Hlavní navigace

Fotografujeme noční oblohu

1. 12. 2008

Sdílet

Je dobře, že vedle základních příruček o fotografování, jejichž náplň už byla opravdu důkladně přežvýkán...


Je dobře, že vedle základních příruček o fotografování, jejichž náplň už byla opravdu důkladně přežvýkána, dovoluje silná poptávka připravovat i publikace poněkud vyhraněného zaměření. Tematika astronomické fotografie je natolik atraktivní a jistě i dosti populární, že je vlastně zvláštní, jak dlouho jsme na zajímavý přírůstek v této oblasti čekali.
Příručka je jednoznačně napsána pro astronomy-fotografy začátečníky, kteří doposud nenarazili ani na základní úskalí této disciplíny, a proto se autor věnuje i nezbytným úvodním problémům. Čtenáři jsou tedy objasněny klíčové komplikace při pořizování snímků vesmírných objektů, jako jsou zdánlivý pohyb oblohy, silné „světlené znečištění“ oblohy v obydlených oblastech či třeba nemožnost použití jinak návykového automatického zaostřování.
Kniha je velmi zajímavá i zpracováním různých námětů. Vedle „klasických“ snímků demonstrujících otáčení noční oblohy v různých místech a s různou délkou záznamu zde najdeme ukázky a inspiraci pro fotografování hvězd, objektů Sluneční soustavy (především Měsíce), meteorů, komet, ale také stop při přeletech různých družic. Ukázkové fotografie lze rozhodně označit za kvalitní, přinejmenším z pohledu didaktického. Autor u nich důsledně uvádí základní technické údaje snímání, což poskytuje dobrou představu o náročnosti jejich pořízení, a výklad je se snímky v dobrém souladu.
Přestože má kniha nezanedbatelný rozsah, autor se nevěnuje rozvíjení různých témat nad základní úroveň, potřebnou k upoutání případných zájemců. Nenarazíme zde tedy třeba na pokročilejší popis montáží dalekohledu, ale na druhou stranu je zde výborná kapitola o výrobě cenově dostupného amatérského řešení „na koleně“. Stejně tak chybí podrobnější výklad astronomických pojmů (pochopitelně, na to máme knih dostatek), a třeba též opravdu speciální techniky typu odstranění původního filtru před snímačem digitální zrcadlovky za účelem nasazení nějakého lepšího pro astrofotografii (čtenáři by možná neodhadli rizikovost takového podniku). Kniha je povedená sama o sobě, a spolu s faktem, že již dosti dlouho nic podobného nevyšlo, zaslouží pochvalu.

Adobe Photoshop CS3

7bodový systém úpravy digitálních fotografií

Těžko říci, jestli Scott Kelby více fotografuje, laboruje se softwarem nebo píše. Produktivita v oblasti knižní je však tak značná, že i nakladatelé se pořádně zapotí, aby nám stíhali přinést nejzajímavější novinky. V případě některých knih by se dalo říci, že autor „sází na jistotu“ (rozuměj „vykrádá sám sebe“), ovšem tato publikace je něčím navíc. A to překvapivě i přesto, že Scott sám sebe nepochybně vykradl.
Autor má nepochybně talent pro podporu prodeje, protože pod označení 7bodový systém zabalil kolekci zásad, postupů a přikázání, jež představují téměř ideální prolnutí výuky řemeslné zručnosti a využití dostupných technologií v oblasti fotografie. Kniha je ukázkovým příkladem použití zásad, s nimiž by se ztotožnil i Komenský. „Plánovaná dovednost“, tedy schopnost zpracovat prakticky jakoukoliv zdrojovou fotografii v zamýšlený snímek vyhovující kvality, je přesně a striktně rozdělena na fáze, jejichž výuka pak probíhá na různorodých příkladech. Klíčové je dodržování postupu a opakování jeho fází tak, aby prostě přešly do krve. Dalším kritickým místem je důsledné používání stejných nástrojů v ovládání programu – ano, Photoshop má tisíce možných postupů a variant, a právě proto autor používá při výuce dokola tytéž, protože je to spolehlivé a zkrátka to onen cílový „návyk“ přinese. A i v případě této knihy je nezbytné zmínit vysokou kvalitu ukázkových snímků, jejich uspořádání v knize a vynikající doprovodný komentář. Případný zájemce o knihu si možná teď položí otázku, jestli autor přináší nějaké nové poznatky (o softwaru a jeho možnostech) – ne, v podstatě ne, a je to zatraceně dobře!
Když budeme trošku jedovatí, tak vám Kelby v téhle knize ukázal, jak upravit 20 fotografií. Ale pravda je taková, že vám to ukazuje tak, abyste už vždycky zvládli upravit 95?% svých snímků, a to zručně a s dobrým, předvídatelným výsledkem. Kniha je skutečným naplněním pravidla, že tvůrčím fotografem (retušérem, „upravovatelem“ snímků…) se stane především ten, který dokonale zvládne základní řemeslo, jež mu pak nebude svazovat ruce.

Ajax

Hotová řešení

Po některých knihách sáhnete kvůli obsahu, u jiných jdete jednoznačně „po autorovi“. Předkládaná publikace je dobrým kandidátem na druhý případ: materiálů o Ajaxu je velké množství, takže co jiného by nám mělo volbu usnadnit než zavedený a zkušený tvůrce? A protože pan Lacko je prověřená značka, je to první dobrý signál. Pokud čtenář zatím o Ajaxu jen letmo slyšel a není si jist, zda přesně takovouto knihu potřebuje, vřele doporučujeme první kapitoly alespoň k nahlédnutí. Už zde se ukazuje dobré pedagogické pojetí, protože během pár minut máte šanci pochopit, co a proč Ajax je a o čem bude dále řeč.
Kniha není určena pro úplné začátečníky. Výuku JavaScriptu, která je zařazena, berte jako zběžné „opáčko“, neboť pokud nemáte žádné zkušenosti, stačit vám nebude. Je dobré též zběžně ovládat HTML a značkování vůbec, a principy fungování webu stejně jako základní povědomí o databázích jsou jaksi nutností.
Látka je velice pestrá a zajímavá. Autor používá různých prostředků, od využití těch volně šiřitelných na bázi PHP po „komerční“ ASP.NET, a zařazuje řešení od nejprostších, jako jsou třeba různé kontroly formulářových vstupů, až po databázové aplikace. Zařazení ukázek s použitím některých webových služeb, třeba z dílny Googlu, je výborné jak z hlediska praktického, tak didaktického. Vůbec celá kniha je výrazně prakticky orientovaná, takže o užitné hodnotě nemůže být pochyb – příklady lze dále dobře rozvíjet, či na těch základních úplně stavět při další vlastní práci. Jasně je znát, že autor chápe databázi jako nezbytnost moderního webu, a proto k nim směřuje řada řešení, včetně práce s daty strukturovanými v XML a jejich vzájemnou převoditelností.
Publikace je dobrou příležitostí, jak skočit do vod Ajaxu, snažit se udržet na hladině a pokoušet se zlepšovat plaveckou techniku. Na začátku bude dobré si vybrat jednu z platforem (třeba ASP.NET) a poprat se s přípravou nástrojů a zázemí pro experimenty, ale poté už můžete nasávat inspiraci a popustit uzdu fantazii. Dobrá skladba nabízených řešení může vést k až překvapivě rychlému zvýšení produktivity práce a získání orientace v problému.

Autor článku

Pod autorským pojmem „Redakce“ se rozumí společná práce redaktorů serveru PCWorld.cz.