Hlavní navigace

Formuláře snadno a rychle - FormFiller 2.0 Light

1. 9. 1999

Sdílet

FormFiller je velmi užitečný program z produkce české firmy Magicware, kterýposlouží hlavně podnikatelům a menším firmám v jejich věčném boji s nekonečným množstvím formulářů ...
FormFiller je velmi užitečný program z produkce české firmy Magicware, který
poslouží hlavně podnikatelům a menším firmám v jejich věčném boji s nekonečným
množstvím formulářů a ostatního nezbytného papírování. Aplikace slouží
především k vyplňování, editaci a tvorbě formulářů a jejich následnému uchování
v elektronické podobě.
FormFiller je distribuován na dvou disketách a po nainstalování vám sebere
směšných 6 MB diskového prostoru. Můžete ho provozovat na libovolném počítači s
Windows 95/98 nebo NT 4.0 a vyššími. Velkou výhodou u českého výrobce je
kompletní a dobře zpracovaný český manuál a také velmi slušná podpora, hlavně
pak dostatek již předhotovených formulářů korespondujících s českými standardy.
Co tedy FormFiller umí? Zejména vytvářet formuláře a dokumenty. Pomocí několika
nástrojů prostě navrhnete na stránku papíru libovolného rozměru jakýkoliv
formulář, do kterého můžete vložit několik druhů aktivních prvků určených k
vyplnění a jako podklad třeba logo vaší firmy. Aktivní objekty jsou zde
nazývány kolonkami a lze u nich nastavit nezávisle na sobě mnoho věcí, jako je
barva, rozměry, písmo a podobně. Mezi kolonkami lze také provádět jak některé
matematické výpočty, tak vyplňování automatizovat (a o to vám asi hlavně půjde)
a vyhnout se možným "lidským" chybám zaviněným nepozorností apod. Práce s
výpočtovými funkcemi je snadná díky dobře zpracovanému průvodci. Jinak se
ovládání příliš neliší od zaběhnutých standardů na poli vektorových editorů.
Základní vzhled a rozvržení pracovní plochy můžete spatřit na obrázku. Program
také umožňuje sdružit několik dokumentů do takzvaného projektu, a tím zajistit
jejich provázanost (například číselnou).
Možná ještě užitečnější pro vás budou již hotové formuláře, dostupné v omezeném
množství daném přídomkem "Light verze" v názvu programu. Firma nabízí za
příplatek i mnoho dalších připravených listin, takže si můžete koupit to, co
právě potřebujete pro vaši firemní agendu.
Kromě možnosti sestavení vlastního formuláře, nebo načtení již hotového, můžete
také libovolné papírové předlohy "naskenovat". Takto získanou bitmapu potom
vložíte do FormFilleru na pozadí nového formuláře a vložením objektů zaktivníte
příslušné plochy k vyplnění.
FormFiller neslouží jen k tvorbě a editaci formulářů, ale samozřejmě v něm
budete dokumenty hlavně vyplňovat. Díky propracované technologii velmi přesného
tisku je výstup i na jehličkové tiskárně velmi dobrý. Navíc si v dialogu
Nastavení tisku můžete zvolit, co přesně se má vytisknout. Můžete tisknout jak
celý formulář, tak jenom vyplněný text, případně jen neaktivní podkladovou
bitmapu. Potom se přímo nabízí vložit do tiskárny oficiálně vytištěný dokument
a "obsah" na něj vytisknout na tiskárně.
FormFiller poslouží hlavně tam, kde chtějí definitivně skoncovat s vyplňováním
formulářů na psacím stroji a kompletně převést tuto proceduru do elektronické
podoby. Díky možnosti výpočtu hodnot v dokumentu před samotným tiskem může
FormFiller sloužit i jako "sklad" provedených faktur, a v případě potřeby je
tisknout do papírové podoby. Navíc umožňuje tvorbu vlastních dokumentů
libovolného typu. O výhodách elektronické editace snad ani nemusím hovořit
(snadná oprava chyb apod.). Našel jsem však i drobné chyby. Trochu nelogicky se
někdy chová ovládání (například nefunguje klávesa Delete, ale musíte použít
volbu Smazat z kontextového menu) a mírně nepochopitelné je i ruční vkládání
vzorců (ovšem manuál tento "problém" řeší svojí nápovědou). Jinak téměř není co
vytknout.
Firma Magicware podle svých slov zvažuje pro další verze programu funkci
vkládání databází do vytvářených projektů a tím opět trochu rozšířit možnosti
FormFilleru. Na firemní WWW stránce (www.magicware.cz) se dozvíte o dalších
průběžně připravovaných formulářích, specializovaných na různé obory (celní
tiskopisy, daně, školy atd.). Dále zde naleznete informační servis, rady a
popisy hotových formulářů, a také ceny za jednotlivé doplňky.

FormFiller 2.0 Light
+ dokumenty dle českých standardů
+ rychlost (hardwarové nároky)
+ možnost naskenovat papírové formuláře
- některé prvky ovládání
K recenzi poskytla firma:
Magicware, s. r. o.
Novotného lávka 5, Praha 1
Cena: 2 310 Kč (vč. DPH)

9 0560/OK