Hlavní navigace

Generální úklid Windows

1. 11. 2006

Sdílet

Očistěte operační systém od zbytečného balastu! cd/dvd Do Windows postupem času neustále přibývají nové pr...


Očistěte operační systém od zbytečného balastu! cd/dvd


Do Windows postupem času neustále přibývají nové programy a funkce. Ty pak zbytečně spotřebovávají systémové prostředky počítače a ohrožují vaše soukromí. Naši pracovníci z úklidové firmy s nimi bez milosti zatočí.
Úkolem operačního systému je umožnit uživateli pracovat na počítači, nic víc. Windows však tento úkol dávno splnila a přichází stále s něčím novým: Microsoft do svého produktu neustále integruje nové a nové funkce a utility, které s operačním systémem jako takovým nemají vůbec nic společného. Pokusili jsme se podrobně prozkoumat operační systémy Windows 2000/XP, abychom zjistili, které systémové soubory patří k jednotlivým součástem systému a kam se ukládají vaše soukromá data a hesla. Jako přidanou hodnotu jsme k tomuto článku přidali řadu nástrojů, které vám umožní odstranit z operačního systému všechny součásti, jež Windows pro svou činnost nezbytně nepotřebují. Většinu těchto nástrojů samozřejmě naleznete .
Pozorní čtenáři možná poznají některé utility, které jsme představovali v minulých číslech našeho časopisu, nicméně v tomto článku vám je nabídneme v poněkud pozměněné podobě. Tady jsou některé z nich:
pcwProtStorage jedná se o informační utilitu a o nástroj pro ukončení procesů, který mimo jiné dokáže načíst a následně odstranit data z formulářů s hesly, uložená v Internet Exploreru. pcwUserAssist jedná se o informační utilitu, která odhaluje zálibu registru ve sběru všech možných dat.
pcwKillEmAll představuje ovládací centrum pro několik nástrojů, umožňujících odstranit různé systémové komponenty (například Windows Media Player, Movie Maker aj.), a to v jednom dialogovém okně.
pcwCleaner 2.0 je konečně nástroj, který dokáže pročistit registr a obsah až 18 různých míst v systému. Použití těchto utilit je velmi snadné stačí je zkopírovat a spustit. Kromě razantního úklidu Windows vám poskytnou řadu neocenitelných informací o tom, k čemu operační systém ty či ony soubory potřebuje. Dozvíte se velmi podrobné informace o umístění a úkolech řady dat, jež jsou v operačním systému přítomny.

1. pcwKillEmAll

Nástroje pro odstraňování systémových komponent na jednom místě

Co nás obtěžuje: Některé součásti Windows bohužel ručně odstranit nelze. Patří k nim například Windows Media Player, program pro práci s elektronickou poštou Outlook Express, Movie Maker, Windows Messenger a Netmeeting. Všechny tyto programy jsou pro řadu uživatelů zbytečné, protože jejich služeb buď nevyužívají vůbec, nebo používají jiné programy. Navíc tyto programy uživatelům komplikují používání alternativních aplikací, protože si vyhrazují právo přednostního otevírání souborů.
Jak to odstraníme: Vhodným nástrojem na odstranění přebytečných systémových komponent je náš skript pcwKillEmAll.HTA, který naleznete ve stejnojmenném archivu. Představuje jakési ovládací centrum, z něhož spouštíte programy pro odstranění jednotlivých systémových komponent. Nejprve rozbalte archiv do libovolné složky. Kromě skriptu najdete po rozbalení v cílové složce i složku Tools, která obsahuje všechny potřebné skripty. Po poklepání na skript pcwKillEmAll se objeví dialogové okno skriptu se sedmi tlačítky, jejichž funkce podrobněji objasníme v tipech číslo 2-4. Ještě doporučení: před samotným odstraňováním systémových komponent byste měli vytvořit zálohu systémových souborů a registru. Pokud by po spuštění skriptu něco selhalo, vždy můžete systém vrátit do předchozího stavu obnovou ze zálohy.
Pokud jste odstraňovali programové soubory chráněné systémem (Media Player, Outlook Express a Movie Maker), je nutné systém spustit v režimu konzoly pro zotavení. Až vás k tomu skript vyzve, vložte do počítače instalační CD Windows a z něj počítač nastartujte. Spustí se instalace Windows. Pokud na monitoru uvidíte, že vám systém nabízí možnost opravy systému stiskem klávesy <R>, pak pokračujte touto možností. V dalším kroku vyberte instalaci Windows, z níž jste systémové komponenty odebrali. Pokud máte na svém počítači pouze jednu instalaci Windows, pak jednoduše stiskněte klávesu <1>. Nyní je třeba zadat heslo uživatele Administrator. Pokud jste žádné heslo pro tento účet nezadávali, pak hned stiskněte klávesu <Enter>. Poté spusťte dávkový soubor vytvořený odpovídajícím skriptem, a to příkazem:
batch <název dávkového souboru>.bat
Název dávkového souboru znáte z předchozího dialogového okna skriptu. Pokud jste odstranili ze systému dvě nebo více komponent, které vyžadují přístup přes konzolu pro zotavení, pak samozřejmě stačí, když konzolu pro zotavení spustíte pouze jednou a z ní potom postupně voláte jednotlivé dávkové soubory.
Upozornění: Pokud se písmenko systémového diskového oddílu liší od toho, které vidíte ve Windows, pak je nutné obsah dávkového souboru odpovídajícím způsobem upravit v textovém editoru. Otevřete dávkový soubor v Poznámkovém bloku a z menu Úpravy vyberte příkaz Nahradit. Do políčka Najít: pak zadejte písmeno systémového diskového oddílu, které odpovídá tomu ve Windows, a za něj umístěte dvojtečku (například C:). Do políčka Nahradit: pak podobně zadejte písmenko systémového diskového oddílu, pod nímž je přístupný v konzole pro zotavení, následované dvojtečkou, a všechny výskyty hledaného řetězce nechte nahradit. Poté můžete dávkový soubor spustit v konzole pro zotavení obvyklým způsobem, který je naznačen výše.

2. pcwKillEmAll

pcwKillMediaPlayer odstraňuje program pro přehrávání multimediálních souborů

Co nás obtěžuje: Windows Media Player se při instalaci Windows integruje do systému automaticky a uživateli nezbývá, než se s touto skutečností smířit. Tento kolos mezi všemi přehrávači multimédií se následně nastavuje pro přehrávání celé řady typů souborů jako výchozí. Bohužel se jedná o program, který svou činností značně zatěžuje celý systém a jeho nároky na kapacitu disku rovněž nejsou zanedbatelné. Po instalaci nové verze Windows Media Player sice máte možnost tento program v Ovládacích panelech pomocí ikonky Přidat nebo odebrat programy odstranit, ale tímto způsobem se zbavíte pouze oné nové verze. Větší část programu, přesněji ta, která byla v systému při jeho instalaci, ve Windows zůstane nadále a nemáte možnost se jí standardním způsobem zbavit.
Jak to odstraníme: Klepnete-li v okně skriptu pcwKillEmAll na tlačítko Odstranit Windows Media Player, pak se spustí další skript, který tento program ze systému kompletně odebere. Skript při této operaci maže více než 100 souborů. Dále je nutné spustit v konzole pro zotavení skript pcwKmp.BAT. Tato verze skriptu, kterou vám nyní nabízíme, je k systému daleko vstřícnější než verze předchozí, protože ponechává v systému pouhopouhý jeden soubor (WMPLOC.
DLL) Windows Media Playeru. V případě potřeby tak budete moci instalovat novější verze tohoto přehrávače.
Upozornění: Mnohé hudební soubory či soubory videa chráněné DRM (Digital Rights Management) se nedají alternativními přehrávači vůbec přehrát. Pokud jste si tedy kupříkladu zakoupili nějaké soubory ve formátu WMA, pak nezapomeňte, že tyto soubory jsou vázány přímo na Windows Media Player.

3. pcwKillEmAll

Pryč s Outlook Expressem, Movie Makerem a podobnými aplikacemi

Co nás obtěžuje: Při instalaci Windows se automaticky instaluje Outlook Express, což je program pro práci s elektronickou poštou, dále pak program Adresář. Odebrání Outlook Expressu je stejně obtížné jako odebrání programu pro práci s videeem Movie Maker, komunikačního programu Netmeeting či utility pro on-line komunikaci Windows Messenger. Například Windows Messenger navíc ani nečeká, až jej budeme potřebovat, ale spouští se automaticky při startu Windows, a to ať chceme, či ne.
Jak to odstraníme: Použijte odpovídající tlačítka ve skriptu pcwKillEmAll. Klepnutím na tlačítka Odstranit Outlook Express a Odstranit Movie Maker odstraníte z pevného disku jak program pro práci s elektronickou poštou, tak program pro práci s videem. V obou případech budete muset použít cestu přes konzolu pro zotavení, kde spustíte postupně dávkové soubory pcwKoe.BAT (pro odstranění Outlook Expressu) a pcwKmm.BAT (pro odstranění Movie Makeru).
Pro odstranění Netmeetingu z vašeho počítače budete muset výjimečně spustit Windows v nouzovém režimu, kde spustíte skript pcwKillEmAll a v něm klepnete na tlačítko Odstranit Netmeeting. Po spuštění skriptu je možné, že obdržíte hlášení, že některé soubory nebyly nalezeny. To však nijak negativně činnost skriptu neovlivní. Při příštím spuštění Windows se vás operační systém zeptá, zda chcete odstranit i svá osobní nastavení pro již neexistující Netmeeting.
Nejméně odporu bude kupodivu klást Windows Messenger stačí klepnutí na tlačítko Odstranit Messenger. Není ani nutné použít pro odstranění tohoto programu konzolu pro zotavení.

4. pcwKillEmAll

Odstranění složek pro odinstalování záplat

Co nás obtěžuje: Každá aktualizace Windows či Service Pack, který do svého systému instalujete, vytváří ve složce Windows složku, jež umožňuje jejich odebrání. Název těchto složek vždy začíná znakem dolaru ($) a pokračuje výrazem NtUninstall a číslem z Knowledge Base. Pokud zjistíte, že vám instalované aktualizace fungují bez problémů, pak zřejmě tyto složky pro odinstalování aktualizací již potřebovat nebudete a můžete je tedy bez obav odstranit. Složky se dají bez potíží odstranit i ručně, ale tento způsob má jednu vadu na kráse. V dialogovém okně se seznamem instalovaných aplikací (zobrazíte ho poklepáním na ikonku Přidat nebo odebrat programy v Ovládacích panelech) odkazy na tyto aktualizace neustále zůstávají, ačkoliv odebrání záplat již možné není, protože jsme složky s informacemi pro odinstalování dávno smazali ručně.
Jak to odstraníme: Stačí klepnout na tlačítko Odstranit složky pro odinstalování záplat ve skriptu pcwKillEmAll. Otevře se dialogové okno se všemi složkami pro odinstalování záplat. V něm stačí umístit zatržítko vedle vybrané aktualizace a následně klepnout na tlačítko Odstranit označené. Pokud chcete odstranit všechny složky, pak stiskněte tlačítko Odstranit všechny. Skript pak vyhledá a následně odstraní jak samotnou složku, tak jí odpovídající odkaz v registru. Tím zmizí i odkaz na aktualizaci v dialogovém okně Přidat nebo odebrat programy. Pokud byste chtěli vědět, o kterou aktualizaci se přesně jedná, stačí klepnout ve skriptu na odpovídající odkaz, který vás přesune přímo na stránky Microsoftu.

5. pcwKomp

Odinstalování programů, které patří k příslušenství Windows

Co nás obtěžuje: Součástí Windows 2000 a XP jsou i další programy, které tvoří příslušenství systému, nicméně pro chod operačního systému jako takového vůbec nejsou zapotřebí. Nicméně Microsoft přesto rozhodl, že tyto komponenty nebude moci uživatel odstraňovat. Patří sem kupříkladu programy jako Pinball či MSN Explorer. Pokud tyto programy budete chtít odinstalovat, máte smůlu, neboť v dialogovém okně Přidat nebo odebrat programy, které se objeví při poklepání na stejnojmennou ikonku v Ovládacích panelech, žádný odkaz neuvidíte.
Jak to odstraníme: Položky pro odinstalování výše zmíněných programů a jim podobných jsou pouze skryté. Pro odinstalování Pinballu, MSN Exploreru apod. přes dialogové okno Přidat nebo odebrat programy je nutné pozměnit systémový soubor SYSOC.INF, který se nachází ve složce %windir%Inf. Tento soubor nastavuje, které součásti Windows se v dialogovém okně Přidat nebo odebrat programy objeví. Položky, jež se ve zmíněném dialogovém okně nemají objevit, jsou opatřeny parametrem "hide". Skript pcwKomp.JS, který naleznete , vytváří kopii původního souboru s názvem SYSOC_BAK.INF a následně odstraňuje ze souboru SYSOC.INF všechny řetězce "hide". Skript není třeba instalovat. Stačí jej zkopírovat do libovolné složky a poklepáním spustit. Nezapomeňte se před spuštěním skriptu přihlásit do systému jako administrátor. Poté poklepejte v Ovládacích panelech na ikonku Přidat nebo odebrat programy a stiskněte tlačítko Přidat nebo odebrat součásti systému. Nyní můžete nepotřebné programy, které jsou součástí příslušenství Windows, bez problémů odebrat. Pokud byste některý z programů později potřebovali, lze je přes stejné okno bez problémů z instalačního CD Windows doinstalovat.

6. pcwDocLnkcheck

Hromady mrtvých odkazů

Co nás obtěžuje: Odkazy ve složce Poslední dokumenty (Recent) slouží pouze k tomu, aby uživateli usnadnily přístup k naposledy otevřeným souborům, které se nacházejí ve složce Dokumenty nebo v jiných složkách v počítači. Po delší práci ve Windows se však na tomto místě hromadí i neplatné odkazy zástupci na tomto místě totiž často ukazují do prázdna, protože uživatel zatím soubor, na nějž zástupce odkazuje, přejmenoval nebo odstranil, popřípadě přesunul. To všechno prodlužuje čas, jak dlouho se operační systém spouští.
Jak to odstraníme: Neplatné odkazy, které ukazují do prázdna, se dají odstranit ručně, a to jejich smazáním. Můžete však použít i utilitu pcwCleaner (viz tip 10). Ten však bohužel maže i platné odkazy.
Odlišný přístup uplatňuje skript pcwDocLnkcheck, který naleznete . Skript spustíte poklepáním. Zkontroluje platnost všech odkazů, které se nachází ve složce Poslední dokumenty, a poté odstraní pouze ty zástupce, jež odkazují na neplatný cíl. Ostatní zástupce ponechá na místě.

7. pcwUserAssist

Seznamy pro individuální nabídky

Co nás obtěžuje: Windows jsou notorickými sběrači dat. Typickým příkladem, který ukazuje, jak daleko jsou ochotna Windows kvůli své vášni pro data zajít, ukazuje například pohled do registru. Podívejte se pomocí Editoru registru na obsah podklíče Hkey_Current_UserSoftwareMicrosoftWindowsCurrentVersionExplorerUserAssist. Naleznete zde další dva podklíče, které obsahují popis hexadecimálního charakteru a je v nich další podklíč s názvem Count. V tomto podklíči naleznete údaje o tom, které zástupce jste při spouštění programů použili v nabídce Start, na pracovní ploše a v Oblíbených položkách. Windows si ale jen tak snadno do karet nahlížet nenechají všechny záznamy totiž šifrují.
Jak to odstraníme: Chcete-li zjistit, jaké stopy na počítači po vaší práci zůstávají, pak předtím, než všechny informace v podklíči UserAssist smažete, použijte německý program pcwUserAssist, který naleznete . Tato utilita dokáže rozšifrovat obsah záznamů uvedených v registru. Jedná se totiž o jednoduchou šifru typu ROT13, někdy nazývanou jako šifra Caesarova.
Windows se při šifrování spokojí s posunutím písmen v abecedě o několik znaků vpřed. Abeceda pak tvoří uzavřený kruh, který začíná písmenem Z a končí písmenem A. Při šifrování pak posunuje u položek v registru písmena o 13 míst potom například záznam ve tvaru R:cpj.rkr dává po dešifrování cestu E:pcw.exe.
Nástroj pcwUserAssist však neumí pouze dešifrovat názvy souborů, ukáže vám i ostatní údaje jako čas posledního přístupu k souboru nebo počet přístupů. Smysl a účel celého podklíče jinak zůstává pro většinu běžných uživatelů poněkud záhadný a zná jej snad pouze Microsoft. Jasné je jen to, že na základě zmiňovaných protokolů se mimo jiné nastavuje obsah individuálních nabídek.
Pokud v podklíči UserAssist všechna nasbíraná data odstraníte, chod operačního systému to nijak neovlivní. Při dalším spuštění Windows se však na tomto místě začnou okamžitě vytvářet záznamy nové. Je tedy nutné je pravidelně mazat.
Tuto činnost za vás vždy po spuštění vyřídí dávkový soubor pcwNoassist.BAT, který naleznete . Stačí, když jej umístíte do složky Po spuštění. Stejnou možnost nabízí i skript pcwCleaner, který rovněž dokáže odstraňovat obsah podklíče UserAssist.

8. Firefox/Internet Explorer

Odstranění stop po surfování

Co nás obtěžuje: Historie Internet Exploreru (popřípadě Firefoxu) a složka Temporary Internet Files (popřípadě paměť cache u Firefoxu) obsahují tisíce souborů HTM, GIF a JPG, které mohou komukoliv prozradit, jaké stránky navštěvujete. Dalším zdrojem informací mohou být data uložená ve formulářích, která se objevují například při klepnutí myší a zadávání výrazu do políčka internetového vyhledávače Google. Není nic horšího nebo nepříjemnějšího, pokud zde například naleznete název dárku, který máte dostat k narozeninám.
Jak to odstraníme: Pokud používáte internetový prohlížeč od Microsoftu, máme pro vás připraveny vhodné utility, v případě Firefoxu je pak k dispozici řada klávesových zkratek, které potřebné funkce poskytnou.
Internet Explorer: Za normálních okolností vede u tohoto prohlížeče cesta přes menu Nástroje/Možnosti Internetu a záložku Obecné. Tam jsou k dispozici tlačítka Odstranit soubory a Vymazat historii. Na záložce Obsah pak naleznete tlačítko Automatické dokončování, jehož prostřednictvím odstraníte data uložená ve formulářích a hesla. Při ručním odstraňování stále ještě zůstává v systému řada souborů, které umožňují vystopovat chování uživatele na internetu. Daleko důkladněji pracují utility pcwCleaner (viz tip 10) a pcwProtStorage (viz tip 9). Firefox: Tento internetový prohlížeč do registru nic závažného nebo podezřelého nezapisuje. Všechna data naleznete ve složce profilu v souborech HISTORY.DAT (historie), FORMHISTORY.DAT (data zadaná do formulářů), KEY3.DB a SIGNONS.TXT (uložená hesla), COOKIES.TXT (soubory cookies) a konečně DOWNLOADS.RDF (historie stažených souborů). Daleko jednodušší než mazání jednotlivých souborů je použití klávesové zkratky <Ctrl><Shift><Delete> přímo v prohlížeči objeví se totiž dialogové okno, v němž jsou všechny typy důvěrných dat předem vybrány. Pomocí tlačítka Vymazat důvěrná data je odstraníte ze systému. Výjimku při standardním nastavení tvoří pouze soubory cookies a uložená hesla, která však umístěním zatržítek před odpovídající položky rovněž odstraníte.

9. pcwProtStorage

Zkoumání údajů uložených v Internet Exploreru

Co nás obtěžuje: Každý, kdo zkusil nakupovat přes internet, kdo hojně navštěvuje diskusní fóra nebo vyhledává na internetu pomocí internetových vyhledávačů, musí zadávat údaje do webových formulářů. Při standardním nastavení se Internet Explorer vždy zeptá, zda má uživatelská jména či hesla ukládat. V menu Nástroje/Možnost Internetu můžete na záložce Obsah pod tlačítkem Automatické dokončování nastavit, že má ukládat i všechna další data z formulářů. Stačí umístit zatržítko před položku Formuláře.
Na stejném místě se však dá ukládání uživatelských jmen, hesel a webových adres zrušit. Všechny tyto funkce uživatelům usnadňují práci tím, že ulehčují zadávání dlouhých nebo složitých údajů. Do registru se ovšem ukládá velké množství dat, které stejně prozradí o vašem chování na internetu mnohé.
Jak to odstraníme: Internet Explorer vám v tomto ohledu bohužel neposkytuje žádné kompromisní řešení. Můžete si vybrat buď všechno, nebo nic. Můžete tak ukládání dat Internet Exploreru zcela zakázat a existující data přes dialogové okno Nastavení automatického dokončování zcela odstranit. I v utilitě pcwCleaner naleznete možnost, která důkladně promaže naprosto všechna data. Nicméně se nepředpokládá, že byste v Internet Exploreru chtěli odstraňovat jednotlivé položky. Neexistuje zde ani možnost, která dokáže načíst jednotlivé uložené informace, například heslo pro přístup na nějakou internetovou stránku.
Přístup se standardními prostředky operačního systému: Data se vyskytují v počítači v šifrované podobě to proto, aby k němu neměl přístup ani jiný uživatel, ani správce systému. Navíc jsou pro klíč Hkey_Current_UserSoftwareMicrosoftProtected Storage System Provider uživateli "System" nastavena přístupová práva pouze pro čtení. Běžný uživatel díky slabším přístupovým právům vidí na tomto místě pouze klíč se svým User-ID, ale už žádné podklíče. Ten, kdo chce zmíněný klíč prozkoumat blíže, se musí přihlásit do systému jako správce a poté spustit Editor registru přes příkazový řádek v tomto tvaru:
at hh:mm /interactive regedit.exe
Soubor AT.EXE představuje program Plánovač úloh. Prostřednictvím údaje hh:mm zadáte čas, kdy se má Editor registru spustit například hodnotu času systému zvýšenou o jednu minutu. Po zadání výše uvedeného příkazu počkejte, až se program spustí. Program se následně spustí v kontextu systému, tedy s nejvyššími přístupovými právy.
Pokud jste právě přihlášeni jako uživatelé, kteří nemají práva správce systému, pak použijte příkaz v tomto tvaru:
runas /user:<Jméno> "at hh:mm /interactive regedit.exe"
Příkazem Runas spustíte aplikaci v kontextu jiného uživatele. Namísto výrazu <Jméno> zadáte přihlašovací jméno uživatele s přístupovými právy správce systému. Po potvrzení stiskem klávesy <Enter> pak budete vyzvání k zadání hesla správce.
Jakmile spustíte Editor registru v kontextu systému, přesuňte se do klíče Hkey_Users<User-ID>SoftwareMicrosoftProtected Storage System Provider. Řetězec <User-ID> představuje 44 znaků dlouhé ID přihlášeného uživatele. V klíči Hkey_Users sice existuje několik ID, nicméně pouze jedno obsahuje 44 znaků. V klíči Protected Storage System Provider najdete několik podklíčů do nich se ukládají informace o účtech v Outlook Expressu, MSN, hesla pro službu FTP a pro data uložená ve webových formulářích Internet Exploreru. Vše, co patří k Internet Exploreru, objevíte v klíči Datae161255a-37c3-11d2-bcaa-00c04fd929db. Klíč q:StringData kupříkladu obsahuje údaje k automatickému dokončování, které zadáváte do políčka internetového vyhledávače Google. Internet Explorer však neukládá příslušnou internetovou adresu všechna zde obsažená data internetový prohlížeč automaticky přebírá všude, kde má zadávací políčko jméno q (Query).
Práci usnadní vhodná utilita: Jednodušší přístup ke klíči Protected Storage System Provider nabízí program pcwProtStorage.EXE, který naleznete . Tato utilita dokáže dešifrovat všechna data, zobrazit zadané údaje do webových formulářů i hesla pro přístup k webovým službám. To se může hodit v okamžiku, kdy například zapomenete heslo nebo potřebujete použít jiný prohlížeč. pcwProtStorage není nutné nijak instalovat a ani na pevném disku nemění obsah žádného ze souborů. Stačí jej spustit z účtu, z něhož chcete data získat. Ve stromové struktuře pak vidíte jednotlivé položky klíče System Protected Storage. InfoDelivery obsahuje data, která jste například zadávali při přihlašování k odběru nějaké služby. Identification obsahuje informace o účtech uložených v Outlooku, IdentityMgr pak obsahuje identity Outlooku (konfiguraci programu pro více uživatelů). Pod položkami MS IE FTP Passwords a MSN pak najdete data pro připojení přes FTP či Webdav, popřípadě data MSN Messengeru, klíč Internet Explorer obsahuje data uložená ve formulářích tohoto programu.
Po klepnutí na libovolnou položku pak vidíte vpravo dole data v hexadecimálním formátu, pokud je to možné, také jako prostý text. Přes příkaz kontextového menu Odstranit lze jednotlivé položky z registru odstranit. Data z webových formulářů se skládají ze dvou položek, například q:StringData a q:StringIndex. Smažte proto vždy obě výše uvedené položky.

10. pcwCleaner 2.0

Program pro důkladný úklid systému

Co nás obtěžuje: Windows nabízí k odstraňování balastu nahromaděného v systému několik speciálních utilit. Jednou z nich je kupříkladu program Vyčištění disku. Ten však uklidí pouze zlomek nepořádku, který se ve Windows postupem času hromadí.
Jak to odstraníme: V tomto článku vám představujeme rozličné utility, které svoji práci provedou skutečně důkladně a co nejprůhledněji. Jednou z nich je i pcwCleaner ve verzi 2, který naleznete . Jedná se o skutečně účinný nástroj, kdy jakmile je jednou nakonfigurovaný stačí jedno klepnutí a důkladný úklid se okamžitě provede. Utilita sleduje pozoruhodnou paletu přebytečných souborů či záznamů v registru. Jedná se většinou o záložní a dočasné soubory na všech místních pevných discích, popřípadě o balast, plnící obsah vašeho uživatelského profilu. Rozsah úklidu si nastavujete sami, protože před prvním spuštěním odpovídáte na celou řadu otázek. Na základě vašich odpovědí se následně vytvoří dávkový soubor, který za vás příště vykoná všechny operace. Pokud na většinu otázek odpovíte kladně, pak pcwCleaner provede skutečně razantní úklid systému a odstraní všechny stopy pro surfování na internetu či po používání systému jako takového.
Pokud na všechny otázky odpovíte kladně, nemusí to znamenat, že jste vždy postupovali správně. Dávkový soubor nastavený ke spuštění pomocí programu AT.EXE v kontextu systému totiž odstraní i soubory ze složky System Volume Information (body obnovení vytvořené programem Obnovení systému), vysype obsah koše u všech uživatelských účtů, odstraní položky z klíče Protected Storage System Provider a také odstraní všechny náhledy složek v Průzkumníku.
Upozornění: Nezapomeňte, že pcwCleaner je možné spustit pouze z účtu s právy administrátora systému. Také je třeba nakopírovat do složky prohledávané systémem soubor KILL.EXE, který naleznete . Jde o to, že při odstraňování dočasných souborů internetu a historie navštívených stránek se musí ukončit jak Internet Explorer, tak Průzkumník. Po ukončení činnosti skriptu pak můžete okamžitě pokračovat v práci, aniž byste museli počítač restartovat.

11. MS HiveCleanup

Vypnutí počítače bez blokování uživatelského účtu

Co nás obtěžuje: Špatně naprogramované aplikace či ovladače často zapomínají uvolňovat tzv. handle (ukazatel na objekt, který v mnoha případech omezuje přístup k tomuto objektu jiným aplikacím) na profil uživatele, ačkoliv již tyto aplikace byly dávno ukončeny. Windows pak nemohou uživatelský účet odhlásit a vy musíte při vypínání počítače čekat na to, až si systém po uplynutí časového intervalu odhlášení účtu vynutí.
Jak to odstraníme: Vypnutí systému urychlí utilita od Microsoftu s názvem User Profile Hive Cleanup Service. Název utility je poněkud matoucí, neboť například vůbec neuklízí v klíči registru Hkey_Current_User. Jeho působnost je daleko jednodušší pokud se bude chtít uživatel odhlásit nebo pokud se Windows mají vypnout, uvolní utilita všechny nepoužívané prostředky. Tak je možné profil okamžitě odhlásit.

12. Komprimování na diskových oddílech NTFS

Zmenšení Windows

Co nás obtěžuje: Windows XP ve stavu, v jakém je máte po několika měsících provozování, mají sotva co společného s Windows XP, která jste kdysi instalovali. Dva velké Service Packy, rozhraní pro běh aplikací využívajících technologii .NET, DirectX nebo Java, bezpočet aktualizací a utilit zvyšující zabezpečení počítače přeměnila původní Windows na mnohem bohatší a bezpečnější systém. Jak to odstraníme: Doinstalovávání všemožných doplňků a aktualizací do Windows si však vyžaduje i odpovídající místo na disku. To však je možné prostředky samotného operačního systému minimalizovat. Prostřednictvím nástroje Vyčištění disku (CLEANMGR.EXE) můžete použít funkci komprimování souborů na diskovém oddílu NTFS. Tento program totiž nabízí komprimování těch souborů, jež se používají jen zřídka. Vezmeme-li kupříkladu disk C:, pak program Vyčištění disku tento disk prozkoumá a pak vydá odhad, kolik místa touto akcí ušetříme.
Komprimování diskového oddílu NTFS ale nemusíte provádět pouze programem Vyčištění disku. Otevřete si program Průzkumník, vyberte si kořenovou složku C: a v ní označte všechny soubory a složky. V kontextovém menu, vyvolaném stiskem pravého tlačítka myši, vyberte příkaz Vlastnosti a v dialogovém okně, které se objeví, se přesuňte na záložku Obecné a v poli Atributy stiskněte tlačítko Upřesnit. Objeví se dialogové okno, v němž uvidíte položku Komprimovat obsah, čímž ušetříte místo na disku. Umístěte před tuto položku zatržítko a potvrďte toto nastavení tlačítkem OK. Dále odsouhlaste všechny další dotazy týkající se toho, zda se má vámi vybrané nastavení týkat všech souborů a souborů v podsložkách. Při testování se nám podařilo komprimací snížit množství obsazeného místa na diskovém oddílu s Windows téměř o jednu třetinu.

Stručně

Očista Windows

Do vašeho operačního systému se postupem času ukládají až gigabajty naprosto zbytečných souborů a programů. Pokud je budete pravidelně odstraňovat, získáte tím na pevném disku nemálo místa a můžete tak zvýšit výkon celého systému. Při úklidu vám pomohou i námi připravené utility. Velmi významné je i hledisko zaznamenávání systémových událostí a vedení historie navštívených internetových stránek Windows si totiž zaznamenávají téměř každé klepnutí myší a každý zadaný údaj. Naučte tedy svůj systém zapomínat pomocí našich tipů a triků odstraníte všechny stopy, které po práci uživatelů zůstávají.Soubory a položky v registru

Čas uklízet (I)

Do toho rámečku jsme připravili přehled všech nějakým způsobem důležitých souborů či položek registru. Na následujících řádcích vám postupně vysvětlíme jejich funkce a zároveň vám poradíme, kterou ze systémových utilit Windows nebo našich utilit pro úklid použít.
Přebytečný software: Programy, jež nepotřebujete, můžete (a měli byste) odinstalovat poklepáním na ikonku Přidat nebo odebrat programy, kterou naleznete v Ovládacích panelech. Některé programy ale Windows standardně odinstalovat neumožňují. Pak použijte utility pcwKillEmAll (tipy 1 až 4) a pcwKomp (tip 5), které vám pomohou odebrat ze systému Windows Media Player a podobné programy.
System Volume Information: Tato složka, kterou najdete v kořenovém adresáři každého diskového oddílu, obsahuje zálohy systému vytvořené programem Obnovení systému, popřípadě katalogy služby indexování (COSVC.EXE), na serverových verzích Windows rovněž obsahuje databázi pro Distributed Link Tracking (odkazy na soubory a OLE). Pokud je instalován souborový systém WinFS, pak tato složka obsahuje i jeho databázi. Na většině instalací Windows 2000/XP se obsah popisované složky omezuje na zálohy vytvořené programem Obnovení systému. Standardně tato složka obsazuje 12 procent kapacity diskového oddílu. (Tento parametr se dá nastavit, když klepnete pravým tlačítkem myši na ikonku Tento počítač a z kontextového menu vyberete příkaz Vlastnosti. V dialogovém okně, které se objeví, pak klepněte na záložku Obnovení systému.) Popisovaná systémová složka se dá vyčistit nástrojem Vyčištění disku (CLEANMGR.EXE), a to na záložce Další možnosti, kde lze smazat všechny body obnovení, až na ten poslední. Podobná možnost je k dispozici i v programu pcwCleaner (viz tip 10), která ve složce System Volume Information odstraní vše, co není chráněno spuštěnými službami typu Cisvc v každém případě se odstraní všechny vytvořené body obnovení.
$NtUninstall<...>: Složky začínající znakem dolaru se nacházejí ve složce Windows a obsahují informace pro odinstalování aktualizací systému a Service Packů. Jejich velikost může časem dosáhnout až několika set megabajtů. Windows tyto složky neodstraňují, nicméně pokud se daná aktualizace v praxi osvědčí, pak lze tyto složky bez obav odstranit. Neodstraňujte je však ručně, ale použijte odpovídající tlačítko v utilitě pcwKillEmAll, která kromě složek odstraňuje i jim odpovídající záznamy v registru (viz tip 4). Složka %Temp%: Složku pro umístění dočasných souborů, která je pro tento účel nastavena jako standardní, nejsnáze otevřete tak, že klepnete v nabídce Start na položku Spustit a do příkazového řádku zapíšete příkaz %temp%. Celková velikost složky může časem dosáhnout úctyhodných několika set megabajtů. Bránit se můžete tak, že budete pravidelně spouštět program Vyčištění disku (viz tip 12), popřípadě použijete utilitu pcwCleaner (viz tip 10).
Záložní a dočasné soubory: I mimo složku %temp% nalezneme spoustu naprosto postradatelných souborů například těch s příponou TMP, BAK, CHK či záložní kopie souborů vytvořených uživateli. pcwCleaner vám pomůže odstranit i takové soubory.
Nejlepší zdarma dostupné nástroje pro důkladný úklid ve Windows
NázevFunkceOperační systémKe stažení (název a velikost souboru)
pcwCleaner 2.0úklid systému na různých místech (lze konfigurovat)Win 2000/XP jako soubor PCWCLEANER.ZIP (5,72 KB)
pcwDocLnkCheckodstranění neplatných odkazů ve složce RecentWin 95/98/ME, NT4, 2000, XP jako soubor PCWDOCLNKCHECK.ZIP (712 B)
pcwKillukončení běžících procesůWin 95/98/ME, NT4, 2000, XP jako soubor KILL.EXE (20,9 KB)
pcwKillEmAllodstranění jednotlivých součástí WindowsWin 2000, XP jako soubor PCWKILLEMALL.ZIP (11,8 KB)
pcwKompodstranění programů z příslušenství Windows Win 2000, XP jako soubor PCWKOMP.ZIP (737 B)
pcwNoAssistodstranění záznamů o činnosti uživatele (Userassist)Win 2000, XP jako soubor PCWNOASSIST.BAT (234 B)
pcwProtStorageodstranění dat zadaných do webových formulářů a odstranění Win 2000, XP jako soubor PCWPROTSTORAGE.EXE (266 KB)
přístupových hesel zadávaných do Internet Exploreru
pcwUserAssistodstranění záznamů o činnosti uživatele (Userassist)Win 2000, XP jako soubor PCWUSERASSIST.EXE (234 KB)
User Profile Hive Cleanup Serviceuvolnění ukazatelů na profil uživateleWin 2000, XPna www.microsoft.com/downloads jako soubor UPHCLEAN-SETUP.MSI (329 KB)
Soubory a položky v registru

Čas uklízet (II)

Koš: Zřídka vysypávaný koš (Recycler na diskových oddílech typu NTFS a Recycled na diskových oddílech typu FAT32) může klidně obsahovat gigabajty dat. Koš ve Windows zobrazuje vždy pouze data, která byla do Koše umístěna v účtu, v němž jste právě přihlášeni. Obsah Koše u všech uživatelských účtů dokáže naráz odstranit utilita pcwCleaner.
UserAssist: Skutečný archiv všech vašich akcí s myší a vámi zadaných údajů se nachází v registru v klíči HKCUSoftwareMicrosoftWindowsCurrentVersionExplorerUserAssist (HKCU: Hkey_Current_User), který má hlavně sloužit k nastavení zobrazení individuálních nabídek nabídky Start ve Windows XP. Utilita pcwUserAssist (viz tip 7) dešifruje zašifrované položky. Pomocí programu pcwCleaner (viz tip 10) můžete celý klíč odstranit. Windows jej pak automaticky vytvoří znovu a naplní novými daty.
RunMRU: Do klíče HKCUSoftwareMicrosoftWindowsCurrentVersionExplorerRunMRU se ukládají příkazy, které jste zadali do dialogového okna v nabídce Start/Spustit, popřípadě do Správce úloh. I tyto položky se rovněž dají odstranit pomocí utility pcwCleaner. Složka Poslední dokumenty (Recent) a Doc Find Spec MRU: pcwCleaner dokáže vyčistit i menší zdroje balastu ve Windows typickým příkladem je obsah složky Poslední dokumenty (Recent) v účtu každého uživatele, v němž se vytváří odkazy na naposledy otevřené dokumenty, posledních 15 odkazů pak naleznete v nabídce Start/Poslední dokumenty, popřípadě v klíči HKCUSoftwareMicrosoftWindowsCurrentVersionExplorerDocFind SpecMRU, který ukládá položky zadávané do dialogového okna pro vyhledávání souborů. Složku Recent pak můžete vyčistit od všech neplatných odkazů pomocí skriptu pcwDocLnkCheck (viz tip 6).
Zapamatovat si vzhled složky: O uložené náhledy složek se stará několik klíčů (HKCU
SoftwareMicrosoftWindowsCurrentVersionExplorerStreams, klíč HKCUSoftwareMicrosoftWindowsCurrentVersionExplorerStreamMRU, dále pak klíč HKCUSoftwareMicrosoft
WindowsShellNoRoam a HKCUSoftwareMicrosoftWindowsShellBags). Pro odstranění záznamů v těchto místech můžete použít utilitu pcwCleaner (viz tip 10), což je ten nejkrajnější prostředek, který lze nasadit, když nastanou se vzhledem složek potíže.
Vyrovnávací paměť cache u Internet Exploreru: Internet Explorer shromažďuje sám o sobě obrovské množství dat. Složky Temporary Internet Files a History jsou v uživatelském účtu zablokovány, takže použijete-li pro odstranění obsahu těchto složek internetový prohlížeč, pak v těchto složkách zůstane nemálo souborů s indexy, které mohou o vašem chování na internetu prozradit poměrně hodně. Kompletní vyčištění složky dokáže provést až náš skript pcwCleaner (viz tip 10).
Data z webových formulářů uložená v Internet Exploreru: Všechny údaje zadané do webových formulářů v Internet Exploreru se ukládají do registru chráněného klíče HKCUSoftwareMicrosoftProtected Storage System Provider, ovšem za předpokladu, že je povolena funkce Automatické dokončování. K těmto šifrovaným datům se dostanete pouze prostřednictvím programu pcwProtStorage (viz tip 9). Data zadaná do webových formulářů pak kompletně odstraníte pomocí skriptu pcwCleaner (viz tip 10).
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).