Hlavní navigace

FAQ - Nejčastěji kladené dotazy

1. 11. 2002

Sdílet

? Prosím vás o radu. Na mém PC s OS Windows 98SE se mi velmi často stává běhempráce, že se objeví okno, ve kterém je, že program provedl neplatnou operaci a bude proto ukončen. Když kl...
? Prosím vás o radu. Na mém PC s OS Windows 98SE se mi velmi často stává během
práce, že se objeví okno, ve kterém je, že program provedl neplatnou operaci a
bude proto ukončen. Když kliknu na podrobnosti tak se vypíše, že "Aplikace
EXPLORER způsobila neplatnost stránky v modulu KERNEL32.DLL na adrese
0167:bff9da91". Po kliknutí na tlačítko Zavřít mi zmizí ikonky vedle hodin a
zůstane tam jen ovládání zvuku a hodiny. Systém začne být nestabilní a musím ho
nakonec restartovat, ale i po restartu se začas tato situace opakuje. Mohu s
tím něco udělat, nebo musím přeinstalovat celá Windows?

Padání tímto způsobem často způsobuje vada paměti. Nemusí jít přímo o
hardwarovou závadu, ale třeba jen o špatný kontakt paměťových modulů.
Doporučuji paměti vyjmout, konektory vyfoukat a moduly následně osadit. Pokud
padá pouze Explorer, přeinstalujte Internet Explorer buď stejnou, nebo vyšší
verzí.? Mám malý problém. Mám na disku chybné clustery a potřebuji se jich zbavit.
Běžné formátování nepomáhá. Poraďte mi prosím, co mám dělat.

Chybné clustery mohou mít dvojí příčinu softwarovou nebo hardwarovou.
Softwarově vadné clustery lze opravit, tedy se jich zbavit. Vzniknou tak, že
při zápisu dat na disk dojde k nějaké neočekávané chybě (např. zaseknutí
počítače, výpadek proudu atd.), což způsobí, že se zápis nedokončí, cluster se
neuzavře a tím je pro další práci nepoužitelný. Ve FAT tabulce je alokován celý
jako zabraný, i když to není pravda. Odstranění je jednoduché pomůže Scandisk
nebo jiná utilita provádějící opravu disku. Rovněž formátování disku tyto
clustery odstraní. Hardwarově vadné clustery mají příčinu ve špatné funkci
magnetického povrchu disku v určitém místě. Data zapisovaná do tohoto místa
vykazují velkou chybovost. Ta je evidována v řídicím programu disku (firmware)
a automaticky dojde k označení těchto míst jako vadných clusterů, čímž dojde k
tomu, že přestanou být používány pro zápis a čtení. Jelikož jde o hardwarovou
chybu povrchu disku, nelze tyto clustery nijak opravit. Formátování rovněž
nepomůže, protože označeným vadným clusterům se prostě všechno vyhýbá. Disk se
tváří jako fungující a také funguje zcela správně, akorát jeho kapacita je
nižší právě o ty vyřazené clustery. Takovýto disk je třeba sledovat, a v
případě expanze vadných clusterů jej vyměnit dokud je čas.? Hovoří se o legální možnosti vytvoření jedné kopie poctivě zakoupeného
hudebního CD. Snad z tohoto pohledu není nelegální vytvořit si kopii staré
klasické černé desky a nejlépe přímo na CD. Bylo by možné nastínit, pokud tato
cesta je vůbec schůdná, co je pro to potřeba z technického hlediska (čím je
potřeba případně počítač doplnit a jaké by byly požadavky na gramofon) udělat?

Nebude to tak složité, ale chce to mít rychlý stroj s velkým místem na disku.
Na počítači musíte mít zvukovou kartu se vstupem line-in (běžný stav) a nějaký
šikovný audiosoftware, např. MediaRack apod., pomocí kterého budete nahrávat.
Gramofon musí být vybaven výstupem line-out. Tam může být problém s napěťovou
úrovní. Lze to obejít tak, že signál vezmete až za zesilovačem ze vstupu
line-out, případně z výstupu pro sluchátka. Vlastní převod desky na CD probíhá
tak, že jednotlivé skladby postupně nahrajete do wav souborů a uložíte na disk.
Nahrávání je třeba vyzkoušet a věnovat velkou pozornost nastavení úrovně
vstupního signálu na zvukové kartě nejen pro přehrávání, ale hlavně pro záznam.
Výhodou počítače je, že to nedělá automaticky (jako např. kazetové
magnetofony), ale o to více je to potřeba správně ručně nastavit. Dalším
nastavením, které je třeba zkontrolovat, je kvalita vytvořené nahrávky. Jedná
se o nastavení vzorkovací frekvence (čím vyšší, tím lepší kvalita, ale zase
větší objem dat), mono/stereo apod. Každý audiosoftware při vytváření wavů
obvykle nabídne toto nastavení. Nakonec pomocí vypalovacího softwaru převedete
tyto wav na audio-CD to se děje při procesu pálení. Tím získáte standardní
Audio-CD.? V PC jsem měl HDD 20 GB a CD-ROM. Časem jsem si pořídil CD-RW. HDD a CD-ROM
jsem zapojil na primární kabel (HDD-Master, CD-ROM-Slave). CD-RW jsem zapojil
na sekundární kabel (jako Master). V současné době jsem si koupil HDD 40 GB.
Zapojení všech zařízení se mi však nepodařilo. Buď mám jeden HDD a dvě CD, nebo
nic. Jak docílit zapojení všech zařízení, t.j. dvou HDD a dvou optických
jednotek (CD-ROM a CD-RW)? Je zapotřebí změnit nastavení v BIOSu, či jinde?

V BIOSu není třeba nic měnit, to bylo potřeba pouze u starých verzí. Důležité
je správné zapojení zařízení na IDE kabely. Předně je třeba zvolit, jaká
zařízení připojit jako Master, a také na jaký kabel (Primary/Secondary). Různá
doporučení říkají, že dvě pomalá zařízení nemají být na stejném kabelu. Je tedy
vhodné dát jeden HDD a jednu CD mechaniku k sobě. Jako Primary Master se dává
bootovací HDD a k němu bych dal CD-RW. Druhý disk bude Secondary Master a k
němu přijde CD-ROM. Při vlastním zapojování je třeba zkontrolovat a případně
přenastavit DIP-přepínače nebo jumpery na zařízeních. Na většině HDD bývá
uvedena poloha jumperů a funkce. Je třeba zařízení nastavit do stejného modu na
který jej plánujeme zapojit. Je také možné použít pozici Cable Select, pak je
volba Master/Slave dána konektorem. První je obvykle Master, druhý Slave.
Předpokládám, že právě zde máte některé zařízení chybně nastavené, a to pak
vede k tomu, že na daném kabelu není žádné zařízení vidět. Až se vám podaří
všechna zařízení připojit tak aby byla funkční, mohou vzniknout potíže při
vypalování. V takovém případě je třeba zjistit, co je brzdícím článkem (může to
být např. pomalé čtení z jednotky CD-ROM), a podle toho přehodit zařízení (v
tomto případě dát CD-ROM jako Secondary Master a k ní HDD jako Slave).? Mám Windows Me a 448 MB RAM. Ve sledování systému jsem zjistil, že mám stále
přes 300 volných MB paměti ať dělám na PC cokoliv. Jak ji lépe využít?

Váš počítač má přebytek paměti. Aplikace používané na počítači si zabírají
tolik co potřebují a zbytek prostě zůstává volný. Přirovnal bych váš počítač k
automobilu se silným motorem. Jeho velký výkon také není využíván stále, ale
jen špičkově např. při předjíždění. Pokud byste používal nějakou náročnou
(nejlépe grafickou) aplikaci, určitě by si zabrala více paměti než jaký je
současný stav. Zatím to berte tak, že váš počítač je po stránce paměti
předimenzován, což ale není na závadu.? Jak donutit Windows Me k tomu, aby se rovnou při startu objevilo okno
přihlášení do sítě, nebo rodinné přihlašování? Při startu dojde k naběhnutí bez
uživatele. To s sebou nese několik nevýhod: nelze uložit heslo v připojení k
síti internet, nejsou vidět (a není přístup) k počítačům v lokální síti
(zajímavé ale je, že z počítače na druhé straně jsou sdílené položky v systému
Me viditelné a přístupné). To se změní v okamžiku odhlášení ze systému. Pak se
teprve objeví přihlašovací okno a po přihlášení jako uživatel je vše funkční.
Ve Windows 98 SE se přihlašovací okno objevilo hned při startu a vše fungovalo
okamžitě.

Windows se při připojení sítě řídí nastavením vlastností sítě. Rozhodující pro
dotaz na uživatele je volba "Primární přihlášení k síti" ve vlastnostech "Místa
v síti". V tomto políčku musí být buď "Klient sítě Microsoft", nebo "Rodinné
přihlašování Microsoft". Obě dvě možnosti se instalují jako klient. Je-li
zvoleno "Přihlášení do Windows" a má-li naposledy přihlášený uživatel prázdné
heslo, startují Windows přímo s tímto uživatelem bez dotazu na heslo. Ještě
poznámka k přístupu zvnějšku (po síti). Tento přístup není závislý na
momentálně přihlášeném uživateli, ale na nastavení sdílení souborů. Dokonce
nemusí být přihlášen žádný uživatel systém může na přihlášení teprve čekat.Ohlasy čtenářů:

V rubrice FAQ čísla 6/2002 je dotaz, zda je možné na FAT32 uložit soubor větší
než 2 GB. Myslím, že redaktor dotaz pochopil jinak, než autor původně zamýšlel.
Dle mého názoru tazatel chtěl vědět, jestli takovýto soubor bude schopen
souborový systém FAT32 obsluhovat. Souborový systém FAT32 je schopen pracovat
se soubory o velikosti až 232 1 bajtů, tedy přesně 4 GB 1 B = = 4 294 967 295
B. Drobným problémem může být to, že je-li velikost souboru větší než 2 GB,
dochází u mnohých programů k přetečení 4bajtového "signed" typu (tj. se
znaménkem) a tyto programy pak zobrazují velikost souboru jako 216. Dialog
Windows však touto chybkou netrpí. Je opravdu velmi odolný: viděl jsem tento
dialog bez problémů zobrazovat vlastnosti 335 831 266 souborů o celkové
velikosti 1 442 384 304 108 445 470 B! Dodnes mám toto okno uloženo jako BMP na
památku. :-)Karel Oleksy


Chcem vám odpovedať na jednu z otázok, na ktorú ste nejednoznačne odpovedali v
č. 9, str. 60 "Provedl jsem stažení aktualizací Windows XP z internetu..." ja
osobne som preinštaloval XP viackrát a tiež ma nebavilo ťahať aktualizácie cez
dial-up. Tak som ich jednoducho pri druhej aktualizácii "odchytil". Riešenie:
vyhíadal som adresár WUTemp, do ktorého sa počas aktualizácie sťahujú
aktualizačné balíky (najlepšie je naraz sťahovať dva či viac balíkov), tu som
jednoducho počkal, kým sa nestiahne jeden balík, a počas zápisu ďalšieho som
ten prvý skopíroval na iné miesto na disku. A takto sa to dá robiť aj so
všetkými ostatnými, len pri poslednom už zostáva málo času na skopírovanie chce
to trochu cviku.

Dušan Dědeček, dedecek@stonline.skNarazil jsem na dotaz ohledně domovské stránky v IE, kde není přístupná položka
"Možnosti sítě Internet". Tato položka jde od vyšších verzí vypnout pomocí
spec. programu. Pokud ale uživatel chce domovskou stránku změnit, stačí si
nechat načíst stránku s požadovanou adresou a poté ji za ikonku vedle adresy
přetáhnout na ikonku "Domů". Pak potvrdit Ano, a domovská stránka je změněná.
Toto řešení funguje i ve starších verzích IE.

Luboš Kopecký, lkopecky@email.czRád bych reagoval na otázku z PCW 09/2002 str. 60 ohledně stažení aktualizací
Windows pro pozdější aplikaci na počítače, které nejsou připojeny na internet.
Tato možnost existuje, ale je celkem náročná na čas a určité zkušenosti. Totiž
po vyhledání důležitých aktualizací na stránkách windowsupdate.microsoft.com se
zobrazí jejich seznam s popisem a na konci tohoto popisu bývá odkaz Další
informace... po přejítí na tento odkaz se zobrazí další okno s odkazem na
článek v Knowledge Base, a tam už bývají přímo odkazy na soubory záplat v
daných jazycích. Ne vždy však tento postup funguje tak jak má, a tak se stane,
že se ocitnete na stránce http://www.microsoft.com/downloads, odkud si podle
čísla záplaty nebo článku popisujícího danou chybu musíte najít svůj soubor.
Nic jednoduchého. Sám jsem to dělal několik dní. Pokud bude zájem, mohu svou
sbírku záplat na Windows 98, 2000 a XP dát k dispozici.

Aleš Dvořák, dvorak.ales@centrum.czZablokované možnosti nastavení v IE stačí odstranit nastavenou politiku
následující dva registry by to měly vyřešit když je položka nastavená na 1, je
zablokovaná.

Ing. Michal Exner, tel. 02-22431202REGEDIT4

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Control Panel]

"HomePage"=dword:00000000
"Cache"=dword:00000000
"History"=dword:00000000
"Colors"=dword:00000000
"links"=dword:00000000
"Fonts"=dword:00000000
"Languages"=dword:00000000
"Accessibility"=dword:00000000
"Ratings"=dword:00000000
"Certificates"=dword:00000000
"Profiles"=dword:00000000
"Wallet"=dword:00000000
"Connection Wizard"=dword:00000000
"Connection Settings"=dword:00000000
"Proxy"=dword:00000000
"Autoconfig"=dword:00000000
"Messaging"=dword:00000000
"CalendarContact"=dword:00000000
"Check_If_Default"=dword:00000000
"Advanced"=dword:00000000

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\Current
Version\Internet Settings]

"Security_HKLM_only"=dword:00000000
"Security_options_edit"=dword:00000000
"Security_zones_map_edit"=dword:00000000Hledáme odpověď:

? Rád bych se zeptal vás či vašich čtenářů, zda nevědí, jak v Excelu 2000
vypnout automatickou změnu internetových adres na hypertextové odkazy. Ve Wordu
to jde snadno, ale v Excelu jsem nic nenašel.

Lukáš Mižoch, http://www.mizoch.net