Hlavní navigace

FAQ- Nejčastěji kladené dotazy

1. 12. 1999

Sdílet

Po úplném natažení Windows 95 začne systém na 10-15 vteřin přistupovat nadisketovou jednotku 3,5", a po tuto dobu nelze spustit žádnou ikonu na ploše ani tlačítko Start. Příčinou t...
Po úplném natažení Windows 95 začne systém na 10-15 vteřin přistupovat na
disketovou jednotku 3,5", a po tuto dobu nelze spustit žádnou ikonu na ploše
ani tlačítko Start.
Příčinou tohoto chování počítače je nějaká aplikace, která se spouští spolu s
Windows a která vyžaduje komunikaci s disketou. Takovou aplikací bývá
nejčastěji antivirový program, MS FindFast nebo Průzkumník (případně podobný
program), který zůstal před vypnutím počítače přepnutý na disketovou jednotku.
Podívejte se do registru na větev
HKLM-Software-Microsoft-Windows-CurrentVersion-RunServices a HKLM-.-Run, kde
najdete seznam aplikací, jež se při startu Windows spouštějí "bez ohlášení".
Poté stačí už jen trpělivě zkoušet, která aplikace toto působí. Doporučuji
uložit si tyto větve (export z registru), pak soubor rozdělit na jednotlivé
aplikace, smazat položky ve větvi a postupně přidávat. Je ale pravděpodobné, že
pouhým pohledem na spouštěné aplikace poznáte, která z nich je příčinou
přístupu na disketovou jednotku.

Chci provést změnu z FAT16 na FAT32. Jakým nejlepším způsobem to lze provést, a
je to vůbec výhodné?
Změnu lze provést v podstatě dvěma způsoby. První způsob je upgrade Windows na
verzi Windows 98. Tímto způsobem nepřijdete o žádná data, upgrade systému však
s sebou nese "nabalení" starých aplikací, které se už nepoužívají, ale mají
záznam v registru. Druhý způsob je instalace Windows 95 OSR2 nebo Windows 98 na
čistý disk. Ten je však třeba před instalací (v případě Windows 95 OSR2) na
FAT32 převést následujícím způsobem: Nejprve je nutné na počítači s FAT32
vytvořit spouštěcí disketu Windows 95/98 a nahrát na ni DOS ovladače CD ROM.
Je-li tato disketa k dispozici, lze pomocí fdisku smazat všechny partition a
vytvořit nové (novou). Poté je vyžadován restart. Nabootujete spouštěcí
disketou a zformátujete vytvořené partition. Tím se na ně dostane FAT32. Pak
již instalujete běžným způsobem. Co se týká výhodnosti přechodu na FAT32, těžko
lze najít jednoznačnou odpověď. FAT32 přináší jistá vylepšení, která jdou ruku
v ruce s verzí operačního systému. Jinými slovy na FAT32 časem tak jako tak
přejdete. Nemáte-li nyní potíže se systémem souborů, např. komolením českých
názvů při přenášení souborů mezi jinými počítači, není nutné se přechodem na
FAT32 zabývat.

Jak lze v BIOS AWARD nastavit, aby se snižovala frekvence CPU a zhášel monitor,
když se s PC delší dobu nepracuje?
Snižování frekvence CPU, zhášení monitoru, zastavování HDD a další podobné
činnosti počítače jsou označovány jako Energy Star nebo Green Power apod. Jde o
proces, jenž má za cíl šetřit spotřebu energie počítačů, které právě nepracují.
Aby počítač mohl toto provádět, musí být jeho hardware k tomuto vybaven a musí
mít BIOS, který tyto hardwarové možnosti dokáže využívat. Neporadím vám přesný
postup kroků, ale hledejte ve svém BIOSu položku Power Management nebo podobně.
Nemáte-li v BIOSu nic takového, pak váš počítač neumí šetřit energii. Pokud
ano, rozvine se větší či menší nabídka možností, za jak dlouho lze jednotlivé
komponenty počítače uvést do režimu spánku, a také na jaké podněty se má
počítač probudit. Kromě nastavení BIOSu (jež nemusí být na každém počítači) lze
omezeně řídit spotřebu z Windows 95/98. Máte-li monitor označený DPMS a
videokartu, která umí DPMS, lze ve vlastnostech obrazovky nastavit časy
zhasínání monitoru způsobem podle obrázku:

Mám PC AT 386DX40, 8 MB RAM, CD-ROM 2x AZTECH CDA 286, systém DOS 6.2 a Windows
3.1. Pokud chci číst některé CD-ROMy, tak se mi určité adresáře nebo celý
CD-ROM nezobrazí. Adresáře nemají atribut skrytý nebo systémový. Na jiném PC s
Windows 98 se CD--ROM dá přečíst bez problémů. Proč nejdou některá CD číst?
Problém je ve vaší CD-ROM mechanice, která se dopouští chyb při čtení CD.
Příčinou bývá zpravidla mechanické opotřebení pohyblivých částí mechaniky nebo
nečistoty, usazené na čtecí optice. Doporučuji CD-ROM vyměnit za novější typ.
Problémy dělají ve vyšší míře vypalované disky, neboť u lisovaných je přechod
1/0 ostrý (jde o jasně definované plošky), zatímco u vypalovaných je přechod
méně kvalitní (povrch je narušen laserovým paprskem a vzniká jakýsi kráter s
okolím).

Při instalaci Lantastic 6.0 z originálních disket dojde ke zmizení jednotky
CD-ROM, která pak není přístupná. Po instalaci se při pokusu o spuštění objeví
hláška "The Lantastic network driver is not currently running".
Příčina problému je ve špatném nastavení prostředků (IRQ a adresy) síťové
karty. Ta se pere s jiným zařízením o tyto prostředky, a důsledkem je nefunkční
CD-ROM. Pokud karta není "oživena" ovladačem, nemusí špatné nastavení
prostředků vadit. Jakmile se ale ovladač pokusí s kartou komunikovat, tato se
začne na sběrnici projevovat a konflikt je na světě. Chybové hlášení oznamuje,
že ovladač sítě Lantastic není natažen protože kartu nelze správně
inicializovat. Problém odstraníte přenastavením prostředků síťové karty, tak
aby nebyly shodné s žádným jiným zařízením.

Po vložení karty AWE 64 a spuštění instalace tato proběhne, ale nejde pak vůbec
zvuk. Ani regulace hlasitosti není dostupná. Správce zařízení AWE 64 vidí, však
uvádí hlášku "Toto zařízení nepracuje správně, protože BIOS zařízení podává
nesprávnou adresu o prostředku (code 9)". Po instalaci se pak počítač často
zakousne při najíždění Windows 98.
Tento problém má vážnější charakter, jedná se o nekompatibilitu na úrovni
hardwaru. Podobný problém se mi jednou vyskytl při instalaci zvukové karty do
počítače IBM. Nakonec bylo nutné kartu vrátit a instalovat zcela odlišný typ.
Řešením je update BIOSu, pokud to počítač umí. Pokud ne, doporučuji obrátit se
na prodejce karty s žádostí o instalaci, pravděpodobně se situace vyvine
podobně jako u zmiňovaného IBM.

Po nesprávném vypnutí (výpadek elektřiny) se po zapnutí objeví hlášení: "Chyba
při spuštění programu: Nebyla nalezena potřebná dynamická knihovna. Soubor
MS09.DLL nebyl nalezen." Čím to lze napravit? Opětovné instalace Windows 98, MS
Office 97 a IE 5 nepomohly.
Příčina problému je v neexistenci uvedeného souboru, jenž bohužel nepatří ani
jednomu produktu, který jste přeinstalovával. Jedná se o Microsoft Office 9.0
Object Library Reference, jež je součástí Microsoft Access 2000. Knihovna se k
vám mohla dostat jako součást nějakého vylepšení MS Access nebo její aplikace.
Řešení problému je jednoduché stačí sehnat příslušný soubor a umístit jej na
patřičné místo, pravděpodobně do C:\Windows\system nebo C:\Windows.

Při nabíhání Windows 95 se objevilo hlášení "Windows zjistila chybu v přístupu
k systémovému registru." Všechny kroky podle nápovědy jsem učinil, ale nic
nepomohlo.
Příčinou je poškozený nebo chybějící soubor system.dat. Systémem vytvářená
záožní kopie systémového registru je v souboru system.da0. Nabootujete-li do
DOSu, lze soubory registru nalézt, zazálohovat (na disketu) a pak je v systému
vzájemně přejmenovat. Pozor, tyto soubory mají nastaveny všechny atributy
[rahs], proto je nutné nejprve tyto atributy (kromě [a]) zrušit a po úpravách
je opět nastavit. Předpokládám, že nápověda vám poradila v podstatě totéž.
Jsou-li poškozeny oba soubory (dat i da0), nezbývá než reinstalovat Windows
včetně aplikací.

Mám problém při práci s databází MS Access. Vytvářím-li nějaký formulář a chci
do něj umístit ovládací prvek tlačítko, pole se seznamem apod., po jeho
načrtnutí začne PC pracovat a měl by se spustit Průvodce. Ten se nespustí a
místo toho se vypíše chybové hlášení "ActiveX nemůže vytvořit objekt". Průvodce
se nespustí, ale ovládací prvek se vytvoří. Zkusil jsem odinstalovat a zase
nainstalovat Průvodce, ale nepomohlo to. Nevšiml jsem si nějakého nastavení,
které povoluje jejich činnost. Nebo nestíhá PC? (486, 16 MB, Windows 98).
Nastavení aktivity Průvodce ukazuje následující obrázek. Je-li tlačítko
"průvodce" (vpravo nahoře) zamáčknuté, aktivuje se průvodce po přenesení
objektu na místo ve formuláři. Není-li průvodce aktivní (tlačítko ploché),
dojde pouze k vytvoření objektu, který je nutné dotvořit ručně. Hlášení ActiveX
by se nemělo objevovat a je způsobeno buď špatnou instalací ActiveX, nebo
chybějící instalací Service Packu pro český MS Office 97. To, že "PC nestíhá",
nemůže být příčinou zanedbávání jakékoliv činnosti. Program nerozpoznává na čem
běží (až na výjimky) a chce po procesoru stále totéž. Nestíhá-li PC, projevuje
se to dlouhými reakčními dobami, které přerůstají v tuhnutí počítače.

Při instalaci Windows 98 (smazání Windows 3.11, instalace z DOSu) nebyl nalezen
port LPT1. Nejde přidat ani přes ovládací panely, následkem čehož nejde
tisknout z Windows aplikací. Tisk z DOSu jde normálně. Jsou indikovány pouze
porty COM1, COM2 a neznámý ECP. Zkoušel jsem i tisk do souboru a pak příkazem
"COPY soubor PRN" z DOSu. Tímto příkazem se mi vytiskne cca 6 řádků textu a pak
se tisk zastaví. Známí mi tvrdili, že mám starý BIOS i PC (PC 486 DX2 z roku
1996!), a proto se neindikuje LPT1. Nefunguje rovněž skener, který pod Windows
3.11 fungoval normálně. Měl jsem z Windows 98 obavy (a zřejmě oprávněné), ale
nové programy jsou dělány pro Windows 95/98 a tak jsem to risknul. Pomozte mi
radou, event. zda by nešlo tisknout přes COM2 a jaký propojovací kabel a úpravy
bych potřeboval.
Na základě zkušeností s Windows 98 nedoporučuji tento systém instalovat na
stroje 486. Windows 98 jsou šita na míru počítačům s procesorem Pentium a s
architekturou PCI. Přesto nevylučuji, že je možné Windows 98 na PC 486
zprovoznit, mohou se však vyskytnout potíže, od žlutých vykřičníků v Device
Manageru, až např. po váš problém s portem. Jak situaci řešit? Instalace
Windows 95 by problém určitě odstranila. Jsou však ještě další možnosti.
Neznámý ECP port je hledaným LPT1. Zkuste mu nastavit následující hodnoty:
rozsah vstupu a výstupu = 0378 037A. Není-li zobrazen ovladač, zkuste přiřadit
lpt.vxd., vmm32.vxd a vcomm.vxd v tomto pořadí důležitosti. Tímto by měl být
port LPT1 pro Windows viditelný a všechny problémy s ním spojené zmizí. Ještě
musím uvést na pravou míru příkaz pro tisk pomocí příkazu copy. Správná syntaxe
je: copy soubor prn /b . Parametr b říká, že jde o binární přenos, do kterého
nebudou vkládány různé kontrolní znaky. Tyto znaky totiž rozhodí tiskárnu tak,
že se po chvíli zastaví. Ještě k možnosti tisknout přes COM. Převodník COM/LPT
neexistuje, bylo by nutné investovat do tiskárny a tuto rozšířit o sériové
rozhraní. Většina běžných tiskáren však toto neumožňuje.

Používám současně dva operační systémy, Windows 98 a Windows NT 4. Po kolapsu
Windows 98 jsem zjistil, že NT jsou v pořádku. Provedl jsem novou instalaci
Windows 98, a poté Windows NT. Instalace Windows 98 proběhla v pořádku, Windows
NT nejdou nainstalovat. Instalace z CD normálně běží až do prvního restartu. Po
hlášení, že bootovací zavaděč IDE0 je OK, počítač zamrzne. Před pádem Windows
98 jsem takto instaloval Windows NT bez potíží. Samostatně lze NT nainstalovat
také bez potíží. Zkoušel jsem bez úspěchu následující kroky: fdiskem zrušení a
znovuvytvoření sektorů na disku, formát disku, fdisk /MBR, hardwarový reset
BIOSu, nízký formát nevím jestli proběhl, protože po nějaké době se zastaví a
hlásí "runtime error". Prosím o radu, je-li jaká.
Naprosto otevřeně přiznávám, že mě příliš možností nenapadá. Vámi popsaný
způsob instalace je standardní a již mnohokrát ověřený, viz také vaše první
instalace (o to je to horší). Jediné stéblo, kterého se chytím, je hlášení
"runtime error" při low level format. Domnívám se, že na hard disku v místech
MBR je vada. Je-li nainstalován pouze jeden operační systém, není MBR využit
celý a vždy dojde k nabootování. Jsou-li ovšem instalovány systémy dva, musí
nutně bootování řídit boot manažer, záznam v MBR je delší a může zasahovat do
vadné oblasti. To způsobí zaseknutí počítače. Zkuste otestovat hard disk na
vadné sektory. Potvrdí-li se moje hypotéza, bylo by vhodné vyměnit disk.
Nepotvrdí-li se, je třeba hledat jinde.

Mám příliš mnoho souborů v jazyce HTML a stojím před problémem, jak pomocí
nějakého prográmku snadno do všech souborů vložit na určité místo (číslo řádku)
nějaký příkaz. Nevíte o něčem?
Váš problém je velmi specifický a obávám se, že neexistuje hotový program,
který by dokázal to, co potřebujete. Vlastně existuje jich mnoho podobných, ale
tvoří je programátoři a správci systémů, většinou pro svoji vlastní potřebu, a
nijak uživatelsky příjemně je neřeší (většinou jde o příkaz a sadu parametrů v
nejlepším případě vypíší na otazník kratičký help nebo aspoň syntax). K tomu
používají prakticky kterýkoliv programovací jazyk, jejž ovládají. Mým
pomocníkem je v těchto případech stařičký TurboPascal pro DOS, lze použít i
databázové programy jako FoxPro apod. Jsem si jist, že by se tento problém dal
vyřešit i napsáním makra v MS Office. Rozhodující je pouze složitost a znalost
daného programovacího jazyka. Nevylučuji také možnost hledat podobné prográmky
na Internetu, někteří správci je možná zveřejňují na svých stránkách. Jejich
výskyt lze ale přirovnat k hledání jehly v kupce sena.
9 0712, 9 0713, 9 0714/BAM o