Hlavní navigace

Grafické rysy 4th Dimension

Sdílet

Věnovali jsme se již 4th Dimension jako nástroji vývoje typických databázovýchaplikací a jeho vestavěnému Web serveru. V tomto článku se zmíníme o grafických možnostech ať již při...
Věnovali jsme se již 4th Dimension jako nástroji vývoje typických databázových
aplikací a jeho vestavěnému Web serveru. V tomto článku se zmíníme o grafických
možnostech ať již při vytváření uživatelského rozhraní, nebo při práci s
grafickými daty.

Obrázky
4D pracuje s obrázky jako s objekty. Lze je ukládat do polí databáze, pracovat
s nimi jako s diskovými soubory a též přímo v paměti pomocí programovacích
příkazů. Zvládne obrázky připravené libovolným grafickým programem ve formátech
PICT, GIF, EMF, WMP, BMP do 32 bitů, JPEG do 24 bitů. Grafická data lze ukládat
do BLOB uvnitř záznamu databáze. Dá se s nimi pracovat z disku a převádět je do
paměti, provádět kompresi obrázků, konverzi formátů a zobrazení na obrazovku a
zpětně ukládat do souborů na disk.
Kromě standardních matematických operací s proměnnými typy čísel a textových
řetězců lze ve 4D provádět i operace s grafikou. Je možné programovými příkazy
provést grafické složení dvou obrázků horizontální a vertikální, tj. ze dvou
vytvořit jeden, a původní tak umístit vedle sebe nebo pod sebe. Dále složení
dvou obrázků přes sebe s možností překrývající se barvy sečíst nebo odečíst,
lze provést přesun o definovaný počet bodů a změny velikosti proporcionální
nebo neproporcionální. Tyto rysy jsou důvodem, proč je 4th Dimension oblíbena
např. v muzeích pro katalogizaci inventářů a předvádění expozic.
Protože 4D umí i přehrávání zvuků, lze zobrazovat grafiku se zvukovým
doprovodem, a vytvářet tak podle potřeby výběrem z databáze operativně slide
show pro předváděcí místnosti šité na míru zákazníka. Při spolupráci s
programem pro přehrávání videosekvencí je možno v databázi ukládat přes ODBC i
videosekvence. S pomocí obrázků lze také zlepšit rozhraní uživatele jejich
umístěním na pozadí formuláře, nebo použitím pro tlačítko.

Vektorová grafika s modulem 4D Draw
4D Draw je modul, který rozšiřuje možnosti kreslení ve 4th Dimension. Je to
jeden z mnoha zásuvných modulů, jež dohromady tvoří celé prostředí. Slouží k
vytváření grafických objeků pro formuláře a vytváření samostatných vektorových
obrázků, může rovněž přijímat hotové obrázky z jiných objektově orientovaných
aplikací.

Vektorová grafika jako součást databáze
Protože 4D Draw vytváří objektově orientovanou grafiku plně integrovanou do
prostředí 4th Dimension, je možno ji uložit do pole databáze a rovněž ji
publikovat pomocí dynamické vazby pro jiné moduly, takže může být použita v
textovém editoru 4D Write a v tabulkách tabulkového procesoru 4D Calc.
K dispozici jsou tyto nástroje: text, obdélník, ovál, polygon, čára, zaoblený
obdélník, oblouk. Změny velikosti lze provádět myší, vepsáním souřadnic. 4D
Draw lze použít jako nezávislý program a ukládat grafiku na disk do diskových
souborů 4D Draw, PICT a EPSF. Pomocí programovacího jazyka je možno tuto
grafiku převádět i do jiných formátů a zahrnout ji tak i do HTML stránek.
Z připravených objektů uložených v databázi lze vytvářet složenou grafiku a
přiřazovat k ní typické databázové vlastnosti (např. ceny). Na základě obsahu
záznamu databáze (typ objektu, umístění, barva hranice, barva výplně) se dá
programově vytvořit objekt s těmito vlastnostmi a zobrazit jej. Tyto rysy byly
např. použity pro olympijské hry v Barceloně na barevnou grafickou simulaci
úvodního ceremoniálu. Tento rys funguje i naopak, to znamená, že pro vybraný
objekt lze v databázi vytvořit záznam popisující jeho vlastnosti.
Vytváření grafiky tj. vše co se dá dosáhnout pomocí myši, včetně nabídek se dá
rovněž ovládat cca 120 programovacími příkazy.

Zhodnocení
Grafické možnosti 4h Dimension umožňují dosáhnout velmi efektních výsledků a
vytvářet aplikace, jichž lze jinak docílit jen s podstatně větším
programátorským úsilím.

9 0262/OK