Hlavní navigace

Hloupému napověz

Sdílet

Nebyla by to firma Macromedia, aby se některý její produkt netočil okolo tvorbyinternetového nebo interaktivního obsahu. RoboInfo proto nijak nevybočuje z řady - jedná se o systém pro tvo...
Nebyla by to firma Macromedia, aby se některý její produkt netočil okolo tvorby
internetového nebo interaktivního obsahu. RoboInfo proto nijak nevybočuje z
řady - jedná se o systém pro tvorbu on-line dokumentace všeho druhu. Jako
model může posloužit středně velká společnost, dobře zavedená na trhu, která
poskytuje služby pro široký okruh klientů. Bohužel management nezachytil úplně
včas nástup informačního věku, proto se všude povalují stohy papírů,
aktualizace aktualizací, doplnění předchozích verzí novými dodatky ke
stávajícímu, dříve distribuovanému produktu. Toto poněkud zmatečné souvětí
charakterizuje stav, do něhož vstupuje RoboInfo jako bájeslovný hrdina a
roztíná gordický uzel navzájem nepřehledných souvislostí.
Program umožňuje poměrně jednoduše převést stávající dokumentaci do požadované
podoby, se kterou se posléze pracuje daleko flexibilněji. Protože většina
stávající dokumentace modelové společnosti je napsána v textovém editoru MS
Word a zbytek ve formátu Adobe Acrobat, je velmi užitečná skutečnost, že
RoboInfo obsahuje importní filtry pro zmíněné typy dokumentů. Příslušní
pracovníci tak nemusejí veškeré zdrojové kódy přepisovat do podoby souborů
HTML. Pokud již firma nějakou on-line dokumentaci nebo prezentaci má, s výhodou
lze použít nástroje pro práci s datovými soubory XML nebo importovat přímo
soubory HTML. Celkově je třeba postupovat poněkud obezřetně, špatně zpracovaná
dokumentace se brzy stává nudnou a frustrující. Naštěstí RoboInfo vede
uživatele tím správným směrem. Prvním krokem je vytvoření vlastní struktury
budoucí on-line dokumentace, následuje vytvoření nebo import obsahu a
třešničkou na dortu je finální redakční práce.
Vytvoření struktury bude dílem jednak fantazie a zkušenosti tvůrců, stejnou
měrou může pomoci i několik základních průvodců. Lze rovněž využít stávajícího
textu v jednom ze zmíněných formátů a během importu provést rozdělení podle
použitých stylů zdrojového textu. Zvláště při importu se je třeba mít na
pozoru, laxnost se později může vymstít v podobě spousty práce s finálními
úpravami. Druhou fázi tvorby odbudeme tím, že do jednotlivých dokumentů něco
napíšeme.
Každá solidní on-line dokumentace musí být protkána hypertextovými odkazy, musí
obsahovat tzv. rychlou navigaci, obsah a nesmí chybět ani rejstřík. Právě to
všechno lze pomocí RoboInfa vytvořit bez větší námahy a hlavně korektně.
Aplikace sama kontroluje konzistenci odkazů, ukazuje spojení mezi jednotlivými
objekty. Pro výsledný vzhled a ekonomičnost výsledku je užitečná řada různých
statistik a nástrojů, jako např. konvertor do PDF nebo nástroj softwarové
videokamery.
Je-li dokumentace vytvářena ve větším počtu osob, ke slovu přijde i systém pro
kontrolu verzí, založený na principu dokumentového serveru, který bedlivě
sleduje dění při tvorbě a zamezuje případným kolizním situacím.
RoboInfo 5 hodnotím jako podařený a nadmíru užitečný produkt. Drobné potíže se
sice vyskytly, zejména ve vztahu ke konverzi znaků s diakritikou, ale to je
bohužel u cizojazyčných produktů obvyklé.

Macromedia RoboInfo 5
K recenzi poskytla firma:
Digital Media, s. r. o.
Schweitzerova 22, Olomouc
http://www.digitalmedia.cz
Cena: 21 447 Kč bez DPH