Hlavní navigace

Fotografie na přelomu tisíciletí - Klasika, APS nebo digitál?

1. 8. 1999

Sdílet

Trocha historie nikoho nezabijeV roce 1826 vznikl první snímek (autorem je Niépce), za tři roky poté byla založena první firma Niépce-Daguerre, zabývající se výrobou fotomateriálů (ve ...
Trocha historie nikoho nezabije
V roce 1826 vznikl první snímek (autorem je Niépce), za tři roky poté byla
založena první firma Niépce-Daguerre, zabývající se výrobou fotomateriálů (ve
smlouvě bylo mimo jiné uvedeno že "...měla těžit ze všech možných výhod tohoto
nového odvětví průmyslu...").
Mohli bychom uvádět další letopočty historicky důležité pro rozvoj fotografie a
souvisejících oborů, ať již je to vznik filmu na celuloidové podložce v roce
1888, kdy Eastman využil a spojil objev filmu Boldyrevem a objev celuloidu
Goodwinem, první barevné fotografické materiály negativní a inversní, výpočet
prvního objektivu, konstrukce 35mm kamer atd.
Dále pak jsou pro náš dnešní pohled na fotografii důležité související objevy:
tranzistor, laser, vývoj polovodičových pamětí, se záznamem obrazu pak
související mechanická TV rozklad obrazu na světelné body, magnetický záznam
obrazu systémem AMPEX, atd.

Klasická fotografie - kam jsme došli...
Po 170 letech od založení první průmyslové firmy (1829), zabývající se
fotomateriály, se používá velká řada formátů pro záznam obrazu. Vedle
nejznámějšího kinofilmu o šířce 35 mm (24 x 36 mm, půlený formát 18 x 24 mm) je
zde svitkový film 6 x 6 cm (a odvozené formáty 4,5 x 6, 6 x 7, 6 x 8 a 5,6 x
7,2 cm) a nejnovější fotografický materiál pro záznam obrazu, film systému APS
o šířce 24 mm. Existují také větší formáty ploché filmy, desky a instantní
materiály (Polaroid), i miniaturní formáty filmů o šířce 16 mm aj. A samozřejmě
obrovský sortiment fotopapírů.
Fotopřístroje lze podle způsobu použití a výbavy zhruba rozdělit na rodinné
kompaktní přístroje, přístroje poloprofesionální a profesionální. Kategorií je
možno vymyslet i více, ale současně je nutno konstatovat, že vzhledem k
technickému pokroku v elektronice, mechanice a optice se rozdíly mezi nimi
stírají, kategorie se často prolínají.
Většina kvalitnějších kompaktních přístrojů je vybavena autofokusem (AF),
automatickým měřením expozice a víceúčelovým zabudovaným bleskem, který se
používá pro vyjasňování objektů při fotografování v protisvětle, odstraňování
efektu červených očí a pro noční snímky. Automatické převinutí filmu na další
snímek po expozici a převíjení filmu zpět do kazety je také samozřejmostí.
Vývoj v technologii přesně-mechanické výroby, ve výpočtech a v technologii
výroby optických soustav umožnil vyvinout a vyrábět miniaturní výkonné
přístroje. Mistři v tomto oboru jsou Japonci: tak například firma Olympus má ve
svém katalogu mimo jiné přístroje řady (m) o váze 135 až 250 gramů a s rozsahem
transfokace objektivu až 38-140 mm. Rekordmanem v rozsahu zoomu objektivu je
však v současnosti Pentax Espio 200 (48-200 mm), tenkou (25 mm) a lehkou
kamerou (145 g bez baterie) je Ricoh R1 o rozměrech 117 x 61 x 25 mm. Podobně
se rozměrově zmenšily a výkonově stouply kinofilmové zrcadlovky.
Miniaturizace a zvýšení výkonnosti elektroniky umožnila řadu vymožeností ve
výbavě zrcadlovek. Namátkově: měření osvětlení scény v 8 až 35 zónách (Pentax,
Canon), měření úrovně bleskového světla při expozici, měření ostrosti až v 45
bodech (Canon), možnost nastavení až 22 individuálních funkcí (Nikon), Minolta
zase nabízí expoziční čas až 1/12 000 s. Canon zavedl řízení zaostřování
pohledem oka na zaostřovací body v hledáčku a z transfokátorů pro videokamery
přenesl do výbavy zoom objektivů zrcadlovek optickou stabilizaci obrazu.
Automatické ostření se již také objevilo u zrcadlovek na střední formát 6 x
4,5cm (Pentax 645N). Přístroje podle vybavení si můžete zvolit podle toho, jak
hodně si chcete pohrát anebo podle toho, jak máte plnou peněženku.

APS (Advanced Photo System)
Tato nová odnož kinofilmu (šířka filmu 24 mm) se poprvé objevila v 90. letech.
Byla myšlena jako mezistupeň mezi klasickou fotografií (negativ positiv) a
digitální fotografií. Je třeba předeslat, že se v České republice příliš
neujala, protože novinka znamená úplně nové vybavení pro uživatele a navíc u
nás není na odpovídající úrovni vybavení minilaby pro zpracování. Vývoj APS byl
mimo jiné podmíněn inovací barevných vrstev negativních filmů, která umožnila
zvýšení hranové ostrosti zobrazení. Tak je možné docílit kvalitního zobrazení
na formát 9 x 13 cm, i přesto, že rozměr obrazového okénka APS filmu je menší
než u kinofilmu (16,7 x 30,2 mm proti 24 x 36 mm).
Systém APS nabízí zajímavé vymoženosti. Film je ve speciální kazetě, ve které
zůstává i po vyvolání, což je výhoda pro archivaci snižuje se nebezpečí
poškození. Z kamery je možno vyjímat film i částečně exponovaný, protože při
založení kazety kamera najede automaticky na první neexponované políčko. Navíc
dokud je film vysunut z kazety, nelze otevřít kryt přístroje. Formát snímku je
možno volit již před expozicí (panorama, normal, wide), stejně jako počet
kopií. Podmínky exponování snímku je možno zaznamenat na magnetickou vrstvu
filmu a tím zajistit přesnou reprodukovatelnost výsledku při zpracování v
minilabu. Lze předvolit tištění data i času a údaje o expozici snímku na zadní
stranu fotografie.

Digitální fotografie a kamery
Do digitálního věku fotografie vstoupila se svými přístroji již řada firem:
Canon, Nikon, Olympus, Polaroid, Agfa, Kodak, Konika, Pentax, Ricoh, Sony,
Yashica, Fuji, Leica, Rollei atd. Hned úvodem je třeba konstatovat, že pro
běžné užití v amatérské fotografii, kde je výstupem snažení fotografa obraz na
papírové podložce, je digitální fotografie stále ještě drahá a její obrazová
kvalita je nižší, než je tomu u klasické fotografie, a navíc pořizovací cena
digitálních kamer je vysoká. Teprve kamery, označené jako "megapixel", se
kvalitou zobrazení blíží fotografii klasické. Elegantní a technicky výhodná je
možnost zpracovávání obrazu na monitoru počítače a tisk obrázku na připojené
barevné tiskárně. Jestliže se uživatel digi kamery nechce smířit pouze s
prohlížením snímků na obrazovce TV a chce snímky dál dotvářet a upravovat, musí
mít k dispozici slušně výkonný počítač, dobrý monitor a barevnou tiskárnu.
V počítači musí být zabudována značná disková paměťová kapacita pro ukládání a
archivaci snímků. Ideální je také CD-RW (tzv. vypalovačka) zařízení, kte-ré
umožňuje archivovat snímky na CD-ROM. Dalším potřebným, a ne právě levným
vybavením je vlastnictví dalších paměťových karet pro kameru, aby fotograf
nebyl omezován jejich zatím nízkou kapacitou (4 MB), jestliže chce využít plné
rozlišení CCD prvku kamery.
Datový objem snímků je velký, snímek o rozlišení 1 024 x 768 bodů znamená 2,2
MB dat. Výrobci přístrojů museli jít cestou komprimace dat, aby kapacita
paměťových karet byla optimálně využita. Dnes jsou již dostupné SmartMedia
karty o kapacitě 16 MB a brzy se očekávají karty s kapacitou 64 MB a více. Pro
některé přístroje (Canon PowerShot70, Rollei D30 flex) se již dodávají
miniaturní pevné disky PCMCIA s kapacitou 170 i 340 MB a uvažuje se i o větších
kapacitách.
Digitální přístroje zamířily také do oblasti profesionální fotografie např.
Minolta Dimage RD3000 (se snímačem 2,7mil. bodů), Nikon E3/Fujix DS-560 a pod.
Ceny jsou však posazeny dost vysoko např. základní cena Minolty byla zhruba 250
000 Kč.

Zahodíme klasické kamery?
Vzhledem k dosavadním cenovým relacím digitálních přístrojů, a nutnému
rozšíření hardwaru pro další zpracování digitálních snímků, rozhodně zatím
nevyhazovat! Digitální přístroje jsou výhodné pro profesionální použití např.
pro realitní kanceláře, pojišťovny, částečně pro lékařskou fotodokumentaci a
hlavně pro pohotovou reportáž a následné "poslání" snímků do redakce po
telefonní lince, elektronickou poštou nebo mobilním telefonem. Fotografové v
ateliérech mohou digitální přístroj s výhodou použít při koncipování scény a
ušetřit fotomateriál při zkušebních snímcích, které si mohou prohlédnout na
monitoru. A co my ostatní? Můžeme počkat při zvyšování produkce digitálních
kamer (a hlavně v nich použitých komponentů mikroelektroniky) se dá očekávat
pokles cen.
Pro digitalizaci fotoarchívů jsou vhodné skenery, ať již plošné pro neprůhledné
předlohy nebo speciální, jednoúčelové pro snímání filmů negativních či
inversních. Ceny těchto skenerů poklesly, na přijatelné úrovni je již rozlišení
i rychlost snímání předloh. Vybrané snímky lze na některém paměťovém mediu
odnést do digitálního minilabu, kde snímek převedou na papír fotografické
kvality. Pro rodinné prohlížení takto digitalizovaných snímků je možno využít
monitoru počítače (můžete si také připravit ucelené pásmo i s různými efekty)
nebo televizoru.
To však znamená převést snímky opět pomocí počítače do videoformátu VHS, S-VHS,
Hi8 apod., a pak použít videomagnetofon nebo přístroj americké firmy Avicor,
který přehrává digitální snímky z běžné diskety 3,5". Přístroj se připojuje
jako video a umožňuje snímky sdružovat do alb (pamatuje si pořadí snímků). Je
určen hlavně pro majitele přístroje Sony Mavica ten jako paměťové médium
používá právě 3,5" disketu.
V USA fotografická střediska běžně nabízejí záznam snímků na disketu. U nás se
však zatím nabízí pouze tzv. Indexprint zaznamenaný v komprimovaném formátu
JPEG na disketu 3,5". Za takovou službu se platí asi 60 Kč. Další možností je
převedení digitalizovaného archívu na CD-R nebo video CD či Kodak PhotoCD.
Trochu digitálně-fotografické prognózy
V blízké budoucnosti se digitální fotografie bude ubírat cestou zvyšování
kvality zobrazení (prvky CCD s vyšším počtem bodů a ještě lepší optika). To
však také bude znamenat potřebu vyřešit zvýšené nároky na množství
zpracovávaných dat. Budou nutné nové, ještě účinnější algoritmy komprese a
následné dekomprese bez ztráty informace, a také zajištění rychlého přesunu dat
na záznamové médium. Tato media mohou jít cestou zvyšování kapacity paměťových
karet, cestou miniaturizace a zvýšení kapacity pevných disků v kamerách. Další
možností je využití záznamových mechanik ZIP, LS120 nebo MD disků známých z
audiotechniky, či menších průměrů CD nebo DVD. V poslední době se např.
objevily nové miniaturní mechaniky Clik! které na disk menší než kreditní karta
zaznamenají až 40 MB dat, přičemž cena disku je kolem 10 $.
Americká firma IMAGEK testuje zájem o svůj případný výrobek "digitální kazetu"
pro zrcadlovky. Do prostoru určeného pro film se vloží speciální pouzdro ve
tvaru filmové kazety s CCD prvkem, příslušnou elektronikou a baterií. Rozlišení
nabízí 1 280 x 1 024 bodů, hloubka barvy 24 bit, citlivost 100 ISO, záznamová
kapacita 30 snímků. Kazeta s uživatelem komunikuje světelnými a zvukovými
signály. Pomocí adaptéru, do kterého se kazeta zasune, je možno digitalizované
snímky přenést do počítače a paměť kazety uvolnit. Prozatím se předpokládá cena
800 USD.
Cílem fy Olympus je v 21. století zvýšit podíl digitálních fotopřístrojů tak,
aby byl s "klasikou" v poměru 1:1, firma Sony předpokládá, že do šesti let
univerzální "zápisníky" přístroje kombinující digitální foto, video i záznam
zvuku v jednom ovládnou zcela amatérský trh.
Firma Matsushita Electric (Panasonic/Technics) v informačním The Partnership
Magazine zveřejnila mj. obrázek koncepce DVD kamery pro domácí kino.
Můžeme se tedy na ledaco těšit, ale ještě pořád se zrcadlovek nezbavujme!
Autor si je plně vědom toho, že v době, kdy čtenáři budou text číst, budou
mnohé údaje zde uvedené již zastaralé.

9 0460/JL


Slovníček pojmů
CCD - zkratka z angl. Couple Charged Device polovodičový prvek, na němž při
dopadu světla vznikne elektrický náboj, po zesílení a průchodu A/D převodníkem
jde pak dále již jen číslo odpovídající hodnotě jasu světla
Citlivost - úroveň schopnosti fotomateriálu zaznamenat světelnou informaci
dříve se udávala ve DIN, nyní v ISO (čím je číslo citlivosti vyšší, tím je
možno fotografovat za horších světelných podmínek)
Indexprint - náhledy jednotlivých snímků uspořádané do tabulky
Optická stabilizace obrazu - zařízení zmenšující riziko roztřesení snímku při
expozici s objektivy dlouhých ohniskových vzdáleností
TTL - přístroj je vybaven systémem měření světla za objektivem
Zrcadlovka - fotopřístroj, ve kterém je obraz z objektivu přenášen na matnici
hledáčku šikmo postaveným (45?) sklopným zrcadlem. Díky pentagonálnímu hranolu
nad matnicí je obraz pozorovaný okem vzpřímený a stranově správně postavený
DV - digital video
PCM - pulsní kódová modulace
AF - autofocus (automatické ostření)


Stupně rozlišení digitálních kamer (v bodech)
640 x 480 VGA,
800 x 600 SVGA,
1 024 x 768 XGA,
1 280 x 1 024 SXGA
VGA - umožňuje vytisknout snímky max. 9 x 13 cm,
rozlišení SXGA již 20 x 30 cm.


Současný stav na trhu
Ze zajímavých přístrojů v současnosti na trhu dominují Olympus 1400XL a Canon
PowerShot Pro70. Olympus 1400XL vychází koncepčně i tvarově z úspěšné řady
přístrojů (All in One) IS (IS3000, IS200). Má snímač CCD s 1,4 mil. bodů a může
dosáhnout rozlišení až 1 208 x x 1 024. Zoom objektivu je o rozsahu 9,2-28 mm
(což je ekvivalent 36-110 mm pro 35mm film). K dispozici pro něj jsou paměťové
karty SmartMedia (2, 4, 8, 16 MB). Na kartu 4 MB se vejdou 4 snímky v nejvyšší
kvalitě. Závěrka pracuje v rozsahu 1/4 až 1/10 000 s., hledáček TTL, LCD
monitor o úhlopříčce 4,5 cm, přístroj má vestavěný blesk, napájí se 4 bateriemi
typu AA. K přístroji se také dodává nástavec na digitalizaci diapozitivů 5 x 5
cm nebo okének filmového pásu.
Canon PowerShot Pro70 je velice zajímavě řešená kamera s CCD prvkem o 1,68 mil.
bodů s AF zoom objektivem (ekvivalent 35 mm, 28-70 mm), s programovou
automatikou. Odpovídající citlivost 100-400 ISO. Kamera umožňuje použití
systémových blesků Canon, využitelné rozlišení je 1 536 x 1 024 bodů. Má 2
zásuvky pro paměťové karty. Výstup do počítače je možný přes RS232C nebo PAL
video výstup. Napájení NiMH bateriemi, síťovým adaptérem nebo lithiovou
baterií. Přístroj exponuje až 4 snímky za sekundu, a umožňuje i záznam
zvukových poznámek.


Žhavé novinky
Novinky, které již naznačují trendy velmi blízké budoucnosti, se objevily na
Cebitu i na pražské Interkameře 99. V Praze firma Olympus vystavovala přístroj
Camedia 2000Z digitální kompakt s rozlišením až 1 600 x 1 200 bodů (CCD prvek s
2,1 milionem bodů), s objektivem o světelnosti 2,0 a rozsahem zoomu 35-105 mm
(ekvivalent 35mm kamery) o váze 345 g, na Cebitu byl již model Camedie s 2,5
milionem bodů.
Firma Canon předvedla miniDV kameru MV20 s objektivem f1,6/4,1-49,2 mm, což je
optický zoom 12x. Digitální zoom je 48násobný, objektiv má optický
stabilizátor. 1/4" CCD prvek má 450 000 bodů. Kamera má 7 typů programů
snímání, 4 digitální efekty, zvuk PCM stereo, DV výstup IEEE1394. Foto režim
umožňuje zaznamenat na 60min. kazetu 500 snímků. Kamera váží 590 g.