Hlavní navigace

FAQ – nejčastěji kladené dotazy

1. 11. 2000

Sdílet

Potřeboval bych provést upgrade BIOSu na jednom počítači. Všechny parametryBIOSu i základní desky znám, ale bohužel se nemohu dopátrat vhodné verze na Internetu. Základní deska je MB D...
Potřeboval bych provést upgrade BIOSu na jednom počítači. Všechny parametry
BIOSu i základní desky znám, ale bohužel se nemohu dopátrat vhodné verze na
Internetu. Základní deska je MB DATAEXPERT, EXP8J61, BIOS ver. 1.0 serial
number 10/02/96-i430VX-2A59GD0CC-00, čipset: Intel 82439VX Triton, BIOS: Award
modular BIOS v4.51PG. Zkoušel jsem domovskou stránku Dataexpert
www.dataexpert.com.tw, a také www.dataexpert.nl, na které byl odkaz jen na výše
uvedenou stránku. Stránku na .tw se skoro nikdy nepodařilo načíst, a když se to
povedlo, byla v čínštině a tu bohužel neovládám.

Pomoc je jednoduchá: na holandské stránce dole je Year 2000 Compliance test, a
na ten když kliknete, dostanete se až na upgrade vašeho BIOSU.
(http://www.dataexpert.nl/ year2000.htm).


I po bezchybném nainstalování zvukové karty (SB Live 1024 Value) a změně IRQ z
9 na 5 nefunguje zvuk u DOS aplikací. Při nastavování zvuku (soundsetup)
vyskočí, že zvuková karta neexistuje. Jak na to?

Tento problém postupně mizí, neboť mizí i požadavky používat zvukovou kartu v
systému DOS. Chcete-li, aby karta fungovala i v DOSu, je třeba ji v něm
nainstalovat, resp. nastavit. Slouží k tomu programy pro DOS dodávané s kartou,
které obvykle do autoexec.bat přidají několik řádků. V nich se spouští nějaký
inicializační program karty, jenž ji po startu nastaví (hlasitost a jiné
parametry), a jsou zde také příkazy SET, které do systémových proměnných zapíší
hardwarové parametry zvukové karty (I/O adresu, IRQ, DMA). DOS aplikace si pak
podle těchto proměnných nastaví zvukový výstup. Důležité je, aby hardwarové
parametry byly stejné jako ve Windows. Nainstalujte tedy kartu nejprve do
Windows (to už máte), opište si tyto hodnoty (z Device Manageru) a ty pak
zadejte do setupu programu karty spuštěného v DOSu. Je možné, že bude-li karta
inicializovaná jak při startu DOSu, tak později systémem Windows, nebude
fungovat (ve Windows) správně. V tom případě je nutné pro danou DOS-aplikaci
vytvořit speciální hardwarový profil a kartu nastavit pouze v něm (přenesením
fungujícího autoexec.bat z DOS instalace karty).


Mám problém s monitorem. Koupím si jakýkoliv monitor a vždycky skáče obraz. Tak
co s tím je?

Inu, v monitoru to určitě nebude! Vadný může být propojovací kabel (není-li
součástí monitoru) nebo je závada na videokartě. Závada může být i mechanického
charakteru vadné spoje na konektoru. Je zde ještě jedna nepravděpodobná
možnost, ale pro úplnost ji zmíním. Monitor může být rušen elektromagnetickým
polem, jež je generováno silovým vedením ve zdi, které je nesymetrické (proud
se jím zároveň nevrací). Viděl jsem to jednou v laboratoři elektrických strojů,
kde se obraz na monitoru různě vlnil a občas poskočil. Vyloučení tohoto jevu je
však jednoduché postavte monitor s počítačem někam jinam, a hned uvidíte.Lze nějak softwarově "naučit" starší CD-ROM mechaniky číst novější datové
formáty, např. CD RW?

Obávám se že nikoliv, technika má určité meze, i když např. softwarová korekce
chyby zobrazení Hubbleova teleskopu vyráží dech. U vypalovaných CD-ROMů jde o
to, že přechod 1/0 není tak ostrý jako u lisovaných CD, a staré mechaniky s tím
nepočítají. Jelikož zde jde primárně o rozpoznání 1 nebo 0, lze toto těžko
korigovat. Co korigovat lze, je určitá chybovost přečtení posloupnosti dat,
která v sobě nese CRC cyklický redundantní kód. CD-ROM je takto konstruováno,
ale tato metoda funguje jen do určitého procenta chybovosti (např. 2 chyby z
10). Nad toto procento se korekční metoda zhroutí.


Po instalaci Windows 95 na počítač nejde odeslat e-mail z žádného poštovního
klienta. Přijímat e-mail lze bez problémů. Jinak počítač funguje bez závad. PC
je zapojen do sítě LAN protokolem TCP\IP. Server SMTP i POP3 jsou na společném
serveru a z ostatních počítačů v LAN funguje pošta rovněž bez problémů. Při
instalaci Windows 95 se při konfiguraci Exchange (až na konci instalace) objeví
hláška: "Exhange nejde konfigurovat zkuste to později pomocí ikony Doručená
pošta". Následná konfigurace je bez účinku. V Internet mailu se při odeslání
e-mailu objeví hláška: "421 too many SMTP sessions for this host". V Exchange
se objeví hláška: "K doručení tomuto adresátu není dostupný žádný
zprostředkovatel přenosu". Co s tím?

Tyto problémy se občas objeví a správci sítí si pak lámou hlavu s tím, proč to
všude jinde funguje a tady ne, i když je instalace standardní nebo stejná jako
u těch ostatních. Problém je, že není, i když to obsluha nepostřehla.
Existuje-li možnost reinstalace "načisto", neztrácel bych čas hledáním chyby a
tuto reinstalaci bych spustil se zvýšenou pozorností. Z dotazu ale cítím, že to
se asi již stalo, takže u této rady neskončím. Jen bych zcela vynechal
instalaci Exchange (z Windows) a instaloval bych klienta Exchange nebo Outlook
až později. Jelikož je PC se sítí spojen protokolem TCP\IP, je třeba
zkontrolovat správně přiřazenou adresu. Je-li zvoleno DHCP, pomocí winipcfg
zjistitěte, zda se adresa skutečně přiřadila; je-li adresa zadávána ručně, pak
zkontrolujte, zda není používána jiným strojem. Další možností je, že SMTP
server má nastaven nějaký limit současně připojených klientů, a tento stroj je
"navíc".Chtěl bych přijímat fax i záznamník nepřetržitě (to znamená i při vypnutém
počítači). Tento způsob jde pouze při spuštěném programu SuperVoice 2.2, avšak
bez použití tohoto nebo jiného faxového programu ale i při vypnutém PC se fax
nepřijímá. Můj telefonní kabel má pouze dva vodiče. Není problém v tomto
kabelu? Jaký je rozdíl mezi dvoua čtyřvodičovým kabelem? Používám interní
faxmodem "INTERNAL, V90, K56FLEX, VOICE, SPEAKERPHONE".

Podmínkou správné funkce každého elektronického zařízení je, že musí být
napájeno nějakým zdrojem. Interní faxmodem je napájen zdrojem počítače a je
obsluhován pomocí zmiňovaného softwaru, který běží na tomto počítači.
Vypnete-li počítač, vypnete i faxmodem a také jeho obslužný program. Kabel za
to v tomto případě nemůže. Rozdíl mezi dvouvodičovým a čtyřvodičovým kabelem
není prakticky žádný. Jde o to, že v některých zemích se používají dva vnitřní
vodiče, v jiných se pak používají dva vodiče vnější. V podnikových sítích se
zase můžeme setkat s rozlišením analogových a digitálních telefonních
přístrojů, které používají svoji dvojici vodičů. Jedinou odlišností je tedy
univerzálnost čtyřvodičového kabelu. Nechám-li přes noc zapnutý počítač, ráno
je zatuhlá myš. Používám standardní ovladač myši z Windows, a zkusil jsem více
typů myší. Po restartu PC mi Windows zahlásí, že nebyla nalezena myš! Po dalším
restartu už je vše v pořádku. Čím to může být? Závadu myši jste vyloučil,
protože se takto chová každá. Domnívám se, že potíže způsobuje nějaký
hardwarový problém při "usínání" počítače Advanced Power Management. Po
probuzení se pak neaktivuje COM (nebo PS/2) port pro myš, aktivuje se až teprve
po druhém restartu. Zkuste si pohrát s nastavením APM v BIOSu, případně jej na
jednu noc zakažte, a uvidíte. Potvrdí-li se diagnóza, je závada buď na
mainboardu (s integrovanými porty), nebo na samostatné desce portů, což už se
dnes ale skoro nevidí.
Ohlasy čtenářů

Chtěl bych se vyjádřit k dotazu některých čtenářů, kteří píší, proč se jim
určité stránky neuloží do cache prohlížeče. Je to proto, že je v hlavičce
příkaz "Pragma: no-cache". Ale k věci, tenhle příkaz se dá odstranit pomocí
proxy serveru. První a rychlá varianta pod Windows je Proxomitron
(www.proxomitron.zde.cz), který umožňuje mnohem více věcí, a mezi jinými i
takovéto cachování. Druhou alternativou je SmartCache (http://smartcache.
zde.cz), jež funguje i pod Linuxem (běží v Javě) a umí navíc stránky i
cachovat. Bohužel ve Windows je pomalá, a na konfiguraci složitá. Oba programy
jsou freeware (SmartCache je sourceware).

Martin KoníčekChtěl bych zareagovat na dotaz v rubrice FAQ 8/2000, kde čtenář uváděl, že má
modem OLITEC a že se mu ve třech případech ze čtyř nepodaří navázat spojení.
Měl jsem stejný problém, který ale zcela vyřešil přechod z Windows 98 na
Windows 2000. Po přechodu se několikanásobně zkrátilo také přihlašování do sítě
a modemu se vždy podaří navázat spojení na 1. pokus. Mohla by to být také pomoc
pro čtenáře, který v čísle 9/2000 psal, že čeká 2-3 minuty na připojení.
Windows 2000 dokáží značně zkrátit dobu připojení (mně připojení trvá zhruba 30
sec.).

justmail@seznam.czVážená redakce, posílám vám vlastní řešení problému, jak lze vytvořit dávkový
soubor, který by po startu PC v zadané datum spustil určitý program (PCW
8/2000). Aby se náš kód provedl vždy po spuštění počítače, musíme ho zapsat do
souboru AUTOEXEC.BAT.

dir autoexec.bat | date > datum
find "09-29-" datum > nul
if errorlevel == 1 goto hotovo
rem prikazy ktere se maji vykonat
echo Dnes ma svatek MICHAL!
:hotovo
del datum

Jelikož příkaz DATE slouží primárně pro změnu systémového data, vyžaduje od
uživatele určitý vstup z klávesnice. Tím může být buď nové datum, následované
stiskem klávesy ENTER, nebo pouze ENTER. V druhém případě se datum nemění.
Proto použijeme drobný trik a přesměrujeme výstup příkazu DIR (vždy začíná
prázdným řádkem) do vstupu příkazu DATE. Jeho výstup (aktuální datum) pak
zapíšeme do souboru DATUM. V něm poté hledáme testované datum příkazem FIND.
Ten vrátí chybový kód 1, jestliže řetězec nebyl nalezen. V takovém případě
skočíme na návěští HOTOVO. Jinak se vykoná další posloupnost příkazů (zde výpis
informací o svátku).

Michal Kůrka, kurkami@volny.czRád bych reagoval na dotaz, který se týkal detekce modemu při startování
Windows 2000. Celý problém, proč není modem detekovaný, není vlastně problémem
jako takovým. Windows 2000 se totiž konečně chovají jako řádný operační systém,
tj. při startu detekují veškerý připojený hardware. Vzhledem k tomu, že modem
nebyl v době startu zapnutý, Windows 2000 jej tedy nedetekovala a správně
ohlásila chybu "spojení nelze navázat". Potom je taktéž samozřejmé, že po
restartu vše funguje správně. Rád bych pomohl vašemu čtenáři, aby nemusel
pokaždé restartovat počítač. Existuje totiž jedno efektivní řešení, které sám
často používám. Postup je následující:

1.Spustíme Computer Management (Start--Settings-Control Panel-Administrative
Tools--Computer Management)

2.V levé stromové struktuře najdeme položku Device Manager (Computer Management
(Local)-System Tools-Device Manager)

3.Kliknutím pravým tlačítkem myši v pravé části se zobrazí kontextové menu,
které obsahuje položku Scan for hardware changes. Jejím zvolením se detekuje
nově připojený hardware, tedy i zapnutý modem.

Vladimír Lehocký, lehocky@gmx.net
(přeloženo ze slovenštiny)


Dotazy do rubriky FAQ můžete zasílat buď poštou, nebo elektronicky na adresu
faq@idg.cz, popřípadě pcworld@idg.cz.