Hlavní navigace

HP Edgeline – velmi rychlý inkoustový tisk

29. 5. 2007

Sdílet

Technologie rychlého inkoustového tisku HP Edgeline měla být do provozu uvedena v roce 2008. HP si ale pospíšilo a první multifunkční stroje jsme si mohli prohlédnou již na konci května 2007

O technologii HP Edgeline jsme vás již dříve informovali v tomto článku. Původní plánovaný termín masivního nasazení rychlého inkoustového tisku do provozu se podařilo zkrátit a uživatelé z velkých pracovních skupin se budou moci seznámit s novou technologií, zabudovanou ve dvojici multifunkčních produktů, již ve velmi krátké době.Martin Panák předvádí novou inkoustovou hlavu multifunkčních produktů s technologii HP Edgeline

Kde bereme tu jistotu? Za vše může nedávná tisková konference společnosti Hewlett-Packard, na níž nebyla k dispozici jen prezentace v PowerPointu, ale celý produkt.

HP na trh uvádí multifunkční zařízení s inkoustovou technologií tisku HP Edgeline hned ve dvou verzích – s označením HP CM8060 a CM8050 Color MFP. Oba produkty jsou určeny pro větší pracovní skupiny a nabízejí rychlosti tisku 60 stran A4 za minutu černobíle a 50 stran stejného formátu barevně u modelu 8060 a 50/40 stran za minutu černobíle/barevně v případě modelu 8050. Multifunkční stroje kromě tisku formátu A4 mohou pracovat i s formátem A3, rychlost opakování v tomto případě klesá na třetinu


Detailní pohled na tiskovou hlavu s šachovnicovým rozmístěním polí s tryskami

Co je podle HP u technologie Edgeline přelomové?
Především nízké provozní náklady a již zmíněná rychlost tisku. Provozní náklady by se měly pohybovat kolem 0,25-0,30 Kč na stránku A4 s pokrytím 5% černého inkoustu a mezi 1,30 – 1,70 Kč v případě barevného pokrytí.


Nové multifunkční modely jsou poměrně robustní

Výhodou nových produktů by mělo být i snadné účtování provozních nákladů v závislosti na zvolené kvalitě tisku, „spravedlivější“ účtování stránek s velmi nízkým obsahem barevného tisku (místo započítání stránky jako barevné se například u stránek, na nichž jsou jen podtržené odkazy, zobrazené modře, bude počítat takový dokument jako by byl vytištěn monochromaticky) .


Dotykový displej multifunkčního zařízení

K snadné obsluze zařízení by měl přispět jak 10palcový dotykový barevný displej, tak instruktážní videa, která uživateli zobrazí postup odstranění jednoduchých závad (například zaseknutí papíru, doplnění tiskových médií atd.)

Mezi další benefity patří nízká pořizovací cena, která by se měla rovnat ceně monochromatického stroje. Zde však narážíme na určitý problém. Při předvádění zařízení bylo řečeno, že koncoví zákazníci si nebudou moci koupit samotný stroj, ale budou si objednávat službu, při níž získají stroj a k němu servis. Hodnota provozních nákladů a TCO (Total Cost Ownership) bude u různých zákazníků rozdílná podle toho jak moc nebo jak málo budou zařízení využívat.

Jak to všechno funguje?

První informace o způsobu tisku jsme již přinesli v předchozím článku, dnes je jen rozvedeme. Zařízení je vybaveno zásobníkem papíru, z něhož je papír podán k bubnu, na který je papír pomocí podtlaku v podstatě přisát. Na buben se za sebou mohou poskládat 3 papíry formátu A4. Buben začne rotovat, tiskové hlavy vyjedou ze své startovací pozice a rozmístí se nad bubnem tak, že tvoří určitou šachovnici. I trysky v tiskových hlavách mají šachovnicové uspořádání a jsou minimálně zdvojené. Řídící program ovládající tiskárnu určí kdy a z jakých trysek bude vystříknut inkoust, čidlo kontroluje správné nanášení a pokud dojde k ucpání některé trysky, opakuje tisk ze záložní trysky.


Prezentace HP - rozmístění Fixátoru a inkoustů nad pohybujícím se papírem

Zařízení pracuje se čtyřmi inkoustovými barvami, inkoustové hlavy jsou společné pro dvě barvy. Pro zajištění odolnosti proti vlhkosti a otěru je v tiskárně ještě jedna dosud nezmíněná kapalina – činidlo, či fixátor.. Tato kapalina se nanese na papír ještě před inkoustem, kapky pigmentového inkoustu dopadají až na něj. Po několika otočeních bubnu (kvalitnější tisk je zajišťován větším počtem otáček) a dostatečném nanesení inkoustu je papír „upuštěn“ v místě mechaniky výstupního zásobníku, která jej převezme a nasměruje do zvolené přihrádky, finišeru nebo na jednoduchý výstup (podle toho, co si zákazník koupil).


Prezentace HP - schématické znázornění multifunkčních produktů s naznačenou dráhou papírů

Způsob využití podtlaku k přichycení tiskového média je u tiskáren převratný, ale zákazníci HP jej mohou znát z minulosti. Podobný princip podtlaku využívaly skenery HP pro automatické podávání fotografií 10x15 a 13x18 z automatického podavače zabudovaného ve víku skeneru. Neznámý není ani způsob sušení dokumentu před cestou do výstupního podavače. Systém určitého větrání pomocí nasměrovaného proudu vzduchu využívaly inkoustové tiskárny pro kancelář již v minulosti. Významnou změnou celé konstrukce je podtlakový buben pro uchycení listů a samozřejmě netradiční rozmístění hlav, zajišťující inkoustový tisk.Hewlett-Packard si od nové technologie slibuje mnoho. První modely s HP Edgeline jsou při tisku překvapivě rychlé, přesto se jedná jen o první generaci strojů. Druhá generace, která by se měla objevit zřejmě o rok později, by rychlost tisku měla "vyšponovat" až k hranici 100 stran A4 za minutu.