Hlavní navigace

FAQ - Nejčastěji kladené dotazy

1. 3. 2001

Sdílet

? Při vypínání počítače z "nouzového režimu" dojde na obrazovce monitoru kprobliknutí intenzivně světlé, svislé čáry středem stínítka. Poblíže středu stínítka potom zůstane ...
? Při vypínání počítače z "nouzového režimu" dojde na obrazovce monitoru k
probliknutí intenzivně světlé, svislé čáry středem stínítka. Poblíže středu
stínítka potom zůstane vypálená tečka. Instalováno: Windows 98 4.10.1998, SiS
6326, monitor INTRA s nastavením "neznámý".

Závada je ve zhášecím obvodu, který eliminuje tento jev. Jedná se o to, že po
vypnutí monitoru (obecně každé obrazovky) se z rozžhavené katody line proud
elektronů, a jelikož není vychylován, směřuje přímo do středu obrazovky a
dopadá na luminofor, jenž jasně svítí. Je ale tímto přetěžován (vypaluje se), a
proto má být v činnosti zhášecí obvod, který ještě chvíli po vypnutí paprsek
vychyluje, než katoda vychladne (přestane elektrony uvolňovat). Je s podivem,
že se tak děje pouze z nouzového režimu. Může to být tím, že zhášecí
elektronika funguje různě pro různá rozlišení. Počítač nemá na toto vliv. Podle
stáří monitoru se musíte rozhodnout, zda budete něco investovat do jeho opravy.? Stárne mi gramofon i spousta desek, a tak bych si rád některé kousky přehrál
do PC. Lze to udělat? Co k tomu potřebuji? (PC AMD K6-2 350, 128 MB RAM, board
J-542B, čipset Ali M1542, zvuk CS4235 ISA, Windows 98.)

Pro přehrání LP desek do počítače (a následně s možností na CD) potřebujete mít
v počítači zvukovou kartu a k tomu software, který umí nahrávat z libovolného
zdroje. Lze použít software dodávaný (např. Audiorack apod.), lze si také
stáhnout software z internetu. Potom potřebujete dostatečně velký disk (jedna
skladba je cca 40 MB) a rychlý počítač, který zvládne nahrávání dlouhé nahrávky
real-time (bez zaškobrtnutí při zápisu na disk). K tomu je dobré mít
dostatečnou paměť RAM (128 MB by mělo stačit). Výstup gramofonu připojíte na
vstup zvukové karty (dejte pozor na napěťové úrovně má-li gramofon příliš silný
signál, zvuk do počítače je zkreslen a nelze jej použít). Před nahráváním
doporučuji nastavit kvalitu záznamu na nejvyšší a nahrávání otestovat. Vlastní
nahrávání doporučuji po jednotlivých skladbách, nahrávku uložte jako wav
soubor. Chcete-li si skladby pouze uchovat na disku počítače, je výhodné wav
soubory převést na formát mp3 (např. programem CoolEdit 2000). Jde o
komprimovaný formát s poměrem komprimace kolem 1:10. Chcete-li si skladby
zálohovat na CD, potřebujete vypalovačku. Na CD můžete buď okopírovat soubory
mp3, čímž získáte značný počet skladeb na jednom CD, avšak jste schopen je
přehrát pouze na počítači, nebo z wav souborů udělat AudioCD. Některé
vypalovačky obsahují software, který toto umí, jindy je třeba podívat se po
internetu.? Dosud jsem nenašel rozumné řešení převodu textových souborů z formátu PDF do
wordovského formátu DOC nebo formátu RTF. Na pracovišti je standardem Word, ale
zejména z anglosaských zemí mi dochází spousta dokumentace v PDF. Největší
problém je po archivaci. U DOC/RTF dokumentů není těžké zadat příkaz k
vyhledání řetězce znaků. V PDF se nic nevyhledá. Navíc v dokumentech je balast,
který u DOC/RTF odmažu, což u PDF prohlížeče Acrobat není možné.

Řešení existuje, ale není jednoduché. Abyste mohl do PDF formátu "vstoupit", je
třeba mít Adobe Acrobat (ne jen reader). Odsud pak můžete dokument uložit do
jiných formátů, nejsem si ale jist formátem Wordu (zda lze přímo z Acrobatu
ukládat do formátu DOC). Nicméně lze také text překopírovat přes schránku.
Namísto Acrobatu můžete mít i jiný "vyšší" produkt od Adobe, je ale lépe se na
možnost převodu PDF Word zeptat vždy u konkrétního produktu.? Nainstaloval jsem do počítače (Pentium 133, 16 MB, Windows 98) interní modem
Rockwell 56K, předtím úspěšně používaný v jiném PC Celeron 300. Systém modem
neidentifikuje a nepřijímá, nepomáhá ani "Instaluj nový hardware". Je
nainstalován správný ovladač, modem je ve slotu nad zvukovou kartou. Může být
např. s modemem něco nekompatibilního?

Domnívám se, že instalace neproběhla zcela korektně, k čemuž mě vede
konstatování, že je nainstalován správný ovladač. Jak jste jej do systému
dostal? Předpokládám, že ve Správci zařízení je pod žlutým otazníkem schován
nějaký neznámý hardware, což bude právě ten modem. Systém jej tedy již znovu
nedetekuje, protože už je (sice špatně) zaveden. Je tedy třeba buď zařízení z
otazníku vymazat, restartovat a po správné identifikaci dodat ovladače, nebo
lze též ve vlastnostech neznámého zařízení zvolit "Aktualizovat ovladač" a
navést na adresář s ovladači. Pak by měl být modem poznán a měl by pracovat
správně.? Stahování webu trvá několik minut, obdobně listování došlých mailů (i
off-line) trvá pár minut za vydatné činnosti HDD. Toshiba Satellite 1620 CDS,
AMD K6 475 MHz, 32 MB, 4,3 GB HDD.

Příčiny mohou být dvě. Ta první je globální a týká se "přetížení" notebooku,
tj. stavu, který se blíží zhroucení Windows. Tady pomůže důkladný úklid disku
(Scandisk a defragmentace) a registrů (scanreg.exe s přepínačem /opt z MS-DOSu)
nebo celková reinstalace. Pomohlo by i přidání paměti aspoň na 64 MB. Druhá
příčina může být v Outlooku, kde je neúměrná velikost uživatelova mailboxu, ať
už se jedná o Personal folder nebo o Offline folder. Jakmile tyto soubory
dosáhnou hranice 100 MB, je konec, Outlook je na kolenou. Co se týká dlouhého
stahování webstránek, tady je těžké určit příčinu. Může to být nízká rychlost
modemu (špatně nastavená) nebo je špatná propustnost linky a nedovoluje vyšší
rychlost. Záleží také, jaké stránky jsou stahovány.? Jak zachránit poštu přijatou a odeslanou z Outlook Expressu, když se zhroutí
Windows 98, anebo sjednotit poštu ze dvou PC?

Outlook Expres si ukládá poštu svým vlastním mechanismem přímo do profilu
uživatele. Tuto cestu můžete zjistit kliknutím na danou složku pravým tlačítkem
myši a zobrazením vlastností. Tyto soubory lze zálohovat (např. při záloze
celého profilu). Při pádu systému a jeho reinstalaci lze očekávat, že Outlook
Express zvolí jiné označení složek, avšak jméno databázového souboru zůstává
stejné (je shodné s názvem složky). Pokud chcete ze dvou počítačů sjednotit
poštu na jeden, je nejlepší složky postupně exportovat ze starého počítače do
souboru, a poté je importovat do počítače nového. K tomu slouží nástroje v menu
Soubor Export/Import. Tuto metodu lze zvolit i pro zálohování, není třeba pak
složitě zjišťovat, kam se ukládají jednotlivé složky.? Jak odstranit přihlašovací dialog do Windows? Všichni uživatelé jsou
odstraněni, ale dialog zůstává. Hlavním problémem je padání Windows právě na
tomto dialogu.

Pokud je padání Windows při tomto dialogu pravidelné, chtělo by to jejich
reinstalaci. Ale k problému. Přihlašovací dialog se bude zobrazovat v těchto
případech:
- je-li jako primární přihlašování nastaveno "Přihlášení do sítě Microsoft" a v
počítači je síťová karta, která není ve Správci zařízení zakázána,

- je-li nastaveno víceuživatelské prostředí (nestačí všechny uživatele smazat,
všichni musí používat stejný profil),

- je-li do systému Windows nastaveno heslo (neprázdný řetězec).

Aby se dialog nezobrazoval, nesmí být splněna ani jedna z těchto podmínek.? Jak mám nastavit Outlook Express, aby všechny odchozí zprávy měly automaticky
nastavenou vysokou důležitost?

Obávám se, že globálně toto nastavit nelze. Nabídka důležitosti je přítomna
pouze u konkrétní zprávy a nenachází se v žádném menu, které by platilo pro
všechny zprávy. Nejsem si jistý, zda by nastavení šlo provést v registru, zde
nechám volné pole čtenářům. Je to svým způsobem logické, neboť většina zpráv by
měla mít normální důležitost. Rád bych podotkl, že důležitost zprávy má dvě
roviny. Lidé ji používají proto, aby zprávě dali důležitost ve smyslu "této
zprávě je třeba věnovat zvýšenou pozornost", např. je třeba něco ihned udělat
apod. Druhá rovina je technická vysoká důležitost u zprávy znamená, že tato
předběhne všechny normální a nedůležité zprávy ve frontě mail-serveru. Je tedy
dříve vybavená a dorazí k adresátovi v kratším čase. Co je to ale "dříve" je
relativní pojem. Jedná se maximálně o jednotky minut při přenosu přes internet
(při on-line připojení účastníků korespondence) a jednotky sekund ve
vnitropodnikové síti. Pouze při výpadku centrálního mail-serveru v nějaké
nadnárodní společnosti a jeho znovuzprovoznění lze takto předběhnout "se
ziskem". Z výše uvedených důvodů se tedy technická důležitost odsouvá do pozadí
a při volbě důležitosti zprávy převládá lidský aspekt.? Mám CD-ROM Windows 95 a snažím se tento systém instalovat na počítač 486 DX2
66 MHz, 16 MB, 530 MB HDD, kde běžela Windows 3.1. Instalace Windows 95 skončí
vždy u tohoto problému: Po nakopírování souborů se objeví licenční okno, kde
kurzorem lze hýbat pomocí myši, ale do políček nelze nic napsat klávesnice
nereaguje. Zkoušel jsem různé způsoby instalace, které končí vždy stejně.

Nejprve zkuste vyměnit (zapůjčit si) klávesnici. Nepomůže-li to, zkuste
instalaci na úplně čistý počítač, tj. zformátovaný disk a boot z instalačního
CD, pokud jste již tak neučinil. Neumí-li počítač z CD nabootovat, překopírujte
soubory z CD na hard disk a spusťte instalaci odsud. Když se ani toto nepovede,
Windows 95 na počítač pravděpodobně nenainstalujete, neboť půjde o nějaký
hardwarový problém (nestandardnost) v komunikaci s klávesnicí, který Windows
neznají. Ono nemusí jít jen o nefunkční klávesnici, vzhledem k závažnější
nekompatibilitě může být tuhý celý operační systém kromě myši, která obvykle
vydrží nejdéle "živá".? Nemohu přijít na to, kde všude se dá zakázat automatické spuštění CD při
vložení. Nefunguje mi i přesto, že mám téměř shodné nastavení (systém,
ovladače), jako moji kamarádi. Další problém je v tom, že většina nových CD mi
při snaze o spuštění např. PC World.exe po dlouhém načítání napíše: "Není
platná aplikace Win 32". Dále systém Windows 98 musí při spouštění programu,
který jsem delší dobu nepoužíval, hledat jeho soubor exe a potom mu přiřadí
zástupce. V MS Wordu mi nejde vložit Clipart s tím, že náhled není k dispozici.
(Intel Celeron 433 MHz, 64 MB)

Automatické spuštění CD při jeho vložení je definováno na jediném místě, a to
ve Správci zařízení ve vlastnostech CD-ROM, záložka Nastavení, políčko
"Automatické oznámení vložení". Neplatnost aplikace Win 32 a podivné
hledání .exe souboru nasvědčují nějakému narušení operačního systému Windows.
To je vhodné opravit reinstalací Windows bez nutnosti formátování hard disku a
reinstalace aplikací. Problém s vložením Clipartu lze opravit jeho novou
instalací. Najdete ji na CD MS Office pod adresářem Clipart\set up.exe. Nabízí
se tam možnost instalace pouze náhledů, kdy při vkládání Clipartů je nutné mít
k dispozici CD, nebo vše nakopírovat na hard disk (cca 200 MB).? Před nedávnem se mi vyskytl problém, jenž stále trvá. Při zapnutí počítače se
spustí BIOS, který musím ukončit, aby počítač nakonec spustil Windows. Vše pak
funguje bez problémů.

Příčinou samovolného spouštění BIOSu bývá chyba kontrolního součtu, a tudíž
ztráta informací. O tom je uživatel informován (ne vždy však důrazně, takže to
lze přehlédnout) a BIOS požaduje vložení nových údajů o počítači. Zkuste v
BIOSu opravit nějaký údaj a uložte změny. Je možné, že se kontrolní součet
tímto opraví a problém zmizí. Pokud ne, lze BIOS upgradovat, umožňuje-li to
základní deska.? Na počítači mám nainstalovaná Windows 98SE. Při každém startu systému se před
zobrazením hlavního panelu nad plochou objeví okno s titulkem "Vytváří se
profil uživatele". Okno tvrdí, že se nahrávají systémové politiky. Okno zdržuje
start a je otravné. Jak se jej zbavit?

Pokud se skutečně nahrávají systémové politiky, např. získané ze síťového
serveru, nemá smysl se okna zbavovat, protože při příštím přihlášení dojde k
obnově tohoto procesu. Pokud má toto okno na svědomí jiná (třeba i
nedoinstalovaná) aplikace, najdete o ní záznam v registru
HKLMy\Software\Microsoft\Windows\Current\VersionRun nebo RunServices. Tam
najdete programy, které se spouští před naběhnutím profilu uživatele. Odmazáním
patřičného záznamu se okna zbavíte. Pozor však, abyste nevymazal nějakou
důležitou službu. Systémové politiky lze také odinstalovat pomocí "Přidat nebo
ubrat programy". Síťový server je ale dokáže nainstalovat zpět, je-li toto
nastaveno.? Chtěla bych zjistit, zdali je možné při připojení na Internet aktualizovat a
upřesnit čas na počítači.

Možné to je, a tyto služby se využívají v některých sítích LAN i WAN. Zdrojem
přesného času jsou tzv. timeservery, kterých existuje celá řada. Vysvětlení
funkce timeserverů a další potřebné znalosti jsou uvedeny na
http://www.eecis.udel.edu/~ntp/, včetně seznamu adres veřejných timeserverů a
také softwaru, který se na tyto servery připojuje a provádí synchronizaci času.? Po zapnutí počítače začne docela nahlas "zpívat" větráček procesoru a asi po
30 minutách přestává. Když ho ale pomalu otáčím ručně, tak nic zvláštního
nepozoruji (otáčí se zcela volně a pohybu nic nebrání). Počítač již není v
záruce a nevím, jestli mám investovat do nového větráčku, nebo se dá opravit
stávající.

Větráček se ozývá ve vyšších otáčkách a pravděpodobně tomu pomáhá i axiální
tlak na "ložisko", způsobený odporem vzduchu. To samozřejmě v ruce
neodsimulujete. Moje rada je jednoduchá lze li se nějakým způsobem dostat k
osičce (např. nedestruktivní demontáží), zkuste ji namazat nějakým vhodným
olejem (musí vydržet teplotu okolo 100 ?C), tak by mazivo mělo možnost dostat
se až k "ložiskům". Nejde-li to, nezbývá než zakoupit nový větráček.? Nainstaloval jsem na Windows 98 Windows 2000. Balík Office 2000 nešel spustit
a bylo třeba jej nainstalovat znovu. Vše bylo v pořádku, dokud jsem
nepotřeboval napsat novou poznámku v Outlooku. Ukázalo se, že se poznámky
nepřenesly. Nemám ani archiv, ani .pst soubory. I když jsem se snažil, nemůžu
najít kam Outlook poznámky ukládá. Mohli byste poradit? Určitě na disku někde
jsou.

Také si to myslím, jde jen o to identifikovat, jaký profil používáte. Outlook
je totiž poměrně otevřený mailový klient, který umožňuje napojit se na různé
mail-servery. Obvykle se setkáváme s instalovanou službou Internet E-mail nebo
s Microsoft Exchange Server. Internet E-mail vyžaduje existenci personálních
složek, které se ukládají do .pst souboru, standardně do
C:\Windows\mailbox.pst. Profil s MS Exchange Server nemusí mít personální
složky, celý Mailbox leží totiž na serveru. Chce-li uživatel mít poštu
dostupnou i bez serveru (např. na notebooku), má dvě možnosti. Buď použít
personální složky a do nich si poštu přesouvat sám, případně automatizovaně,
nebo využít tzv. Off-line složky. Ty leží standardně v C:\Windows\outlook.ost a
obsahují celý Mailbox, který se při napojení na server synchronizuje podle
nastavení. Sem bych zaměřil pozornost, konkrétně na soubory *.ost. Poznámky,
Kalendář, Úkoly, Inbox, Outbox a Odeslaná pošta jsou nedílnou součástí Mailboxu
a není-li tento na Exchange serveru, vytváří se v personálních složkách.? Při různých experimentech se mi podařilo změnit konfiguraci PC tak, že při
bootu je NumLock zapnutý, následně se ale vypne. Protože mi toto nastavení
nevyhovuje, pídím se po možnosti tuto mouchu odstranit. Rady typu "Je to v
BIOSu" mi bohužel nepomohou, protože v mém BIOSu takováto položka není.

Vím o možnosti, jak toto lze nastavit ve Windows NT. Tam je defaultně nastaven
NumLock Off, což je nepříjemné. Pomůže \[HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\
Keyboard]"InitialKeyboardIndicator"="2" a zároveň [HKEY_USERS\.DEFAULT\Control
Panel\Keyboard] "InitialKeyboardIndicators"="2". Pro Windows 95/98 neznám
odpověď a obracím se proto na čtenáře, zda nevědí jak toto řešit.
Ohlasy čtenářů

Zásadně nesouhlasím s radou uveřejněnou na straně 57 PCW 12/2000, článek "Na
svůj počítač". Reinstalace systému je zbytečná. Program regclean.exe od firmy
Microsoft registr vyčistí od neplatných klíčů stejně účinně jako "čistící
utilita". Odkaz na program regclean.exe lze najít na adrese
http://search.microsoft.com po zadání klíčového slova regclean. Kromě toho
tazateli nabízí možnost spustit v režimu MSDOS program scanreg.exe s
přepínačem /opt, který provede tu samou práci.
David KredbaDovoluji si reagovat na článek "Hledáme odpověď" z PC WORLDu 12/2000 (str. 54)
na dotaz kde nastavit, aby v okně "Čím otevřít" (ev. "Otevřít v programu" ve
Windows 98) nebylo předvoleno "K otvírání tohoto souboru použít tento program
vždy". Řešení: v editoru registru ve větvi
HKEY_CLASSES_ROOT\Unknown\shell\OpenAs\command dvakrát klepnout na položku
default (výchozí). Na konec řetězce pak přidat mezeru a podřetězec %2 nebo
přepsat %1 na %2, pokud tam je.

Další reakce se týká vašich článků v posledních tištěných PCWORLDech, kde jste
hovořili o záloze operačního systému Windows překopírováním celého adresáře
Windows do záložního adresáře, třeba "Default". Zde může nastat problém s
virtuální pamětí. Pokud je tato nastavena na "Virtuální paměť nastaví systém
Windows (doporučeno)", pak Windows sama sebe nezkopírují. Kopírování se zastaví
na souboru WIN386.SWP Je třeba virtuální paměť nastavit na "Virtuální paměť
nastaví uživatel", nejlépe na jiný disk, a hodnoty "nejméně" a "nejvíce" zadat
stejně, třeba 64 (Ovládací panely systém výkon virtuální paměť). Pak proběhne
kopírování bez problémů. Týká se to jak kopírování adresáře Windows v
Průzkumníku, tak dosovským příkazem:

xcopy32 /k /r /e /i /s /h c:\windows\*.* c:\backup

Po překopírování můžeme virtuální paměť vrátit zpět.
Jan Pernica, Nový JičínV čísle 12/2000 v rubrice "Hledáme odpověď" na str. 54 by chtěl čtenář převést
video z formátu miniDV na CD. Jeho požadavek je, aby film byl ve formátu MPEG2
nebo MPEG4. Bohužel, při jeho požadované délce filmu 40 minut to bude sotva
možné. Dalo by se to provést, ale bylo by to na úkor kvality miniDV. A druhá
věc, čtenář chce pak dál tento film editovat. MPEG2 (ve formě GOP IPB) není
nejvhodnější formát pro dodatečnou editaci, protože přesnost střihu závisí na
struktuře GOP. V případě GOP 15 bude max. přesnost střihu jen 15 frame, což je
nepředstavitelné. Kdyby používal MPEG2 jen s I-frame, výsledný soubor by byl
obrovský. Při rozumné kvalitě (bitrate) by se na jedno CD vešlo jen pár minut
záznamu (tipuji tak 5-10 minut). MPEG4 je pro dodatečnou editaci vůbec
nepřijatelný, protože nejmenší vzdálenost mezi jednotlivými keyframe (obraz s
plným obsahem informací) je minimálně 1 sekunda. Doporučil bych spíše nějaký
free MJPEG kodec, nebo si připravit několik CD, aby se to v MPEG2 (I-frame)
vešlo.
Ing. Alexander Patus, (přeloženo ze Slovenštiny)Ve 2. čísle PC WORLDu 2001 v rubrice FAQ "Hledáme odpověď" je dotaz jak to
zařídit, aby se nedalo "přeskočit či obejít" přihlášení do sítě. Zde je řešení:
[HKEY_LOCAL_MACHINE\Network\Logon], Value Name: MustBeValidated, Data Type:
REG_DWORD (DWORD Value), Value Data: (0 = disabled, 1 = enabled).
Roman Hlavnička