Hlavní navigace

FAQ - Nejčastěji kladené dotazy

1. 12. 2000

Sdílet

? Po instalaci IE 5.0 se mi neobjevil panel pro snadné spuštění a Activedesktop. Prosím o radu, moc bych tyto prvky potřeboval. (Windows 95) Z dotazu nevyplývá, zda byl IE 5.0 instalován ...
? Po instalaci IE 5.0 se mi neobjevil panel pro snadné spuštění a Active
desktop. Prosím o radu, moc bych tyto prvky potřeboval. (Windows 95)

Z dotazu nevyplývá, zda byl IE 5.0 instalován na čistá Windows, nebo zda byl
upgradován IE 4.x. Pokud se jedná o první případ, je odpověď jednoduchá.
Instalace IE 5.x v sobě neobsahuje prvky Active Desktop, protože v době jeho
vypuštění již existovala Windows 98, ve kterých je Active Desktop obsažen. Aby
se Active Desktop objevil i na systému Windows 95 (po jeho instalaci), je třeba
nejprve nainstalovat IE 4.x s volbou Active Desktop, a pak teprve provést
upgrade (instalaci) IE 5.x. Instaloval jsem mnoho desítek počítačů tímto
způsobem a ještě se mi nestalo, že by IE 5.x "zrušil" Active Desktop pozůstalý
z IE 4. Pokud se tazatel ptá na tuto variantu, musím přiznat, že nevím a
obracím se tímto na čtenáře, zda se s tímto problémem setkali, a hlavně jak jej
vyřešili (kromě reinstalace víceméně všeho). Bohužel platí, že je-li
instalována obecně nějaká verze IE, nedovolí vám spustit instalaci verze nižší,
i kdybyste si z ní chtěli zvolit pouze ten Active Desktop.? Existuje nějaký software, který mi umožní naskenovat své materiály texty s
fotografiemi tak abych měl všechno opticky na stránce jako v materiálech a mohl
v tom fulltextově hledat? Text bych samozřejmě převedl pomocí OCR na text pro
účely hledání. Chtěl bych si na CD zachovat různé přednášky a ofocené
materiály. Uvažoval jsem o Acrobatu, ale zatím jsem pracoval pouze s Readerem.

Nápad to není špatný, jeho realizace však může být časově i finančně náročná.
Nicméně tyto systémy existují, jde ale o systémy profesionální a drahé. Mohu
zmínit systém založený na technologii Adobe, kdy se používá skener pro
skenování dokumentů. Tyto jsou pomocí Adobe Circulate automaticky zpracovány do
souboru PDF. V jednom souboru může být uloženo i více stran textu. Co se týká
fulltextového hledání v amatérských podmínkách, doporučuji vytvořit si systém
klíčových slov, která uložíte do obyčejného .TXT souboru s odkazem na hlavní
soubor. Prohledávat pak lze obyčejným Explorerem. Tak ušetříte za OCR software,
jejž nepotřebujete.? S výjimkou "Průzkumníku" téměř ve všech dalších oknech se soubory a složkami
dostávám po každém startu počítače velké ikony (nejen doma s českými Windows
95, ale i v práci s Windows 98), což mi při větším počtu ikon v okně vadí.
Chtěl bych tedy, aby základní stav po startu počítače byl s malými ikonami. Kde
a jak nastavit, aby se po startu nastavily všude malé ikony? Roleta "Zobrazit"
sice umožňuje změnit velké ikony na malé, ale zvolená velikost zůstává v
platnosti jen do vypnutí počítače. Po novém zapnutí je vše při starém.

Chování průzkumníku nastavíte v Možnostech složky, jak ukazuje obrázek.
Dostanete se na ni v Průzkumníku přes menu Zobrazit Možnosti složky, záložka
Zobrazit. Než se sem doklikáte, nastavte si předtím na libovolném okně takový
pohled, který vám vyhovuje. Poté nejprve odškrtněte políčko Pamatovat zobrazení
každé složky, a poté klikněte na tlačítko Jako aktuální složka. Tím se vámi
zvolený pohled zafixuje a stane se výchozím. Poté doporučuji přes OK opustit
nastavení. Pokud byste chtěl zachovat možnost různých pohledů na různé složky,
vraťte se do nabídky a zatrhněte políčko Pamatovat zobrazení každé složky.
Nebude-li tento postup fungovat, je nějak poškozený Internet Explorer a bylo by
vhodné jej přeinstalovat nebo upgradovat vyšší verzí.? Je možné, že příliš výkonným chladičem mohu podchladit procesor tak, že
nepodává ideální výkon? Jde mi o to, že prý provozní teplota např. Celeronu je
50-60 stupňů a jeden kamarád "odborník" tvrdí, že má superchladič TITAN, který
ho dokáže uchladit na 40-45 stupňů a procesor neběží, jak by měl.

Chce se mi říci "ach jo". Začnu jednou obecnou radou nevěřte všemu co kdo říká,
zvláště jde li o "takzvané" odborníky. Máte-li pochybnosti, zkuste získat
informace ještě z dalších zdrojů a hlavně se snažte pochopit příčinu, tj. proč
to tak je nebo není. Znáte-li funkční souvislosti určitého celku (automobilu,
televize, videorekordéru, počítače), lépe se vám s ním pracuje a jeho ovládání
se stává jednodušším, nežli při variantě slepého postupu naučeného z manuálu.
Vy takto činíte, tato poznámka je míněna obecně. Teď k problému chlazení
procesoru (a jakéhokoliv elektronického zařízení využívajícího integrované
obvody na bázi polovodičů). Při činnosti polovodičových přechodů vzniká odpadní
teplo, které je třeba odvádět. Přesáhne-li teplota přechodu určitou mez, dojde
ke ztrátě jeho funkce a následně k jeho zničení. Přitom polovodičové přechody
mohou pracovat i v hlubokém mrazu. Každá elementární polovodičová součástka má
svoji pracovní charakteristiku, která je více či méně závislá na teplotě. S
touto tepelnou závislostí je třeba při návrhu analogových obvodů počítat a
teplotní vlivy kompenzovat (např. vhodným zapojením zpětných vazeb apod.).
Digitální zařízení jsou na tom podstatně lépe pracují totiž pouze s logickou
jedničkou a nulou, jež jsou reprezentovány dvěma napěťovými hladinami obvykle
napájecí napětí (1) a žádné napětí zem (0). Přitom je povolena dosti značná
tolerance těchto napětí a obvod bude dále správně pracovat. Závěr je tedy
takovýto: Digitální součástky NELZE v pokojových teplotách podchladit a tím
způsobit jejich nefunkčnost, ani částečnou. Teď k výkonu procesoru. Ten je dán
taktovacím kmitočtem, a ne teplotou. Pracovní teplota je technický parametr a
při této teplotě výrobce zaručuje bezchybný provoz součástky. Rozhodně se ale
tento parametr neomezuje na pouhých 10 stupňů, u číslicových integrovaných
obvodů se udává rozsah v kategoriích 0 až 70 ?C, -40 až 85 ?C a -55 až +125 ?C
u nejnáročnějšího provedení.? Koupil jsem nový počítač LEO se základní deskou FIC KA-6110, Intel Celeron
466, OS Windows 98 SE. Můj problém spočívá v tom, že ať použiji kterýkoliv
program, po krátkém čase se objeví zpráva: Aplikace způsobila neplatnost v
modulu (a zde je vždy knihovna DLL toho programu, který je právě spuštěn) na
adrese 0177: a dle programu rozdílná čísla. Počítač jsem odnesl zpět a po 30
dnech mi jej vrátili s tím, že je v pořádku. NENÍ! Po opětovné reklamaci mi
sdělili, že to je věcí softwaru a na to se záruka nevztahuje. Dobře, ale ono se
to mnohdy objevuje i v základních aplikacích Windows. Zkoušel jsem tedy dle
rady přeinstalovat Win 98 SE na Win 98 první vydání. Výsledkem byla pouze změna
adres v hlášeních chyby, které se objevovalo mnohem častěji. Také jsem zkoušel
změny RAM. Rovněž bez jakékoliv změny. Po použití testu SisoftSandra jsem ale
zjistil, že mainboard postrádá jakoukoliv identifikaci a podpůrné funkce.
Prodejce mi na toto sdělil, že to je v pořádku a oni za to ručí. (zkráceno)

Tento dotaz jsem řešil e-mailem, kde jsem uvedl podezření na vadnou paměť nebo
špatně přetaktovaný procesor, což bývají obecné příčiny takovýchto poruch. Také
jsem se zmínil o možnosti důsledně uplatnit záruku, neboť počítač je prodáván s
operačním systémem a záruka se vztahuje na jeho chod "minimálně" s tímto
operačním systémem. Po čase přišla od tazatele zpráva, která přináší řešení:

Potíže jsem již vyřešil. Jako vždy se nakonec jednalo o triviální problém. Ten
spočíval v tom, že mainboard FIC KA-6110 je ovládán pouze ovladači VIA včetně
řadiče disku. A tady je ten problém. Ti machři se neobtěžovali číst manuál (tam
to je) a nechali nainstalované ovladače Windows 98 SE, které s touto deskou
pracují špatně. Po nainstalovaní VIA Packu je vše v pořádku. Píši to proto, že
s touto vadou se možná setká více lidí. Nyní již pracuje i DMA a počítač je
velmi rychlý.? Vlastnili jsme počítač Pentium 100 MHz, 16 MB RAM s Windows 95 OSR, ke
kterému byl připojen skener Primax Colorado D600, a přes tento skener byla
připojena tiskárna HP DeskJet 690C. Vše fungovalo správně. Nyní jsme si
pořídili nový počítač Pentium II MMX, 64 MB RAM s Windows 98. Skener však s
tímto počítačem nehodlá komunikovat. Po nainstalování softwaru ke skeneru TWAIN
3.0 a dalších doprovodných programů software hlásí, že skener nebyl nalezen.
Protože je v záruce, zanesli jsem jej prodejci k reklamaci. Tiskárna totiž
fungovala jak samostatně, tak i v propojení se skenerem. Skener byl prodejcem
zaslán do servisu, kde se žádné problémy neprojevovaly. Nevím, na jakém systému
jej prověřovali. Domnívám se, že chyba bude v operačním systému, který toto
zařízení nezná, nebo v hardwarovém nastavení počítače, případně SW.

Problém je v operačním systému, který nezná daný typ skeneru. Není to však
problém vážný, je nutné pouze doinstalovat ovladače pro váš typ skeneru pro
Windows 98. Potřebné ovladače najdete na adrese http:// www.primax.nl/ v
záložce Support.? Je možné dát na zvukovou kartu nějakou rozdvojku, abych mohl mít připojeny
dvakrát dvě bedničky?

Je to možné, jen je potřeba někde sehnat nebo si udělat tuto rozdvojku. Pokud
máte (aspoň jedny) aktivní reprobedny, není zde žádný problém, máte-li pasivní
reprobedny, měl byste dodržet předepsanou impedanci výstupu zvukové karty.
Impedance dvou paralelně zapojených spotřebičů (reprobeden) se počítá podle
vzorce (A+B)/(A*B), a neměla by být nižší, než doporučuje výrobce karty. Vyšší
být může. Protože aktivní reproduktory mají předřazen zesilovač, pohybuje se
jejich vstupní impedance v řádech minimálně desítek kiloohmů, a jejich
paralelním připojením nedojde k dramatickému snížení výsledné impedance. V
případě, že má zvuková karta výstupy LINE-OUT a SPK-OUT, zapojíte do prvního z
nich aktivní reprobedny a do druhého pasivní nebo aktivní reprobedny. V takovém
případě nemusíte shánět rozdvojku.? Prosím o pomoc s řešením problému: lokální síť Microsoft, 5 počítačů s
Windows 98 a 1 Linux server pro připojení k Internetu. Nyní jsme připojili
další počítač s Windows 95, vše s protokolem TCP/IP. Počítač s Windows 95 je
vidět ze všech počítačů a je na něj plný přístup (sdílení disků). On sám však
vidí jenom sebe a na ostatní počítače není vidět. Síť z pohledu počítače s
Windows 95 se tedy jeví jaksi jednosměrná. Příkaz ping na kterýkoliv počítač je
bez odezvy (time out). V čem by mohl být problém?

Problém by mohl být v počítači s Windows 95, a sice v jeho nastavení sítě. Je
bezpodmínečně nutné, aby pracoval ve stejné skupině (workgroup) jako celý
zbytek sítě musí být instalován klient sítě Microsoft a sdílení souborů nebo
tiskáren (chce-li sám poskytovat prostředky). Dále je třeba zajistit přidělení
jedinečné IP adresy buď pomocí DHCP serveru, nebo ručně. Domnívám se, že příkaz
ping použitý na jiném počítači a tázající se na počítač s Windows 95 by dopadl
stejně špatně time outem. Pokud ano, problém je pravděpodobně v tom, že jej
ostatní počítače vidí přes protokol NETBeui, který bývá v síti (v instalaci
Windows) předinstalován. Problém může být také v DNS serveru (na Linuxu), kde
je třeba v případě pevných IP adres dopsat jméno počítače do záznamu. Přiděluje-
li se adresa dynamicky pomocí DHCP, musí DNS server podporovat dynamické
záznamy.? Mám na počítači nainstalované Windows 2000 SP1 (eng.) a Office 2000 SR1 (cz).
Při tisku vícestránkového dokumentu z Wordu nebo i HTML dokumentu mi tiskárna
HP 690C tiskne pozpátku, tj. od poslední strany k první. Chtěl bych to opravit.
Používám standardní ovladač z Windows 2000. Zkoušel jsem si pohrát s nastavením
tiskárny v Control Panel Printers atd., ale nedaří se mi to.

Podívejte se do nastavení MS Wordu pro daný dokument. Dostanete se k němu přes
menu Soubor Tisk a tlačítko Možnosti. Na obrázku je zachycena nápověda pro
tlačítko Opačné pořadí tisku, která vše vysvětluje. Obrázek je sice z Windows
95, myslím si ale, že ve Wordu 2000 bude nastavení podobné. Domnívám se, že
máte toto políčko zatržené ono to má při způsobu rovnání vytisklých listů
papíru v inkoustové tiskárně logiku (software 2000 "myslí" zase o něco více za
nás). Pokud jde o HTML dokumenty, vysvětluji si to tím, že jako editor HTML je
zvolen MS Word, a tudíž se používá stejný podprogram pro tisk.? Na svůj počítač jsem už instaloval mnoho programů a her. Hodně věcí, co už
nepoužívám, jsem úspěšně odinstaloval. I když na disku už moc programů a her
nemám, systém je hrozně pomalý. V registru zůstalo určitě hodně položek od
odinstalovaných her. Nejde registr nějak vyčistit od těchto her? Prováděl jsem
scandisk i defragmentaci, ale vše je stále hodně pomalé. (Celeron 333, 64 MB
RAM, Windows 98 SE)

Existují programy, které jsou schopny registr vyčistit při deinstalaci různých
programů. Podmínkou však je, že "čistící" program je do systému instalován hned
po základní instalaci. Pak pracuje tak, že veškeré další instalace sleduje a
zapisuje si, co která instalace provedla. Pokud se uživatel rozhodne danou
aplikaci odinstalovat, čistící program se podívá, co se do systému dostalo při
její instalaci a provede po odinstalačním programu důkladný úklid. Ve vašem
případě bych doporučoval novou instalaci systému. Nemusíte nutně formátovat
disk a zálohovat data, stačí je někam přesunout do transparentního adresáře a
zbytek smazat nebo odsunout do backup adresáře. Samozřejmě je nutné používané
aplikace znovu nainstalovat a po zprovoznění se zbavit backup adresáře.? Propojil jsem 2 počítače PC (oba s Windows 98 SE) pomocí programu "Propojení
PC pomocí kabelu" přes laplinkový kabel přes LPT1. Vše funguje, mohu sdílet
složky a tisknout na sdílené tiskárně. Nevím však, jakým způsobem mám zařídit,
aby oba počítače mohly současně sdílet připojení k Internetu pomocí modemu.

? Mám doma dva počítače propojené přes síťové karty. V prvním mám integrovaný
modem. Potřeboval bych poradit s výběrem programu, který by umožňoval surfování
na Internetu v době připojení oběma počítačům.

Tyto dotazy mají stejný základ, proto tedy jen jedna odpověď. Celý problém
spočívá v tom, že pro přístup na Internet potřebujete protokol TCP/IP, a ten
vyžaduje aby měl každý počítač svoji jedinečnou IP adresu. Jelikož jste
připojeni modemem, adresu máte pouze jednu, a zde je ten problém. Logicky se to
řeší tak, že dva nebo více počítačů vytvoří privátní síť (v zásadě s libovolnou
adresou typu C) a počítač připojený na modem funguje jako router, který
veškerou komunikaci z této privátní sítě převádí na přidělenou IP adresu (od
modemu). Navenek se tak privátní síť tváří jako jeden počítač s legálně
získanou IP adresou, a vše je v pořádku. Vám jde samozřejmě spíše o to, jak
toto zajistit. K tomuto účelu lze využít program WinProxy nebo podobné. Windows
98 SE a Windows 2000 mají tuto situaci již vyřešenou. Při absenci DHCP serveru
je přiřazena jedna "Microsoft default" adresa typu C, čímž se všechny počítače
v této síti vidí. Je-li na jeden z nich připojen modem, routování probíhá
automaticky, resp. po povolení.? Na počítači PIII 667, 64 MB RAM, 15 GB HDD, mám instalovaný MS Office 2000
Small Business, tiskárnu Minolta 1100L, MS Windows 98 SE. V MS Wordu napíši
text, který je na monitoru zobrazen správně, ale na tiskárně v celém textu za
znaky s diakritikou udělá mezeru. V ostatních aplikacích je vše v pořádku.

Příčina je ve fontech, kdy se UNICODE fonty špatně převádějí při tisku. Vlastní
problém je tedy v ovladači tiskárny. Mělo by stačit v jejích vlastnostech
zatrhnout "Tisknout text jako grafiku", a problém by měl zmizet. Další možností
je sehnat novou verzi ovladače pro tuto tiskárnu a Windows 98.? Mám počítač se základní deskou FIC KA6100 s čipsetem Via Appolo a Celeron 400
MHz. Když tento přetaktuji na 450 MHz zvýšením FSB ze 66 na 75, tak systém
normálně nabootuje, ale Windows 98 hlásí chybu v registru a počítač se neustále
restartuje. Windows 2000 se pro změnu samovolně resetují. Je možné procesor
nějakým způsobem přetaktovat, aby vše běželo bez problémů. Pokud ne, tak kde
dochází k chybě?

K chybám dochází v samotném procesoru, který přetaktování z fyzikálního
hlediska nezvládá. Obávám se, že tento konkrétní procesor nepřetaktujete,
protože se tím dostane za hranicí svých možností.
Hledáme odpověď

? Kde lze nastavit, aby v okně "Čím otevřít" nebylo předvoleno "K otvírání
tohoto souboru používat tento program vždy"?


? Jeden čtenář si přivezl z dovolené digitální film natočený na médiu miniDV a
potřeboval by ho převést na CD pro další úpravy a střih na počítači. Můžete
někdo poradit kde by mu s tímto problémem mohli pomoci? Film je asi 40 minut
dlouhý a potřeboval by jej ve formátu mpeg2 nebo mpeg4.Ohlasy čtenářů

Potřebuji poradit s instalací Lotus Organizeru 6.0, abych něco na služebním
počítači nepokazil. PC pracuje pod Windows 2000, instalována je také Office
včetně Outlooku a Exploreru. Těmto programům (i datům) se nesmí nic stát, je to
standard v naší podnikové síti, včetně MS zabezpečení. Lotus chci nainstalovat
"navíc" jako privátní diář, bez připojení do sítě. Starší Lotus mám doma a přes
ZIPku bych mohl oba diáře synchronizovat. Žádoucí by byl import/export dat
Lotus-Outlook.

Velkou výhodou Lotus Organizeru je, že se jedná o poměrně uzavřenou aplikaci,
která se do ostatních systémových záležitostí "nemíchá". Tedy při standardní
instalaci Lotus Organizeru by se vám s daty Outlooku a Exploreru nemělo v
žádném případě nic stát. Data si Lotus Organizer ukládá do zvláštního souboru.
Téměř nijak nezmění nastavení systému a pro e-mail využívá přednastaveného
klienta tedy např. Outlook. V případě Outlooku však nefungují některé služby
vázané na e-mail. Při importu dat Outlook-Lotus se data po konverzi překopírují
do datového souboru Organizeru, tedy opět by nemělo dojít ke ztrátě Outlook
dat. Pouze některé převáděné informace se při převodu vytratí tedy budou stále
v Outlooku, ale buď v Organizeru nemají ekvivalent, nebo není tak dokonale
zpracovaný převodník. Dále bych doporučil na domácí počítač nainstalovat také
Organizer 6.0, kvůli vyhnutí se problémům s nekompatibilitou verzí. Sice by
neměly nastat, ale nemohu je také vyloučit. Obecně řečeno, nemělo by při
instalaci Lotus Organizer 6.0 dojít k potížím a ani k poškození jiných dat.
Přesto si dovolím doporučit zazálohování dat a konfigurace, protože "jeden
nikdy neví".