Hlavní navigace

FAQ - nejčastěji kladené dotazy

1. 2. 2000

Sdílet

Primární problém je ten, že systém při vypínání odpojuje síťové prostředkyzavírá otevřené soubory a/nebo uvolňuje zámky otevřených souborů, zkráceně provádí odlogování od...
Primární problém je ten, že systém při vypínání odpojuje síťové prostředky
zavírá otevřené soubory a/nebo uvolňuje zámky otevřených souborů, zkráceně
provádí odlogování od sítě. Čekání je způsobeno odezvou sítě, kdy se v
nejhorším případě obnovuje ztracené spojení, aby se vzápětí korektně rozpojilo.
Vysvětlím: Když např. uživatel otevře soubor v MS Wordu na síťovém disku, je
zápis do souboru zablokován pro ostatní uživatele, a mezi počítačem a serverem
dochází ke komunikaci ohledně práce na daném souboru. Vzdálí-li se uživatel od
počítače na delší dobu, se souborem se nepracuje a komunikace ustane. Server se
pak domnívá, že se spojení přerušilo, a počítač odloguje. Když přijde uživatel
k rozdělané práci, oživí se komunikace a server opět přiloguje uživatele a
obnoví požadované síťové spojení, to vše bez jeho vědomí. Důležité je slůvko
"požadované" neobnoví se totiž vše. Vše se obnovuje až při ukončování práce.
Pokud se komunikuje výhradně na jednom protokolu, nebývá vypínání počítače
těmito procesy výrazně zdržováno. Je-li nastaveno více protokolů, obvykle
dochází k vámi uváděné prodlevě. Další roli sehrává také to, zda se počítač
primárně hlásí do sítě nebo jen do systému Windows. Jak zkrátit nepříjemnou
prodlevu při vypínání? Zkuste nejprve zrušit všechny nepotřebné protokoly
(jede-li síť na TCPIP, není třeba NetBEUI). Dále, je-li to možné, zakažte DNS.
U notebooků se síťovou kartou doporučuji primární logování do Windows a
připojení k síti (sdílení prostředků) řešit přihlašovací dávkou spouštěnou
ručně z plochy. Je nepříjemné odklepávat Cancel nebo Storno, chce-li se počítač
po startu připojovat do sítě a přitom není fyzicky připojen. Další zlepšení lze
docílit instalací nejnovějšího driveru na kartu, případně updatem firmwaru,
je-li karta na to uzpůsobena. Stalo se mi již několikrát, že po výměně HUBu 10
Mb/s za Switch 10/100 Mb/s nebylo možné komunikovat se staršími počítači. Po
upgradu driverů síťových karet se komunikace obnovila. Někdy ale dojde pouze k
částečné poruše komunikace a tím k dlouhým odezvám.
Ve Windows 95 mám nainstalovaného síťového klienta Microsoft Network. Mám
zaškrtnutou možnost "Přihlášení do sítě Microsoft", ale po nabootování se
Windows pouze "přihlásí do Windows" a ne na síť nezobrazí se přihlašovací okno.
Na síť se dostanu pouze tak, že se odloguji a znovu přihlásím (volba Zavřít
programy a přihlásit se jako jiný uživatel). V registrech v sekci
HKLM/Network/Logon je nastaveno ProcessLoginScript na 01 a PrimaryProvider na
"MicrosoftNetwork".
Problém je v tom, že po startu počítače se nestačí navázat stabilní spojení se
serverem (sítí) a Windows vyhodnotí, že síťová karta není přítomná (nepracuje),
a provedou přihlášení pouze do Windows. Přitom se ale síťová karta snaží o
komunikaci dále, až se jí to nakonec podaří. To už děláte přehlášení uživatele,
a protože karta již komunikuje, provede se přihlášení do sítě. Příčiny problému
jsou podobné jako v předchozím dotazu, a rovněž řešení je stejné. Navíc
zkontrolujte nastavení a odezvy vašeho DHCP serveru, pokud jej používáte.
Problém může být i v dlouhotrvajícím čekání na přidělení IP adresy.
Mám dost starý počítač IBM PS/2, 24 MB RAM, 486DX 66 MHz, SVGA 16 barev, 2x
500MB HDD s Windows 95. Chtěl bych se zeptat, zda si mohu nainstalovat zvukovou
kartu, a pokud ano, jakou byste mi doporučili. Dále bych chtěl koupit
výkonnější grafickou kartu. Co doporučujete?
Asi vás zklamu, ale doporučuji tohoto počítače se zbavit a neinvestovat do něj
žádné prostředky. Několikrát jsem viděl marné pokusy zprovoznit jakékoliv karty
ve značkovém počítači IBM. Mainboard IBM totiž na 90 % přijme pouze komponenty
IBM. Dříve to byla politika firmy IBM, která tímto zaručovala vysoký standard
značkovosti a tím funkčnosti (a také vyšší ceny). V současné době neseženete
žádný komponent (zvukovou kartu, videokartu, apod.), který by zaručeně fungoval
ve vašem počítači IBM. Doporučuji tedy vyměnit mainboard za nějaký s Pentiem,
připojit k němu stávající disky, a pak už můžete shánět a přidávat komponenty
relativně bez strachu, že dané zařízení nebude fungovat.
Mám skener UMAX Astra 1220P a tiskárnu Lexmark S700. Vzhledem k rozhraní obou
zařízení je tiskárna zapojena do skeneru a ten do PC. Když skenuji, musím poté
restartovat PC, abych mohl tisknout. Lze nějakým pokud možno spolehlivým
způsobem zajistit, abych nemusel restartovat po každém skenování?
Tento problém je způsoben nekorektním obsazením paralelního portu skenerem.
Abych mohl poradit konkrétně, potřeboval bych vědět, zda počítač hlásí nějaké
chyby při pokusu tisknout, nebo kdy dojde k zakousnutí (jestli k němu vůbec
dochází) atd. Také je důležité, zda je tiskárna během skenování zapnutá či
nikoliv. Může totiž "zblbnout" posílanými daty a probere ji až reset. Zatím vám
tedy doporučím následující: vždy při skenování tiskárnu vypněte. Budete-li
chtít tisknout, zapněte ji a vypněte skener. Pokud tisk nebude fungovat, mělo
by dojít k nějakému hlášení. Z toho je možné usoudit, co dál. Nedojde-li k
chybovému hlášení a počítač zamrzne nebo se vůbec netiskne, je port obsazen
skenerem a je třeba v jeho konfiguraci zjistit, jak k portu přistupuje.
Experimenty lze dělat také v nastavení tiskárny v jejích vlastnostech,
konkrétně v nastavení spool.
U IE5 nastavím stahování a možnost prohlížení off-line. Většinou mi zbyde jen
adresa, a údaj nikde. Dají se v PC dohledat a prohlédnout. Většinou. Zkoušel
jsem různá nastavení, ale nic to není platné.
Tento dotaz je ukázkou nedostatečného popisu problému. Nejasnost je dána i tím,
že někteří čtenáři nedávají za tázací větu otazník. "Co tím chtěl básník říci?"
IE5 poprvé umožnil stahování obsahů WWW-stránek automatizovaně (např. v noci) a
jejich následné prohlížení v rozumnou dobu. Aby se IE5 donutil k takovému
chování, je třeba jisté zkušenosti. Chceme-li, aby byla určitá adresa dostupná
off-line, je třeba se k ní nejprve on-line připojit a zanést si ji do
Favorites. Poté je třeba pravým tlačítkem myši na dané adrese v rozbaleném menu
Favorites zvolit Make available offline. Otevře se Wizard, kde postupně zadáte
potřebné údaje, jako např. na následujících obrázcích. Je zejména nutné
rozhodnout hloubku stahovaných stránek a způsob synchronizace.
Aby "scheduled task" mohl úspěšně proběhnout, je nutné mít v IE5 nastaven
způsob připojování se k Internetu a vše mít automatické (zaznamenaná hesla v
systému). Také je třeba nastavit odpojení modemu po synchronizaci. Po úspěšném
stažení je třeba zrušit pravidelný update, aby ke spojení nedocházelo znovu. To
lze v tzv. Task Scheduleru, který má ikonku na spodní liště vpravo.
Při startu Windows 98 (těsně před naběhnutím obrazovky) se objeví: "Soubor
VMM32.VXD nelze načíst nebo chybí" (a přitom tam je), a musím restartovat do
Safe modu. Čím to může být?
Jde o soubor Virtual Memory Manager, který je bezpodmínečně nutný k běhu
Windows. Ve vašem případě je tento soubor sice přítomen, ale je patrně
poškozený. Smažte jej a buď jej nahraďte novým (rozbalením instalačních CAB
nějakým manažerem souborů, který to umí), nebo proveďte reinstalaci Windows. Na
internetovské adrese http://web.dreamsoft.com/jjcesari/vmm32vxd/home.htm je
tomuto problému věnována stránka v souvislosti s instalací skenerů UMAX. Nevím,
zda je to zrovna váš problém, uvádím to zde pouze pro úplnost.
Při volbě Graf v MS Wordu pod MS Office se objeví hláška: "Nejprve uložte
dokument, je nedostatek paměti". Ale uložení nepomáhá. Jde pouze volba grafu z
MS Excel. Co s tím?
Příčin může být několik. Věřme nejprve systému, že je nedostatek paměti. Sám
musíte zjistit, o kterou paměť jde. Windows standardně řídí velikost virtuální
paměti sama. Problémy nastávají, je-li málo místa na disku. Pak se swapovací
soubor nemůže rozpínat a dochází k omezení virtuální paměti, což končívá
špatně. Zkontrolujte tedy velikost volného místa na disku a také nastavení v
ovládacích panelech systém výkon virtuální paměť. Musí být zatrženo "Virtuální
paměť nastaví systém Windows". Pokud zde neshledáte problém, je příčina v
chybné instalaci MS Wordu a doporučuji reinstalaci MS Office. Chyba paměti je
totiž generována mnohdy v případech, kdy si systém neví rady, o jakou chybu
vlastně jde. Tak se třeba projevuje špatně instalovaná tiskárna, kdy programy
MS Office potřebují její parametry ke správnému zobrazování, ale protože se
nedává požadavek k tisku, bývá složité na to přijít. Takže zkontrolujte také
nastavení tiskárny, případně přiinstalujte "standard" HP LaserJet 4L, nastavte
ji jako default a sledujte chování systému.
Zajímalo by mne, k čemu je dobré mít nejnovější ovladače (např. ke grafické
kartě)? Co je to Full-Scene Anti Aliasing a Anti Aliasing? Nepodporuje-li to
karta od 2theMAX RIVA TNT-2, 32 MB, AGP 4x, 300 MHz Ramdac, opraví to
nejnovější ovladače?
Otázka nejnovějších ovladačů (a také softwaru obecně) je v zásadě dilema. Toto
dilema si musí rozhodnout každý sám. Existují v zásadě dva postoje. 1. musím
mít všechno nejnovější. Tento přístup vede k neustálému shánění upgradů a
jejich instalaci, a nezřídka se po nainstalování projeví nějaká chyba, která je
v novém softwaru obsažena. 2. nové věci instaluji až tehdy, když něco přestává
fungovat. Tento přístup ochraňuje software počítače před chybami upgradu a činí
počítač stabilním. Ovšem jen do doby, kdy dojde k nějaké zásadní změně. Tou
změnou může být např. instalace náročného softwaru, výměna externího zařízení,
připojení počítače na Internet, výměna aktivních prvků sítě LAN atd. Pak je
zpravidla nutné doinstalovat service packy pro systém a aplikace. Výhodou však
je, že se neinstalují "horké novinky", ale již prověřené upgrady. Druhý přístup
je proto obecně lepší a stojí uživatele méně energie. Co je Antialiasing?
Monitory počítačů zobrazují pomocí pixelů, které nejsou oblé, nicméně musejí
zobrazovat různé oblé křivky. Polygonová simulace zobrazení křivek pro písmena
nebo vektorovou grafiku způsobuje, že hrany objektů jsou stupňovité.
Antialiasing je technika, která vyhlazuje tuto stupňovitost. Používá k tomu
jistého rozmazání hrany křivky přidáním pixelů vybledlejší barvy kolem křivky.
To způsobuje, že je text poněkud rozmazán, ale kupodivu více čitelný.
Antialiasing je záležitost softwarová a nelze jej použít vždy. Proto se
domnívám, že grafická karta sama o sobě nebude antialiasing podporovat, je to
záležitost programu, který si řídí zobrazování. Například Adobe Acrobat Reader
s touto technikou pracuje na jakékoliv grafické kartě.
Po přechodu z rozlišení 640 x 480 na 800 x 600 se počaly při spouštění programů
z CD zobrazovat tyto programy v malém okně, a není mně známým způsobem možné to
změnit. Existuje nějaká možnost?
V zásadě neexistuje. Úvodní obrazovky CD disků jsou tak naprogramovány. Jsou to
obvykle bitmapy doplněné aktivními prvky, a aby obrázek dobře vypadal, je třeba
jej fixovat na počet pixelů obvykle maximálně 640 x 480. Při vyšším rozlišení
obrazovky se pak úvodní obrázky adekvátně zmenšují. Není to ale příliš na
závadu, protože rozlišení je obvykle voleno v závislosti na připojeném
monitoru. Čím větší je monitor, tím vyšší rozlišení lze nastavit, ale rozměr
obrázku zůstává prakticky stejný, nebo se zmenšuje jen málo.
Zajímalo by mne, jestli se rychlost přenosu dat u modemu udává v kilobajtech
nebo v kilobitech. Všude se píše jenom Kb.
Základní jednotka pro přenosovou rychlost dat je 1 baud, což je 1 bit za
sekundu. Protože je to jednotka příliš malá, předřazuje se jí přípona kilo (K)
nebo mega (M). Kilo (k) znamená 1 000, to víme z fyziky. Proč se však používá
velké K? Je to označení "počítačového" kila = 210 = 1 024. Mega (M) je z fyziky
106, počítačové mega (1 048 576 = 220) se již nerozlišuje (malé m totiž znamená
mili = 10-6, a asi proto se jiné označení neujalo). Bit se značí malým b, byte
velkým B. Velikost paměti se udává v megabytech (MB), rychlost modemu v
kilobitech za sekundu (Kb/s) nebo v kilobaudech (Kb). Rychlost síťových karet
se udává v Mb/s.