Hlavní navigace

FAQ - nejčastěji kladené dotazy

1. 2. 2002

Sdílet

? Prosím vás o radu, jak nastavit heslo pro přístup do programu MS Outlook2000. Heslo do MS Outlooku lze nastavit dvojím způsobem. Pracujete-li v síti a jste napojen na MS Exchange Server,...
? Prosím vás o radu, jak nastavit heslo pro přístup do programu MS Outlook
2000. Heslo do MS Outlooku lze nastavit dvojím způsobem. Pracujete-li v síti
a jste napojen na MS Exchange Server, využíváte Mailbox na tomto serveru.
Tento server zabezpečuje autentifikaci, neboli abyste se k němu mohl připojit,
potřebujete heslo a uživatelské jméno. Tam, kde se Exchange server provozuje
na doméně Windows NT, je přístup ověřován již doménovým kontrolérem (serverem
PDC). Oprávněnost přístupu je kontrolována i tehdy, používáte-li poštu (např.
na notebooku) v režimu off-line. Zde tedy heslo do Outlooku nenastavujete.

Pokud MS Outlook používáte samostatně a připojujete se např. k poskytovateli
internetu, musíte používat tzv. Personální složky. Tyto jsou definovány jako
služba a ve vlastnostech najdete možnost tyto složky zaheslovat. Při každém
otevření pak musíte toto heslo zadat. Jelikož v Personálních složkách jsou
obsaženy veškeré informace v Outlooku uchovávané (kalendář, kontakty atd.) a
zároveň se jedná o jediný soubor, není možné jej bez znalosti hesla otevřít
ani přenesením (importováním) na jiný počítač jiného uživatele.? Vypálil jsem CD, ale zřejmě pro nedostatek volného místa se nedalo uzavřít.
Okno v Exploreru i ve Windows Commanderu hlásí, že CD je prázdné. Chtěl bych
se zeptat, jak se dají soubory vypálené z neuzavřeného CD okopírovat na disk s
vypalovačkou, ve které bylo CD vypalováno.

Pokud se CD při vypalování neuzavře, dojde k nevratné chybě a CD je možno
hodit do koše. Každý vypalovací software má aspoň dva režimy. První z nich je
kopírování CD na CD, a ta druhá se v terminologii HP nazývá Direct CD. Tam
jde o to, že CD se neuzavře pro normální FAT systém. Není tedy možné jej
přečíst v žádné normální mechanice. Vložíte-li jej do vypalovačky s
nainstalovaným softwarem, tento rozpozná "Direct CD" formát a soubory jsou
dostupné v Exploreru. Pokud se vám soubory zobrazují (o čemž pochybuji), je
možné CD uzavřít. Nezobrazuje-li se nic, CD je skutečně zničené.? Jsem pravidelný odběratel časopisu PC WORLD a chtěl bych využít možnosti
obrátit se na vás s prosbou o radu, jak nainstalovat modem na příslušný
virtuální port. Sestava je Pentium na 133 MHz, systém Windows 98, modem typu
ESS (PCI). Problém je, že nemohu modem nainstalovat na virtuální port COM3
nebo COM4, jak je popsáno v manuálu, stále je nabízen COM1 nebo COM2.

Virtuální porty si sám nevyrobíte, ty vytvoří systém při instalaci nějakého
zařízení (driveru), které komunikaci virtuálním portem vyžaduje. Instalace
modemu by měla probíhat tak, že po zapnutí počítače je nalezen nový hardware a
je požadován ovladač z CD. Po několika dotazech je pak instalace ukončena a
modem je automaticky připojen k nějakému (virtuálnímu) portu. Pokud se při
instalaci systém ptá na port, zadejte mu COM1, instalace nějak doběhne a
virtuální port se při tom vytvoří. Buď se modem na virtuální port přepojí sám,
nebo to uděláte v Ovládacích panelech Modemy. Pokud by to nefungovalo, stačí
modem vyjmout ze systému a po restartu už se nainstaluje správně, protože
virtuální porty již existují.? Mám dotaz týkající se Outlooku 2000. Je možné si vytvořit několik identit,
podobně jako v Outlook Expresu, aby mohli Outlook používat i ostatní členové
rodiny? Pravděpodobně to někde bude, ale asi tak dobře schované, jako
vytvoření nových složek. Ještě mám jeden dotaz: Jak nastavím, aby po stažení
zpráv zůstala kopie zprávy na serveru?

Je to možné a dělá se to v definování služeb. Nikoliv v samotném Outlooku, ale
ve Vlastnostech získaných kliknutím pravou myší na ikonu Outlooku se zobrazí
tlačítko "Show Profiles". Tam je možné nadefinovat několik profilů. Je třeba
potom zapnout dotazování na profil při spouštění Outlooku. Možná by ale bylo
lepší, nežli definovat profily v Outlooku, nadefinovat je pro jednotlivé
uživatele přímo ve Windows. Pak je Outlook respektuje a výsledek je stejný a
korektnější. Navíc odpadne volba profilu při spuštění Outlooku. Ponechání
kopií zpráv na serveru se nastavuje ve vlastnostech služby, která se k
serveru připojuje. Bude to tedy nejspíš Internet E-mail.? Dříve jsem používal kombinaci Windows 98, Office 97. Zde se Aktovka chovala
korektně. Po nainstalování Windows 2000 (stále Office 97) začala Aktovka při
provádění aktualizace zobrazovat následující hlášku při pokusu aktualizovat
soubory z programu Microsoft Excel, *.xls. Hlášení zní: "*.xls nelze
aktualizovat, neboť nelze načíst slučovací popisovač." Problém se objevuje při
přidávání souboru do aktovky a při aktualizaci. Soubory xls tedy aktualizovat
nelze. Prosím o radu, jak toto chování odstranit.

Problém bude pravděpodobně v chybějící součásti MS Office nebo v
nekompatibilitě verzí Aktovky (danou verzí operačního systému) a verzí MS
Office. Aktovka není pouze nástrojem systému, ale aby mohla dobře přenášet
různé typy souborů, potřebuje k tomu pomocníky z produktů, ve kterých tyto
soubory vznikají. Jedná se především o MS Access a MS Excel. Databáze v
Accessu nelze jednoduše Aktovkou synchronizovat. Buď je třeba soubor *.mdb
přejmenovat (zvolit jinou příponu) a pak jej Aktovka považuje za běžný soubor,
který synchronizuje standardním způsobem, nebo je třeba nejprve databázi
upravit (průvodcem Aktovky) a vytvořit master a slave databázi. Tyto pak jsou
mezi sebou synchronizovány na úrovni datových záznamů. U Excelu to není tak
složité, nevzniká master ani slave, avšak v momentě, kdy je excelovský soubor
modifikován na obou místech, nabízí Aktovka jeho sloučení. K tomu potřebuje
právě "slučovací popisovač" a je vidět, že jej potřebuje vždy, nejen při
různosti obou souborů. Tento popisovač se do systému musí nainstalovat při
instalaci MS Office, je tedy vhodné instalovat všechny komponenty Excelu a
také podpůrné komponenty Office. Pokud reinstalace nepomůže, jedná se o
nekompatibilitu, potažmo chybu Windows. Jakýmsi polovičatým řešením by pak
bylo soubory xls ukládat pod jinou příponou a tím obelstít Aktovku. Přitom je
možné nový typ přípony registrovat pro Excel (samozřejmě na obou počítačích) a
pracujete jako by se nic nezměnilo. Narazíte však hned při přenosu excelových
souborů na cizí počítač.? Na svém PC s Windows 98 SE mám nainstalovány 2 pevné disky, jeden je se
systémem a aplikacemi, druhý používám pro nahrávání videa. Moje Windows si ale
i na tomto nahrávacím HDD "zřídila" jednak složku Koš, jednak swapovací
soubor. Chtěl bych se zeptat, jestli se tomuto dá nějak zabránit, protože
Windows tyto "své" soubory mají pochopitelně i na disku systémovém, a já bych
na "videodisku" chtěl mít skutečně jen videa a ne nějaké smetí. Nebo platí, že
si tyto soubory Windows standardně vytvoří na každém pevném disku, který je v
PC namontován? Pro doplnění boot disk je jako master na primárním IDE kanálu,
nahrávací disk master na sekundárním IDE. Nicméně předtím jsem je měl oba na
primárním IDE, pochopitelně jako master + slave, a problém byl stejný.

Koš se standardně udělá na každém lokálním disku, dokonce i když je vytvořen
substitucí. Je však možnost jej z disku odstranit pomocí Vlastností koše. Lze
si pro každý disk zvolit různé podmínky, nebo jedny podmínky pro všechny disky
(defaultní nastavení). Swapovací soubor by se sám od sebe po discích rozlézat
neměl. Pokud se tak děje, je to pravděpodobně dáno nedostatkem místa na
primárním disku. Zkuste tedy nejprve získat více prostoru. Pokud volné místo
není pravou příčinou, pak můžete přistoupit k ručnímu nastavení velikosti
swapovacího souboru pomocí Ovládacího panelu Systém. Je ale třeba ji nastavit
obezřetně, jinak se můžou Windows hroutit. Optimální velikost swap souboru je
1,5 až 2x velikost RAM.? Ako sa dá skopírovať položka kontakty v programe Microsoft Outlook 2000 do
druhého počítača pomocou kábla?

Kontakty je třeba z Outlooku nejprve vyexportovat do souboru a tento pak
přenést (libovolnou metodou) do druhého počítače. Export provedete pomocí menu
Export/Import, zvolíte formát souboru (je třeba volit takový formát, který umí
Outlook načíst zpět) a nakonec zvolíte složku Kontakty. Pak už jen
specifikujete název souboru, a ten se vytvoří. Postup pro import do druhého
počítače je obdobný.Hledáme odpověď

Rád a často som využíval možnosť tlače do súboru, čoho výsledkom sú súbory s
koncovkou *.prn. V prípade tlačiarne pripojenej na paralélny port LPT som
vedel ako to vytlačiť problém mám až teraz, keď tlačiareň má len port USB. Dá
sa to vÖbec pod Windows 98 riešiť? Napadlo ma niečo ako virtuálny port
namapovaný ako LPT1, ale neviem ako na to.Ing. Bukový, Kysucké Nové MestoOhlasy čtenářů

Vážení přátelé, rád bych reagoval na váš příspěvek v rubrice Jak na to
Nejčastěji kladené dotazy, ve kterém se čtenář zmiňuje o instalaci Windows
2000, a to zřejmě na FAT 32. Aby bylo možné využívat funkcí šifrování a
zabezpečení, je nutno instalovat tento systém na NTFS, jak jste správně
uvedli. Nesouhlasím však s převodem FAT 32 na NTFS použitím nové instalace
systému, jelikož hrozí ztráta dat. Dále nesouhlasím s použitím Partition
Magic, jelikož se jedná o aplikaci komerční a čtenář by vydával náklady na
poměrně samoúčelnou záležitost. Podle mého je nejlepším řešením použití
microsoftího příkazu convert [disk:] /fs:ntfs v příkazové řádce přímo ve
Windows 2000. Pokud je systém na disku C:, bude příkaz znít: convert C: /ntfs.
Tato konverze se neprovede ihned. Systém zahlásí, že se s diskem právě pracuje
a že úkol bude splněn při příštím restartu. Je to řešení bez nákladů, bez
ztráty dat, celkem rychlé a přímo od výrobce. Doporučuji zhlédnout stiskem F1
nápovědu, kde je popis operace.

Jiří Plšek, Praha,e-mail: plsekj@volny.cz