Hlavní navigace

Francie v jedné krabičce

1. 3. 2005

Sdílet

Po delší době se mi dostala do rukou krabice od LangMasteru, a tak jsem sepoměrně těšil na její obsah. Značka LangMaster totiž může být právem považována za záruku kvality hlavně d...
Po delší době se mi dostala do rukou krabice od LangMasteru, a tak jsem se
poměrně těšil na její obsah. Značka LangMaster totiž může být právem považována
za záruku kvality hlavně díky zpracování, vizuální přitažlivosti a obsahové
vyváženosti. Když se k tomu přidá fakt, že při instalaci jsem musel vložit do
mechaniky postupně čtyři disky, dostaneme rovnici, z níž prostě musí vyjít
kladný výsledek. Málem bych se zapomněl zmínit, o čem je vlastně řeč. Na
následujících řádcích si přečtete, jak vypadá výuka francouzštiny v podání
LangMasteru. To, že je program na čtyřech CD-ROMech, neznamená nic jiného, než
že se můžete těšit na jeden instalační disk a dále pak na kotouč věnovaný
začátečníkům, na další pro středně pokročilé a poslední si užijí pokročilí.
Všechny tři kurzy jsou založeny na učebnici Fecettes nakladatelství Max Hueber
Verlag, doplněné o další cvičení.
S francouzským jazykem jsem se v životě zatím nijak výrazně neseznámil, a proto
jsem se zabýval hlavně částí pro začátečníky. Snad mi pokročilejší čtenáři
prominou. Způsob výuky je v pozdějších fázích stejný, jenom po obsahové stránce
jsou přidávány další a další gramatické prvky. Při výuce můžete postupovat
přesně podle předem připraveného výukového plánu nebo vybírat lekce podle
vlastního uvážení. Tady však musím varovat začátečníky, že názvy jednotlivých
lekcí jsou pojmenovány výhradně francouzsky, takže aspoň zpočátku možná
nebudete tušit, čemu se budete věnovat. Při vlastní výuce jsou sice otázky
zadávány ve francouzštině, ale pokud na ně najedete kurzorem myši, vyskočí
pop-up okno s českým překladem. Tuto vymoženost však využijí pouze začátečníci.
Verze pro středně pokročilé a pokročilé tuto možnost neposkytuje. Jen se pěkně
učte, budete to potřebovat. Výuka probíhá postupně, takže začínající studenti
se nejdříve seznámí s obecnými údaji o Francii. Zjistí třeba, že tato země se
skládá z kantonů a poznají nejznámější města. Pokračovat budete s výslovností
jednotlivých písmenek abecedy a slov a nepřijdete ani o základní fráze. Když
jsme u té výslovnosti - pokud disponujete mikrofonem, můžete ji pomocí
hlasových křivek ovládnout jako rodilí mluvčí. Nechybí ani známá sekce Re-Wise,
do níž si lze uložit ty části výuky, ke kterým byste se ještě rádi vrátili.
Dalším ze základních stavebních kamenů je slovník. Ten vám bude oporou v
těžkých chvílích. A jako poslední stojí za zmínku technologie rozpoznávání řeči
IBM ViaVoice, díky níž lze nejen aplikaci, ale i řadu cvičení ovládat hlasovými
povely.
Jestli toužíte po statistických datech, pak vězte, že celý kurz zahrnuje 170
hodin výuky, přes 950 stran textu, 780 cvičení, více než 4 700 nových slovíček
a frází a 1 260 obrázků a fotografií. Probrány jsou následující okruhy: přízvuk
a výslovnost, výslovnost, přízvuk a intonace, rod podstatných jmen, časování
sloves, slovesa I. třídy, slovesa II. třídy, stupňování přídavných jmen a
příslovcí, zájmeno "tout", minulý čas složený, blízká minulost a blízká
budoucnost a mnoho dalších témat. Já bych řekl, že tohle je multimediální
učebnice jak má být a v klidu vám jí doporučím. Cena je sice vyšší než u
konkurence, ale obsah ji vyvažuje více než dostatečně.

LANGMaster
Franzouzština Facettes
Producent: LANGMaster International, s. r. o.
Žánr: výuka jazyků
Jazyk: český/francouzský
OS: Windows 9x/ME/NT4.0/2000/XP
Cena: 2 124 Kč
K recenzi poskytla firma: LANGMaster International, s. r. o., Branická 107,
147 00 Praha 4, http://www.langmaster.cz