Hlavní navigace

Hitparáda triků pro Windows

1. 3. 2008

Sdílet

Za všechna ta léta, co pro vás připravujeme nejrůznější tipy a triky či utility pro Windows XP, se nám jich nashr...


Za všechna ta léta, co pro vás připravujeme nejrůznější tipy a triky či utility pro Windows XP, se nám jich nashromáždila již pěkná řádka. My jsme se na ně znovu podívali a vybrali z nich ty nejúspěšnější.Co se týče Windows XP jako nejrozšířenějšího operačního systému Windows, pak se mu redaktoři PC Worldu v posledních letech věnovali poměrně často. Zaměřovali se přitom na odhalování utajovaných funkcí, snažili se najít, popřípadě programovat utility, které by odstranily nedostatky tohoto operačního systému, utěsnily bezpečnostní trhliny nebo třeba jen Windows XP učinily ještě o něco přístupnější a přitažlivější. Ze spousty materiálu jsme pro tento článek vybrali ty nejvydařenější tipy a rozdělili je na několik sekcí – bezpečnost, systém, síť a pracovní plocha. Pro každou tuto sekci jsme vybrali tři nejúspěšnější tipy. Pevně věříme, že jejich nasazením získáte bezpečnější, pohodlně ovladatelný systém nastavený přesně podle vašich představ, který vám bude bez nutnosti nové instalace spolehlivě sloužit ještě řadu let.

„Nasazením našich nejlepších tipů získáte bezpečnější, spolehlivější a pohodlně ovladatelný systém nastavený přesně podle vašich představ.”

BEZPEČNOST

1. místo

Nedostatek v zabezpečení Windows XP Home: chybějící heslo správce systému
(uživatele Administrator)

Problém: Windows XP můžeme bez obav považovat za bezpečný operační systém – ovšem za předpokladu, že je správně nastavený. Pokud srovnáte instalaci Windows XP Home a Windows XP Professional, zjistíte, že ve Windows XP Home chybí v průběhu instalace dialogové okno pro zadání hesla správce systému (uživatele Administrator). Heslo tohoto uživatele je tedy standardně prázdné. Každý, komu je tato skutečnost známá, se do systému dostane a získá nad ním plnou kontrolu už jen tím, že počítač spustí v nouzovém režimu nebo použije konzolu pro zotavení.
Řešení: Okamžitě po instalaci Windows XP Home tedy doporučujeme nastavit heslo pro uživatele Administrator. Standardní způsob spočívá ve spuštění počítače v nouzovém režimu (neboť účet tohoto uživatele se zobrazuje pouze v tomto režimu) a v poklepání na ikonku Uživatelské účty v Ovládacích panelech. Daleko pohodlnější je však přímé nastavení hesla uživatele Administrator na příkazovém řádku. Tento způsob můžete použít i v normálním režimu, není tedy nutné počítač před přechodem do různých režimů neustále restartovat. Po spuštění příkazového řádku do něj stačí zadat následující příkaz:

Řetězec <heslo> nahraďte vámi požadovaným heslem. Tento příkaz ale funguje pouze tehdy, pokud jste v operačním systému přihlášeni jako správci. U uživatelů pracujících pod běžným účtem se tento příkaz neprovede.

2. místo

Minimalizace rizika napadení počítače škodlivými kódy pomocí účtu s omezeným oprávněním
Problém: Předpokládejme, že jste na vašem počítači, který není připojen k síti, jediným uživatelem. Přes váš uživatelský účet na počítači surfují na internetu i všichni ostatní uživatelé. Chtěli byste zabránit tomu, aby váš počítač nebyl z internetu napaden žádným virem nebo červem.
Řešení: Proti napadení počítače malwarem z internetu se můžete účinně chránit třeba už jen tím, že budete na internetu surfovat přihlášeni pod uživatelským účtem s omezeným oprávněním. Vzhledem k omezením tohoto účtu však ale již třeba nebudete moci mimo jiné instalovat aplikace. Právě to je často důvodem, proč celá řada uživatelů pracuje pod uživatelským účtem s právy správce systému, čímž ale takříkajíc otevírají vrátka dokořán všemožným škodlivým kódům z internetu. Minimalizovat riziko napadení počítače pomohou samozřejmě i desktopové firewally nebo antivirové programy, nicméně jistá míra nebezpečí bude přetrvávat stále.
Kompromisní řešení mezi zabezpečením počítače a pohodlností práce představuje možnost, kdy uživatel pracuje pod oprávněním správce systému, přitom však internetový prohlížeč spouští jako uživatel s omezeným oprávněním. K tomu účelu si nejprve v Ovládacích panelech poklepáním na ikonku Uživatelské účty vytvořte uživatele s omezeným oprávněním. Vše ostatní již zařídí utilita pcwRunas 0.3, kterou najdete
Tento skript vytvoří zástupce programů, jež pak následně budete moci spouštět jako uživatel s omezeným oprávněním, i když budete právě přihlášeni jako správci systému.
Po instalaci této bohužel německé utility spusťte soubor PCWRUNASGUI.EXE, jehož zástupce najdete v nabídce Start. V úvodním dialogovém okně programu nejprve zadejte do políčka Dateiname název spustitelného souboru programu, který chcete spouštět pod účtem s omezeným oprávněním (například „C:Program FilesInternet ExplorerIexplore.EXE“ nebo „C:Program FilesMozilla FirefoxFirefox.EXE“). Do políčka Parameter přijde případně parametr (parametry), který se ke spustitelnému programu přidává. Políčko Arbeitsverz. slouží pro zadání pracovního adresáře spustitelného souboru. Po stisku tlačítka Weiter se objeví políčka Benutzername a Kennwort pro zadání uživatelského jména a heslo účtu uživatele s omezeným oprávněním. Pokud se uživatelský účet nachází v doméně, pak umístěte zatržítko před položku Der PC befindet sich in einer Domäne a do políčka vedle tohoto popisku zadejte název domény. Když nechcete používat uživatelský profil, umístěte zatržítko před položku Benutzerprofil nicht verwenden. Poslední zatržítko (Benutzername/Kennwort verschlüsselt speichern (bei Admin-Konto empfohlen) pak slouží k uložení přihlašovacích údajů v šifrované podobě. Nový stisk tlačítka Weiter nás pak přesune do políčka Name der Verknüpfung, kde se zadá pro vytvořeného zástupce libovolný název. Chcete-li místo zástupce vytvořit dávkový soubor, pak umístěte zatržítko před položku BAT-Datei statt verknüpfung erstellen. Po stisku tlačítka Fertig stellen se následně program ukončí a vytvoří na pracovní ploše požadovaného zástupce, popřípadě dávkový soubor.
Kvůli kontrole oprávnění instaluje instalační program aplikace pcwRunas ještě panel nástrojů pro Internet Explorer a Průzkumníka Windows (knihovna PCWPRIVILEGIEN.DLL). Ten můžete zobrazit pomocí menu Zobrazit/Panely nástrojů/pcwPrivilegien. Pokud budete pracovat pod účtem s oprávněním správce, pak uvidíte v panelu nástrojů červené kolečko a vedle něj slovo Administrator.
Upozornění při stahování: Při stahování z internetu se mějte na pozoru při výběru složky, do níž budete stahované soubory ukládat. Například slovo Desktop neoznačuje vaši pracovní plochu, ale pracovní plochu uživatele účtu s omezeným oprávněním. Také pokud přetahujete na pracovní plochu nějaké soubory, pak se tyto soubory objeví nikoliv na pracovní ploše vašeho účtu, ale na pracovní ploše účtu s omezeným oprávněním. Proto doporučujeme nastavit jako cíl stahování složku, která bude přístupná pro všechny účty, pod nimiž se lze v počítači přihlásit.

Program: pcwRunas 0.3
Licence: GNU-GPL
Operační systém: Windows XP
Název a velikost souboru: PCWRUNAS3.EXE (890 KB)
Download:

3. místo

Windows Firewall: co je komu dovoleno?

Problém: Instalací Service Packu do Windows XP se kromě několika dalších vylepšení do systému integroval i firewall. Při standardním nastavení je tento povolen pro všechna síťová připojení a odmítá veškeré pokusy o připojení k počítači zvnějšku. Ne vždy je ale jasné, co přesně toto tvrzení znamená a jak firewall ve Windows optimálně nakonfigurovat.
Řešení: Firewall ve Windows, stejně jako všechny ostatní softwarové firewally, nechrání počítač před útoky ze sítě a z internetu se stoprocentní spolehlivostí ani v případě, že jej velmi pečlivě nakonfigurujete. Do značné míry však riziko napadení systému snižuje. Ve výchozím nastavení povoluje připojení vašeho počítače k počítačům zvnějšku, ale pokusy o připojení počítačů zvnějšku k vašemu počítači blokuje. To kupříkladu znamená, že můžete surfovat na internetu, ale sdílení souborů složek na vašem počítači povoleno není. Je zde však jedna výjimka, kterou představují soubory, složky a tiskárny dosažitelné v místní síti.
Chcete-li povolit k vašemu počítači více připojení, pak je nutno vytvořit seznam povolených aplikací (tzv. White List), které budou moci k vašemu počítači přistupovat ze sítě. Tento seznam nemusíte mít hned napoprvé úplný: při prvním spuštění takového programu se vás firewall vždy zeptá, zda budete chtít připojení i pro příště povolit nebo blokovat. Pokud blokování zakážete, umístí se aplikace do tohoto White Listu a od této chvíle je pro ní komunikace povolena. Při spuštění a ukončení se jí pak automaticky otevírají a poté zase uzavírají všechny potřebné porty.

Ruční konfigurace firewallu:

Poklepejte v Ovládacích panelech na ikonku Brána firewall systému Windows. Na záložce Obecné můžete činnost firewallu povolit nebo zakázat. Pokud je firewall povolen, máte k dispozici ještě volbu Nepovolovat výjimky. Tato volba se používá kupříkladu tehdy, když budete třeba na letišti připojovat svůj notebook k tamější síti. Povolením zmíněné volby zabráníte tomu, aby se mohlo přistupovat k aplikacím uvedeným na seznamu výjimek (White Listu). Na záložce Výjimky si pak můžete prohlédnout obsah zmíněného White Listu a ten popřípadě upravovat. Například můžete přidat pomocí tlačítka Přidat program do White Listu novou aplikaci.
Přes tlačítko Přidat port pak můžete povolit otevření portů. Ty pak zůstávají otevřeny tak dlouho, dokud je opět ze seznamu neodstraníte. Otevřené porty však představují z hlediska zabezpečení určité riziko, proto je nutné povolovat jejich otevření s rozvahou. Otevření portů se provádí tak, že klepnete na položku Změnit obor. Pokud bude moci na daný port přistupovat kdokoli a odkudkoli, pak vyberte položku Kterýkoliv počítač. Pokud budou moci přes tento port přistupovat k počítači pouze ostatní počítače v místní síti, pak zvolte položku Pouze vnitřní síť (stejná podsíť). Také ovšem lze zajistit, aby k vašemu počítači směly přistupovat pouze počítače s pevnou IP adresou. V tomto případě zadejte jednotlivé adresy do políčka Vlastní seznam a oddělte je čárkou.


SYSTÉM

1. místo

Informace ve formě bublin v pravé části hlavního panelu: vypnutí zobrazování obtěžujících a nadbytečných informací
Problém: Řadu uživatelů až příliš řečná Windows XP svými rádoby chytrými upozorněními v podobě bublin docela rozčilují. Rádi byste se těchto otravných upozornění zbavili.
Řešení: Není divu, že tento tip patří k těm nejoblíbenějším snad v celém světě. Obtěžující informace pouze odvádějí od práce a jen zbytečně rozptylují naši pozornost. Zobrazování informačních bublin jednou provždy ukončíte jednoduchou úpravou registru. Otevřete příkazem regedit program Editor registru a přesuňte se v něm do klíče Hkey_Current_UserSoftwareMicrosoftWindowsCurrentVersionExplorerAdvanced. Zde vytvořte novou hodnotu typu DWORD s názvem EnableBalloonTips a jako údaj přiřaďte hodnotu 0.
Individuální nastavení firewallu: ve firewallu integrovaném ve Windows lze povolit otevření portů, aby k vašemu počítači mohly přistupovat některé servery z internetu.


Bubliny už nikdy více: pomocí zásahu do registru ukončíte zobrazování informací v podobě bublin, a to jednou provždy.

2. místo

Správa diskových oddílů: složka jako disk, disk jako složka

Problém: Občas se stane, že se nám rozdělení diskových oddílů na jednotlivých discích zrovna tak, jak ho používáme, příliš nehodí. Někdy kupříkladu potřebujeme nějakému programu vnutit představu, že se soubory místo ve složce nacházejí na diskovém oddílu a obráceně.
Řešení: Pro opravu či nové vytvoření diskových oddílů nabízí Windows celou řadu nástrojů.
Složka jako disk: Pomocí příkazu subst pracujícího na příkazovém řádku můžeme libovolnou složku prakticky na kterékoliv úrovni vnoření nastavit tak, aby se chovala jako diskový oddíl – přiřadíme jí jednoduše písmenko disku, a tak ji dostaneme na úroveň kořenové složky. Syntaxe příkazu vypadá následovně:

Pokud nechcete tento příkaz zadávat po každém spuštění Windows znovu a znovu, vytvořte si v textovém editoru dávkový soubor s příponou BAT a vzniklý dávkový soubor uložte do složky Po spuštění. Disk jako složka: Prostřednictvím aplikace Správce disků (popřípadě pomocí nástroje MOUNTVOL.EXE) je možné připojit celý pevný disk jako složku jiného pevného disku. Podmínkou je to, že onen druhý pevný disk musí být zformátován systémem souborů NTFS, jako připojovaný diskový oddíl však lze použít i diskový oddíl formátovaný systémem souborů FAT32. Po připojení disku jako složky se takto vzniklá složka chová například v Průzkumníku Windows zcela podle očekávání – Průzkumník Windows zachází s připojeným diskem v podobě složky stejně jako s kteroukoliv jinou složkou, a to včetně prohledávání souborů.
Jedinou výjimkou je ale počítání objemu volného místa na disku. Pokud totiž připojíte jako složku do jinak již prakticky plného diskového oddílu C: třeba prázdný disk o kapacitě 200 GB, pak vám stejně instalační program ohlásí, že na disku není dost místa.

3. místo

Microsoft Management Console: vše na jednom místě

Problém: Také hledáte, co se kde ve Windows konfiguruje? Umístění jednotlivých možností nastavení jsou ve Windows XP tak složitá, že i zkušení uživatelé často najdou to, co potřebují, třeba až na třetí pokus. Některé možnosti naleznete na několika místech, což sice zvyšuje pravděpodobnost jejich nalezení, ale na druhou stranu ztěžuje orientaci.
Řešení: Určitou pomoc zde nabízí Microsoft Management Console (MMC). Jedná se víceméně o moduly snap-in, popřípadě o soubory modulů snap-in vyvinuté Microsoftem, které poznáte podle přípony MSC. Například soubor konzoly SERVICES.MSC zobrazí v systému nainstalované služby a soubor konzoly DFRG.MSC zajistí defragmentaci disku. Konzola COMPMGMT.MSC představuje pod názvem Správa počítače soubor několika modulů snap-in, jež například obsahují obsah konzol pro služby či defragmentaci. Nicméně MMC je nástroj otevřený: dá se kupříkladu nastavit tak, že může sloužit jako centrální prvek pro všechna nastavení Windows. Pak stačí jedno poklepání myší a máte přístup ke všem nastavením Windows.
Jak konzola funguje: Princip funkce konzoly je velmi jednoduchý. Můžete začít buď prázdnou konzolou, kterou zavoláte příkazem MMC.EXE, nebo si vyberete některý z již existujících souborů modulů snap-in, jako je například konzola COMPMGMT.MSC. Vyberte v prázdném okně konzoly v menu Soubor příkaz Přidat nebo odebrat modul snap-in a v okně, které se objeví, pak stisknete tlačítko Přidat.
Pakliže nechcete modul snap-in umístit v kořenovém adresáři konzoly, ale v již existující podsložce, vyberte tuto podsložku ještě před stiskem tlačítka Přidat. Poté si vyberte ze seznamu požadovaný modul snap-in a pak postupně stiskněte tlačítka Přidat a Zavřít. V hlavním dialogovém okně Přidat nebo odebrat modul snap-in pak nastavení potvrďte stiskem tlačítka OK. Vámi vybraný modul snap-in se nyní objeví v konzole. Vytvořenou konzolu nakonec uložte na vámi vybrané místo klepnutím do menu Soubor/Uložit jako.
Rozšíření výběru: V seznamu modulů snap-in se bohužel nenacházejí mnohé velmi zajímavé nástroje, jako je kupříkladu Sledování výkonu (PERFMON.MSC). Jedná se totiž o prvek ActiveX. Chcete-li jej do konzoly přidat, klepněte v seznamu modulů nejprve na položku Ovládací prvek ActiveX. Objeví se průvodce, jenž zobrazí seznam všech ovládacích prvků ActiveX. Označte v tomto seznamu položku System Monitor Control, jež se nachází prakticky až na konci seznamu, a klepněte na tlačítko Další a poté na tlačítko Dokončit. Tímto způsobem je možné integrovat do vaší konzoly prakticky všechny důležité nebo dostupné komponenty.
Organizace: Pomocí modulu snap-in s názvem Složka je možné strukturu konzoly upřesnit. Například můžete nejprve vytvořit nějakou složku, kterou posléze přes pravé tlačítko myši přejmenujete a nakonec do ní vložíte třeba moduly snap-in Defragmentace disku, Správa disků, Služba Indexing Service a Správa vyměnitelného úložiště.


Výše: složku utopenou hluboko ve stromové struktuře složek dostanete snadno na nejvyšší úroveň příkazem SUBST.EXE.


Správa systému podle vašeho gusta: pomocí modulů snap-in si můžete v Microsoft Management Console ušít nástroj pro správu systému přesně podle svých představ.

SÍŤ

1. místo

Zabezpečení: odhalení přístupů a pokusů o přístup k vašemu počítači

Problém: Pracujete ve firmě, která má počítače připojeny do sítě, včetně toho vašeho. Chtěli byste zjistit, kdo se v posledních dnech pokoušel připojit k vašemu počítači ze sítě.
Řešení: Prohlížeč událostí sbírá také informace o událostech v síti. Spusťte klepnutím do nabídky Start/Spustit a zadáním příkazu eventvwr Prohlížeč událostí a klepněte na položku Zabezpečení. Co se týče nalezení pokusů o přístup ze sítě k vašemu počítači, pak se k nim nejrychleji dostanete, pokud klepnutím na záložku Událost seřadíte všechny události podle jejich identifikátoru a poté vyhledáte všechny události s kódem 680. U dané události se vám pak zobrazí jak přihlašovací jméno uživatele, tak název počítače, který se pokoušel k vašemu počítači připojit. Odmítnuté pokusy o místní přihlášení (na vašem počítači) naleznete pod kódem 529. Windows XP Professional navíc obsahují skript EVENTQUERY.VBS, který dokáže určité typy událostí filtrovat.

Výše uvedený příkaz zobrazí pouze události s kódem 680.

2. místo

Sdílení prostředků: Windows XP Professional standardně nechtějí hostit nikoho anonymního

Problém: Chtěli byste ve Windows XP Professional sdílet v místní síti složku, k níž by mohl přistupovat úplně každý. Proto v kontextovém menu složky vyberete položku Sdílení a zabezpečení a stisknete tlačítko Oprávnění. V dialogovém okně, které se následně objeví, nastavíte pro skupinu Everyone oprávnění Úplné řízení.
Řešení: Windows XP Professional zabudovala jako ochranu před anonymními přístupy ještě jednu překážku, kterou je nutno pro přístup ke sdílenému prostředku překonat. Už dávno nestačí nastavit příslušná oprávnění pro skupinu Guest, jak tomu bylo ještě ve Windows 2000. Ve Windows XP Professional navíc musíte provést patřičnou úpravu v konzole Místní nastavení zabezpečení. Tuto konzolu otevřete tak, že v nabídce Start klepnete na příkaz Spustit a do políčka Otevřít zadáte příkaz SECPOL.MSC. V okně, které se otevře, pak postupně otevřete položky Místní zásady/Přiřazení uživatelských práv a poklepáním otevřete zásadu Odepřít přístup k tomuto počítači ze sítě. Poté označte položku Guest a stiskněte tlačítko Odebrat. Nyní se bude moci ke sdílenému prostředku vašeho počítače připojit skutečně každý.

3. místo

Sdílení prostředků: individuální nastavování oprávnění pro čtení a zápis pro každého uživatele

Problém: Máte v počítači sdílenou složku, ale chcete k ní povolit přístup přes síť pouze určitým uživatelům, ne aby k ní přistupoval naprosto každý.
Řešení: Ve Windows XP Professional musíte jako uživatel Administrator nejprve každému uživateli, jemuž budete chtít povolit přístup ke složce sdílené na vašem počítači, vytvořit na tomto počítači jeho vlastní uživatelský účet. Dejme tomu, že budete chtít na vašem počítači umožnit uživateli Tom úplný přístup ke složce Hudba. Nejprve poklepejte v Ovládacích panelech na ikonu Uživatelské účty a zde vytvořte uživateli Tom nový uživatelský účet. Účtu zároveň přiřaďte ochranu heslem a heslo nastavte stejné jako heslo na jeho vlastním počítači. Poté klepněte pravým tlačítkem na složku, kterou pro něj budete chtít povolit ke sdílení, a z kontextového menu vyberte příkaz Sdílení a zabezpečení. Povolte sdílení složky a stiskněte tlačítko Oprávnění. V dialogovém okně, které se nyní objeví, stiskněte tlačítko Přidat a přidejte nového uživatele Tom. Nastavte mu oprávnění Číst a Změnit tak, že před uvedené položky umístíte zatržítko.
Ve Windows XP Home je v tomto ohledu situace jednodušší, protože je k dispozici pouze účet Everyone (tedy i Guest).
Pozvěte hosty: při standardním nastavení odmítají Windows XP Professional přijmout hosta na návštěvu. O něco vstřícnější budou v okamžiku, když ze seznamu odstraníte položku Guest.

Sdílení pouze pro někoho: chcete-li povolit sdílení složky pro určitého uživatele, musíte mu na svém počítači zřídit uživatelský účet.


PRACOVNÍ PLOCHA

1. místo

Panel nástrojů na druhou: stromová struktura složek v panelu nástrojů.

Problém: Dostat se někdy k dané složce či souboru je záležitost na dlouhé lokte, nebo spíše na nekonečné klepání myší. Musíte nejprve otevřít okno Tento počítač nebo Průzkumník Windows, v něm zobrazit stromovou strukturu a poté rozbalováním složek hledat tu pravou.
Řešení: Díky jednomu nikde nedokumentovanému klíči v registru můžete celou stromovou strukturu složek zobrazit na pracovní ploše jako nezávislý panel nástrojů. Tam se pak chová přesně jako Průzkumník. Klepnutím na značky + nebo – rozevíráte nebo sbalujete podsložky. Klepnutím na složku se tato otevře v okně Průzkumníka Windows.
Jak na to: Zkopírujte si do libovolné složky na vašem počítači námi připravený soubor EXBAR.REG, který naleznete
Poté tento soubor poklepáním importujte do registru. Aby se změny v registru projevily, stačí pouze v kontextovém menu pracovní plochy vybrat položku Aktualizovat. V dalším kroku se dostáváme k zobrazení panelu nástrojů na pracovní ploše – klepněte pravým tlačítkem myši na hlavní panel a z kontextového menu vyberte položku Panely nástrojů/Pruh aplikace Explorer. V hlavním panelu se objeví panel nástrojů Složky, nicméně je příliš malý. Přetáhněte proto tento panel přímo na pracovní plochu nebo k některému z jejich okrajů. Pokud již na pracovní ploše nějaký panel nástrojů máte, není problém panel nástrojů Složky s kterýmkoliv z nich sloučit.
Upozornění: Pro správné zobrazení nových panelů nástrojů v hlavním panelu nezapomeňte ve Windows XP odstranit zatržítko před položkou Uzamknout panely nástrojů.

Program: Exbar
Licence: freeware
Operační systém: Windows XP
Název a velikost souboru: EXBAR.REG (342 B)
Download:

2. místo

Přehlednější pracovní plocha: multifunkční ikony na ploše

Problém: Řada uživatelů umisťuje vše důležité na pracovní plochu. Není divu, vždyť jsou tyto položky hned po ruce. Když máte otevřeno na pracovní ploše více oken, pomůžete si zobrazením plochy pomocí příslušné ikonky na panelu Snadné spuštění nebo klávesovou zkratkou <klávesa Windows><D>. V každém případě je rychlejší vyhledání zástupce na pracovní ploše než zdlouhavé prohledávání nabídky Start.
Řešení: Stačí ovšem drobný zásah do registru Windows, abyste si vytvořili multifunkční ikony, které budou ve svém kontextovém menu obsahovat celou řadu programů, složek či souborů. Určitě je praktické, abyste pod každou takovou ikonu zobrazovali tematicky podobné objekty – například ikona s názvem Office bude obsahovat všechny položky týkající se sady kancelářských aplikací. Aby vám šla práce dobře od ruky, připravili jsme pro vás skript pcwMultilink.V2. Po poklepání na skript se otevře složka, do níž jednoduše zadáte všechny potřebné zástupce pro aplikace, složky či soubory. Jednoho z nich budete muset později ještě nastavit jako hlavního – bude to ten zástupce, jenž spustí program nebo otevře složku či soubor, pokud na něj poklepete, a jehož ikonka se objeví na pracovní ploše. Skript poté, jak již bylo řečeno, vytvoří na ploše ikonku obsahující v kontextovém menu všechny vámi požadované odkazy.
Jak jsme se již zmínili, dokáže skript pcwMultilink.V2 rovněž zpracovávat odkazy na složky a soubory. Kromě toho se pro každou ikonku vytvoří další položka menu s názvem {Poznámky}, která bude sloužit pro zápis poznámek. Nepotřebné zástupce jednoduše smažete tak, že je upustíte na ikonku skriptu.
Upozornění: Skript se nijak neinstaluje a můžete jej kopírovat do libovolné složky na počítači. Jakmile vytvoříte na pracovní ploše multifunkčního zástupce, pak se u něj bohužel hned napoprvé nezobrazí správná ikonka. Vše se na sto procent napraví a dá do pořádku po odhlášení a novém přihlášení do systému, popřípadě po restartu procesu EXPLORER.EXE.

Program: pcwMultilink.V2
Licence: freeware
Operační systém: Windows XP
Název a velikost souboru: PCWMULTILINK.V2.VBS (7,08 KB)
Download:


Přímo: přes kontextové menu libovolné ikony snadno spustíte všechny své oblíbené aplikace.

3. místo

Poznámky na pracovní ploše: nelepte si žlutý štítek na monitor, ale přímo na pracovní plochu

Problém: Spousta uživatelů ráda používá lepící štítky, na které si zapisuje vzkazy a poznámky, aby něco nezmeškali nebo na něco nezapomněli. Existuje však možnost, jak si vytvořit virtuální štítky, které se následně umístí přímo na pracovní plochu monitoru.
Řešení: Ve Windows XP je podobně jako ve všech předchozích verzích od Windows 98 integrována funkce Active Desktop, která dokáže zobrazit na pracovní ploše prakticky vše, co se dá zobrazit v Internet Exploreru. Ovšem zobrazení nějakého HTML souboru, jehož obsah je redukován na skutečně to nejnutnější, nemusí být až zase tak špatný nápad. V tomto tipu využijeme funkci Active Desktop pro zobrazení jednoduchého HTML souboru, který obsahuje poznámky – třeba abyste nezapomněli, co máte v nejbližší době udělat. Poznámky na žlutém lístečku umístěné na pracovní ploše si můžete vyrobit i bez znalosti HTML. Budete k tomu potřebovat pouze skript POZN.HTA (5,75 KB), který naleznete
Konfigurace virtuálního žlutého štítku: Zkopírujte si soubor POZN.HTA do libovolné složky a poklepáním skript spusťte. V poli editoru můžete zadat text poznámek. 8 0074/VAC ?


Nalepte a nechte nalepeno: se zapnutým rozšířením Active Desktop a prostřednictvím skriptu POZN.HTA umístíte virtuální žlutý štítek přímo na pracovní plochu.

Program: POZN.HTA
Licence: freeware
Operační systém: Windows XP
Název a velikost souboru: POZN.HTA (5,75 KB)
Download: