Hlavní navigace

FAQ - Nejčastěji kladené dotazy

1. 8. 2000

Sdílet

Soubory MSDOS.SYS a IO.SYS tvoří jádro operačního systému MS DOS. EGA.CPI jedefiniční soubor znakové sady pro zobrazování a HIMEM.SYS je správce 64KB paměti nad hranicí 1 MB. Aby se MS...
Soubory MSDOS.SYS a IO.SYS tvoří jádro operačního systému MS DOS. EGA.CPI je
definiční soubor znakové sady pro zobrazování a HIMEM.SYS je správce 64KB
paměti nad hranicí 1 MB. Aby se MS DOS mohl rozběhnout, je třeba ještě zmínit
soubor COM MAND.COM, což je interpreter příkazů MS DOS. Aby byl MS DOS správně
nakonfigurován, potřebuje obvykle ještě COUNTRY.SYS a KEYB.SYS, které řeší
různé národní odlišnosti, a nakonec EMM386.EXE, který je správcem paměti XMS,
UMB a emulátorem EMS. Je-li MS DOS správně nainstalován, leží obvykle v
adresáři C\MSDOS nebo C\DOS. V tomto adresáři se nacházejí všechny potřebné
soubory pro správnou funkci MS DOS. V kořenovém adresáři C\ se musejí nacházet
soubory IO.SYS, MSDOS.SYS a COMMAND.COM a dále pak konfigurační soubory
CONFIG.SYS a AUTOEXEC.BAT, které se provádějí v tomto pořadí.

Vlastním na počítači interní Voice Fax Modem Askey 1456, 56k V.90. Zjistil
jsem, že jej lze používat i jako telefon. Po zapojení sluchátek s mikrofonem a
vytočení požadovaného čísla sice bylo ve sluchátkách slyšet "zvednutí" modemu a
vytáčení čísel, ale nedošlo ke spojení. Tedy po vytočení čísel se nic neozývalo
ve sluchátkách. Nejsem žádný počítačový expert, ale nevím si s tím rady. Dále
nevím, zda se dá tento modem použít jako příposlech při hovoru po normálním
telefonu.

Jestliže je modem označen jako Voice, umožňuje i přenos hlasu (tj. běžné
telefonování) a navíc různé služby jako záznamník atd. Co konkrétně váš modem
umí, se dočtete v jeho uživatelském manuálu, včetně propojení a instalace
ovladačů. Nemáte-li manuál k dispozici, můžete se podívat na adresu
http://www.zero.cz/podpora/askey/askey .html, kde naleznete vše potřebné.
Ohledně příposlechu si nejsem jistý; neexistuje asi příkaz, který by donutil
modem pouze "zvednout sluchátko" a nic víc nedělat (nevytáčet).

Chcel by som vás poprosiť o radu. Ak mám v Excely tabulku s 10 stípcami a 500
riadkami a definované názvy položiek ve stípcoch na začiatku, či sa dajú tieto
názvy nejako udržať na obrazovke pri rolovaní zvyšných riadkov. Aj za cenu
editovania tabulky. A ako jednoducho zariadiť, aby pri tlači na každom listě
boli názvy položiek v stípcoch?

Odpověď na první dotaz je velmi jednoduchá, stačí umístit kurzor do buňky A2 a
v menu zvolit Okno Ukotvit příčky. V místě levého horního rohu označené buňky
(kde stojí kurzor) se zobrazí svislice (která v tomto případě nemá význam) a
vodorovná čára. Tyto zablokují vše, co je vlevo a nahoře na obrazovce, a roluje
se pouze výřez v pravém dolním rohu. Není třeba ani editovat tabulku.
Chcete-li, aby se "záhlaví" tisklo na každé straně, je třeba v menu zvolit
Soubor Vzhled stránky a v záložce List zvolit oblast horních řádků nebo levých
sloupců, které se budou na stranách opakovat (volba "Tisk názvů"). Pro lepší
přehlednost uvádím i patřičné dialogové okno na obrázku.

Používám Outlook Expres 4.0 a chtěl bych přejít na Outlook, který je součástí
Office 97. Problém je v tom, že v Outlook Expresu mám rozsáhlý adresář (několik
set adres), který bych potřeboval převést do Outlooku. Standardní import v
Outlooku nefunguje. Existuje nějaká možnost?

Myslím si, že existuje. Nevím jak a zda vůbec je řešen export dat z OE4, ale v
OE5 je možné exportovat address book ve formátu "Microsoft Exchange Personal
Address Book", jehož výstupem je soubor PAB, který je nositelem personal
address booku v MS Exchange i MS Outlooku. Stejným způsobem lze exportovat
zprávy s tím rozdílem, že se o umístění nemusíte starat. Nainstalujte si
Internet Explorer 5 a pak můžete export provést.

Proč mi při ukončení Windows 98 nenaskočí nápis o tom, že můžu vypnout PC?
Objeví se pouze čárka v levém horním rohu. Jak to napravit?

Domnívám se, že při vypínání dojde k zakousnutí počítače v okamžiku přehazování
obrazu "Za chvíli..." a "Nyní můžete...". Co způsobuje vlastní zakousnutý, je
velmi těžké specifikovat. Pokud vám toto nezpůsobuje potíže při startu
(spouštění ScanDisk), nejde o tak závažnou vadu. Je možné, že vám chybí pouze
finální logo. To by mělo ležet v souboru C\WINDOWS\Logos.sys. V tomto adresáři
by měl být i soubor Logow.sys, který obsahuje "Za chvíli.".

Mám asi půl roku starý interní modem OLITEC 56K. Když se připojuji na Internet
(VOL), tak asi ve třech případech ze čtyř po vytočení čísla, když se snaží můj
modem domluvit s modemem na druhé straně a hvízdá si tak, jak hvízdá pořád, asi
po minutě už slyším jen jeden tón a po chvíli zavěsí (to je nastaveno ve
vlastnostech modemu). Nedostane se ani k ověřování jména a hesla. Tak nevím,
jestli je problém v mém modemu, nebo v síti. Nastavení sítě pro připojení je v
pořádku. Od technické podpory VOL jsem na dotaz dostal odpověď, ať si
zkontroluji nastavení sítě.

Spojování modemem v sobě zahrnuje několik fází a při hledání příčiny poruch je
třeba správně posoudit, která fáze poruchu vykazuje. Co se tedy děje od
kliknutí na tlačítko "Připojit" až po přihlášení se do sítě poskytovatele?
První fáze je vytáčení. Modem připojí příposlech, a člověk tak může kontrolovat
proces vytáčení. Je-li číslo vytočeno a na druhé straně přijato, nastává druhá
fáze navázání spojení. Tato fáze je rovněž slyšitelná a dochází v ní k výměně
informací mezi oběma modemy. Tyto informace obsahují protokoly, na kterých se
bude komunikovat, jména stanic, hesla a podobné údaje. Třetí fáze,
neslyšitelná, se odehrává již na patřičném protokolu. Dojde v ní k vlastnímu
přihlášení k síti, případně je vyvolán dotaz na uživatelské jméno a heslo,
nebylo-li posláno již dříve. Čtvrtá fáze je pak vlastní výměna bajtů podle
potřeby uživatele. Pátou fází je regulerní zavěšení. U vás dochází k poruše ve
druhé fázi, tj. při předávání informací o protokolech, uživatelském jménu a
heslu. Nastavení sítě bych tedy nepodceňoval, zejména pak volbu výhradně
protokolu TCP/IP. Máte-li povoleny další protokoly, může být modemem zvolen
jiný protokol než TCP/IP, ten ale není ze strany providera podporován, a tak ke
spojení nedojde. Nicméně všechny chybové stavy jsou ošetřeny nějakým chybovým
hlášením, které se u vás neobjevuje. Zrušte automatické zavěšení a zkraťte
timeouty. Třeba se nějakého chybového hlášení dočkáte, a naleznete tak příčinu
potíží. Není snad třeba připomínat, že všech pět fází bude správně fungovat
pouze za předpokladu bezchybného fungování telefonní sítě. Často se ve své
praxi setkávám s tím, že právě kvalita telefonní sítě je příčinou výpadků ve
spojení. Je tedy možné, že na vaší straně i na straně providera je vše
nastaveno správně, náhodnost úspěšného spojení je dána např. okamžitým
zatížením telefonní sítě, apod.
Již několikrát se mi při posílání příloh elektronické pošty stalo, že adresát
měl mnou zaslanou přílohu nečitelnou. Obsahovala nesmyslné uskupení převážně
velkých písmen abecedy. Dosud se mi nepodařilo zjistit, proč tomu tak je.
Příčina tohoto problému je jednoznačná, dopátrat se nápravy však může být velmi
složité. Abych mohl vysvětlit příčinu, musím trochu do historie, která sahá ke
vzniku dálnopisu. Dálnopis přenášel jednotlivé znaky abecedy. Ty byly
zakódovány do uspořádané sedmice, což si lze lépe představit jako byte, ale
pouze se 7 bity. Tyto bajty se elektronicky převedly do analogové formy a s
její pomocí pak byly přenášeny (stejně jako v dnešních modemech ty také
používají analogový přenos). 7 bitů bylo zvoleno proto, že umožňuje 128
kombinací neboli písmen, což tehdy bohatě stačilo (6 bitů = 64 kombinací bylo
málo). Architektura počítačů od svého vzniku je postavena na násobcích 8 bitů.
Nějakou dobu stály tyto technologie vedle sebe, aniž by se ovlivňovaly, a tak
se zdokonaloval telefonní přenos a zdokonalovaly se počítače. Až došlo k tomu,
že počítače začaly komunikovat mezi sebou po síti. Jenže ta už byla "zvyklá" na
přenos po sedmi bitech. Co s tím? Zezačátku se 8. bit pouze uřízl, což
nevadilo, opět se posílaly pouze znaky abecedy. Pak ale bylo třeba posílat
soubory binární a také soubory (texty) s národními abecedami. Pomocí
softwarových prostředků se tedy bajty o délce 8 bitů převedly na bajty o délce
7 bitů, čímž se zvětšil jejich počet. Je-li např. třeba přenést sedm 8bitových
bajtů, jsou tyto převedeny do osmi 7bitových bajtů a tyto jsou za sebou
vyslány. Na straně příjemce jsou zase převedeny do sedmi osmic a vše je v
pořádku. Jenomže někdy není. Není proto, že na jedné straně chybí kodér nebo
dekodér. Dekodérů je několik druhů, mezi nejznámější patří UUENCODE, BinHex, a
především MIME. Je tedy třeba zkontrolovat v nastavení poštovního klienta, zda
je MIME používán a s jakou kódovou stránkou (ta sice neovlivňuje přílohy, ale
např. český text zprávy ano). Nestačí však nastavit pouze klienta, nastaveny
musejí být i servery. Není v možnostech tohoto článku popisovat jak kde a co má
být nastaveno, to je věcí správců patřičných serverů. U klienta MS Outlook
(je-li zvolen Internet E-mail) jde o zvolení formátu MIME a nastavení sady ISO
8859-2 v menu Nástroje Možnosti Internet E-mail. Stává-li se, že někdy příloha
"projde" a někdy ne, je příčina stále stejná, zprávu však pokaždé přijímá nebo
odesílá jiný server (např. záložní). Pak je otázkou náhody, zda jde pošta přes
správně nebo špatně nakonfigurovaný server.

Naše firma bude od příštího měsíce připojena pevnou linkou k Internetu, a to
prostřednictvím proxy serveru. Vzhledem k tomu, že čas od času navštěvuji
stránky s nepracovní tematikou (hry, MP3 atd.), mám obavy, aby mi tam správce
sítě nezakázal přístup. Jednoduše řečeno, jde mi o to, jestli existuje nějaký
způsob, jak využít pevnou linku s připojením přes proxy server tak, aby to
správce nepoznal a nemohl zjistit, jaké stránky jsem navštívil.

Toto je zajímavý dotaz, který mnohdy vrtá hlavou jak uživatelům, tak i řídícím
pracovníkům firem. Než začnu odpovídat na technickou stránku věci, dovolte
trochu osobního pohledu. Myslím si, že Internet je technologie určená ke
komunikaci stejně jako telefon, jen jeho možnosti jsou výrazně větší. Je jasné,
že ani telefon ani Internet nebudou zaměstnanci využívat pouze pro pracovní
účely. Bereme-li v úvahu náklady na pevnou linku, jako šéf bych raději viděl,
kdyby podřízení více používali i k soukromým (osobním) účelům internet než
telefon. Za linku se platí paušál, který je stále stejný. Přitom napsání
e-mailu stojí skoro stejně času jako telefonní hovor. Rovněž vyhledávání
informací (např. jízdní řády) je úspornější provádět přes Internet, než
klasickým telefonátem na informace. Proxy server má za úkol zamezit vniknutí po
síti Internet dovnitř do firmy (organizace) na její servery a počítače. Jako
option lze zakázat určité internetové adresy nebo domény, které budou
uživatelům nedostupné. Proxy server vytváří tzv. log soubor, do kterého
zapisuje veškerou aktivitu uživatelů a případné útoky zvenčí. Zapisuje se každý
stažený soubor, což znamená, že navštívení jedné stránky znamená průměrně 10
záznamů, a to "v počítačnické formě", kdy je stahovaný soubor doplněn mnoha
kódy. Tím je orientace v tomto souboru ztížena tak, že je náročné (časově) něco
rozkódovat pouhým pohledem do tohoto souboru. Existují dekodéry log-souborů,
jejichž účelem je však vyhodnotit návštěvnost webového serveru, tudíž nesledují
aktivitu jednotlivého uživatele, ale kolik uživatelů se hlásí na dané stránky.
Shrnutí: správce může zjistit, kam se jeho uživatelé dívají, není to však
jednoduché a už vůbec ne pohodlné. Uživatel je totiž mnohdy reprezentován pouze
IP adresou. Při použití DHCP serveru je téměř nemožné vypátrat zpětně uživatele
podle adresy. Záleží samozřejmě na velikosti organizace a provozu na pevné
lince.

Mám BIOS, ve kterém jsem našel položku USB. Zatím je a vždy byla Disabled. Když
jsem nastavil Enabled, zobrazila se mi další položka s názvem Keyboard (také
byla Disabled). Víc periferií se mi nezobrazilo. Na desce USB nemám. Znamená
to, že kdybych si koupil USB řadič, že na USB budu moci mít pouze klávesnici,
nebo se o další USB zařízení postarají Windows?

Váš BIOS patrně nebyl určen pro vaši desku, ale pro desku, která má zabudovaný
USB port. BIOS pak řeší pouze připojení USB klávesnice, protože tato informace
je pro systém poměrně stěžejní po startu musí být jasné, čím je počítač ze
strany uživatele ovládán. Ostatní USB zařízení si již vyřeší odpovídající
software, dodaný většinou s USB zařízením. Koupíte-li si řadič USB, nezaručuji
možnost připojení USB klávesnice (BIOS nemusí s řadičem USB komunikovat), ale
ostatní zařízení připojíte bez problémů (pochopitelně s jejich softwarovou
podporou).

Jak v Excelu udělám mocninu tak, aby ji to také počítalo? Použiji-li index
písma, je to jen kosmetická úprava. Potřebuji, aby to vypočítalo např. m3.

Index písma je skutečně jen kosmetická úprava. Druhou mocninu zajistíte
jednoduše vzorcem např. "=A1*A1", třetí mocninu pak "=A1*A1*A1". Tolik rychlé
řešení. Chcete-li ale např. sedmou mocninu, chtělo by to něco lepšího. Tím je
znak "^". Jak jej napíšete, vám neporadím, záleží na volbě jazyka a na
klávesnici. Já jsem použil AltGr.3 při CZ klávesnici. Druhý vzorec bude pak
vypadat takto: "=A1^3". Mocninný znak můžete přenést z MS Wordu, kde si jej
vyhledáte pomocí Vložit Symbol.

Při startu počítače se mi nenabídne přihlášení k síti, i když je síť
nainstalovaná (klient sítě Microsoft, protokoly NetBeui, IPX a TCPIP, sdílení).
Při spuštění "net config" není vypsáno jméno uživatele. Ve vlastnostech sítě
Identifikace je nastaveno jméno PC2 i pracovní skupina. V system.ini je odkaz
na soubor hesel, který existuje. Přístup k síti získám až poté, co zadám Start
Odhlásit se. Co mám udělat, abych se mohl přihlásit jako PC2 hned po startu
Windows 98 (bez odhlašování)?

Příčina potíží je v tom, že po zapnutí počítače se síťová karta neinicializuje
včas a Windows se domnívají, že pracují bez sítě. Problémy bývají s
univerzálními huby nebo Switchi 10/100. Než se ustaví rychlost komunikace, jsou
již Windows naběhnutá. Moje rada má dvě části: 1. používejte pouze nezbytně
nutné protokoly. Není výhodné podporovat na jedné síti dva protokoly, když by
komunikace mohla klidně probíhat pouze po jednom z nich. Druhá část spočívá ve
využití systémového prográmku Winipcfg. Nachází se v adresáři Windows a spustit
jej lze např. z nabídky Start Spustit. Tento program vypisuje aktuální
přiřazení IP adresy a další parametry protokolu TCP/IP. Po startu počítače "bez
sítě" bude pravděpodobně zobrazena adresa "0.0.0.0". V tom případě stiskněte
"Obnovit". V krátké době dojde k přiřazení IP adresy a k automatickému
přihlášení do sítě (používáte-li stejné jméno a heslo do Windows). Předpokladem
je existence DHCP serveru. Další možností je nastavit na vaší kartě pevně
rychlost komunikace, což může zkrátit její inicializaci. To lze udělat buď ve
Správci zařízení nebo ve Vlastnostech sítě Adaptér nebo speciálním softwarem,
který je dodán s kartou. Doporučuji tento krok konzultovat se správcem vaší
sítě.

Chtěl bych vytvořit dávkový soubor v DOS tak, aby po startu PC ve stanovené
datum spustil nějaký program. Nevím ale, jak zjistit systémové datum a testovat
jej příkazem IF. Prosím vás o radu, je-li vůbec možné pomocí dávkového souboru
BAT takovou úlohu řešit, a pokud ano, jak se dá otestovat systémové datum.

Tento "programátorský" oříšek lze rozlousknout, ale nejsem si jistý, zda
vystačíme s příkazy MS DOSu. Jelikož jsem tento problém nikdy sám neřešil,
uvedu zde jen hypotézu, jak by to asi šlo dělat, bez nároků na záruku. Vím, že
moji kolegové řešili tento problém pomocí programů v Pascalu, který vyhodnotil
systémové datum a porovnal jej s datem zadaným např. formou parametru.
Nastavením ExitCode pak umožnil test pomocí dosovského ErrorLevel. Jak to
udělat bez Pascalu? Napadá mě možnost nechat vypsat datum do souboru (např.
DATE /T > soubor.txt) a tento soubor pak příkazem IF FIND (argument) ==
(výsledek) goto otestovat. FIND by musel být spuštěn s parametrem /C, kdy
vypisuje jen počet řádek s nalezeným textem, a toho, myslím si, by se dalo
využít. Syntaxi FIND naleznete v nápovědě FIND /?. Snad moje odpověď byla
inspirací, nechávám zde možnost i ostatním čtenářům, kteří mají nápad, jak toto
řešit.

Nedávno jsem koupil nový 17" monitor MAG 796FD s obrazovkou SONY FD Trinitron.
Obraz na monitoru jsem roztáhl na maximální viditelnou plochu. Po novém
spuštění počítače (např. druhý den, kdy je monitor "studený") je obraz ve
svislém směru větší než viditelná plocha (cca 3 mm nahoře a 3 mm dole), takže
např. ve Windows vidím téměř poloviční tlačítko Start. Po "zahřátí" monitoru
(přibližně 90 minut) se obraz stáhne a vše je viditelné. Monitor byl již jednou
v reklamaci, ale nic se nezměnilo. Je možné, že to způsobuje moje grafická
karta?

Není, příčina závady je jednoznačně v monitoru, domnívám se, že v tepelné
nestabilitě jeho vysokonapěťových obvodů. Reklamace bude asi problematická, i
když 6 mm je poměrně hodně a mělo by to být uznáno jako vada.

Ohlasy čtenářů
Čtu váš časopis pravidelně, nikdy jsem se však nezapojila do diskuse. Činím tak
teď jak se zbavit dotazu ve Windows 98 ve školském prostředí? Pracuji jako
správce sítě na gymnáziu. Učebny jsou žákům přístupné volně po celý den a
studenti mají přístup na Internet. Tento stav je v chodu udržitelný pouze při
použití serveru. Jakákoliv snaha o nastavení operačního systému Windows 95/98
tak, aby jej při stejné konfiguraci bylo možno používat delší dobu, byla vždy
zbytečná. Studenti všechna opatření po jisté době dovedli obejít. Jsou zvyklí
studovat knihy, časopisy (třeba PC World) nebo www stránky. (Nepoužívali jsme
program SODAT, jehož uživatelé tvrdí, že je spolehlivý.) První síť, kterou jsme
používali, byla postavená na operačním systému Novell Netware, a studenti
zdárně probourávali programy staženými ze sítě Internet. Odborníci této firmy
nedovedli poradit dokonalou ochranu před podobným počínáním. Nyní používáme
Windows NT a už rok se nic mimořádného nestalo. Takže má rada je serverové
řešení.
Jana Sklenářová, sklenarova@gjs.cz

Reaguji na odpověď na dotaz ohledně problému, kdy se po kliknutí myší na
soubory asp otevíraly tyto v programu Adobe Photoshop, což dávalo nesmysl.
Udělal jsem následující:

Ve složce programu Adobe Photoshop jsem si nalezl soubor Photoshp.exe, který je
třeba jakkoli přejmenovat, třeba na Photoshpxx.exe. Tím dojde k tomu, že po
kliknutí na soubor asp se neotevře Adobe Photoshop. Pak kliknutím na levé
tlačítko myši označím libovolný soubor asp, pak stisknu "Shift" a SOUČASNĚ
kliknu pravým tlačítkem myši, čímž se otevře nabídka, kde kliknu na "Otevřít
čím...". V nabídce, která se pak otevře, vyberu možnost otevření v IE a
současně označím volbu "K otvírání tohoto souboru používat tento program vždy,"
a potvrdím OK. Tím je zajištěno otevírání souborů asp v IE. Nakonec se vrátím
do složky Adobe Photoshopu a přejmenovaný soubor opět vrátím zpět na původní
název, tedy na Photoshp.exe. A to je vše. Jednoduché, vyzkoušeli jsme to na
dvou počítačích ve Windows 95 i Windows 98, a funguje to.
M. Ječný, L. Sluka.

Hledáme odpověď

Při ukládání mailu nebo přílohy nebo naopak při vkládání souboru do mailu a
připojování přílohy v Outlook Expresu se začíná vždy na "Tento počítač". Lze
nějak nastavit (tak jako ve Wordu) určitou složku, ze které se bude vždy
začínat? MS Outlook se chová stejně. Ví někdo kde se nachází nastavení
počátečního adresáře?