Hlavní navigace

Garmin Nüvi: víc než navigace

1. 1. 2007

Sdílet

Doplnění testů z PC WORLDu 11 a 12 V minulém a předminulém čísle PC WORLDu jsme pro vás připravili dvoudíln


Doplnění testů z PC WORLDu 11 a 12


V minulém a předminulém čísle PC WORLDu jsme pro vás připravili dvoudílný test přístrojů pro satelitní navigaci. Ten potvrdil, že tento trh je u nás už velmi vyspělý a je z čeho vybírat. K testu všech navigačních přístrojů jsme se snažili přistupovat jako běžný uživatel prostě jsme je zapnuli, provedli základní nastavení a vydali se na cesty. Nejinak tomu bylo u modelů Garmin Nüvi, které se ale od ostatních liší způsobem, jak pracují s mapovými podklady.
Navigace Garminu jsou totiž navrženy tak, aby mohly pracovat s libovolnými mapovými daty počínaje klasickými mapami pro silniční navigaci, přes mapy turistické až po námořní či letecké. Dokáží díky tomu pracovat s několika mapami pro dané území současně a právě zde jsme při testu učinili ošidnou chybu. Český distributor Garminu totiž přístroje standardně vybavuje dvěma mapami jednak evropskou, obsahující podrobnou mapu Česka, okolních států či celé Evropy (v závislosti na modelu) a pak také takzvanou "topo" mapou České republiky jedná se o velmi podrobnou mapu, která kombinuje navigovatelnou silniční síť s turistickou mapou. Přístroj sice může pracovat s oběma mapami současně, klasická navigační mapa Evropy (případně Česka a okolních států) má ale vyšší prioritu a je-li aktivní, tak "topo" mapu prostě překrývá. Český distributor na nutnost správného zapnutí mapových podkladů upozorňuje, přesto potřeba vypnout hlavní navigační mapu, chcete-li pracovat s podrobnější mapou České republiky, není zprvu úplně zřejmá. Nesprávný způsob práce s mapami způsobil, že jsme přístroje, či přesněji řečeno mapy Garminu vyhodnotili jako nedostatečně podrobné zejména v menších městech. Ve skutečnosti je pravdou opak speciální "topo" mapa České republiky obsahuje nejen velmi podrobnou silniční síť ve městech a dokonce i v mnoha obcích, ale také množství údajů, které ocení zejména pěší turisté a cykloturisté (jedinou konkurencí v této oblasti je sada smart maps určená pro PDA ty si ale musíte zakoupit samostatně a jejich funkčnost je omezena na čistě turistické využití).
Za chybu, která významně ovlivnila hodnocení značky Garmin v posledních dvou číslech PC WORLDu, se touto cestou omlouváme jak společnosti Picodas Praha, která v ČR Garmin zastupuje, tak i všem našim čtenářům. Modelu Garmin Nüvi 300 jsme se na základě nově zjištěných skutečností rozhodli udělit ocenění TOP Produkt, neboť nabízí výborný poměr ceny a užitné hodnoty. Pochvalu si zaslouží i všestranný a bohatě vybavený Nüvi 660 s širokým displejem.
Aktuální ceny

Garmin Nüvi 300

Cena s DPH: 8 700 Kč

Garmin Nüvi 660

Cena s DPH: 17 990 Kč
K testu zapůjčila firma:
Picodas Praha, s. r. o., www.garmin.cz

Bližší pohled na mapy Garmin TOPO Czech

TOPO mapa České republiky umožňuje klasickou silniční navigaci, díky zakreslení vrstevnic, cyklotras a dalších podrobností ji lze ale dobře využít i pro turistiku. Volbou menu nastavení mapa map info se dostanete na obrazovku, v níž lze zapínat a vypínat jednotlivé mapy. Chcete-li používat "topo" mapu, je třeba vypnout navigační mapu (City Navigator Europe NT v9 v případě Nüvi 660).
s Důkaz místo slibů: mapy TOPO Czech nabízejí skutečně podrobně zpracována i malá města a mnohé obce. Zde je mapa Úval v okrese Praha-východ.

Autor článku