, jež
kombinují výše uvedené distribuce do podoby speciálních balíků. Každopádně
systém Pohoda představuje kvalitní a propracovaný komplexní produkt, jenž po
všech stránkách zajistí vaše potřeby, a v neposlední řadě při jeho koupi
finančně nevykrvácíte.
Podrobnější informace, elektronické příručky a samotnou aplikaci Pohoda 4
naleznete na CD v tomto čísle. Tam je také umístěna recenze z našeho čísla
4/2000, tentokrát v elektronické podobě. Pokud zjistíte, že produkt odpovídá
vašim požadavkům, můžete při jeho koupi uplatnit do 31. srpna 2000 exkluzivní
slevu ve výši 30 %! Při objednávání stačí, jak jste již zvyklí, přiložit náš
originální kupón.
Domény pro každého
PATRIK MALINA
Před časem (v průběhu letošního února) vzrušil českou internetovou scénu
"skandál" s hromadným rušením a registrováním doménových jmen. Mnozí z vás jsou
jistě přesvědčeni, že se jich problém netýká, neboť v oprávněném držení domény
nevidí žádnou výhodu. Ovšem všechny zájemce o zajímavou webovou adresu jistě
budou zajímat služby, jež nabízí firma ZONER prostřednictvím svého serveru
http:// www.czechia.com. Na této adrese totiž naleznete servis, který vám může
velmi usnadnit vstup do světa českých internetových domén.
České doménové centrum, jak byla celá služba nazvána, funguje zhruba od dubna
tohoto roku a přináší řadu zajímavých možností pro potenciální zákazníky.
Samozřejmostí je možnost registrace volné domény bez zbytečných průtahů. Tato
služba je zdarma a provede po odeslání žádosti nejprve záznam do databází
názvových (jmenných) serverů, což je, jak znalejší uživatelé vědí, nutná
podmínka pro registraci domény u autorizovaného sdružení NIC (http://
www.nic.cz/). Následuje samotná žádost o registraci, vyhodnocení potvrzení z
NICu a vystavení odpovědi uživateli. Celý proces trvá zhruba do půl hodiny,
samozřejmě v závislosti na odezvě NIC serveru, a je plně automatizován.
Pochopitelně je možno požádat i o registraci jiných domén než ".cz", např.
".com" či ".net", avšak zde je čas pro odezvu delší v závislosti na rychlosti
příslušného administrátora. Tím ovšem možnosti Doménové samoobsluhy teprve
začínají. Velmi atraktivní službou je bezesporu katalog volných atraktivních
domén, v němž naleznete překvapivě mnoho volných doménových jmen, jež za vás
server Czechia prozkoumal. Prohledávání je organizováno abecedně a podle
tematických skupin, takže lze údaje bez problémů procházet. Novější zajímavou
službou je Česká doménová aukce (spuštěna v průběhu května), jež slouží
zájemcům o prodej a koupi atraktivních doménových jmen. Postup je prostý
majitel chtivý prodeje nabídne jméno, zájemci přihazují své sumy a cena utěšeně
stoupá. Podrobnější informace a aktuální nabídku naleznete na http://aukce.
czechia.com, kde jsou k dispozici mimo jiné zajímavé články o doménovém
obchodování a spekulacích.
Samozřejmostí serveru Czechia je provozování domén (jinak řečeno webhosting) či
zřízení internetové prodejny (s řešením Zoner inShop jste se již v PC WORLDu
setkali, a nebylo to naposled). Pokud máte dojem, že úplně přesně nevíte, co
která věc znamená a k čemu může být dobrá, ani v tomto případě vás tento server
nezklame, neboť je vybaven množstvím dokumentace a vysvětlujících informací.
Zkrátka, chcete-li si ujasnit, oč vlastně kolem domén běží nebo proč mít
internetový obchod, český informační server Czechia je dobrou vstupní branou.