Hlavní navigace

Hudba nade vše...

1. 3. 2007

Sdílet

Patříte také mezi ty, kdo úplně propadli všem možným přehrávačům hudby, takže si život bez nich už ani nedok


Patříte také mezi ty, kdo úplně propadli všem možným přehrávačům hudby, takže si život bez nich už ani nedokážete představit? Pak určitě budete chtít mít na svém přehrávači všechny skladby, které máte doma na počítači. V tomto článku vám ukážeme, jak získat nahrávky v té nejvyšší kvalitě a jak svoji sbírku skladeb co nejpohodlněji spravovat.


Vše, co potřebujete pro manipulaci s vašimi oblíbenými nahrávkami cd/dvd


Máte alespoň představu, do jakého formátu musíte svoji nahrávku uložit, aby zněla v přehrávači co nejlépe a zároveň zabírala co nejméně místa? Jak donutíte svůj MP3 přehrávač, aby přehrával i skladby chráněné technologií DRM? Které utility jsou nejlepší pro získání skladeb, vypálených na hudebním CD, a jak skladby přenesete do přehrávače?
V tomto článku vám prozradíme několik tipů pro vytvoření sbírky digitálních nahrávek a na našem CD vám k nim přibalíme i několik vhodných utilit.
Mimo jiné v tomto článku rovněž naleznete výsledky testování kvality nahrávek. Testu se zúčastnilo 25 osob, které se pokusily zjistit rozdíly v kvalitě nahrávek uložených ve formátech WAV, MP3 a Ogg Vorbis. Výsledky testu vás možná překvapí!

Nahrávání skladeb do MP3 přehrávače

Upřednostňované formáty

Skladby, které chcete přehrávat v MP3 přehrávači, musíte ze všeho nejdříve převést do správného formátu. Naprostá většina přehrávačů či programů si bez problémů porozumí s formáty MP3 a WMA (viz rámeček Stručný přehled formátů pro přehrávání hudby). Skutečně kvalitní zařízení kupříkladu od firem Cowon či Philips dokáží přehrát i nahrávky ve formátu WAV. Daleko vzácnější jsou mobilní přehrávače, které podporují i méně obvyklé formáty jako třeba Ogg Vorbis či Flac. Formát Ogg Vorbis kupříkladu podporuje model MP-500 od firmy Teac (www.teac.com, cena okolo 6 200 Kč s DPH za model s kapacitou 4 GB). Přehrávač iAudio X5 od firmy Cowon zase zvládá jak formát Ogg Vorbis, tak formát Flac (viz stránky www.cowonglobal.com, cena okolo 9 490 Kč s DPH). Někteří výrobci dokonce vytváří vlastní formáty. Typickým příkladem je třeba formát Atrac 3 od Sony či AAC od Apple. Nicméně tyto formáty často podporují i přehrávače od jiných firem.

Přenášení skladeb do MP3 přehrávače pomocí softwaru dodaného výrobcem přístroje

Předpokládejme, že máme všechny skladby, které chceme do přehrávače umístit, v tom správném formátu. Bohužel jen několik málo modelů (např. Yakumo či Philips) disponuje možnostmi jednoduchého přenosu souborů pomocí Průzkumníka Windows. Většinou jste odkázáni na software dodaný s přehrávačem, například na iTunes od firmy Apple, Sonic Stage od firmy Sony či Media Explorer od firmy Creative. Tyto programy však nepřenáší soubory přímo do přehrávače, ale nejprve do zvláštní složky na pevném disku, až teprve odtud do příslušného zařízení. Jejich ovládání je tak často poměrně komplikované.

Pohodlnější přenos pomocí programu Sveta

Už máte dost přenášení skladeb pomocí programu dodaného s přehrávačem? Pak se určitě zajímejte o sharewarový program Sveta Portable Audio. Nabízíme vám jej i . Utilita velmi jednoduše spravuje soubory v přehrávači a zároveň obsahuje i program Dbpoweramp Music Converter pro konverzi formátů.
Na internetových stránkách na adrese www.dbpoweramp.com zjistíte, zda program podporuje i váš typ MP3 přehrávače. K dispozici je řada zásuvných modulů (plug-inů) pro nejrůznější zařízení od firem Apple, Creative, Diamond, Mpio či Philips. Stačí stáhnout ten správný modul na pevný disk počítače. Pravděpodobně také budete muset na svůj počítač nainstalovat jeden nebo dva další soubory ovladačů. Podrobnosti naleznete na výše uvedených internetových stránkách. Integrování přehrávače: Připojte MP3 přehrávač k počítači a zapněte jej. Během instalace programu Sveta Portable Audio se na počítači objeví i další program Dbpoweramp Music Converter. Poklepáním na ovladač zařízení Sveta u vašeho MP3 přehrávače jej instalační rutina do programu Sveta automaticky integruje.
Program Sveta spustíte přes nabídku Start/Programy/Dbpoweramp Music Converter/Configuration. Po klepnutí na tlačítko Add Device program vyhledá MP3 přehrávač a zobrazí jej v přehledu zařízení.

Přesouvání skladeb

Po integraci MP3 přehrávače do programu Sveta (viz předchozí tip) najdete toto zařízení také jako ikonu v nabídce Start v programové složce DbpowerAMP Music Converter. Po klepnutí na ni uvidíte vpravo všechny skladby ve vašem přehrávači a nalevo strukturu složek ve vašem počítači. Chcete-li přenášet skladby mezi počítačem a přehrávačem, stačí stisknout klávesu <Ctrl> a označit myší všechny skladby, které chcete přenést. Pokud se má během přenosu zároveň provést i změna formátu, klepněte na tlačítko Options a v dialogovém okně, které se následně objeví, vyberte u položky Compression formát, do něhož se má skladba převést. Přenos skladeb zahájíte klepnutím na šipku vpravo (při přenosu z MP3 přehrávače do počítače) nebo klepnutím na šipku vlevo (při přenosu z počítače do MP3 přehrávače). Pro přenos souborů můžete použít i Průzkumníka Windows. Stačí označit vybrané skladby, klepnout na ně pravým tlačítkem myši a poté vybrat z kontextového menu položku Convert to. Spustí se program Dbpoweramp Music Converter, v němž můžete vybrané skladby převést do jiného formátu a poté přesunout do přehrávače.

Z hudebního CD do přehrávače

Pomocí programového balíku Sveta a Dbpoweramp můžete převádět skladby na hudebním CD přímo do formátu MP3. Stačí v nabídce Start klepnout na položku dBpowerAMP Music Converter/dMC Audio CD Input. Utilita načte obsah vašeho hudebního CD. Pokud jste připojeni k internetu, pak program díky on-line databázi CD s názvem FreeDB (www.freedb.org) načte název CD i interpreta. Po klepnutí na tlačítko Rip a výběru položky Rip with Options povolte v políčku Converting Files to váš MP3 přehrávač. Do políčka Compression pak zadejte formát, do něhož se má soubor převést, například MP3 (Lame). Po stisku tlačítka Convert se začnou jednotlivé skladby z CD přenášet do přehrávače a přitom se zároveň provede i konverze do zadaného formátu. Upozornění: Komu nestačí standardní kodeky pro převod do formátu MP3 či WAV, pak si určitě na internetové stránce www.dbpoweramp.com najde mezi řadou kodeků ten svůj.
Obcházení ochrany s technologií DRM

Přehrávač odmítá pracovat se skladbami chráněnými DRM

Nechráněné skladby či písně získané z hudebních CD chráněných proti kopírování vám většina přenosných přehrávačů bez problémů přehraje. Nanejvýš odmítavě se však začne chovat v okamžiku, pokud se bude jednat o skladbu chráněnou technologií DRM . Například iTunes odmítají import skladby z internetového obchodu MusicLoad, a to i tehdy, pokud máte pro tuto skladbu na počítači zakoupenou licenci. Podobně se chovají i zařízení Sony, které také požadují speciální formát s DRM konkrétně skladby ve formátu Atrac (DRM) z internetového obchodu Sony Connect Music Store (www.connect-europe.com).

Co dělat při problémech s DRM

Existuje několik způsobů, jak ze skladeb chráněných DRM takovou ochranu odstranit, takže se pak dají přehrát i na těch nejzatvrzelejších přehrávačích. Všechna zde představená řešení jsou zcela legální. Ze zakoupené nahrávky si totiž vytvoříte prakticky analogickou kopii, čímž digitální ochranu proti kopírování obejdete. Obě varianty ovšem předpokládají, že jste si pro vaše nahrávky řádně zakoupili licenci, tedy že je můžete přehrát například ve Windows Media Playeru. Pokud máte se soubory chráněnými DRM neustále problémy, pak vám doporučujeme při nákupu v internetovém obchodu vybírat pouze mezi nahrávkami dostupnými ve formátu MP3. Ty totiž žádnou ochranu proti kopírování nemají.

Odstranění ochrany DRM zdarma

Freewarový program No.23 Recorder, který vám nabízíme i , dokáže pořídit analogovou nahrávku hudebních souborů, které se na počítači současně přehrávají pomocí nějakého softwarového přehrávače. U takto pořízených nahrávek pak chybí digitální ochrana proti kopírování (DRM). Nevýhoda spočívá v tom, že se při tomto způsobu nahrávání nedají současně načítat informace o názvu skladby, interpretovi či albu. Proto je nutno tyto informace do příslušných políček zadávat ručně. Nahrávat můžete do formátů MP3, OGG či WAV. Nahrávání spustíte tak, že začnete skladbu přehrávat například ve Windows Media Playeru a hned v programu No.23 Recorder vyberete položku Record. Po přehrání skladby je nutno nahrávání ukončit pomocí položky Stop. Další možnost, jak odstranit ochranu DRM u například 15 skladeb současně, spočívá v tom, že z nahrávek chráněných DRM vytvoříte hudební CD a poté jednotlivé skladby převedete do formátu MP3. Budete-li vypalovat hudební CD ze skladeb ve formátu WMA, pak můžete použít i Windows Media Player, který je standardní součástí Windows. U skladeb ve formátu M4P z internetového obchodu iTunes od firmy Apple vytvoříte hudební CD pomocí programu iTunes.

Pohodlné odstranění ochrany DRM

Vlastníte-li větší množství nahrávek chráněných DRM a můžete-li investovat 17 euro, pak si kupte sharewarový program Tunebite. Nabízíme vám ho i , takže není problém si jej do vašeho počítače okamžitě instalovat. Tunebite je program pro nahrávání a přehrávání skladeb. Dokáže rovněž převádět takřka libovolné množství skladeb do rozličných formátů, přičemž do vytvářených souborů umisťuje i informace o skladbě jako takové například název skladby a interpreta. Pro převod souborů do formátu MP3 potřebuje Tunebite zdarma dostupný encoder, který se dá velmi snadno opatřit na internetu a následně integrovat do programu.
Pomocí Tunebite odstraníte ochranu DRM následovně: do levého okna aplikace zadejte všechny soubory, z nichž chcete vytvořit nechráněné kopie. Poté klepněte na tlačítko Options. Klepněte na ikonku Audio a vyberte formát, do něhož se má chráněná skladba převést, například MP3. Poté klepněte na ikonku Output, vyberte cílovou složku a parametry skladby, které se mají objevit v názvu souboru (číslo stopy, jméno autora, název alba). Nakonec klepněte na ikonku Record a v poli High-speed dubbing nastavte rychlost nahrávání. Konverzi zahájíte stiskem tlačítka Go.

Přehrávání skladeb na počítači

Součástí většiny MP3 přehrávačů je i program pro přehrávání skladeb. Jedná se zpravidla o aplikaci, která dokáže přehrát skladby uložené na pevném disku počítače. Tak například Media Source Player od firmy Creative funguje i tehdy, když nemáte MP3 přehrávač od firmy Creative připojen k počítači.
Existuje jen velmi málo MP3 přehrávačů, které by umožňovaly přehrávat skladby pomocí libovolného počítačového programu pro přehrávání souborů. Patří mezi ně například přehrávače od firem Yakumo, Cowon či Philips. Pokud vlastníte například iPod od firmy Apple, potřebujete pro přehrání program iTunes. V jiném programu skladby na tomto přehrávači nepřehrajete.
Alternativní řešení: Nainstalujte si freewarový program Winamp, který vám nabízíme i . Pokud bude program podporovat i váš přehrávač, pak jej naleznete v okně Media Library pod položkou Portables. Poté stačí na položku se zařízením klepnout a okamžitě se spustí přehrávání skladeb obsažených v připojeném přehrávači.


Počítač jako přehrávač

Převod různých formátů hudebních souborů

Chcete si vytvořit na pevném disku sbírku všech hudebních souborů a ještě chcete mít možnost získávat skladby z hudebních CD v různých formátech? Pak budete potřebovat program pro převod souborů do různých formátů. Obě zmíněné možnosti vám přináší program Dbpoweramp Music Converter. Výrobce na svých internetových stránkách dává k dispozici celou řadu kodeků, takže nepochybujeme, že mezi nimi najdete ten, který budete potřebovat. Tento freewarový program existuje jak v samostatné verzi, tak jako doplněk k programu Sveta Portable Audio (viz tip 3).

Bezztrátové formáty

Chcete-li na pevný disk ukládat hudební CD v té nejlepší kvalitě, pak musíte ukládat v některém z bezztrátových formátů. K dispozici je například zdaleka nejrozšířenější formát WAV (viz rámeček Stručný přehled formátu pro přehrávání hudby), který ukládá zvukové soubory v nekomprimované podobě. Pro získání nahrávky v kvalitě CD se zvukový signál pro každý kanál snímá 44 100krát za sekundu a poté se uloží jako 16bitová hodnota. Jedna sekunda ve zvukové nahrávce pak obsadí 172 KB místa.
Každý, kdo potřebuje ušetřit maximum místa na disku a zároveň potřebuje co nejvyšší kvalitu nahrávky, může použít bezztrátové formáty Flac nebo Monkeys Audio (viz rámeček Stručný přehled formátu pro přehrávání hudby). Při vytváření souboru sice dochází ke kompresi, ovšem žádná zvuková data se přitom neztrácejí.

Univerzální formát: MP3

Pokud vás zajímá úsporný a velmi rozšířený komprimovaný formát, který se dá přehrát na všech hardwarových nebo softwarových přehrávačích, pak je formát MP3 to, co hledáte (viz rámeček Stručný přehled formátů pro přehrávání hudby). Tento formát je založený na ztrátové kompresi zvuku. Při kompresi provádí MP3 encoder analýzu souboru a odstraňuje z něj takové vysokofrekvenční a nízkofrekvenční signály, které ucho člověka neslyší. Rozdíl v kvalitě mezi původním souborem a souborem MP3 závisí rovněž na tzv. bitratu (datovém toku), který při vytváření MP3 souboru použijete. Bitrate o velikosti 128 Kbitů za sekundu je vhodný pro skladby, kde se prakticky nepracuje s dynamikou (sílou zvuku). Chcete-li mít nahrávku v Hi-Fi kvalitě, pak je třeba zvolit bitrate minimálně 192 KBitů za sekundu. Vytváříte-li soubor MP3 u skladby s výraznou dynamikou a s rozsahem přes celé zvukové spektrum, což je například případ klasické hudby, pak se doporučuje bitrate v intervalu od 256 do 320 Kbitů za sekundu. Obecně platí, že čím vyšší je bitrate, čili čím nižší je komprese, tím více místa bude výsledný soubor obsazovat na pevném disku.

Alternativy k formátu MP3

Ogg Vorbis a ještě méně používaný Musepack patří (podobně jako formát MP3) mezi formáty využívající kompresi. Ogg Vorbis je kodek šířený pod hlavičkou Open Source, takže ani při komerčním používání není potřeba za něj platit žádné licenční poplatky. Při stejném bitratu zní skladby převedené do obou výše uvedených formátů daleko lépe než skladby ve formátu MP3, navíc zabírají na disku i méně místa. Proto z nich vycházejí i další kodeky (viz rámeček Stručný přehled formátů pro přehrávání hudby).

Který formát zvolit?

Chcete-li si svoje oblíbené skladby přehrávat pouze na počítači, pak můžete z nabízených formátů použít prakticky jakýkoliv. Na počítači totiž jistě naleznete nějakou aplikaci, která daný formát dokáže přehrát v nejhorším případě budete muset nahrát příslušný plug-in. Bude-li však vaše sbírka na pevném disku počítače sloužit jako zdroj skladeb pro MP3 přehrávač, pak samozřejmě musíte použít některý z formátů, který přehrávač dokáže přehrát. V opačném případě budete muset skladby na pevném disku nejprve do vhodného formátu převést, což ovšem nějakou dobu trvá a navíc to vyžaduje další místo na disku. Nehledě k tomu, že mírně utrpí i kvalita nahrávky.

Formáty pro iTunes

iTunes od firmy Apple samozřejmě také umožňují převádět skladby z hudebních CD do různých formátů (přes menu Edit/Preferences, záložka Advanced a poté další záložka Importing). V menu Import Using si vybíráte příslušný formát. Formáty Apple Lossless nebo AIFF vyberte tehdy, pokud chcete získat nahrávku v té nejvyšší kvalitě. V obou případech se totiž jedná o formáty, které nepoužívají kompresi. Chcete-li v iTunes poslouchat skladby v komprimovaném formátu, pak vyberte AAC. Chcete-li přehrávat skladby i na jiných přehrávačích, pak nahrávku v nejvyšší kvalitě získáte volbou položky WAV Encoder a nahrávku v komprimovaném formátu získáte výběrem položky MP3 Encoder.

Test kvality nahrávek

Jak jsme testovali

U formátu MP3 se při kompresi odebírají pouze ty zvukové frekvence, které stejně naprostá většina lidí nedokáže zachytit. To říká teorie, jak to ale vypadá v praxi?
Při našich testech jsme 25 osobám ve věku od 8 do 55 let dali testovací CD, které obsahovalo dvě skladby Cadran, cadranno i perfidi z opery Nabucco od Giuseppe Verdiho a rockovou skladbu Another One Bites The Dust od skupiny Queen. Obě skladby jsme na CD umístili ve třech formátech. Jako původní zdroj těchto nahrávek posloužila příslušná CD s originální nahrávkou. Jednotlivé skladby se na testovacím CD vyskytovaly ve formátech WAV, MP3 (Lame-Encoder 3.97) a OGG Vorbis (Release 13 na základě formátu Ogg Vorbis v1.1). Byla zvolena hodnota bitratu 192 Kbit/s pro skladbu od Verdiho a 128 Kbit/s pro skladbu od skupiny Queen.
Testované osoby poté dostaly ještě soubor WAV obsahující původní nahrávku. Pořadí formátů v nahrávkách na testovacím CD samozřejmě neznali. Úkolem bylo zjistit, která nahrávka na testovacím CD se nejvíce přibližuje svou kvalitou k originální nahrávce ve formátu WAV a která nahrávka je naopak svou kvalitou nejhorší. Mezi testovanými osobami se nacházeli jak nároční posluchači, tak ti, kteří poslouchají hudbu spíše jen příležitostně, takže jsme měli k dispozici celé spektrum uživatelů s různým vztahem k hudbě.

Výsledek: prakticky žádný rozdíl

"Poslouchal jsem nahrávky z testovacího CD pořád dokola, ale prostě se mi nepodařilo najít žádný rozdíl." Tak toto tvrzení jsme slyšeli u většiny testovaných (přesněji u 62 procent). 38 procent sice nějaký rozdíl zaznamenalo, ale pouze 20 procent poznalo soubor WAV jako nejlepší. Co se týče formátů Ogg Vorbis nebo MP3, pak se nestal favoritem ani jeden. Někteří testovaní upřednostňovali jeden formát, jiní zase formát druhý.

Vylepšené kodeky

Výsledek nás překvapil. Při podobném testu konaném před šesti lety totiž rozpoznalo soubory WAV od souborů MP3 68 procent náročných posluchačů a 40 procent příležitostných posluchačů.
Nebyly výsledky třeba jiné jen proto, že jsme před šesti lety použili pro přehrávání souborů špičkové zařízení? Samozřejmě, že zařízení, na kterém nahrávky přehráváme, rovněž má vliv. Nezanedbatelná je i doba, která mezi testováními uběhla. Použité kodeky pro konverzi souborů se totiž neustále vylepšují a kvalita výsledných souborů se tak stále více přibližuje kvalitě nahrávky ve formátu WAV. Výsledky podobných testů na internetu: Pokud vás výsledky testování zaujaly a chtěli byste se touto problematikou zabývat intenzivněji, pak na internetu naleznete řadu dalších podobných testů jako byl ten náš. Jedním z nich je například podrobný test s názvem Multiformat Listening Test, který naleznete na internetové stránce www.listening-tests.info/mf-128-1/results.htm.7 0058/OK o

Stručný přehled formátů pro přehrávání hudby

AAC (Advanced Audio Coding): Jedná se o komerční formát souborů, který se používá zejména v programu iTunes od firmy Apple. Obecně existuje jak kodek AAC pro ztrátovou kompresi, tak i jeho varianta pro bezztrátovou kompresi (AAC Lossless). Soubory poznáte podle přípony M4A nebo M4P. Decoder nebo encoder naleznete například na internetové stránce rarewares.org/aac.html. AIFF (Audio Interchange File Format): I tento formát vyvinula firma Apple. Soubor ve formátu AIFF obsahuje mimo jiné i nekomprimovaná data v původní podobě a také informace o kanálech (Mono/Stereo).
Atrac 3 (Adaptive Transform Acoustic Coding): Jedná se o komprimovaný formát souborů, který vyvinula firma Sony jako odpověď na formát MP3 a používají jej především přehrávače firmy Sony. Flac (Free Lossless Audio Codec): Jedná se o bezztrátový kodek šířený pod hlavičkou Open Source (viz stránka flac.sourceforge.net), který se používá mimo jiné i v iPodech od firmy Apple. Pro optimalizaci datové struktury souboru je k dispozici speciální komponenta. Díky ní zůstávají všechny informace týkající se zvuku zachovány beze změn. Díky tomu má soubor ve formátu Flac 50-60 % velikosti souboru WAV. Monkeys Audio: Jde o bezztrátový kodek, který snižuje velikost souboru na 50 procent původního souboru. Soubory mají příponu APE a dají se pomocí Monkeys Audio i dekomprimovat (viz internetovou stránku www.monkeysaudio.com). MP3 (MPEG 1 Layer 3): Jde o v současnosti nejpoužívanější metodu komprimování zvukových souborů, kterou vyvinul německý institut Fraunhofer IIS (Institut Integrierte Schaltungen institut integrovaných obvodů). Tento formát podporuje jak proměnný, tak pevný bitrate až do 320 Kbit/s. Decoder nebo encoder získáte například na internetové adrese lame.sourceforge.net. Musepack (MPC): Tento málo rozšířený formát poskytuje při stejné úrovni komprese daleko vyšší kvalitu zvuku než formáty MP3 nebo Ogg Vorbis. Soubory pořízené při bitratu 160 Kbit/s a vyšších jsou takřka nerozlišitelné od originálu na CD (viz internetovou stránku www.musepack.net). Ogg Vorbis: Jedná se o alternativu k formátu MP3, která je šířena pod hlavičkou Open Source. Soubory s příponou OGG jsou při stejné kvalitě menší, protože jim stačí o 30 až 50 procent nižší hodnota bitratu než u MP3 (viz www.rarewares.org/ogg.html).
WMA (Windows Media Audio): Jde o formát vyvinutý firmou Microsoft, který má ve srovnání s formátem MP3 stejnou kvalitu již při bitratu na úrovni dvou třetin bitratu MP3. Díky existenci kodeku Windows Media Audio Lossless je k dispozici i bezztrátová varianta. U formátu WMA můžete v případě potřeby opatřit soubory ochranou proti kopírování. Pro převod skladeb do formátu WMA potřebujete zdarma dostupný kodek Windows Media Encoder (ke stažení na internetové adrese www.microsoft.com/windows/windowsmedia/forpros/encoder/default. mspx). WAV (Waveform Audio): Tento formát vyvinula firma Microsoft a použila jej již ve Windows 3.1. Soubory ve formátu WAV podporují různé velikosti bitratu.

Utility pro přehrávání, správu a převod formátů zvukových souborů
UtilitaCenaOperační systémInternetová adresaNázev a velikost souboru
Dbpoweramp Music Converter 11.5zdarma*Windows 95/98/ME, NT4, 2000, XPwww.dbpoweramp.comDMC-R11.5.EXE (2,06 MB)
No.23 Recorder 2.1.0.3zdarmaWindows 2000, 2003, XPwww.no23.de a NO23RECORDER.EXE (1,34 MB)
Sveta Portable Audio 5**30 dolarů* ***Windows 95/98/ME, NT4, 2000, XPwww.dbpoweramp.com a SVETAPORTABLEAUDIO-UNREGISTERED-R5.EXE (2,49 MB)
Tunebite 4.0.0.13****17 euroWindows 2000, XPwww.tunebite.com a TUNEBITE.EXE (11,4 MB)
Winamp 5.32 Free FullzdarmaWindows 98 SE/ME, NT4, 2000, XPwww.winamp.com a WINAMP532_FULL_EMUSIC7PLUS.EXE (6,34 MB)
*** Program Dbpoweramp Music Converter obsahuje kodek pro formát MP3. Ten můžete používat zdarma po dobu 30 dní. Registrace stojí 14 dolarů. **** Program do počítače současně instaluje i aplikaci Dbpoweramp Music Converter.
*** Cena včetně encoderu MP3 a Power Packu. Jinak je cena stanovena na 24 dolarů.**** Demoverze dokáže nahrát pouze prvních 30 sekund skladby.